Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DE conferentie 2012 - Erfgoed en Locatie

606 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DE conferentie 2012 - Erfgoed en Locatie

 1. 1. Erfgoed & Locatie Presentatie – DE Conferentie 2012 Ralph Stuyver & Tine van Nierop Stichting Digitaal Erfgoed Nederland 4 december 2012
 2. 2. Doel E&L• Ontwikkelen van een nationale digitale infrastructuur voor het vergroten, verbreden, betrekken en inspireren van gebruikers van digitale erfgoedcollecties, door: – het gestandaardiseerd bundelen van het aanbod (tekst, beeld, kaartmateriaal, audiovisueel materiaal, toepassingen, etc.), – de nieuwe mogelijkheden voor deelnemers te faciliteren die (mobiele) media bieden voor locatieve digitale informatie.
 3. 3. Uitgangspunten E&L• Hergebruik of opschaling van bestaande initiatieven (toepassingen, halffabricaten en infrastructuur)• Gedistribueerd (vernetwerkt) waar het kan, centraal (bijv. aggregatie en indexering) waar het moet• Publiek-private samenwerking stimuleren: wat door de markt opgepakt kan worden aan de markt overlaten• Cultureel ondernemerschap stimuleren en faciliteren van bij Nederlandse digitaal cultureel erfgoedhouders• Groeimodel bieden naar open content en open data (meer dan meta-data)• Aanzet tot open ontwikkeling locatieve erfgoed software, (duurzaam beheer, open-source community, etc.)
 4. 4. E&L beoogt:• Duurzame uitwisseling te verbeteren tussen historische geo-informatie onderling (ErfGeo), en met andere geo-informatie (GisGeo)• Gebruik en hergebruik te stimuleren voor erfgoedinstellingen, creatieve industrie, kennisinstellingen, toerisme, publiek…
 5. 5. Locatie…• Belangrijk voor beschrijving én ontsluiting van cultureel erfgoed.• Varieert van bijv. woonplaats kunstenaar tot een dossier over meerdere eeuwen van één locatie (bijv. monument).• Vrijwel geen erfgoed database of digitale erfgoed dienst zonder locatiegegevens.
 6. 6. Dus er is een standaard?• Ja, nee, teveel, te generiek, specialistisch en complex, ontbreekt nog...• ‘GisGeo’: geo-standaarden en normen voor digitaliseren, georefereren, vectoriseren, opslag, uitwisseling en presentatie. (OGC, INSPIRE, IMGeo, PDOK, etc.)• ‘ErfGeo’: geo-standaarden en normen voor opslag, uitwisseling en presentatie nog worden uitontwikkeld. (IMKICH, Europeana).
 7. 7. ‘GisGeo’
 8. 8. Wat als… De gebruiker kan hier zelf een historische erfgoed collectie toevoegen van…Tijd + Historische Kaarten1811 2012
 9. 9. ‘ErfGeo’
 10. 10. ‘ErfGeo’
 11. 11. ‘GisGeo’ - ‘ErfGeo’ HISGIS GE GIS NA – Nationaal Archief WWW AA HISGIS – Historisch GIS Fryslân WWW – WatWasWaar AB NA KIT – Koninklijk Instituut voor de tropen >> HAN DHM HAN – Historische atlas Nijmegen DR AB – Atlas Brabant Soort systeem TDL AA – Atlas Amsterdam KIT GE – Google Earth DR – David Rumsey DHM – Digital Historical Maps LoC – Library of Congres LoC RMC – The Rhyner maps collection << NYPL NYPL – New York public library RMC ODL – Oxford digital library Beeldbank TDL – Fufts digital library (london atlas) ODL Kennis << Soort instituut >> BronTerpstra, R. (2008). Eindrapport Digitalisering en Online presenteren, Universiteit van Utrecht, niet gepubliceerd internrapport, p.6.
 12. 12. StandaardenGisGeo ErfGeo • Bestaat niet/soms/onduidelijk • Bestaat niet/soms/onduidelijk • Bestaat niet/soms/onduidelijk • Bestaat niet/soms/onduidelijk
 13. 13. (v29) E&L resultaten 6. management , kennis en specialistische producten 3. Presentatie laag 3c E&L Bibliotheek Archief Museum Waterschap Bibliotheek 3d E&L… platform portal platform platform mobiApp mobiApp mobiApp … 4 3a eMarktplaats 3b mobiTours toolkit toolkit … 2. Semantische laag … 1. Basis infrastructuur 4 Wikipedia Europeana LinkedOD … WWWaar … DigColl-nl Carare-nl Museum Y Archief X Biblio Z NUB WWWie AtlasLeef. ErfgoedAtlas MijnAdres Xwashier
 14. 14. E&L biedt deelnemers• Mogelijkheid om locaal & nationaal bereik, bezoek en valorisatie te realiseren met uw eigen erfgoed collectie (en die van partners)• Nationale infrastructuur (index, Api’s, etc.) met semantische verrijkingen en data-uitwisseling• Gebruik van E&L datasets (incl. historische cartografische data bijv. WatWasWaar)• ErfGeo kennisbank en OpenSource Wiki (standaarden, cases, etc.)• Uw eigen mobiele app en ErfGeoViewer
 15. 15. Mobiele ErfGeo Apps
 16. 16. annodrenthe.nu – portal/app
 17. 17. vistory.nl - historische video app
 18. 18. museumapp.nl – alle musea in één app
 19. 19. Oneindignoordholland – portal/apps
 20. 20. Spreiding bereik
 21. 21. • erfgoedenlocatie.nl (projectblog)• den.nl (www.den.nl/project/501) ?!ralph.stuyver@den.nltine.vannierop@den.nl
 22. 22. WatWasWaar
 23. 23. HisGis
 24. 24. 1. Basis infrastructuur• ErfGeo standaarden en architectuur• Harvesting infrastructuur van metadata, thumbnails en links (vgl. DigColl NL, DIMCON, Bibliotheek.nl)• Index van geharveste en gestandaardiseerde informatie• Mechanisme (API) om de geïndexeerde informatie bruikbaar te maken voor deelnemers in uw eigen dienstverlening• Mechanisme (API) om de gestandaardiseerde en semantisch verrijkte informatie terug te leveren aan deelnemers• Mechanisme (API) om door gebruikers verrijkte content vast te leggen (crowd sourcing, user generated content)• Datasets ontsluiten van deelnemers
 25. 25. 2. Semantische laag• Kennissystemen (thesauri en ontologieën met locatieve informatie) ten behoeve van semantische koppelingen (vgl. Erfgoedsuite, CATCH+ thesaurus repository)• Mechanisme om door gebruikers ingebrachte kennis vast te leggen en terug te leveren aan erfgoedinstellingen en andere gebruikers
 26. 26. 3. PresentatielaagE&L faciliteert instellingen, creatieve bedrijven en anderepartijen om zelf nieuwe mobiele apps, websites en anderedigitale interfaces te ontwikkelen die gebruik maken van degrote hoeveelheden gestandaardiseerde erfgoedinformatie.Er worden twee ‘toolkits’ opgeleverd, white label:• 3a. eMarktplaats toolkit• 3b. Mobiele tours toolkitEr worden twee apps opgeleverd:• 3c. Dienstenplatform E&L• 3d. Mobiele informatie app E&L
 27. 27. 3a. eMarktplaats toolkit (white label)• E&L faciliteert instellingen om hun eigen publiek kennis te laten nemen van hun collectie op basis van locatie. Instellingen kunnen het eindproduct voorzien van eigen ‘branding’• Standaard userinterface op de index (laag-, zoek-, filter en sorteer mechanisme) en technische koppelingen• Standaard interface op het centraal opgeslagen kaartmateriaal waarmee derden (bijv. VVV’s) of erfgoedinstellingen een kaartapplicatie met (selecties van) de CE-collectie’s kunnen invoegen in de eigen website• Een apps-market, waarin zichtbaar is welke apps ingezet kunnen worden om de bijeen gebrachte data te kunnen bevragen en gebruiken• OpenSource service & support dienst (exploitatie fase) mogelijk ism ‘Erfgoed Makelaar’ (CATCHplus)
 28. 28. 3b. Mobiele tours toolkit (white label)• Een toolbox voor deelnemers en derden (VVV, Scholen, etc.) om makkelijk een eigen tour op te stellen zonder hoge instapkosten• Professionele afnemers van de tour kunnen tours customizen: eigen POI’s toevoegen en van eigen vormgeving en branding voorzien• De gebruiker kan een serie interessante plaatsen langs een route vinden en bezoeken, en bij iedere plaats een beschrijving en een preview en gekoppelde collectie-items zien. De gebruiker kan een reactie (tekst, beeld) plaatsen bij een plaats op de route, kunnen zien hoe lang de tour is (km, tijd) en kan de plaats of collectie-item delen via mail en social media. De gebruiker wordt voor verdieping en gerelateerde collectie-items gelinkt naar het dienstenplatform E&L of naar andere aan E&L gekoppelde diensten of bronhouders
 29. 29. 3c. Dienstenplatform E&LHet publiek met een algemene of specifieke interesse inhaar leefomgeving kan hier betrouwbareerfgoedinformatie vinden en deze zelf verrijken met eigeninbreng of materiaal, met de volgende functies:• Gebruik van alle E&L databases via een laag- (layers), zoek-, filter en sorteer mechanisme• Biedt in opvolging van de mobiele app mogelijkheden tot een online vervolg voor meer diepgang• Promotie platform van verschillende diensten uit de sector zoals (mobiele) tours
 30. 30. 3d. Mobiele informatie app E&LBinnen het project wordt geen eindgebruikersproduct opgeleverd.Erfgoed & Locatie faciliteert de realisatie van een Mobiele informatieapp door derde partijen (creatieve industrie) met de functies:• Biedt van thematische data en tours o.b.v. locatie en persoonlijke interesse• Biedt op iedere locatie en tijd cultureel erfgoed en erfgoedinstellingen in de buurt, de route erheen en achtergrond informatie• Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen de beschikbare erfgoed data inzetten voor het zelf ontwikkelen van een applicatie• Biedt gebruikers voor verdieping en gerelateerde collectie-items links (E&L dienstenplatform, deelnemers, andere diensten of bronhouders)
 31. 31. 4. Koppelingen externe dbases en systemen• Europeana/Carare• Integratie WatWasWaar data• WatWasWaar > WieWasWie
 32. 32. 5. E&L communicatiekanalen• Tijdens project: – Blog, twitter, facebook;• Na project: – Vragen en discussieforum (in overleg met RCE).
 33. 33. 6. Management en kennis producten• Business case ter onderbouwing van het toekomstige beheer van de resultaten. Hierbij bekijkt E&L ook of apps die reeds met publieke middelen zijn ontwikkeld aangepast/gecontinueerd kunnen worden (vgl. Xwashier)• Richtlijnen voor (her)gebruik van metadata en open source software• Digitalisering en verrijking van digitale objecten• Kennisbank met ErfGeo standaarden (DE basis) en uitwisselingsprotocollen. De kennisbank wordt onderdeel van de bestaande DEN/RCE kennisinfrastructuur voor digitaal erfgoed• Communicatiestrategie, plan en middelen inclusief huisstijl• Content- en Collectiestrategie en plan
 34. 34. GIS/GEO: Semantische en conceptuele harmonisatie ISO ISO standards HOE INSPIRE European guidelinesPiramide van National standardsdomein NEN3610standaarden Data Exchange WAT Domain standards IM0101 IMKICH IMOOV IMNAB IMBRO IMBAG IMKAD IMGeo IMTOP IMWA IM . . . IMWE IMRO IMLG IMKL Organisation standards

×