Presentatie Kunstveiling TCRU

274 views

Published on

De presentatie belicht de eenheid voor translationeel borstkankeronderzoek van de groep ziekenhuizen "Gasthuiszusters van Antwerpen" en werd gemaakt in het kader van een kunstveiling waarvan de opbrengst een deel van het onderzoeksprogramma zal steunen.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Kunstveiling TCRU

 1. 1. TRANSLATIONEEL  ONDERZOEK  NAAR  HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  IN  ANTWERPEN  Onderzoek  het,  behandel  het,  overwin  het!  
 2. 2. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  TCRU  is  een  gespecialiseerde  eenheid  voor  vertalend  borstkankeronderzoek    ì  Geïntegreerd  binnen  het  Sint-­‐AugusBnus  ziekenhuis  als  onderdeel  van  de  afdeling  “Oncologische  Research”  ì  Kadert  in  de  strategie  van  de  groep  ziekenhuizen  “Gasthuiszusters  van  Antwerpen”  om  van  kankergeneeskunde  een  topprioriteit  te  maken  ì  Onderzoekseenheid  is  samengesteld  uit:  ì  Postdoctorale  onderzoekers  ì  Doctoraatstudenten  (in  samenwerking  met  de  KU  Leuven)  ì  Medisch  laboratoriumpersoneel  
 3. 3. TCRU  aan  de  slag  
 4. 4. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  Kankeronderzoek  kent  3  domeinen  ì  Basisonderzoek  ì  Onderzoek  aan  de  hand  van  laboratoriummodellen  (vb.  proefdieren)  ì  Klinisch  toegepast  onderzoek  ì  Onderzoek  op  paBënten  voor  het  testen  van  experimentele  behandelingen  ì  Vertalend  kankeronderzoek  ì  De  brug  tussen  het  basisonderzoek  en  het  klinisch  toegepast  onderzoek  ì  Zijn  bevindingen  uit  laboratorium-­‐modellen  belangrijk  voor  de  paBënt?  
 5. 5. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  Vertalend  kankeronderzoek  ì  Biobank:  hoeksteen  van  het  vertalend  kankeronderzoek  ì  Verzameling  van  monsters  (bloed,  beenmerg  of  weefselbiopten)  aXomsBg  van  paBënten  met  kanker  ì  Opslag  gebeurt  volgens  strikte  schema’s  en  rekening  houdend  met  de  paBëntenrechten  ì  Monsters  worden  gebruikt  voor  het  uitvoeren  van  wetenschappelijke  experimenten  (bv.  analyse  van  erfelijk  materiaal)  ì  Biobank  TCRU  (gegevens  16  mei  2013)  ì  8.133  monsters  van  3.642  individuele  paBënten  ì  5.583  weefselbiopten  waarvan  4.402  (72%)  aXomsBg  van  paBënten  met  borstkanker  ì  2.520  monsters  aXomsBg  van  perifeer  bloed  of  geaspireerd  beenmerg  van  paBënten  met  borstkanker  
 6. 6. Opslag  van  weefselmonsters  in  de  biobank  
 7. 7. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  Onderzoeksprogramma  ì  Borstkankeronderzoek    ì  Borstkanker  is  een  groot  gezondheidsprobleem    ì  De  kans  op  ontwikkeling  van  borstkanker  is  ongeveer  12%  tot  13%  of  met  andere  woorden  voor  elke  acht  vrouwen  krijgt  er  één  met  borstkanker  te  maken  ì  Focus:  ophelderen  van  de  ontstaansmechanismen  van  uitzaaiingen  ì  Het  ontstaan  van  uitzaaiingen  is  de  voornaamste  oorzaak  van  sterge  ten  gevolge  van  kanker  ì  Onderzoek  naar  uitzaaiingen  kan  resluteren  in  belangrijke  informaBe  met  betrekking  tot  de  behandeling  en  het  ziekteverloop  
 8. 8. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  Onderzoeksprogramma:  3  thema’s  ì  1.  Onderzoek  naar  tumorcellen  in  de  bloedbaan  ì  Tijdens  het  vormen  van  uitzaaiingen  zullen  tumorcellen  zich  in  de  bloedbaan  of  lymfebaan  begeven  om  via  deze  weg  andere  organen  te  bereiken  ì  Tumorcellen  in  de  bloedbaan  zijn  dus  acBef  uitzaaiende  tumorcellen  ì  Wat  zijn  hun  kenmerken?  Hoe  komen  ze  in  de  bloedbaan  terecht?  Kunnen  we  dit  proces  remmen?  ì  2.  Onderzoek  naar  uitzaaiingen  in  de  lever  bij  paBënten  met  (borst)kanker  ì  Borsiumorcellen  zaaien  soms  uit  naar  de  lever  ì  Uitzaaiingen  in  de  lever  gedragen  zich  op  een  specifieke  manier  waardoor  deze  niet  gevoelig  zijn  aan  bepaalde  behandelingen  ì  Wat  zijn  de  oorzaken  van  dit  gedrag?  Kunnen  we  dit  gedrag  beïnvloeden  zodat  de  uitzaaiingen  wel  gevoelig  worden  aan  behandelingen?  
 9. 9. Vertalend  onderzoek  @  TCRU  Onderzoek  naar  uitzaaiingen  in  de  lever  Onderzoek  naar  circulerende  tumorcellen  
 10. 10. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Wat  is  IBC?  ì  IBC  is  een  weinig  frequente  maar  bijzonder  agressieve  vorm  van  borstkanker  ì  Twee  tot  vijf  procent  van  alle  borsiumoren  ì  De  ziekte  wordt  vaak  vastgesteld  op  jongere  leegijd  ì  Bij  diagnose  zijn  tumorcellen  vaak  uitgezaaid  naar  lymfeknopen  of  andere  organen  ì  Omwille  van  het  agressieve  karakter  hebben  paBënten  met  IBC  een  minder  gunsBge  prognose  ì  Drie  jaar  na  diagnose  is  slechts  40%  van  de  paBënten  nog  in  leven  ì  Bij  andere  vormen  van  borstkanker  ligt  dit  percentage  aanzienlijk  hoger  ì  IBC  vormt  het  derde  thema  van  het  onderzoeksprogramma  van  TCRU  
 11. 11. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Charles  Bell  (1814):  eerste  definiBe  van  IBC  ì  Paarse  verkleuring  van  de  huid  geassocieerd  met  pijnscheuten  ì  Kenmerken  van  IBC  ì  Symptomen  van  ontsteking:  roodheid,  zwelling,  pijn  en  warmte  ì  Huidveranderingen  (vb.  sinaasappelhuid)  ì  Ingetrokken  tepel  ì  Symptomen  ontwikkelen  snel,  soms  in  een  Bjdspanne  van  één  nacht  ì  Vaak  in  afwezigheid  van  een  voelbare  knobbel  ì  Kenmerken  van  ontsteking  leiden  soms  tot  een  foute  diagnose  ì  Geen  bewijs  dat  IBC  in  verband  gebracht  kan  worden  met  infecBes  
 12. 12. Huidveranderingen  Ingetrokken  tepel  Roodheid  en  zwelling  Kenmerken  van  IBC  GEEN  VOELBARE  KNOBBEL!!!  
 13. 13. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Waarom  IBC  bestuderen?  ì  Het  aantal  nieuwe  diagnoses  neemt  toe,  dus  het  probleem  wordt  groter  ì  De  biologie  van  deze  ziekte  is  maBg  gekend  ì  Wat  is  de  oorzaak?  Wat  zijn  risicofactoren?    ì  Waarom  ontwikkelen  sommige  paBënten  uitzaaiingen  en  andere  niet?  ì  Nieuwe  behandelingsmogelijkheden?  ì  IBC  als  een  menselijk  model  voor  agressief  tumorcelgedrag  ì  De  studie  van  IBC  draagt  bij  aan  onze  kennis  van  borstkankerbiologie  in  het  algemeen  
 14. 14. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Onze  verwezelijkingen  ì  Uitgebreide  verzameling  van  monsters  van  paBënten  met  IBC  ì  16  mei  2013:  148  monsters  van  paBënten  met  IBC  ì  Voornamelijk  weefselbiopten,  ook  bloedmonsters  ì  IBC  ConsorBum  ì  InternaBonaal  netwerk  dat  onderzoek  naar  IBC  promoot  ì  Onderzoekers  van  TCRU  hebben  bijgedragen  aan  de  vesBging  van  dit  netwerk  en  spelen  hierin  een  leidinggevende  rol  ì  PublicaBes:  28  onderzoekspublicaBes  sinds  2003    ì  Ongeveer  5%  van  alle  onderzoekspublicaBes  rond  IBC  ì  Aantal  verwijzingen  is  de  laatste  vijf  jaar  sterk  toegenomen  
 15. 15. 0  20  40  60  80  100  120  2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  Aantal  verwijzingen  Aantal  verwijzigingen  naar  IBC  onderzoek  van  TCRU  in  internaAonale  AjdschriDen  
 16. 16. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  IBC  ConsorBum  ì  InternaBonaal  netwerk  dat  onderzoek  naar  IBC  promoot  ì  Belangrijke  rol  voor  onderzoekers  van  TCRU    ì  Dr.  Luc  Dirix  is  sBchter  en  huidig  voorziier  ì  Doelen  ì  IBC  onder  de  aandacht  brengen  ì  Samenwerking  tussen  artsen,  translaBonele  en  basisonderzoekers  versterken  ì  VesBging  van  een  internaBonale  weefselbank    ì  InternaBonaal  toegepast  klinisch  onderzoek  mogelijk  maken  ì  Eerste  publicaBe  in  2013:  nieuwe  biologische  inzichten  ì  Belangrijke  rol  voor  onderzoekers  van  TCRU  
 17. 17. Eerste  publicaAe  van  het  IBC  ConsorAum  aangestuurd  door  onderzoekers  van  TCRU  Human Cancer BiologyQ1UncoveringQ2 the Molecular Secrets of Inflammatory BreastCancer Biology: An Integrated Analysis of Three DistinctAffymetrix Gene Expression DatasetsSteven J. Van Laere1,2, Naoto T. Ueno3, Pascal Finetti4, Peter Vermeulen1, Anthony Lucci3,Fredika M. Robertson3, Melike Marsan1,2, Takayuki Iwamoto3, Savitri Krishnamurthy3, Hiroko Masuda3,Peter van Dam1, Wendy A. Woodward3, Patrice Viens4, Massimo Cristofanilli5, Daniel Birnbaum4,Luc Dirix1, James M. Reuben3, and Fran¸cois Bertucci40 Abstract1 Background: Inflammatory breast cancer (IBC) is a poorly characterized form of breast cancer. So far, the2 results of expression profiling in IBC are inconclusive due to various reasons including limited sample size.3 Here, we present the integration of three Affymetrix expression datasets collected through the World IBC4 Consortium allowing us to interrogate the molecular profile of IBC using the largest series of IBC samples5 ever reported.6 Experimental Design: Affymetrix profiles (HGU133-series) from 137 patients with IBC and 252 patients7 with non-IBCQ6 (nIBC) were analyzed using unsupervised and supervised techniques. Samples were classified8 according the molecular subtypes using the PAM50-algorithm. Regression models were used to delineate9 IBC-specific and molecular subtype-independent changes in gene expression, pathway, and transcription0 factor activation.1 Results: Four robust IBC-sample clusters were identified, associated with thedifferent molecular subtypes2 (P < 0.001), all of which were identified in IBC with a similar prevalence as in nIBC, except for the luminal A3 subtype (19% vs. 42%; P < 0.001) and the HER2-enriched subtype (22% vs. 9%; P < 0.001). Supervised4 analysis identified and validated an IBC-specific, molecular subtype-independent 79-gene signature, which5 held independent prognostic value in a series of 871 nIBCs. Functional analysis revealed attenuated TGF-b6 signaling in IBC.7 Conclusion: We show that IBC is transcriptionally heterogeneous and that all molecular subtypes8 described in nIBC are detectable in IBC, albeit with a different frequency. The molecular profile of IBC,9 bearing molecular traits of aggressive breast tumor biology, shows attenuation of TGF-b signaling,0 potentially explaining the metastatic potential of IBC tumor cells in an unexpected manner. Clin Cancer1 Res; 1–12. Ó2013 AACR.23ClinicalCancerResearch56 Steven J. Van Laere1,2, Naoto T. Ueno3, Pascal Finetti4, Pe7 Fredika M. Robertson3, Melike Marsan1,2, Takayuki Iwamot8 Peter van Dam1, Wendy A. Woodward3, Patrice Viens4, Ma9 Luc Dirix1, James M. Reuben3, and Fran¸cois Bertucci410 Abstract11 Background: Inflammatory breast cancer (IBC) is12 results of expression profiling in IBC are inconclusive13 Here, we present the integration of three Affymetrix14 Consortium allowing us to interrogate the molecula15 ever reported.16 Experimental Design: Affymetrix profiles (HGU117 with non-IBCQ6 (nIBC) were analyzed using unsupervi18 according the molecular subtypes using the PAM5019 IBC-specific and molecular subtype-independent ch20 factor activation.21 Results: Four robust IBC-sample clusters were iden22 (P < 0.001), all of which were identified in IBC with a23 subtype (19% vs. 42%; P < 0.001) and the HER2-en24 analysis identified and validated an IBC-specific, mo25 held independent prognostic value in a series of 87126 signaling in IBC.27 Conclusion: We show that IBC is transcription28 described in nIBC are detectable in IBC, albeit with29 bearing molecular traits of aggressive breast tum30 potentially explaining the metastatic potential of IB31 Res; 1–12. Ó2013 AACR.32333435 Introduction36 Inflammatory breast cancer (IBC) is an aggressive form of37 locally advanced breast cancer. At the time of diagnosis,38 virtually all patients have lymph node metastases and oneAuthors Affiliations: 1Translational Cancer Research Unit, OncologyCenter, General Hospital Sint-Augustinus, Antwerp, Wilrijk; 2DepartmentOncology, KU Leuven, Leuven, Belgium; 3Morgan Welch InflammatoryBreast Cancer Program and Clinic, The University of Texas MD AndersonCancer Center, Houston, Texas; 4Departement dOncologie Moleculaire,Centre de Recherche en Cancerologie de Marseille, UMR891 InstitutNational de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM), InstitutPaoli-Calmettes (IPC), Marseille, France; and 5Department of MedicalOncology, G. Morris Dorrance Jr. Endowed Chair in Medical Oncology,Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PennsylvaniaQ3Note: Supplementary data for this article are available at Clinical Cancer
 18. 18. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Onze  missie:  onderzoek  naar  tumorcelembolen  ì  Tumorembolen  zijn  klompjes  van  tumorcellen  die  zich  onderhuids  in  de  lymfevaten  bevinden  ì  De  studie  van  tumorembolen  is  belangrijk  om  verschillende  redenen  ì  Tumorembolen  worden  aangetroffen  bij  zo  goed  als  alle  paBënten  met  IBC  en  vormen  dus  een  wezenlijk  onderdeel  van  de  biologie  van  IBC  ì  Er  bestaan  verschillende  argumenten  om  tumorembolen  in  verband  te  brengen  met  het  agressief  klinisch  verloop  van  IBC  ì  De  studie  van  de  biologie  van  tumorembolen  zal  bijdragen  tot  het  verwerven  van  nieuwe  inzichten  in  de  vorming  van  uitzaaiingen  ì  Impact  op  de  behandeling  van  paBënten  met  IBC  met  gerichte  medicijnen?  
 19. 19. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Onze  missie:  onderzoek  naar  tumorcelembolen  ì  2012:  Ontwikkeling  van  een  laboratoriummodel  voor  onderzoek  naar  tumorcelembolen  ì  Samenwerking  met  een  onderzoeksgroep  van  de  universiteit  van  Delaware  (Amerika)  ì  Laboratoriummodel  kan  makkelijker  bestudeerd  worden    ì  Snellere  verwerving  van  inzichten  in  de  biologie  van  tumorcelembolen  ì  Eerste  resultaten  tonen  aan  dat  de  vorming  van  tumorcelembolen  experimenteel  geremd  kan  worden  ì  Is  het  laboratoriummodel  relevant?  ì  Zijn  de  resultaten  verworven  aan  de  hand  van  het  laboratoriummodel  vertaalbaar  naar  de  situaBe  bij  de  paBënt?  
 20. 20. ToekomsAg  onderzoeksproject:  studie  van  de  biologie  van  tumorembolen  bij  IBC  Huid  Tumorcelembolen  gelegen  in  het  lumen  van  een  lymfevat  van  een  paBënt  met  IBC  Laboratoriummodel  Situa/e  bij  de  pa/ënt  ?  
 21. 21. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Onze  missie:  onderzoek  naar  tumorcelembolen  ì  Onderzoeksplan  ì  Testen  van  een  reeks  gegevens  parallel  in  het  laboratoriummodel  en  in  tumorcelembolen  geïsoleerd  uit  weefselmonsters  van  paBënten  ì  Zijn  de  gegevens  vergelijkbaar  in  beide  situaBes?  ì  Indien  ja:  het  laboratoriummodel  wordt  relevant  bevonden  en  kan  gebruikt  worden  voor  verdere  studies  ì  Kostenplaatje  ì  Studie  van  het  laboratoriummodel:  +/-­‐  20.000€  ì  (7  meetpunten,  1  herhaling/meetpunt,  2  verschillende  populaBes  van  IBC  cellen)  ì  Studie  van  het  paBëntenmateriaal:  +/-­‐  20.000€  ì  (Monstervoorbereiding  en  meBng  op  30-­‐tal  weefselmonsters)  ì  Verdere  studies:  nog  te  bepalen  
 22. 22. EEN  WOORD  VAN  DANK  AAN  ì  Kunstenaars  ì  Nicolas  Karakatsanis,  Panamarenko,  Stephan  Vanfleteren,  Tinus  Vermeersch    Karl  Meersman    ì  Bank  J  van  Breda    Co  ì  Veilinghuis  Bernaerts  ì  Leden  van  het  organisaBecomité  ì  GZA  Ziekenhuizen  ì  Alle  aanwezigen  voor  de  interesse  en  steun    

×