Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Kunstveiling TCRU Kort

310 views

Published on

De presentatie belicht de eenheid voor translationeel borstkankeronderzoek van de groep ziekenhuizen "Gasthuiszusters van Antwerpen" en werd gemaakt in het kader van een kunstveiling waarvan de opbrengst een deel van het onderzoeksprogramma zal steunen.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Kunstveiling TCRU Kort

 1. 1. TRANSLATIONEEL  ONDERZOEK  NAAR  HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  IN  ANTWERPEN  Onderzoek  het,  behandel  het,  overwin  het!  
 2. 2. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  TCRU  is  een  gespecialiseerde  eenheid  voor  vertalend  borstkankeronderzoek    ì  Geïntegreerd  binnen  het  Sint-­‐AugusBnus  ziekenhuis  als  onderdeel  van  de  afdeling  “Oncologische  Research”  ì  Kadert  in  de  strategie  van  de  groep  ziekenhuizen  “Gasthuiszusters  van  Antwerpen”  om  van  kankergeneeskunde  een  topprioriteit  te  maken  ì  Onderzoekseenheid  is  samengesteld  uit:  ì  Postdoctorale  onderzoekers  ì  Doctoraatstudenten  (in  samenwerking  met  de  KU  Leuven)  ì  Medisch  laboratoriumpersoneel  
 3. 3. TCRU  aan  de  slag  
 4. 4. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  Kankeronderzoek  kent  3  domeinen  ì  Basisonderzoek  ì  Onderzoek  aan  de  hand  van  laboratoriummodellen  (vb.  proefdieren)  ì  Klinisch  toegepast  onderzoek  ì  Onderzoek  op  paBënten  voor  het  testen  van  experimentele  behandelingen  ì  Vertalend  kankeronderzoek  ì  De  brug  tussen  het  basisonderzoek  en  het  klinisch  toegepast  onderzoek  ì  Zijn  bevindingen  uit  laboratorium-­‐modellen  belangrijk  voor  de  paBënt?  
 5. 5. TRANSLATIONAL  CANCER  RESEARCH  UNIT  (TCRU)  ì  Onderzoeksprogramma  TCRU  ì  Borstkankeronderzoek    ì  Borstkanker  is  een  groot  gezondheidsprobleem    ì  De  kans  op  ontwikkeling  van  borstkanker  is  ongeveer  12%  tot  13%  of  met  andere  woorden  voor  elke  acht  vrouwen  krijgt  er  één  met  borstkanker  te  maken  ì  Focus:  ophelderen  van  de  ontstaansmechanismen  van  uitzaaiingen  ì  Het  ontstaan  van  uitzaaiingen  is  de  voornaamste  oorzaak  van  ster^e  ten  gevolge  van  kanker  ì  Onderzoek  naar  uitzaaiingen  kan  resluteren  in  belangrijke  informaBe  met  betrekking  tot  de  behandeling  en  het  ziekteverloop  ì  Belangrijk  topic:  Inflammatoire  borstcarcinoom  (IBC)  
 6. 6. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Wat  is  IBC?  ì  IBC  is  een  niet  frequente  maar  agressieve  vorm  van  borstkanker  ì  Twee  tot  vijf  procent  van  alle  borscumoren  ì  De  ziekte  wordt  vaak  vastgesteld  op  jongere  lee^ijd  ì  Bij  diagnose  zijn  tumorcellen  vaak  uitgezaaid    ì  Drie  jaar  na  diagnose  is  slechts  40%  van  de  paBënten  nog  in  leven  ì  Kenmerken  van  IBC  ì  Symptomen  van  ontsteking:  roodheid,  zwelling,  pijn  en  warmte  ì  Huidveranderingen  (vb.  sinaasappelhuid)  ì  Ingetrokken  tepel  ì  Symptomen  ontwikkelen  snel,  soms  in  een  Bjdspanne  van  één  nacht  ì  Vaak  in  afwezigheid  van  een  voelbare  knobbel  
 7. 7. Huidveranderingen  Ingetrokken  tepel  Roodheid  en  zwelling  Kenmerken  van  IBC  GEEN  VOELBARE  KNOBBEL!!!  
 8. 8. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Waarom  IBC  bestuderen?  ì  Het  aantal  nieuwe  diagnoses  neemt  toe,  dus  het  probleem  wordt  groter  ì  De  biologie  van  deze  ziekte  is  maBg  gekend  ì  Wat  is  de  oorzaak?  Wat  zijn  risicofactoren?    ì  Waarom  ontwikkelen  sommige  paBënten  uitzaaiingen  en  andere  niet?  ì  Nieuwe  behandelingsmogelijkheden?  ì  IBC  als  een  menselijk  model  voor  agressief  tumorcelgedrag  ì  De  studie  van  IBC  draagt  bij  aan  onze  kennis  van  borstkankerbiologie  in  het  algemeen  
 9. 9. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Onze  missie:  onderzoek  naar  tumorembolen  ì  Tumorembolen  zijn  klompjes  van  tumorcellen  die  zich  onderhuids  in  de  lymfevaten  bevinden  ì  De  studie  van  tumorembolen  is  belangrijk  om  verschillende  redenen  ì  Tumorembolen  worden  aangetroffen  bij  alle  paBënten  met  IBC  en  vormen  dus  een  wezenlijk  onderdeel  van  de  biologie  van  IBC  ì  Er  bestaan  verschillende  argumenten  om  tumorembolen  in  verband  te  brengen  met  het  agressief  klinisch  verloop  van  IBC  ì  De  studie  van  de  biologie  van  tumorembolen  zal  bijdragen  tot  het  verwerven  van  nieuwe  inzichten  in  de  vorming  van  uitzaaiingen  
 10. 10. HET  INFLAMMATOIRE  BORSTCARCINOOM  (IBC)  ì  Onze  missie:  onderzoek  naar  tumorembolen  ì  2012:  Ontwikkeling  van  een  laboratoriummodel  voor  onderzoek  naar  tumorembolen  ì  Samenwerking  met  een  onderzoeksgroep  van  de  universiteit  van  Delaware  (Amerika)    ì  Is  het  laboratoriummodel  relevant?  ì  Zijn  de  resultaten  verworven  aan  de  hand  van  het  laboratoriummodel  vertaalbaar  naar  de  situaBe  bij  de  paBënt?  ì  Studieopzet:  vergelijking  van  het  laboratoriummodel  met  tumorembolen  geïsoleerd  uit  paBëntenmateriaal  ì  Geschat  kostenplaatje:  40.000€  
 11. 11. Toekoms5g  onderzoeksproject:  studie  van  de  biologie  van  tumorembolen  bij  IBC  Huid  Tumorcelembolen  gelegen  in  het  lumen  van  een  lymfevat  van  een  paBënt  met  IBC  Laboratoriummodel  Situa8e  bij  de  pa8ënt  ?  
 12. 12. EEN  WOORD  VAN  DANK  AAN  ì  Kunstenaars  ì  Nicolas  Karakatsanis,  Panamarenko,  Stephan  Vanfleteren,  Tinus  Vermeersch  &  Karl  Meersman    ì  Bank  J  van  Breda  &  Co  ì  Veilinghuis  Bernaerts  ì  Leden  van  het  organisaBecomité  ì  GZA  Ziekenhuizen  ì  Alle  aanwezigen  voor  de  interesse  en  steun    

×