<Insert Picture Here>                               Architecture & Design          ...
Dagens temaArkitekturelle rammeverk I offentlig sektor og de praktiskekonsekvenseneEn oppsummering av arkitekturelle prins...
Noen sentrale publikasjoner• Fra direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) :  • DIFI strategien 2012-2015  • Overordned...
OPSSUMMERING: DIFI-strategien 2012-2015• Mål: å bidra til utviklingen av offentlig sektor (og å forbedre sin egen virksom...
OPSSUMMERING: DIFI-strategien 2012-2015Innsatsområde: Digitale tjenster, 3 delmål• Delmål 1  • Felleskomponenter og annen...
OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper:  1.  ...
OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper:  2.  ...
OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper:  3.  ...
OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper:  4.  ...
OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper:  5.  ...
OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper:  6.  ...
OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper:  7.  ...
OPSSUMMERING: Nasjonale Felleskomponenter i OffentligSektor (DIFI, 2010)Anbefalt 5 nasjonale felleskomponenter: 1. Enhets...
OPSSUMMERING: Vurdering av ALTINN-II Plattformen (DNV,2011)Primært følgende vurderinger:  1. Begrensninger og flaskehalse...
OPSSUMMERING: Et par ord om ”Minside”Minside blir lagt ned ved skrivestund (31. mai 2012) : 1. Se:   http://www.idg.no...
Norwegian ICT Score Card•  Directions, intentions  … WHAT••  Focus          … WHAT  Technology      ...
Additional architectural principle: Law, regulation and PolicyManagement as part of Rule Management• Computer Program acti...
Additional architectural principle: Law, regulation and PolicySource Document         Management as part of Rule ...
Example (Public/Health Sector):   Solution Blueprint for Guided Self Service                      ...
Example (Public/Health Sector):   Oracle‘s Solution Blueprint for Guided Self Service                 ...
Oracle‘s Industry Footprints (Public/Health Highlighted)1.  Aerospace & Defense           23.  IM: Heavy Equ...
Example: Oracle‘s Justice & Public Safety FootprintIntegrated Justice Community CollaborationCitizen Portals       C...
Example: Oracle‘s National & Local Government                                  Oracle  ...
Cost reduction, shared components etc. lead to a preference for a   shared (virutalized/centralized) solution, applianc...
En mulig tolkning: Arkitektur for Offentlig Norge V1.0(Fokus: Helse, men gjelder offentlig generelt)           ...
National traffic rule that accomodates many vehiclesStandards to ensure agile/sustained development & maintenanceBetter re...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor

871 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spor 1 arkitekturelle rammeverk i offentlig sektor

 1. 1. <Insert Picture Here> Architecture & Design Semantic TechnologiesIKT Arkitektur i og for Offentlig NorgeDr. M. Naci Akkøk, Chief Architect, Oracle Nordic 40 års erfaring i industrien, Også som akademiker & forsker (parallelt) Kontakt: naci.akkok@oracle.com, mobil: +47 47026879, @mnaciakkok
 2. 2. Dagens temaArkitekturelle rammeverk I offentlig sektor og de praktiskekonsekvenseneEn oppsummering av arkitekturelle prinsipper og retninger i fl ereoffentlige IKT-rammeverk som FAOS (Felles IKT arkitektur i offentligsektor), Altinn og Difi og de praktiske konsekvensene og hvordan deanvendes i moderniseringsprosjekter. Oracles bidrag til prosess ogløsninger blir også belyst.Dr. Naci Akkøk, sjefsarkitekt, Oracle Nordics
 3. 3. Noen sentrale publikasjoner• Fra direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) : • DIFI strategien 2012-2015 • Overordnede IKT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor • Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor• Relaterte/refererte dokumenter • Regjeringens digitaliseringsprogram ”På nett med innbyggerne” • Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (FAOS rapporten) • FAOS høringer (med fokus på SEMICOLON høringen) • Vurdering av ALTINN-II plattformen – for Nærings- og Handelsdepartementet fra Det Norske Veritas (DNV) • ALTINN, DIFI, MinSide og eID (presentasjon av Hallstein Husand, Brønnøyssundregistrene)
 4. 4. OPSSUMMERING: DIFI-strategien 2012-2015• Mål: å bidra til utviklingen av offentlig sektor (og å forbedre sin egen virksomhet)• Målgruppe: offentlig forvaltning og sin egen organisasjon• Tre innsatsområder: • Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling • Fagområde: organisering og ledelse, forvaltning • (også for å støtte de to andre områder) • Digitale tjenester • Fagområde: IKT - teknologier, prinsipper/rammeverk, arkitektur • Gode innkjøp • Fagområde: Økonomi/finans, innkjøp, forvaltning • (med en god forståelse av underliggende fagområder)
 5. 5. OPSSUMMERING: DIFI-strategien 2012-2015Innsatsområde: Digitale tjenster, 3 delmål• Delmål 1 • Felleskomponenter og annen infrastruktur som inngår i en felles IT-arkitektur er etablert og brukt• Delmål 2 • Regelverket er tilpasset digitalisering• Delmål 3 • Forvaltningen utvikler effektive digitale løsninger som brukerne kan og vil ta i bruk
 6. 6. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 1. Tjenesteorientering • Komponenttenkning • Gjenbrukbare komponenter • Helst åpen kildekode-komponenter
 7. 7. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 2. Interoperabilitet • Evnen til korrekt utveksling av informasjon, og i forhodl til arbeidsprosesser • Tre typer (og en til): • Semantisk interoperabilitet (felles bergereper/metadata) • Organisatorisk interoperabilitet (samording av arbeidsprosesser, regelverk o.l.) • Teknisk interoperabilitet (standarder, klare grensesnitt og protokoller o.l.) • (Juridisk interoperabilitet – rettslig grunnlag for samhandling)
 8. 8. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 3. Tilgjengelighet • Universelt utformet • Skal i størst mulig grad kunen benyttes av innbyggerne/næringsliv • Forutsigbart, lett å finne • Tilpasset alle brukergrupper • Tilgejnegelig for alle som trenger den, og til den tid de trenger den
 9. 9. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 4. Sikkerhet • Skal tilfredstille formelle og risikobaserte krav mht. • Konfidensialitet • Integritet • Tilgjengelighet • Impliserer/krever • Dokumenterte sikkerhetsnivåer • Adgangskontroll, autorisasjon • (Personvern) • (Grunnlag for tillit – også til det offentlige)
 10. 10. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 5. Åpenhet • IKT-systemer basert på åpne eller godkjente standarder • Kan brukes uten spesielle teknologikrav hos brukerne • IKT-tjenestenes innhold og virkemåte er ”transparente” • Transparens (tilgjengelighet): • Det er kjent hvilke premisser ligger til grunn for avgjørelser • Rettslige systemavgjørelser/beslutninger er dokumenterbare og sporbare
 11. 11. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 6. Fleksibilitet • Tjenestene skal etableres (designes) og utvikles slik at de, i løpet av sin livssyklus skal tåle endringer i • Bruk • Innhold • Organisering • Eierskap • Infrastruktur • Arbeidsprosesser • Tjenestene skal kunne benyttes i andre sammenhenger på en enkel måte og til lav kostnad
 12. 12. OPSSUMMERING: Overordsnede IKT-arkitekturprinsipperfor offentlig sektor (V2.0, DIFI, 8. okt. 2009)Syv prinsipper: 7. Skalerbarhet • IKT-systemer skal være tilrettelagt for endringer i graden av utnyttelse i from av • Antall brukere • Datamengde • Tjenestens livslengde • Når løsninger planlegges/designes, må det legges til rette for at de skal fungere under andre kontekster (miljø, virksomhetsprosess, bruksvolum o.l.) • Nedskalerbarhet like viktig som oppskalerbarhet
 13. 13. OPSSUMMERING: Nasjonale Felleskomponenter i OffentligSektor (DIFI, 2010)Anbefalt 5 nasjonale felleskomponenter: 1. Enhetsregisteret (grunndata om virksomhet) • Forvalter: Brønnøysundregistrene 2. Folkeregisteret (grunndata om person) • Forvalter: Skattedirektoratet 3. Matrikkelen (grunndata om eiendom) • Forvalter: Statens Kartverk 4. Altinn-komponentene (innsamlings- og distribusjonsnav, integrasjonsnav) • Forvalter: Brønnøysundregistrene 5. Felles infrastruktur for eID i offentlig sektor • (ID-porten, minID) • Forvalter: DIFI
 14. 14. OPSSUMMERING: Vurdering av ALTINN-II Plattformen (DNV,2011)Primært følgende vurderinger: 1. Begrensninger og flaskehalser i arkitekturen 2. Ikke skalerbart mht fremtidig volum, antall systemer, økt traffikk osv. 3. Betydelig mengde feil 4. Dårlig testregime 5. Upraktisk/utilstrekkelig kriseberedskap 6. Fokus på tid/kostnad i utviklingsløpet kan ha ”kostet” kvalitet 7. Vil stille spørsmålstegn ved kompetanse/forberedelser til forvaltning av et såpass komplekts system 8. Etterlyser langsiktig strategi mht utvikling/finansiering av ALTINN-plattformen
 15. 15. OPSSUMMERING: Et par ord om ”Minside”Minside blir lagt ned ved skrivestund (31. mai 2012) : 1. Se: http://www.idg.no/computerworld/article238153.ece ”Minside ble ingens side” ”Myndighetene har aldri greid å overbevise befolkningen om at de skal oppsøke Minside.” ”Er det riktig av Difi å begrave portaltanken?” 2. Var det kanskje for mange ”portaler”? Evt. manglende styring mot ett felles portal og tiltak deretter? (Ref. Københavnskommune, IKT-Norge, NEO 2012)
 16. 16. Norwegian ICT Score Card• Directions, intentions … WHAT•• Focus … WHAT Technology … HOW•• Governance … HOW Industrialization … POWER
 17. 17. Additional architectural principle: Law, regulation and PolicyManagement as part of Rule Management• Computer Program acting as Law(*): There are always challenges when laws, regulations, rules and routines (policies) are to be automated in the form of computer programs, web forms, case management systems etc.• One of the major challenges is the fact that human interpretation goes into transforming a policy, a regulation or a law into an IT system.• Rules, regulations , laws and policies change very often requiring costly re-implementations• Many undetected conflicts creep into laws, regulations, policies and rules• Decisions are seldom justifiable (back-trackable)(*) Dag Wiese Schartum (http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/dags/index.html)
 18. 18. Additional architectural principle: Law, regulation and PolicySource Document Management as part of Rule Management Conflicting Rules Executable Non- Interactive Form Justification Oracle Policy Automation (OPA)
 19. 19. Example (Public/Health Sector): Solution Blueprint for Guided Self Service Andre portaler/BG Government Secure Interaction Forms & Portal Platform JustificationLover, forskrifter, rutiner Policy Engine Semantic Store Andre MW/IS Shared Workflow, Integration & Orchestration Platform Document/Content Case Management Other Application Manager Services & Data Services & Data
 20. 20. Example (Public/Health Sector): Oracle‘s Solution Blueprint for Guided Self Service Andre portaler/BG Government Secure Oracle WebCenter Interaction Forms & Portal Platform JustificationLover, forskrifter, rutiner Oracle Policy Automation (OPA) Policy Engine Semantic Store Oracle Triplestore/DB Andre MW/IS Shared Workflow, Integration & Orchestration Platform Oracle SOA/BPM Suite Document/Content Case Management Other Application Manager Services & Data Services & Data Oracle WebCenter Content Oracle Oracle Public/Health Solutions (bl. a. Siebel) Case Managemnt (next slides)
 21. 21. Oracle‘s Industry Footprints (Public/Health Highlighted)1. Aerospace & Defense 23. IM: Heavy Equipment & Machinery2. Automotive: OEM 24. Insurance3. Automotive: Supplier 25. Life Sciences: Medical Devices4. Chemicals 26. Life Sciences: Pharmaceuticals / Biotech5. Communications 27. Media and Entertainment6. Consumer Goods 28. Natural Resources: Overall7. Education & Research: Higher Ed 29. Natural Resources: Metals8. Education & Research: K-12 30. Oil and Gas9. E&C: Eng Design and Construction 31. Professional Svcs: Business Services10. E&C: Real Estate 32. Professional Svcs: Consulting Services11. E&C: Residential Construction 33. Professional Svcs: Legal Services12. Financial Services: Banking 34. Public Sector: Defense13. Financial Services: Capital Markets 35. Public Sector: Justice & Public Safety14. Healthcare: Payer 36. Public Sector: Nat’l & Local Government15. Healthcare: Provider 37. Public Sector: Social Services16. High Tech: Distribution 38. Retail17. High Tech: Complex Equipment 39. T&T: Logistics Service Providers18. High Tech: Consumer Electronics 40. T&T: Airlines19. High Tech: Outsourced Mfg Services 41. T&T: Ports and Shipping20. High Tech: Semiconductor 42. T&T: Rail21. High Tech: Software & Internet Svcs 43. Utilities22. Industrial Manufacturing (IM): Overall 44. Wholesale Distribution
 22. 22. Example: Oracle‘s Justice & Public Safety FootprintIntegrated Justice Community CollaborationCitizen Portals Community Outreach National, Regional & Cross Jurisdictional Cross Jurisdictional Local Law Enforcement Law Enforcement IntelligenceOverlay Infrastructure for Investigation, Apprehension, Prosecution and Emergency ResponseCustomer & Distribution ChannelsAnalytics & Business Process Master Data Unified User Data IntegrationBusiness Intelligence Management Management Interface ServicesLaw Enforcement Courts Corrections Border ControlIntelligence Gathering Litigation and Offender Management Surveillanceand Analysis Case ManagementInvestigative Prison Records People & CargoCase Management Jury & Trial Management Management Entry & Exit ManagementEvidence Management E-Filing & E-Discovery Healthcare Customs & ExciseEmergency Preparations Court Records Management Prison Management Immigration and Asylum& Response ManagementAdministration & Enterprise Management iLearning & Classroom Financials / Cash Mgmt Procurement, Contract, and Facilities Management & Field Training Supply Chain Management Services Automotive Human Resources and Projects, Program Records Management Helpdesk HR IT Workforce Management Management & GRCInfrastructure Mobility Hubs / Data Warehousing Integration Framework / SOA Development Tools Identity & Security Services Networking Database & Security Ext. Operating System Virtual Machine Server Storage Systems & Data Center Mgmt
 23. 23. Example: Oracle‘s National & Local Government Oracle Footprint ISV PartnersConstituent ChannelsSelf-Service Portals Constituent Outreach Contact Center Field Service Government OfficesCustomer & Distribution ChannelsServicesOverlay Infrastructure for SharedAnalytics & Service Provider Master Data Payments & CollectionsBusiness Intelligence Management Management Case Management eCommerce EngineGovernment Segments Environment Protection Defense* & Justice & Public Safety* Public Administration Public Education* & Resource Management Intelligence Healthcare* & Tax/Collections & Revenue Management* Foreign Relations Public Infrastructure Economic Development Social Services*Administration & Enterprise Management iLearning & Classroom Financials / Cash Mgmt Procurement, Contract, and Facilities Management & Training Supply Chain Management Field Services Automotive Human Resources and Projects, Program Records Management Helpdesk HR IT Workforce Management Management & GRCInfrastructure Mobility Hubs / Data Warehousing Integration Framework / SOA Development Tools Identity & Security Services Networking Database & Security Ext. Operating System Virtual Machine Server Storage Systems & Data Center Mgmt
 24. 24. Cost reduction, shared components etc. lead to a preference for a shared (virutalized/centralized) solution, appliances (optimized HW + SW) etc., making also infrastructure an integral part of the solution• Løsningssentere(t) tjener all(e) bruk(ere)• HUB detaljer blir skjult• Integrasjon blir til samhandling & samstemming (f. eks. via bruk av meta-info og oppfyllelse av info- utvekslingskrav) NORGE HUB• Løsningene vil måtte håndtere hyppige regel- og skjema- endringer (sem. tek.?)
 25. 25. En mulig tolkning: Arkitektur for Offentlig Norge V1.0(Fokus: Helse, men gjelder offentlig generelt) Felles komponenter
 26. 26. National traffic rule that accomodates many vehiclesStandards to ensure agile/sustained development & maintenanceBetter research & vendor /industry dialogueBetter/effective decision, funding & implementation processes Q&A

×