Tema: Business Intelligence                                                ...
1. FORANKRING I TOPPLEDELSENEt Business Intelligence prosjekt kreverteknologi for å realiseres, men handler iliten grad om...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slik lykkes du med business intelligence _ 3-minutters guide

651 views

Published on

Hovedkriteriet for et godt BI-system vil alltid være knyttet til hvorvidt man klarer å lage et verktøy som støtter opp under forretningsprosessene på en best mulig måte. Guiden gir deg mange tips og triks til hvordan du kan lykkes med BI-investeringer.

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slik lykkes du med business intelligence _ 3-minutters guide

 1. 1. Tema: Business Intelligence è www.steria.no/guide è Slik lykkes du med BI_Det nytter ikke å styre en virksomhet med bind for øynene. Business Intelligence hjelperdeg til å samle inn og sammenstille forretningskritisk informasjon. Da er du på god veitil å få oversikt over virkeligheten.è HVA ER BUSINESS INTELLIGENCE? Oxley i USA og Basel II i Norge. Spesielt – Industrianalytikere hevder atBusiness Intelligence (BI) har ingen eksakt sistnevnte er aktuell for norsk finansnæring. 50 prosent av alle BI-prosjektdefinisjon, men vi forstår det som et sett mislykkesverktøy for å tilgjengeliggjøre enhetlig Den andre hoveddriveren er erkjenelsen avinformasjon på tvers av forretningsenhe- at informasjon er et verdifullt produksjons-tene. Gjennom å samle inn, ta vare på og middel som må utnyttes. Jo bedre utnyttelse, SLIK KJØRER DU ET BI-PROSJEKTsette sammen data fra flere kilder deles jo større konkurransefortrinn. Industrianalytikere har rapportert at overinformasjon i hele organisasjonen til for- 50 prosent av alle BI-prosjekter mislykkes.retningens beste. Noen av bruksområdene ET GODT BI-VERKTØY SKAL FORTELLE Enkelte hevder faktisk at kun 35 prosenter standard og ad hoc rapportering, auto- • Hvor selskapet har vært. En bedre for- lykkes. Det blir pekt på årsaker som dårligmatisert beslutningsstøtte, planlegging, ståelse av virksomhetens historie er datakvalitet i operasjonelle systemer ogmålstyring og til analyseformål som for grunnlaget for å oppdage trender og gjøre for dårlige verktøy. Datakvalitet er eneksempel trendanalyse og prediksjon av årsak/virkning-analyser. utfordring, mens verktøyene i dag er såutvikling fremover bra at de ikke kan ta skylden for en mis- • Hvor selskapet er nå. Å forstå dagens lykket implementering.HVORFOR BØR DU BENYTTE BI? status er grunnlaget for å justere kursenDet finnes to hoveddrivere for å innføre når det er nødvendig. Det blir også gitt prosess- og organisa-BI. Den ene er drevet av ytre ønsker fra sjonsrelaterte forklaringer som mangel påaksjonærer eller myndigheter om større • Hvor selskapet skal gå i nær fremtid. Å riktig metodikk og mangel på modning iinnsyn i interne beslutningsprosesser og kunne se inn i fremtiden med høy grad av organisasjonen i forhold til hva som skaldet risikobildet som ligger bak beslutning- sannsynlighet er grunnlaget for god plan- implementeres. Vi hevder at det er deene som gjøres. Eksempel på regulatoriske legging og for velfunderte forretnings- myke sidene av et BI prosjekt som kreverkrav som er en driver for BI er Sarbanes strategier. mest fokus for at man skal lykkes, og her er vår 7-punkts liste for å lykkes med BI:
 2. 2. 1. FORANKRING I TOPPLEDELSENEt Business Intelligence prosjekt kreverteknologi for å realiseres, men handler iliten grad om teknologi. BI handler om åfå mer ut av den informasjonen som alleredeeksisterer i selskapet, på tvers av organisa-toriske enheter. Dette skal sette bedriften istand til å drive mer effektivt, gjennommer effektive arbeidsprosesser, bedrebeslutninger, bedre og mer effektiv styringog kontroll med selskapet i nåtid og nærfremtid. En slik omfattende øvelse krevertoppledelsens involvering og forpliktelse.De fleste endringer i en organisasjon vilmedføre motstand, og noen må kunnemotivere og ta beslutninger slik at mansikrer gjennomføring2. UTARBEIDE STRATEGI OG PLANEn BI-strategi må ta utgangspunkt i forret-ningsstrategien. Med utgangspunkt ibedriftens overordnede mål må en finne uthvordan man ønsker å forholde seg til Over 50 prosent av alle BI-prosjekter mislykkes. Vi mener at det er de myke sideneinformasjon om kunder, leverandører, kon- ved et BI-prosjekt som krever mest fokus for at prosjektet skal bli en suksess. Selv omkurrenter, produkter osv. BI-verktøyet skal dagens BI-verktøy har blitt veldig gode, er det nemlig fremdeles mennesker og prosessersørge for riktig informasjon til riktig tid. det til syvende og sist handler om.3. SIKRE BRUKERINVOLVERINGDet er brukerne som setter krav og kjenner innen det metodiske, prosessuelle og tek- – Sammensetningen av prosjekt-behovene best. Sørg for høy grad av bru- nologiske. Partnerskap med leverandører organisasjonen er avgjørende forkerinvolvering gjennom hele prosessen. og erfarne spesialister vil være viktig for å suksess eller fiaskoDette vil sikre at systemet blir tatt i bruk sikre at gjennomføringen blir en suksessog mulighetene utnyttet på en mest mulig dersom man ikke sitter på denne kompe-effektiv og god måte. tansen selv. • Gjør en vurdering av om organisasjonen støtter opp rundt forretningsprosessene på4. TENK STORT, START SMÅTT 7. BRUK STANDARDVERKTØY en best mulig måte.Begynn med å lage en full oversikt over Det finnes normalt flere verktøy som leve- • Om nødvendig bør organisatoriskeforretningens totale informasjonsbehov. La rer all den funksjonalitet man trenger. Med endringer gjøres.forretningsbrukerene prioritere hva som er mindre man har spesielle behov er derfor • Skap engasjement og involvering.viktigst og legg så opp en leveranseplan ikke teknologivalget det viktigste. Interne ambassadører er viktig i gjennom-med hyppige del-leveranser med utgangs- Spesielle behov kan dog bety at man bør føring og utrulling.punkt i den prioriterte listen. gjøre en grundigere vurdering av hvilket • Sørg for å sette sammen en prosjekt- verktøy som på best mulig måte støtter de gruppe med riktig kompetanse og behov man har rett ut av boksen. gjennomføringsevne. – De fleste endringer i organisa- Eventuell skreddersøm er vanligvis både sjoner skaper motstand. Her må dyrt og unødvendig. ledelsen på banen for å sikre Kontakt_ gjennomføringen SLIK KOMMER DU I GANG • Sikre forankring for ditt BI prosjekt hos toppledelsen.5. SAMORDNE GJENNOMFØRINGEN • Begynn med å få oversikt over forret-Verden er i kontinuerlig endring. Og etter- ningens totale informasjonsbehov.som det viktigste formålet med BI er at • Lag business case (BC).det skal understøtte de til enhver tid gjel- • Prioriter leveransene med utgangspunktdende forretningsprosessene, må gjennom- i business case.føringen gjøres koordinert med andre til- • Analyser og dokumenter forretnings-tak og aktiviteter på forretningssiden. prosessene. Elisabeth Larsen Rogne • Gjør en kvalitetssikring og gjennomfør avdelingsleder BI i Steria E-post: elr@steria.no / Tlf: 400 13 4786. HA NOK AV DE RETTE RESSURSENE eventuelle forbedringer av forretningspro-Sammensettingen av prosjektorganisasjo- sessene. NB! Husk at forretningsbegreper Steria ASnen som skal gjennomføre initiativet er skal brukes likt på tvers av hele organisa- Biskop Gunnerus’ gate 14Aavgjørende for suksess eller fiasko. sjonen, og at dette krever at man oppnår Postboks 2, N-0051 OSLOProsjektgruppen eller prosjektorganisasjo- en felles forståelse av sentrale begreper. è Gå inn på www.steria.no/guide ognen bør bestå av personer med kryssfunk- få tilgang til et helt bibliotek med gratissjonell og helhetlig forretningskompetanse 3-minutters guider.sammen med spesialisert kompetanse© 2009 Steria AS. Versjon: 2009-04-7 Foto: Stone, Palo Alto

×