Tema: Endringsledelse                                                   ...
jungeltelegrafen får fritt spillerom, kan detplutselig være for sent å komme medfakta og sannheten, påpeker Lindgren.STØRR...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nøkkelen til god internkommunikasjon _ 3-minutters guide

1,584 views

Published on

Når ledere tenker store tanker glemmes ofte de små samtalene med de ansatte. Forskning viser at personlig informasjon er ni ganger mer effektiv enn skriftlig. Lær hva som er nøkkelen til god internkommunikasjon i denne 3-minutters guiden.

Published in: Self Improvement
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nøkkelen til god internkommunikasjon _ 3-minutters guide

 1. 1. Tema: Endringsledelse è www.steria.no/guide è Nøkkelen til god internkommunikasjon_Forskning viser at når ledere kommuniserer med de ansatte ansikt til ansikt, er det niganger så sannsynlig at de vil støtte et tiltak enn om de får informasjonen skriftlig – ogder ligger nøkkelen til god internkommunikasjon.è GJØR DET PERSONLIG ansikt til ansikt med de ansatte. Slik oppfat- – Ta hånd om innsiden, så vil inn-Når ledere tenker store tanker, glemmer de tes informasjonen mest effektivt, og folk siden ta hånd om utsiden.de viktige samtalene med de ansatte, føler at deres bidrag til prosessen faktiskviser forskning. Videre viser det seg at når betyr noe. Også når det er snakk om dårligeledere kommuniserer med de ansatte ansikt nyheter er det viktig med direkte kommuni- din målgruppe unngår du at brukeropple-til ansikt, er det ni ganger så sannsynlig at kasjon. Slik unngår man misforståelser og velsen blir upersonlig, tørr eller kjedelig.de vil støtte et tiltak enn om de får informa- ryktespredning som kan bidra til å ødeleggesjonen skriftlig, forteller kommunikasjonsdi- hele prosessen. DE FARLIGE RYKTENErektør Anders Lindgren i Steria AS. Han har En tredjedel av endringsprosesser somhatt ansvar for intern- og eksternkommuni- UNNGÅ MISFORSTÅELSER ender i fiasko, gjør ifølge undersøkelsenkasjon i forbindelse med fem store omstil- Steria har lange tradisjoner for kommunika- dette på grunn av dårlig kommunikasjonlingsprosjekter i norske bedrifter. sjon, og selskapet prøver å kommunisere alle mellom toppledelsen og de ansatte. Når - Altfor mange fusjoner, omstillinger viktige beslutninger muntlig til sine 430 ledere tenker store tanker, glemmer de denog andre endringer slår feil fordi ledelsen ansatte i Norge, forteller Lindgren. viktige småpraten med de ansatte, viser enikke snakker med dem på gulvet, hevder - En til to ganger i måneden er det satt ny rapport.Lindgren. av en times møte mellom ansatte og topp- - Betydningen av åpen og ærlig Ni av ti selskaper bruker skriftlig kom- sjefen. Administrerende direktør legger fram kommunikasjon kan ikke overvurderes.munikasjon når arbeidstakere skal informeres eventuelle nyheter, og hensikten er å infor- I en stor virksomhet sprer rykter seg somom viktige endringer. Dette kommer frem i en mere og motivere. I tillegg møtes avdelings- ild i tørt gress. En ansatt som får hørestudie som det amerikanske konsulentselska- lederne og toppledelsen jevnlig i lederforum, rykter om store endringer i virksomheten,pet Larkin Communication Consulting har nettopp for å unngå misforståelser, forankre forteller det videre til omtrent 30 kollegergjort. Samtidig viser det seg at syv av ti beslutninger og synkronisere informasjon, i løpet av en ukes tid, og disse fortelleransatte foretrekker å få slik informasjon i forteller han.Språk, tekst og tilbakemel- det videre igjen. Og for hver samtalesamtale med sin nærmeste overordnede. dinger er viktig. Ved å sørge for et omtenk- vokser dramatikken i nyheten. Hvis denne - Ledere bør kommunisere viktige saker somt, saklig og høflig tonefall som treffer
 2. 2. jungeltelegrafen får fritt spillerom, kan detplutselig være for sent å komme medfakta og sannheten, påpeker Lindgren.STØRRE TILLITUndersøkelsen hevder videre at mellomsje-fene nyter langt større tillit enn topple-delsen. Når for eksempel en avdelingslederinformerer om en forestående endring tilde ansatte, er det fire ganger større sann-synlighet for at budskapet oppfattes posi-tivt, enn hvis det er administrerende direk-tør som holder en preken. - Toppledelsen gjør lurt i å spille på 1. Har alle medarbeidere på alle nivåer i minimum to møter. I det første møtet for-lag med sine mellomledere, og gjøre disse organisasjonen forstått virksomhetens over- klarer ledelsen med klare ord hensiktentil de fremste ambassadørene for den pro- ordnede strategiske planer og målsetninger? med endringen, hvilke beslutningersessen som virksomheten skal gjennom. som er udiskutable og i hvilke områderDet er gjennomgående trekk i bedriftsstu- 2. Diskuterer ledere på alle nivåer hvordan man ønsker input og ideer til alternativedier fra både USA, Storbritannia og Canada avdelingen og deres egen funksjon kan løsninger. Ledelsen går deretter tilbake iat toppledelsen nyter liten tillit blant den støtte de overordnede planene? tenkeboksen og prøver å inkorporere såjevne ansatte. Derimot er tilliten til nær- mange av ideene fra avdelingslederne sommeste overordnede stor, sier Lindgren. 3. Kan hver enkelt medarbeider beskrive mulig i et nytt, revidert strategidokument. hvorfor endringen er påkrevet og hvordanMINDRE MISTILLIT den vil påvirke deres rolle og funksjon? - Bakgrunnen for mistilliten er først – Seks av ti mener det ikke erog fremst at den vanlige medarbeider har 4. Kan hver enkelt medarbeider beskrive samsvar mellom hva ledelsenet mer distansert forhold til toppledelsen. sine mål, hvordan de blir målt og fulgt sier og hva den gjør.Forskning på området indikerer også at opp - og konsekvensen av ikke å bidratidligere dårlige erfaringer er en annen som avtalt?viktig årsak. De fleste medarbeidere i store På det andre møtet rapportererinternasjonale og norske virksomheter har 5. Har medarbeiderne de nødvendige verk- ledelsen om de nye anbefalingene somvært gjennom nok av restruktureringer og tøyene og systemene som gjør det mulig å er tatt inn i dokumentet. Deretter fåromstillinger med lovnader om at «nu skal bidra optimalt i endringsprosessen? avdelingslederne tid til å snakke med ogalt bli så meget bedre». Og så har resulta- informere sine medarbeidere, og svare påtet ofte blitt det motsatte, i alle fall for de 6. Er det etablert mekanismer som gjør spørsmål. To uker senere lanseresansatte. Et godt råd er å gjøre mellomle- det enkelt for ledelsen å kommunisere vik- endringsprosjektet til samtlige medarbei-dere til den viktigste kommunikasjonskana- tig informasjon til alle medarbeidere? dere av toppledelsen. Og husk viktighetenlen overfor de ansatte, påpeker Lindgren. av å fokusere på fakta og redusere bruken 7. I hvilken grad brukes samlinger, gruppe- av slogans og pep-talk. møter og ansikt-til-ansiktkommunikasjon – Gjør mellomlederne til den for å spre informasjon?viktigste kommunikasjonskanalen for de ansatte 8. Evalueres alle ledere og mellomledere angående deres evne til å kommunisere med sine medarbeidere?MELLOMLEDERE MEST TROVERDIGEn undersøkelse som ble utført av Nordisk 9. Har organisasjonen definert hvem som Kontakt_Kommunikasjon bekrefter det som Larkin er de interne opinionsdannerne, og aktivtCommunication Consulting har kommet påvirket dem for at de skal kommuniserefrem til: Heller ikke i skandinaviske bedrif- med sine kolleger?ter kommuniserer ledelsen godt nok medde ansatte. Seks av ti hevder at det ikke er 10. Er det etablert mekanismer som gjørsamsvar mellom hva ledelsen sier og hva det mulig for alle medarbeidere å kommeden gjør. Derimot vurderer de ansatte med tilbakemeldinger til virksomhetensmellomlederen som den viktigste kommu- ledelse?nikasjonskanalen, og to av tre spurte sierat de er tilfreds med måten den nærmeste 11. Har medarbeiderne noensinne blitt Anders Lindgrensjefen kommuniserer på. 12 000 medarbei- spurt om hva slags type informasjon de kommunikasjonsdirektørdere i 24 skandinaviske selskaper var med E-post: al@steria.no / Tlf: 416 33 084 ønsker fra ledelsen, hvor ofte de ønskeri undersøkelsen. den og i hvilken form? Steria AS Biskop Gunnerus’ gate 14ATA EN HELSESJEKK FOKUS PÅ FAKTA Postboks 2, N-0051 OSLOHer er de elleve spørsmålene du bør Begynn med å involvere avdelings- og è Gå inn på www.steria.no/guide ogstille virksomheten din, om du vil utvikle mellomledere tidlig i endringsprosessen. få tilgang til et helt bibliotek med gratisen effektiv kommunikasjonsstrategi: Lindgren foreslår at toppledelsen og en 3-minutters guider. liten gruppe med avdelingsledere har© 2010 Steria AS. Versjon: 2010-02-05

×