Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ops projekti esittely-2013

8,847 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ops projekti esittely-2013

 1. 1. Steinerpedagoginen OPS-RUNKO -projekti Steinerkasvatuksen liitto 2013
 2. 2. MITÄ? Suomen steinerkoulujen yhteinen opetussuunnitelmarunko esiopetuksesta lukioon
 3. 3. MIKÄ??  Runko-opetussuunnitelma, ns. 'kuntatason OPS'  Soveltamiskohdat valmiiksi neuvoteltu viranomaistahojen kanssa  Prosessin aikana luodaan koululiikkeen yhteinen kuva useista uusista teemoista
 4. 4. MIKSI?  Koululiikkeen tärkein asiakirja – substanssi tulee näkyväksi  Steinerpedagogiikan toteutuminen lainsäädännön puitteissa  Voimavarat kouluissa pedagogiikkaan ja keskusteluun  Yhtenäisyys koululiikkeessä ja vapaus kouluissa
 5. 5. MITEN?  Yhdessä!  yhdessä meillä on voimaa, osaamista ja resursseja.  Keskustellen!  Kuusi keskusteluteemaa kouluissa ja koululiikkeen tapahtumissa prosessin aikana.  Projekti!  Laaja sitouttamisryhmä – asiantunteva ohjausryhmä – ketterä toimitus.  Tehdään synkronissa valtakunnallisten perusteiden valmistelun kanssa.
 6. 6. OPS-RUNKO  Vaadittu muoto kunnossa  Sisällössä suuret linjat ja jänteet  Arvopohja
 7. 7. KOULUN OPS  Koulukohtaistaminen  Paikallinen toimintakulttuuri  Omat painotukset ja erityispiirteet
 8. 8. OPS KÄYTÄNNÖSSÄ  Opettajan työkalu  Koulun tärkein dokumentti  Kertoo koulusta maailmalle, liittää koulun maailmaan
 9. 9. ELI MITÄ OPS-RUNGOSSA ON? - OPPIMISKÄSITYS (IHMISKÄSITYS), ARVOPOHJA - IKÄKAUSITTAIN ETENEVÄT TEEMAT - SISÄLTÖEHDOTUKSIA - OPPIAINEKUVAUKSET, EHEYTTÄVÄT KOKONAISUUDET - TAVOITTEET - OPPIMISYMPÄRISTÖT (ESIM. TVT) - OPPILASHUOLTO, OPPIMISEN TUKI - KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ SISÄLTÖ TÄSMENTYY PERUSTETEKSTIN POHJALTA ESIMERKIKSI:
 10. 10. UUDET OPSIT KOULUISSA KÄYTÖSSÄ 1.8.2016 SIIHEN ON NYT 1033 PÄIVÄÄ(21.9.2013)
 11. 11. AIKATAULU HAHMOTTUU 2013 2014 2015 2016 21.9. 23.11. 1.8. OPS kouluissa käyttöön Nyt 7.11. Oma OPS kouluissa valmis ja hyväksytty OPS-projekti
 12. 12. AIKATAULU 2013 2014 2015 2016 21.9. 23.11 1.8. 18.1. 5.4. OPS-RUNKO VALMIS Koulujen muokkaustyö Teemaseminaarit
 13. 13. Steinerkentän ja OPH:n aikataulut samassa: 2013 2014 2015 2016 21.9. 23.11 1.8. 18.1. 5.4. = Valtakunnalliset OPS perusteet valmiit vuoden 2014 loppuun mennessä = OPH:n perusteluonnosten kommentoinnit ja lausunnot
 14. 14. KESKUSTELUTEEMAT  LUKIO-OPETUS  TVT (TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA)  ARVIOINTI  OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN  UUDET AINEET, UUDET SISÄLLÖT  OPPIMISEN TUKI Ehdotuksia – nyt kootaan aiheita! 6 TEEMA- SEMINAARIA PROJEKTIN AIKANA SEMINAARIT
 15. 15. TEEMASEMINAARIT  Jokaisessa seminaarissa yksi pääteema  Kentän kokoontuminen yhteen ja keskustelu  Aiheen työstäminen etukäteen ja jälkikäteen keskustelupohjalla  Aineistoa OPS-RUNGON toimittajille
 16. 16. OPS-PROJEKTI STEINERKASVATUKSEN LIITON JÄSENET LIITON JOHTOKUNTA OHJAUSRYHMÄ TOIMITUS Liiton jäsenet esittävät ohjausryhmään jäseniä, johtokunta nimittää Ohjausryhmä valitsee päätoimittajan, jonka esityksesta valitaan toimittajaryhmä Toimittajaa voi esittää ja paikkaa voi hakea kuka tahansa SITOUTTAMISRYHMÄ Sitouttamisryhmässä on edustaja jokaisesta mukana olevasta yhteisöstä
 17. 17. TOIMITUS OPH TOIMISTO LIITON JOHTOKUNTA AINERYHMÄT STEINERKASVATUKSEN LIITON JÄSENET OPS- PROSESSI OHJAUSRYHMÄ SITOUTTAMISRYHMÄ
 18. 18. OPS-PROSESSI  Saa koko kentän toimimaan yhdessä  Toimittajistolla laaja tuki kentältä  Ohjausryhmä sitoutunut ja ahkera  Sitouttamisryhmä – opetuksenjärjestäjien edustajat – pitää prosessin elävänä kentällä  Selkeä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 19. 19. OPS-PROSESSI  Seuraa hyvää ja selkeää projektimallia  Arvioidaan alusta lähtien (QA)  Kirjataan ylös oppimiskokemukset  Aloitetaan ja päätetään selkeästi
 20. 20. TOIMITTAJA  Aktiivinen  Projektipäällikön vastuu  Akateeminen ja käytännöllinen  Sopiva, pätevä ja osaa kirjoittaa  Valitsee työryhmänsä ohjausryhmän hyväksynnällä  Toimittajalla on oltava kentän tuki TEHTÄVÄT PROSESSISSA
 21. 21. OHJAUSRYHMÄ  Asiantuntijaedustus, aktiivinen, toimitusta ohjaava  Pitää huolen kentän äänen kuulemisesta, eri näkökohtien huomioimisesta  Vastuulla kokonaisuus, aikataulut, resurssit  Koulut voivat esittää sopivia henkilöitä, liiton johtokunta nimittää ohjausryhmän  Valitsee toimittajan hakemusten ja esitysten perusteella  Kokoontuu n. 2-3 kk:n välein, työaikana, pääsääntöisesti omalla kustannuksella TEHTÄVÄT PROSESSISSA
 22. 22. SITOUTTAMISRYHMÄ  Edustaja jokaisesta mukana olevasta yhteisöstä  On yhteyshenkilö yhteisönsä ja projektiryhmän välillä  On mukana sähköisessä OPS- projektin kommentointipiirissä  Pitää huolen, että oman yhteisön ääni kuullaan ohjausryhmässä  Osallistuu teemaseminaareihin TEHTÄVÄT PROSESSISSA
 23. 23. KENTTÄ  Aineryhmät toimintaan ja kommentoimaan!  Osallistuminen keskusteluteemojen mukaiseen keskusteluun  Koulujen valmistautuminen oman työn resurssointiin  Valmius kommentoida ja vastata toimittajan/ohjausryhmän kysymyksiin TEHTÄVÄT PROSESSISSA TEHTÄVÄT PROSESSISSA
 24. 24. RESURSSIT  Koko projektiin ”1 henkilötyövuosi”  60 000 euroa kahdessa vuodessa  n. 2 x 1500€ / luokkasarja  + koulun oma työ, matkat seminaareihin, sijaiset
 25. 25. PÄÄTTÄMINEN  Jokainen kouluyhteisö tekee päätöksen mukana olemisesta 7.11.2013 mennessä  23.11.2013 päätetään projektin aloittamisesta  23.11.2013 esitellään ohjausryhmä
 26. 26. YHTEENVETO
 27. 27. OPS-RUNKO  runko steinerkoulujen opetussuunnitelmille, joka toimii kaikkialla Suomen maaperällä
 28. 28. KOULUN OPS  luo lehvästön ja sopettaa opetussuunnitelman paikallisilmastoon
 29. 29. OPS KÄYTÄNNÖSSÄ  Työn hedelmät jaetaan oppilaille
 30. 30. Kiitos! Lisätiedot: Steinerkasvatusken liitto steinerkasvatus.fi p. 044 3588826 / Pia Pale

×