Impactul Pachetului 4 Feroviarasupra mediului de afaceriŞtefan Roşeanu, Club Feroviar10 mai 2013, Bucharest
Cuprins:1. Despre AIF – Asociaţia Industriei Feroviare din România2. Despre Club Feroviar3. Reforma Căilor Ferate Române4....
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti1.Despre AIF – Asociaţia Industriei Feroviaredin RomâniaAsociaţia Industriei Feroviare ...
2. Despre Club FeroviarRailway Business Clubnetworkingbusiness-matchmakingInstitutional & governmental Lobbycross-media co...
2. Despre Club FeroviarMembru fondator al:Asociaţia IndustrieiFeroviaredin RomâniaMembru al:Rail Forum EuropeObiectiv:Dezv...
3. Reforma Căilor Ferate RomânePrivatizareaunor unităţi deproducţieReorganizareaeconomieiSeparare verticală;AFER (Autorita...
4. Reforma Căilor Ferate UEDirectiva91/440/EECprivinddezvoltareaComunităţiiferoviareClub Feroviar10 Mai 2013, BucureştiDir...
5. Proces co-decizional asupra Pachetului 4 FeroviarPublicarea PropuneriiLegislatve privind Pachetul4 FeroviarClub Ferovia...
6. Pachetul 4 Feroviar6.1. Liberalizarea pieţei1. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI deab...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti6.2. Siguranţă şi interoperabilitate4. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEA...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti6.3. Teme principale ale Pachetului 4 Feroviar1. Guvernarea Infrastructurii2. Liberaliz...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (1)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEANŞI...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare aRegula...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Direct...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiArticolul 7b:(...)Pentru o perioadă de trei ani de la părăsirea administratorului infra...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club FeroviarMay 10, 2013, Bucharest7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti1. a) Litera (c) de la articolul 2 se înlocuieşte cu următorul text:„(c) prin „autorita...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti2. Se introduce următorul articol 2a:„Articolul 2aPlanuri de transport public și obliga...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureştid) principiile politicii de tarifare;e) cerințe operaționale precum transportul de bici...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti(f) sunt definite în conformitate cu articolul 2 litera (e);(g) sunt adecvate pentru în...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegu...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiLa alineatul (1) litera (b), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:„În cazul con...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiSe adaugă următorul alineat (8):„8. Autoritățile competente pun la dispoziția tuturor p...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiÎn cazul unui contract de servicii publice atribuit direct unei întreprinderi mici sau ...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti2. Dacă pe piața relevantă nu există societăți de închiriere a materialului rulant care...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegu...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti8. Articolul 8 se modifică după cum urmează:(a)La alineatul (2), primul paragraf se înl...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegu...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEANŞI...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapent...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Some Regulatory Bodieslack sufficient finan...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapent...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapent...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapent...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapent...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapent...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiArticolul 34Rețele ale autorităților naționale de siguranță, ale organismelor de anchet...
Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiArticolul 34Rețele ale autorităților naționale de siguranță, ale organismelor de anchet...
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

471 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

 1. 1. Impactul Pachetului 4 Feroviarasupra mediului de afaceriŞtefan Roşeanu, Club Feroviar10 mai 2013, Bucharest
 2. 2. Cuprins:1. Despre AIF – Asociaţia Industriei Feroviare din România2. Despre Club Feroviar3. Reforma Căilor Ferate Române4. Reforma Căilor Ferate UE5. Proces co-decizional asupra Pachetului 4 Feroviar6. Pachetul 4 Feroviar6.1. Liberalizarea pieţei6.2. Siguranţă şi interoperabilitate6.3. Teme principale ale Pachetului 4 Feroviar7. Pachetul 4 Feroviar - extrase
 3. 3. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti1.Despre AIF – Asociaţia Industriei Feroviaredin RomâniaAsociaţia Industriei Feroviare (AIF) este oorganizaţie non-guvernamentală şi non-profit alcărei scop este să contribuie la creştereanotorietăţii transportului pe şină în România şipromovarea acestuia ca principal sistem detransport pentru marfă şi călători.Obiectivul Asociaţiei este să intensifice dialoguldintre reprezentanţii industriei feroviare şibeneficiarii produselor acesteia prin identificareacelor mai bune soluţii tehnice şi financiare pentruprodusele feroviare din România şi străinătate.
 4. 4. 2. Despre Club FeroviarRailway Business Clubnetworkingbusiness-matchmakingInstitutional & governmental Lobbycross-media communicationClub Feroviar10 Mai 2013, BucureştiRailway andmultimodal transportbusiness consultancyservices
 5. 5. 2. Despre Club FeroviarMembru fondator al:Asociaţia IndustrieiFeroviaredin RomâniaMembru al:Rail Forum EuropeObiectiv:Dezvoltarea unui competitiv, puternic, integrad regional şi EurasiaticMEDIU de AFACERI AFACERIClub Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti
 6. 6. 3. Reforma Căilor Ferate RomânePrivatizareaunor unităţi deproducţieReorganizareaeconomieiSeparare verticală;AFER (AutoritateaFeroviară Română)Prima companieprivată de transportde marfă intră pe piaţăPrimul operator detransport de călătoriintră pe piaţăRomâniaintră în UEPrivatizareaCFR Marfă?Înţelegere cuFMI– reformestructuraleimplicateConsiliul deSupraveghere în 2011devine independentîn cadrul ConsiliuluiConcurenţeiClub FeroviarMay 10, 2013, Bucharest
 7. 7. 4. Reforma Căilor Ferate UEDirectiva91/440/EECprivinddezvoltareaComunităţiiferoviareClub Feroviar10 Mai 2013, BucureştiDirectiva95/18/ECprivindlicenţeleîntreprinderilorferoviareCartea Albă:“O strategiede revitalizarea ComunităţiiFeroviarePachetul 1 FeroviarDirectiva 2001/12/ECDirectiva 2001/13/ECDirectiva 2001/14/ECCartea albă: ‘PoliticaEuropeană deTransport pentru2010: e timpul pentrua decide’Pachetul 2 FeroviarDirectiva 2004/49/ECDirectiva 2004/50/ECDirectiva 2004/51/ECRegulamentul (EC)Nr 881/2004Pachetul 3 FeroviarDirectiva 2007/58/ECDirectiva 2007/59/ECRegulamentul 1370/2007Regulamentul 1371/2007Regulamentul 1372/2007Directiva2008/57/EC privindinteroperabilitateasistemului feroviarîn Comunitate(Reformare)Cartea albă:Foaie de parcurscătre o SingurăArie deTransportEuropean –Către un sistemde transportcompetitiv şieficientReformareaPachetului 1FeroviarDirectiva 2012/34/EUprivind stabilireaunui singur spaţiuferoviar European(reformare)Pachetul4Feroviar.Propuneri
 8. 8. 5. Proces co-decizional asupra Pachetului 4 FeroviarPublicarea PropuneriiLegislatve privind Pachetul4 FeroviarClub Feroviar10 Mai 2013, BucureştiSesizarea Comitetuluianunțată în Parlament,prima lectură / lecturăunicăVot programat în Comitet,prima lectură/lectură unicăData indicativă a şedinţeiîn plen, primalectură/lectură unicăA doua lectură a PE, adoua lectură a Concilieriide către Consiliu, în cazulîn care Consiliul refuzăamendamentele propusede PE
 9. 9. 6. Pachetul 4 Feroviar6.1. Liberalizarea pieţei1. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI deabrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilorîntreprinderilor feroviare - COM(2013) 26 Final2. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI demodificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveştedeschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă ainfrastructurii feroviare - COM(2013) 29 Final3. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUIde modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţeipentru serviciile de transport feroviar intern de călători - COM(2013) 28 FinalClub Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti
 10. 10. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti6.2. Siguranţă şi interoperabilitate4. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUIprivind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE)nr. 881/2004 - COM(2013) 27 Final5. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privindsiguranţa feroviară (Reformare) - COM(2013) 31 Final6. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privindinteroperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană- COM(2013) 30 Final6. Pachetul 4 Feroviar
 11. 11. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti6.3. Teme principale ale Pachetului 4 Feroviar1. Guvernarea Infrastructurii2. Liberalizarea Pieţei Transportului Feroviar de Călători Intern3. Obligaţii şi Contracte ale Serviciului Public4. Interoperabilitate şi siguranţă5. Agenţia Feroviară Europeană (ERA)6. Autorităţi Naţionale de Siguranţă7. Organisme Naţionale de Investigare8. Organisme de Certificare Notificate6. Pachetul 4 Feroviar
 12. 12. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (1)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEANŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilorîntreprinderilor feroviare
 13. 13. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare aRegulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (1)1. Între 2008 – 2012 doar 4 State Membre Europene au folosit Reg 1192/69 pentru a compensapierderile întreprinderilor feroviare (Belgium, Germany, Ireland and Poland)2. Plăţile sunt acoperite de Articolul 8 al Directivei 2012/34/EU3. Impactul financiar minim asupra industriei feroviare justifică abrogarea Reg 1192/69
 14. 14. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI ACONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a ParlamentuluiEuropean şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituireaspaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschidereapieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şiguvernanţă a infrastructurii feroviare
 15. 15. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiuluiferoviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern decălători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)EFFICIENT M ANAGEM ENT CHALLENGEEQUAL ACCESS CHALLENGEIMs are notsufficientlymarket orientedInsufficient cross-bordercooperation ofIMsAccess barriers toinfrastructureinefficiencies ininfrastructuremanagementExistingseparation rulesare partlyineffectiveRoot causes DriversFunctions notcovered byseparation rulesalso result indiscriminationSpecificOperational objectivesSO1: Improve the IMabilityto manageefficientlytheinfrastructureOO1: Ensure bettercoordination/alignmentbetw een the IMs andrail operatorsSO2: EliminateIMconflict of interestand distortionsofcompetitionOO3: Ensure that thecross-border and pan-European dimension ofrail infrastructureisadequately addressedOO5: Applyappropriate safeguardmeasure(s) preventingconflicts of interest anddistortions ofcompetition to all the"essentialfunctions" ofIMsOO4: Extend the scopeof "essential functions"to all IM activities w hichare potential sources ofconflict of interest anddistortion of competitionSuboptimalstructure of IMportfoliosOO2: Ensurecoherence in themanagement of thedifferent IM functionsFig. 1 – Corelare între surseleproblemelor, cauzele profunde șiobiectiveSursa: EC Impact Assessment4thRP_SWD2013/13 final
 16. 16. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiuluiferoviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern decălători şi guvernanţă a infrastructurii feroviareFig. 2 - Impacturi combinate ale politicilor de deschidere a pieței și de guvernanță ainfrastructuriSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/13 final
 17. 17. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiuluiferoviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern decălători şi guvernanţă a infrastructurii feroviareFig. 3 - Estimări financiare de bază combinate privind impacturile politicilor de deschidere apieței și de guvernanță a infrastructuriiSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/13 final
 18. 18. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiuluiferoviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern decălători şi guvernanţă a infrastructurii feroviareNoi definiţii:1. ‘administrator de infrastructură’ înseamnă orice organism sau companie care asiguradezvoltarea, operarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare unei reţele; dezvoltarea includeplanificarea reţelei, planificarea financiară şi de investiţii şi construirea şi îmbunătăţireainfrastructurii; operarea la nivelul infrastructurii include toate elementele incluse în procesul dealocare a traseelor, inclusiv definirea şi evaluarea disponibilităţii şi alocarea de căi individuale,managementul traficului şi taxarea pentru utilizarea infrastructurii, inclusiv stabilirea şi colectareataxelor; întreţinerea include reînnoirii la nivelul infrastructurii si la nivelul celorlalte activităţi deadministrare a investiţiilor;2. (31) “întreprindere integrată vertical” înseamnă o întreprindere în care:- una sau mai multe întreprinderi feroviare sunt deținute sau parțial deținute de aceeașiîntreprindere în calitate de administrator al infrastructurii (societate holding) sau- un administrator al infrastructurii este deținut sau parțial deținut de una sau mai multeîntreprinderi feroviare sau- una sau mai multe întreprinderi feroviare sunt deținute sau parțial deținute de un administratoral infrastructurii”;
 19. 19. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiuluiferoviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern decălători şi guvernanţă a infrastructurii feroviareArticolul 7Separarea instituțională a administratorului infrastructurii1. Statele membre se asigură că administratorul infrastructurii îndeplinește toate funcțiilemenționate la articolul 3 punctul (2) și este independent de orice întreprindere feroviară.Pentru a garanta independența administratorului infrastructurii, Statele Membre se asigură căadministratorii infrastructurii sunt organizați în cadrul unei entități care să fie distinctă din punctde vedere juridic de orice întreprindere feroviară.(...)3.Pentru punerea în aplicare a prezentului articol, dacă persoana menționată la alineatul (2) esteun stat membru sau alt organism public, două autorități publice care sunt separate sau distinctedin punct de vedere juridic și care exercită controlul sau alte drepturi menționate la alineatul (2)asupra administratorului infrastructurii, pe de o parte, și a întreprinderii feroviare, pe de altăparte, se consideră a nu fi aceeași persoană sau persoane.4.Dacă nu există niciun conflict de interese și este garantat caracterul confidențial al informațiilorsensibile din punct de vedere comercial, administratorul infrastructurii poate subcontracta lucrărispecifice de dezvoltare, reînnoire și întreținere, asupra cărora își păstrează puterea de decizie,unor întreprinderi feroviare sau oricărui organism acționând sub supravegherea administratoruluiinfrastructurii. (...)
 20. 20. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiArticolul 7b:(...)Pentru o perioadă de trei ani de la părăsirea administratorului infrastructurii, membrii consiliuluide supraveghere sau ai consiliului de administrație și personalul de nivel superior aladministratorului infrastructurii nu au dreptul de a deține nicio funcție de nivel înalt în nicio altăentitate juridică din cadrul întreprinderii integrate vertical. Pentru o perioadă de trei ani de lapărăsirea celorlalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical, membrii consiliuluide supraveghere sau ai consiliului de administrație și personalul de nivel superior al acestora nuau dreptul de a deţine nicio funcţie de nivel superior în cadrul administratorului infrastructurii. (...)Articolul 7dComitetul de Coordonare1. Statele membre se asigură că administratorii infrastructurii instituie și organizează comitetede coordonare pentru fiecare rețea. Participarea în calitate de membri este deschisă cel puținadministratorului infrastructurii, solicitanților cunoscuți în sensul articolului 8 alineatul (3) și, lacerere, solicitanților potențiali, organizațiilor lor reprezentative, reprezentanților utilizatorilorserviciilor de transport de marfă și de călători și, dacă este relevant, autorităților regionale șilocale. Reprezentanții statelor membre și organismul de reglementare în cauză sunt invitați lareuniunile comitetului de coordonare în calitate de observatori. (...)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiuluiferoviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern decălători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)
 21. 21. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiuluiferoviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern decălători şi guvernanţă a infrastructurii feroviareStatele membre adoptă și publică, până la [18 luni de la data intrării în vigoare], actele cu puterede lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statelemembre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.
 22. 22. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞIAL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători
 23. 23. Club FeroviarMay 10, 2013, Bucharest7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călătoriNu există criteriipentru definireaOSPAtribuirea CSP fărăproceduricompetitiveAbsențaconcurențeipentru CSPAccesrestricționat laserviciileferoviarenaționaleNorme diferiteprivind accesul pepiață în SMLipsa presiuniiconcurențialeDistorsiuni alepiețeiCauze profunde Sursele problemelorObiectivespecificeDiscriminăriprivind accesul lasistemele de bileteAcces limitat lamaterialul rulantObiectiveoperaționaleSO1: Intensificareapresiunii concurențiale pepiețele feroviarenaționaleSO2: Crearea unorcondiții de activitate maiuniformeOO4: Stabilirea uneiabordari comune privindCSP/ OSPOO6: Facilitarea condițiiloregale de acceslamaterialul rulantOO5: Facilitareacondițiilor egale de acceslasistemul de emitere abiletelorMonopoluri legaleCerință privindstabilirea la loculactivitățiiOO1: FacilitareaaccesuluitransfrontalierOO2: Abolireamonopolurilor legaleOO3: Piața CSPdeschisăpentruconcurențăFig. 4 - Schema surselor problemelor, a cauzelor profunde și a obiectivelorSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/11 final
 24. 24. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călătoriFig. 5 – Structura pieţei de transport feroviar din Statele Membre (% p-km)Sursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/10 part 1
 25. 25. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călătoriFig. 5 – Clustere de State MembreSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/10part 1
 26. 26. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti1. a) Litera (c) de la articolul 2 se înlocuieşte cu următorul text:„(c) prin „autoritate locală competentă” se înțelege orice autoritate competentă a cărei zonă decompetență teritorială nu corespunde teritoriului național și care acoperă necesitățile unui centruurban sau ale unei zone rurale;”b) La litera (e) de la articolul 2 se adaugă următorul text:„Sfera de aplicare a obligațiilor de serviciu public exclude toate serviciile de transport public caredepășesc ceea ce este necesar pentru a obține efecte de rețea la nivel local, regional sausubnațional.”7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători
 27. 27. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti2. Se introduce următorul articol 2a:„Articolul 2aPlanuri de transport public și obligații de serviciu public1.Autoritățile competente stabilesc și actualizează regulat planuri de transport publicde călători care acoperă toate modurile de transport relevante pentru teritoriul pentrucare ele sunt responsabile. Aceste planuri de transport public definesc obiectivelepoliticii de transport public și mijloacele de realizare a acestora, acoperind toatemodurile de transport relevante pentru teritoriul pentru care ele sunt responsabile.Planurile includ cel puțin:a)structura rețelei sau a rutelor;b)cerințele de bază care trebuie îndeplinite de oferta de transporturi publice, precumaccesibilitatea, conectivitatea teritorială, securitatea, interconectările modale șiintermodale în principalele noduri, caracteristicile ofertei precum orarul, frecvențaserviciilor și gradul minim de utilizare a capacității;c)standarde de calitate legate de elemente precum echiparea stațiilor și a materialuluirulant, punctualitatea și fiabilitatea, curățenia, serviciile și informațiile pentru clienți,tratarea plângerilor și măsurile de reparare, monitorizarea calității serviciilor;7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători
 28. 28. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureştid) principiile politicii de tarifare;e) cerințe operaționale precum transportul de biciclete, administrarea traficului, planurile deurgență în cazul unor perturbări.Atunci când elaborează planurile de transport public, autoritățile competente iau înconsiderare, în special, normele aplicabile privind drepturile pasagerilor, protecția socială,ocuparea forței de muncă și protecția mediului.După consultarea părților interesate, autoritățile competente adoptă și publică planurile detransport public. În sensul prezentului regulament, părțile relevante de care trebuie să se ținăcont sunt cel puțin operatorii de transport, administratorii infrastructurii, după caz, șiorganizațiile reprezentative de pasageri și salariați.2. Instituirea obligațiilor de serviciu public și atribuirea contractelor de servicii publice estecoerentă cu planurile de transport public aplicabile.3. Specificațiile obligațiilor de serviciu public pentru transportul public de călători și domeniullor de aplicare se stabilesc după cum urmează:7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători
 29. 29. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti(f) sunt definite în conformitate cu articolul 2 litera (e);(g) sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor planului de transport public;(h) nu depășesc ceea ce este necesar și proporțional pentru a îndeplini obiectivele planului detransport public.Evaluarea caracterului adecvat menționat la punctul (b) analizează dacă o intervenție publică înfurnizarea transportului pentru călători este o modalitate adecvată de a îndeplini obiectiveleplanurilor de transport public.Pentru transportul public feroviar de călători, evaluarea necesității și a proporționalității menționatela litera (c) ține cont de serviciile de transport furnizate în temeiul articolului 10 alineatul (2) dinDirectiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privindinstituirea spațiului feroviar unic european (reformare) şi examinează toate informațiile furnizateadministratorilor infrastructurii și organismelor de reglementare în temeiul articolului 38 alineatul (4)prima teză din directiva menționată.4. Specificațiile privind obligațiile de serviciu public și compensarea aferentă a efectului financiar netal obligațiilor de serviciu public:(a) îndeplinesc obiectivele planului de transport public în modul cel mai eficient din punctul devedere al costurilor;(b) susțin financiar asigurarea transportului public de călători în conformitate cu cerințele stabilite înplanul de transport public pe termen lung.Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)
 30. 30. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)5. Când pregătește aceste specificații, autoritatea competentă stabilește proiectul de specificațiipentru obligațiile de serviciu public și domeniul lor de aplicare, măsurile de bază pentru evaluareaconformității lor cu cerințele prevăzute la alineatele (2), (3) și (4), precum și rezultatele evaluării.Autoritatea competentă consultă în mod adecvat părțile interesante relevante, incluzând cel puținoperatorii de transport, administratorii infrastructurii, după caz, și organizațiile reprezentative depasageri și de salariați, în legătură cu specificațiile respective, și ține cont de pozițiile acestora.6. Pentru transportul public feroviar de călători:conformitatea evaluării și a procedurii stabilite în prezentul articol sunt asigurate de organismul dereglementare menționat la articolul 55 din Directiva 2012/34/UE, inclusiv din proprie inițiativă.volumul anual maxim al unui contract de servicii publice în termeni de tren-km este fie 10 milioanetren-km, fie o treime din volumul total la nivel național al transportului public feroviar de călători întemeiul contractului de servicii publice, reținându-se valoarea cea mai mare.”3. Articolul 4 se modifică după cum urmează:La alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:„(a) definesc în mod clar obligațiile de serviciu public prevăzute la articolul 2 litera (e) și la articolul2a pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum și zonele geografice încauză;”
 31. 31. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiLa alineatul (1) litera (b), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:„În cazul contractelor de servicii publice care nu sunt atribuite în conformitate cu articolul 5alineatul (3), acești parametri se stabilesc astfel încât nicio plată compensatorie să nu poatădepăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate șiasupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând cont de veniturilelegate de acestea care sunt reținute de operatorul de serviciu public, precum și de un profitrezonabil;”Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:„În cazul în care autoritățile competente, în conformitate cu dreptul intern, solicită ca operatoriide servicii publice să respecte anumite standarde de calitate și standarde sociale sau stabilesccriterii sociale și calitative, aceste standarde și criterii sunt cuprinse în caietele de sarcini și încontractele de servicii publice.”7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători
 32. 32. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiSe adaugă următorul alineat (8):„8. Autoritățile competente pun la dispoziția tuturor părților interesate informațiile relevante pentrupregătirea unei oferte în cadrul unei proceduri competitive de atribuire. Acestea includ informațiiprivind cererea din partea călătorilor, tarifele, costurile și veniturile legate de transportul public decălători acoperit de procedura de atribuire a contractelor, precum și detalii privind specificațiileinfrastructurii relevante pentru operarea vehiculelor necesare sau a materialului rulant, pentru a lepermite părților interesate să realizeze planuri de afaceri bine informate. Administratoriiinfrastructurii feroviare susțin autoritățile competente în ceea ce privește furnizarea tuturorspecificațiilor relevante privind infrastructura. Neîndeplinirea dispozițiilor prevăzute mai sus faceobiectul controlului juridic prevăzut la articolul 5 alineatul (7).”Articolul 5 se modifică după cum urmează:Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:„4. Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățilecompetente pot decide să atribuie în mod direct contractele de servicii publice:dacă valoarea anuală medie estimată este: sub 1 000 000 EUR sau sub 5 000 000 EUR în cazulunui contract de servicii publice care include transportul public feroviar sau dacă aceste contractese referă la furnizarea anuală a mai puțin de 300 000 km de servicii publice de transport decălători sau mai puțin de 150 000 km în cazul unui contract de servicii publice care includetransportul public feroviar.Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)
 33. 33. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiÎn cazul unui contract de servicii publice atribuit direct unei întreprinderi mici sau mijlocii careexploatează cel mult 23 de vehicule rutiere, aceste valori maxime pot fi mărite fie la o valoaremedie anuală estimată sub 2 000 000 EUR, fie la prestarea anuală de servicii publice detransport de călători pe mai puțin de 600 000 km.”Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:„Autoritățile competente pot decide ca, pentru a stimula concurența între întreprinderile feroviare,contractele de transport public feroviar de călători care acoperă părți ale aceleiași rețele sau aleaceluiași ansamblu de rute să fie atribuite unor întreprinderi feroviare diferite. În acest scop,autoritățile competente pot decide, înainte de a lansa procedura de atribuire a contractelor, sălimiteze numărul de contracte atribuite aceleiași întreprinderi feroviare.”5. Se introduce următorul articol 5a:„ Materialul rulant1. Statele membre vor lua măsurile necesare, în conformitate cu normele privind ajutoarele destat, pentru a se asigura că operatorii care doresc să furnizeze servicii publice de transportferoviar de călători în cadrul unor contracte de servicii publice au acces efectiv șinediscriminatoriu la un material rulant adecvat pentru transportul public feroviar de călători.de servicii publice solicită acest lucru pentru a putea participa la procedurile de atribuire acontractelor.Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)
 34. 34. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti2. Dacă pe piața relevantă nu există societăți de închiriere a materialului rulant care săînchirieze materialul rulant menționat la alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și viabile dinpunct de vedere comercial tuturor operatorilor de transport public de călători interesați, statelemembre se asigură că riscul aferent valorii reziduale a materialului rulant este suportat deautoritatea competentă, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, atunci cândoperatorii care intenționează și sunt în măsură să participe la procedurile de atribuire acontractelor.Autoritatea competentă poate îndeplini cerința stabilită la primul alineat într‑unul dinurmătoarele moduri:(a) achiziționând materialul rulant utilizat pentru executarea contractului de servicii publicepentru a-l pune la dispoziția operatorului de servicii publice selectat la prețul pieței sau în cadrulcontractului de servicii publice conform articolului 4 alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, dupăcaz, anexei;(b) oferind o garanție pentru finanțarea materialului rulant utilizat pentru executarea contractuluide servicii publice la prețul pieței sau în cadrul contractului de servicii publice conform articolului4 alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, după caz, anexei. O astfel de garanție poate acopeririscul aferent valorii reziduale respectând în același timp normele relevante privind ajutoarelede stat, după caz;Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)
 35. 35. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători(c) angajându-se, în cadrul contractului de servicii publice, ca la sfârșitul contractului să preiamaterialul rulant la prețul pieței.În cazurile menționate la literele (b) și (c), autoritatea competentă are dreptul de a cere caoperatorul de servicii publice să transfere materialul rulant, după expirarea contractului, nouluioperator căruia îi este atribuit un contract. Autoritatea competentă poate obliga noul operatorde transport public să preia materialul rulant. Transferul se realizează la cursurile pieței.3. Dacă materialul rulant este transferat unui nou operator de transport public, autoritateacompetentă include în caietul de sarcini informații detaliate privind costul întreținerii materialulrulant și condițiile fizice ale acestuia.4. Până la [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptămăsuri care să stabilească detaliile procedurii de urmat pentru aplicarea alineatelor (2) și (3)din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cuprocedura de examinare menționată la articolul 9a alineatul (2).”6. La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:„1. Orice compensație legată de o normă generală sau de un contract de servicii publice esteconformă cu articolul 4, indiferent de modul în care a fost atribuit contractul. Oricecompensație, indiferent de natura ei, legată de un contract de servicii publice care nu a fostatribuit în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) sau legată de o normă generală respectă, deasemenea, dispozițiile enunțate în anexă.”
 36. 36. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)7. Articolul 7 se modifică după cum urmează:(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:„1. Fiecare autoritate competentă publică anual un raport cumulativ privind obligațiile de serviciupublic pentru care este răspunzătoare, data de început și durata contractelor de serviciipublice, operatorii de serviciu public selectați, precum și plățile compensatorii și drepturileexclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării. Raportulface distincția între transportul cu autobuzul și transportul feroviar, permite monitorizarea șievaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport public și furnizează, dacăeste cazul, informații cu privire la natura și sfera eventualelor drepturi exclusive acordate.Statele membre facilitează accesul central la aceste rapoarte, de exemplu prin intermediulunui portal de internet comun.”(b)La alineatul (2), se inserează următoarea literă:„(d) data de început preconizată și durata contractului de servicii publice.”
 37. 37. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti8. Articolul 8 se modifică după cum urmează:(a)La alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:„2. Fără a aduce atingere alineatului (3), atribuirea contractelor de servicii publice de transportferoviar, cu excepția altor moduri de transport pe șine precum metrourile sau tramvaiele, seconformează articolului 5 alineatul (3) începând cu 3 decembrie 2019. Toate contractele deservicii publice pentru alte moduri de transport pe șine și de transport rutier trebuie să fi fostatribuite în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până la 3 decembrie 2019. Înperioada de tranziție care se va încheia la 3 decembrie 2019, statele membre iau măsuri pentrua se conforma treptat articolului 5 alineatul (3) cu scopul de a evita probleme structurale gravelegate în special de capacitatea de transport.”(b) Se introduce următorul alineat (2a):„2a Contractele de servicii publice pentru transportul public feroviar de călători atribuite direct între1 ianuarie 2013 și 2 decembrie 2019 pot continua până la data lor de expirare. Cu toateacestea, în orice caz ele nu continuă după 31 decembrie 2022.”(c) La alineatul (3), ultima teză din al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:„Contractele menționate la litera (d) pot continua până la expirare, cu condiția de a fi fost încheiatepentru o durată limitată similară cu duratele menționate la articolul 4.”Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)
 38. 38. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transportferoviar intern de călători7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)9. Se introduce următorul articol 9a:„Articolul 9aProcedura comitetului1. Comisia este asistată de Comitetul pentru spațiul feroviar unic european instituit dearticolul 62 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare). Acesta esteun comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul(UE) nr. 182/2011.”
 39. 39. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEANŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a UniuniiEuropene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004
 40. 40. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/20047. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Inefficient functioningof nationalinstitutionsLongand costlyproceduresAccessbarriersPatchwork of nationallegislative regimesDiscrimination of newentrantsFig. 6 – Probleme şi surseSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final
 41. 41. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Some Regulatory Bodieslack sufficient financial or human resourcestoeffectively perform their tasksThere isalack of sufficient financial or human resourcesin thecase ofsome NSAsto effectively perform their tasksProper implementation of EUrailway directivesisbeinghindered by toodivergent interpretation of the directivesSome NSAsare reluctant to accept safety certificatesor authorisationsforthe placing in service of railway vehiclesand subsystemsgranted by otherNSAsThere isan insufficient level of dissemination of railway-relatedinformation and trainingwithin the EUand between EU member statesThe granting of safety certificatesto rail operatorsby the NSAsand theauthorisation of placinginto service of rail systemsand vehiclesistoo slowThe level of monitoringand control of implementation of theinteroperability and safety legislation by Member Statesisnot sufficientSome Notified Bodieslack sufficient financial or human resourcestoeffectively perform their tasksThere isinsufficient independence of the Regulatory Bodiesfrominfrastructure managers, incumbent rail undertakingsand/or the ministryNational technical and safetyrulessometimespose transparency and/ordiscrimination problemsfor new entrantsThere isinsufficient independence of the NSAsfrom infrastructuremanagers, incumbent rail undertakingsand/or the ministryThere isinsufficient independence of the Notified Bodiesfrominfrastructure managers, incumbent rail undertakings, the ministry or otheractors<AGREE - percentage of those expressinga view - DISAGREE >7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Fig. 7 - Opiniile părțilorinteresate cu privire la diferiteelemente problematiceSursa: EC Impact Assessment4thRP_SWD2013/8 final
 42. 42. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Inefficientfunctioningofnationalinstitutions Longand costlyproceduresAccessbarriersDrivers ProblemsIncrease efficiency ofsafety certificationand vehicleauthorisationprocessIncrease thecoherence of thenational legalframeworksNon-discriminationin grantin andrecognition of safetycertificatesandinteroperabilityauthorisationsReduceadministrativecostsof railwayundertakingsFacilitateentranceofnew operatorsinto marketOperationalobjectivesSpecificobjectivesPatchwork ofnational legislativeregimesDiscrimination of newentrantsFig. 9 – Legături între probleme şi obiectiveSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final
 43. 43. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004024681012142012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Months/TypeBaselineGreater coordination role for the AgencyERA as a one-stop-shopERA and NSAs share competencesERA takes over activities of NSAs regardingauthorisation and certificationFig. 10 - Reducerea medie în perioada autorizată de timp prin opţiunicombinateSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final
 44. 44. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/20047. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)01020304050602015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025€mGreater coordination rolefor the AgencyERA as a one-stop-shopERA and NSAs sharecompetencesERA takes over activities ofNSAs regardingauthorisation andcertificationFig. 11 - Totalul posibil de economii de costuri 2015-2025 a opţiunilor 2-5 combinatecu opţiunea 6 (mil. €, cazul mediu, real, fără discount)Sursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final
 45. 45. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/20047. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)National Technical RulesMaintenance RulesDesign RulesVehicle designrulesforconformity withnon-TSI compliantinfrastructureNetwork designrulesforconformity withnon-TSI compliantvehiclesAll other Vehicledesign rulesAll other Networkdesign rulesRulesrelevant to vehicle authorisationKeyOperatingRulesFig. 12 - chema regulilor tehnice naţionaleSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final
 46. 46. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/20047. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Stage 1: Identify subjectsand technical parametersfor which national rulesarerequiredRemovalof openpointsTimeline2012201320142015201620172018201920202025Parallel activitiesimpacting NRsExtensionof scopeNational technical rulesremoval strategyStage 2:MemberStates‘cleanup’ nationalrulesbyremoval andre-draftingtoensure rulesonly coverscopeidentified inStage 1Stage 3: Rulesnotified andpublished in NOTIF-ITStage 5: Only rulesfor subjectsand technicalparametersidentified in Stage 1 remain andonly for non-TSI conformingvehiclesand routes– objective reachedCrossAcceptanceworkStage 4: Agency/ Commission evaluateremainingrulesand validateNon-TSIconformingvehiclesandnetworksreplacedAgencyproducestechnicalopinionsasrequestedon dubiousnationalrulesFig. 13 - Procesul de înlăturare aregulilor tehnice naţionaleSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8final
 47. 47. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/20047. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Stage 2: Identifysubjects andtechnical parametersfor which nationalrules are requiredTimeline2012201320142015201620172018201920202025National safety rules removal strategyStage 3: MemberStates ‘clean up’national rules byremoval and re -drafting to ensurerules only coverscope identified inStage 1Stage 1: Rulesnotified andpublished in NOTIF ITStage 5: Only rules for subjects and technical parameters identified in Stage 1 remain - objectivereachedStage 4: Agency/Commission evaluateremaining rules andvalidateAgencyproducestechnicalopinions asrequestedon dubiousnationalrules Fig. 14 - Procesul deînlăturare a regulilornaţionale de siguranţăSursa: EC Impact Assessment4thRP_SWD2013/8 final
 48. 48. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiPropunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/20047. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Articolul 1Obiect şi domeniu de aplicarePrezentul regulament instituie Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene („agenția”)Prezentul regulament prevede:(a) instituirea agenției și sarcinile care îi revin acesteia;(b) sarcinile care le revin statelor membre.Prezentul regulament se aplică:(a) interoperabilității în sistemul feroviar al Uniunii, prevăzută în Directiva ../../.UE [Directivaprivind interoperabilitatea];(b) siguranței sistemului feroviar din Uniune, prevăzută în Directiva ../../.UE [Directiva privindsiguranța feroviară];(c) certificării mecanicilor de locomotivă, prevăzută în Directiva 2007/59/CE a ParlamentuluiEuropean și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivăcare conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar [Directiva privind mecanicii delocomotivă].
 49. 49. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 2Statutul legal1. Agenția este un organism al Uniunii cu personalitate juridică.2. În fiecare dintre statele membre, agenția se bucură de cea mai extinsă capacitate juridicăacordată persoanelor juridice, în temeiul legislațiilor acestora. În special, agenția poate sădobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui parte în acțiuni înjustiție.3. Agenția este reprezentată de către directorul acesteia.
 50. 50. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 3Tipuri de acte emise de AgenţieAgenția poate:(a) să adreseze recomandări Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 11, 13, 14, 15, 23, 24,26, 30, 32, 31, 33 și 41;(b) să adreseze recomandări statelor membre cu privire la aplicarea articolelor 21, 22 și 30;(c) să emită avize adresate Comisiei în temeiul articolelor 9, 21, 22 și 38, precum șiautorităților competente din statele membre în temeiul articolului 9.(d) să emită decizii în temeiul articolelor 12, 16, 17, 18;(e) să emită avize care constituie mijloace acceptabile de conformitate în temeiul articolului 15;(f) să emită documente tehnice în temeiul articolului 15;(g) să emită rapoarte de audit în temeiul articolelor 29 și 30;(h) să emită orientări și alte documente fără caracter obligatoriu care să faciliteze aplicarealegislației în domeniul interoperabilității și siguranței feroviare, în temeiul articolelor 11, 15 și 24.
 51. 51. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Capitolul 2Metode de lucruArticolul 4Crearea şi componenţa grupurilor de lucru1. Agenția creează un număr limitat de grupuri de lucru pentru întocmirea recomandărilor, înspecial a celor legate de specificațiile tehnice privind interoperabilitatea (STI-uri), de obiectivelecomune de siguranță (OCS-uri) și de metodele comune de siguranță (MCS-uri).Agenția poate crea grupuri de lucru și în alte cazuri justificate corespunzător, la cererea Comisieisau din proprie inițiativă, după consultarea Comisiei.2. Agenția numește experți în grupurile de lucru.Agenția numește în grupurile de lucru reprezentanți desemnați de autoritățile naționalecompetente pentru grupurile de lucru în care doresc să participe.Agenția numește în grupurile de lucru specialiști din sectorul feroviar aflați pe lista menționată laalineatul (3). Agenția asigură reprezentarea adecvată a sectoarelor industriale și a utilizatorilorcare ar putea fi afectați de măsurile pe care le poate propune Comisia pe baza recomandăriloradresate acesteia de agenție.Agenția poate, dacă este necesar, să numească în grupurile de lucru experți independenți șireprezentanți ai organizațiilor internaționale a căror competență este recunoscută în domeniulvizat. Personalul agenției nu poate fi numit în cadrul grupurilor de lucru.
 52. 52. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 4Crearea şi componenţa grupurilor de lucru3. Fiecare organism reprezentativ menționat la articolul 34 înaintează agenției o listă a celor maicalificați experți mandatați să îl reprezinte în fiecare grup de lucru.4. Ori de câte ori activitatea acestor grupuri de lucru are un impact direct asupra condițiilor delucru, asupra sănătății și siguranței lucrătorilor din acest sector, reprezentanții organizațiilor delucrători participă la grupurile de lucru relevante, în calitate de membri cu drepturi depline.5. Cheltuielile pentru transportul și traiul membrilor grupurilor de lucru, stabilite pe baza normelorși măsurilor adoptate de consiliul de administrație, sunt suportate de agenție.6. Grupurile de lucru sunt conduse de un reprezentant al agenției.7. Activitatea grupurilor de lucru este transparentă. Consiliul de administrație stabileșteregulamentul de procedură al grupurilor de lucru.
 53. 53. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 5Consultarea partenerilor socialiAtunci când activitatea prevăzută la articolele 11, 12, 15, și 32 are un impact direct asupramediului social sau asupra condițiilor de muncă ale lucrătorilor din sector, agenția consultăpartenerii sociali în cadrul comitetului de dialog sectorial înființat în temeiul Deciziei 98/500/CE.Aceste consultări au loc înainte ca agenția să își prezinte recomandările Comisiei. Agenția țineseama în mod corespunzător de aceste consultări și este disponibilă în orice moment pentru a-și explica recomandările. Avizele prezentate de comitetul de dialog sectorial sunt înaintate deagenție Comisiei și de Comisie comitetului menționat la articolul 75.
 54. 54. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 6Consultarea clienţilor serviciilor de transport de mărfuri şi a călătorilorAtunci când activitatea menționată la articolele 11 și 15 are un impact direct asupra cliențilorserviciilor de transport-marfă și asupra călătorilor, agenția consultă organizațiile care îireprezintă pe aceștia. Lista organizațiilor care urmează să fie consultate este întocmită de cătreComisie, cu sprijinul comitetului menționat la articolul 75.Aceste consultări au loc înainte ca agenția să își prezinte recomandările Comisiei. Agenția țineseama în mod corespunzător de aceste consultări și este disponibilă în orice moment pentru a-și explica recomandările. Avizele prezentate de organizațiile interesate sunt înaintate de agențieComisiei și de Comisie comitetului menționat la articolul 75.
 55. 55. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 10Vizite în Statele Membre1. Agenția poate efectua vizite în statele membre pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin, înspecial cele menționate la articolele 12, 21, 22, 16, 17, 27, 29, 30, 31 și 38, în conformitate cupolitica definită de consiliul de administrație.2. Agenția informează statul membru vizat asupra vizitei planificate, comunică numele oficialilordelegați din partea agenției și data la care începe vizita. Oficialii delegați ai agenției efectueazăaceste vizite în urma prezentării unei decizii a directorului executiv în care se specifică scopul șiobiectivele vizitei.3. Autoritățile naționale ale statelor membre facilitează activitatea personalului agenției.4. Agenția întocmește un raport cu privire la fiecare vizită și îl transmite Comisiei și statelormembre interesate.5. Alineatele precedente nu aduc atingere inspecțiilor menționate la articolul 29 alineatul (6) și laarticolul 30 alineatul (6) care se efectuează în continuare în conformitate cu procedura descrisăla articolele respective.
 56. 56. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Capitolul 3Sarcini legate de siguranţa feroviarăArticolul 11Asistenţă tehnică – recomandări privind siguranţa feroviară1. Agenția emite recomandări adresate Comisiei cu privire la metodele comune de siguranță(MCS) și la obiectivele comune de siguranță (OCS) prevăzute la articolele 6 și 7 din Directiva …[Directiva privind siguranța feroviară]. De asemenea, agenția emite recomandări adresateComisiei cu privire la revizuirea periodică a MCS-urilor și la OCS-urilor.2. La cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, agenția emite recomandări adresate Comisieicu privire la alte măsuri luate în domeniul siguranței.3. Agenția poate emite orientări și alte documente fără caracter obligatoriu care faciliteazăpunerea în aplicare a legislației din domeniul siguranței feroviare.Articolul 12Certificate de siguranţăAgenția emite certificate de siguranță unice în conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva …[Directiva privind siguranța].
 57. 57. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 13Întreţinerea vehiculelor1. Agenția asistă Comisia în ceea ce privește sistemul de certificare a entităților însărcinate cuîntreținerea în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Directiva ... [Directiva privindsiguranța feroviară].2. Agenția emite recomandări adresate Comisiei în vederea aplicării articolului 14 alineatul (7)din Directiva …[Directiva privind siguranța feroviară].3. Agenția analizează eventualele măsuri alternative decise în conformitate cu articolul 15 dinDirectiva … [Directiva privind siguranța feroviară] în raportul menționat la articolul 30alineatul (2) din prezentul regulament.Articolul 14Transportul feroviar de mărfuri periculoaseAgenția urmărește evoluțiile legislației din domeniul transportului feroviar de mărfuri periculoaseîn sensul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului și le compară culegislația din domeniul interoperabilității și al siguranței feroviare, în special cu cerințeleesențiale. În acest scop, agenția asistă Comisia și poate emite recomandări la cererea Comisieisau din proprie inițiativă.
 58. 58. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Capitolul 4SARCINI LEGATE DE INTEROPERABILITATEArticolul 15Asistenţă tehnică în domeniul interoperabilităţii sistemului feroviarAgenția:(a) adresează recomandări Comisiei cu privire la STI-uri și la revizuirea acestora, înconformitate cu articolul 5 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea];(b) adresează recomandări Comisiei cu privire la modelele declarației de verificare „UE” și aledocumentelor din dosarul tehnic care trebuie să o însoțească, în conformitate cu articolul 15 dinDirectiva ... [Directiva privind interoperabilitatea];(c) adresează recomandări Comisiei privind specificațiile pentru registre și revizuirea acestora,în conformitate cu articolele 43, 44 și 45 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea];(d) emite avize care constituie mijloace acceptabile de conformitate cu privire la deficiențele înmaterie de STI-uri, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva … [Directiva privindinteroperabilitatea], și le prezintă Comisiei;(e) adresează avize Comisiei cu privire la cererile de neaplicare a STI-urilor prezentate destatele membre, în conformitate cu articolul 7 din Directiva … [Directiva privindinteroperabilitatea];(f) emite documente tehnice în conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din Directiva … [Directivaprivind interoperabilitatea];
 59. 59. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(g) adresează recomandări Comisiei cu privire la condițiile de lucru ale întregului personal careefectuează sarcini esențiale pentru siguranță.2. Pentru elaborarea recomandărilor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), agenția:(a) se asigură că STI-urile și specificațiile privind registrele sunt adaptate la progresele tehnice,la tendințele pieței și la cerințele sociale;(b) se sigură că elaborarea și actualizarea STI-urilor, pe de o parte, și dezvoltarea eventualelorstandarde europene care se dovedesc a fi necesare pentru interoperabilitate, pe de altă parte,sunt coordonate și mențin contactele relevante cu organismele europene de standardizare.3. Agenția poate emite orientări și alte documente fără caracter obligatoriu care faciliteazăpunerea în aplicare a legislației din domeniul interoperabilității sistemului feroviar.
 60. 60. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 16Autorizațiile de introducere pe piață a vehiculelorAgenția emite autorizații de introducere pe piață a vehiculelor feroviare în conformitate cuarticolul 20 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].Articolul 17Autorizațiile de introducere pe piață a tipurilor de vehiculeAgenția emite autorizații de introducere pe piață a tipurilor de vehicule feroviare în conformitatecu articolul 22 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].Articolul 18Autorizațiile de punere în funcțiune a subsistemelor de control-comandă și semnalizareterestreAgenția emite autorizații de punere în funcțiune a subsistemelor de control-comandă șisemnalizare terestre care sunt situate sau sunt exploatate pe întregul teritoriu al Uniunii, înconformitate cu articolul 18 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].
 61. 61. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 19Aplicațiile telematice1. Agenția acționează ca autoritate de sistem, fiind responsabilă pentru menținerea specificațiilortehnice privind aplicațiile telematice, în conformitate cu STI-urile relevante.2. Agenția definește, publică și aplică procedura de gestionare a cererilor de modificare aspecificațiilor respective. În acest scop, agenția stabilește și menține un registru al cererilor demodificare a specificațiilor privind aplicațiile telematice și a statutului acestora.3. Agenția elaborează și menține instrumentele tehnice de gestionare a diferitelor versiuni alespecificațiilor privind aplicațiile telematice.4. Agenția asistă Comisia la monitorizarea instalării aplicațiilor telematice în conformitate cu STI-urile relevante.
 62. 62. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 20Sprijin pentru organismele notificate de evaluare a conformității•Agenția sprijină activitățile organismelor notificate de evaluare a conformității menționate laarticolul 27 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea]. Sprijinul respectiv include, înspecial, elaborarea de orientări privind evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare aunui element constitutiv de interoperabilitate menționat la articolul 9 din Directiva … [Directivaprivind interoperabilitatea] și de orientări pentru procedura de verificare CE menționată la articolul10 din Directiva ... [Directiva privind interoperabilitatea].•Agenția facilitează cooperarea între organismele notificate de evaluare a conformității șifuncționează, în special, ca secretariat tehnic pentru grupul lor de coordonare.
 63. 63. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004CAPITOLUL 5SARCINI LEGATE DE NORMELE NAȚIONALEArticolul 21Examinarea proiectelor de norme naționale1.În termen de două luni de la primire, agenția examinează proiectele de norme naționale care i-au fost transmise în conformitate cu:(a)articolul 8 alineatul (2) din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară];(b)articolul 14 din Directiva ... [Directiva privind interoperabilitatea].2. În cazul în care, după examinarea menționată la alineatul (1), agenția consideră că normelenaționale permit îndeplinirea cerințelor esențiale în materie de interoperabilitate, respectareaMCS-urilor și atingerea OCS-urilor, precum și că acestea nu ar duce la discriminare arbitrară saula restricționare disimulată în ceea ce privește operațiunile de transport feroviar dintre statelemembre, agenția informează Comisia și statul membru interesat cu privire la evaluarea safavorabilă. Comisia poate valida norma în sistemul informatic menționat la articolul 23.
 64. 64. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004CAPITOLUL 5SARCINI LEGATE DE NORMELE NAȚIONALEArticolul 21Examinarea proiectelor de norme naționale(3)Dacă examinarea menționată la alineatul (1) duce la o evaluare nefavorabilă, agenția:(a) emite o recomandare adresată statului membru în cauză, în care prezintămotivele pentru care norma în cauză nu ar trebui să intre în vigoare și/sau să fieaplicată;(b) informează Comisia cu privire la evaluarea sa nefavorabilă.(4) Dacă statul membru în cauză nu ia nicio măsură în termen de 2 luni de la primirearecomandării agenției, menționate la alineatul (3) litera (a), Comisia, după primirea informațiilormenționate la alineatul (3) litera (b) și după luarea la cunoștință a motivelor statului membruinteresat, poate adopta o decizie adresată statului membru interesat prin care îi solicită acestuiasă modifice proiectul de normă în cauză, să suspende adoptarea, intrarea în vigoare sauimplementarea acestuia.
 65. 65. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 22Examinarea normelor naționale în vigoare1. În termen de două luni de la primire, agenția examinează proiectele de norme naționale carei-au fost transmise în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Directiva ... [Directiva privindinteroperabilitatea].2. În cazul în care, după examinarea menționată la alineatul (1), agenția consideră că normelenaționale permit îndeplinirea cerințelor esențiale în materie de interoperabilitate, respectareaMCS-urilor și atingerea OCS-urilor, precum și că acestea nu ar duce la discriminarea arbitrarăsau la restricționarea disimulată a operațiunilor de transport feroviar dintre statele membre,agenția informează Comisia și statul membru interesat cu privire la evaluarea sa favorabilă.Comisia poate valida norma în sistemul informatic menționat la articolul 23.3. Dacă examinarea menționată la alineatul (1) duce la o evaluare nefavorabilă, agenția:(a) emite o recomandare adresată statului membru în cauză, în care prezintămotivele pentru care norma în cauză ar trebui modificată sau abrogată;(b) informează Comisia cu privire la evaluarea sa nefavorabilă.
 66. 66. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 22Examinarea normelor naționale în vigoare4. Dacă statul membru nu ia nicio măsură în termen de 2 luni de la primirea recomandăriiagenției, menționate la alineatul (3) litera (a), Comisia, după primirea informațiilor menționate laalineatul (3) litera (b) și după luarea la cunoștință a motivelor statului membru interesat, poateadopta o decizie adresată statului membru interesat prin care îi solicită acestuia să modifice sausă abroge norma în cauză.5. Procedura descrisă la alineatele (2) și (3) se aplică, mutatis mutandis, în cazurile în careAgenția află că o normă națională, notificată sau nu, este redundantă sau intră în conflict cuMCS-urile, cu OCS-urile, cu STI-urile sau cu orice act legislativ al Uniunii din domeniul feroviar.
 67. 67. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 23Sistemul informatic care trebuie utilizat în scopul notificării și al clasificării normelor naționale1. Agenția creează și gestionează un sistem informatic special care conține normele naționalemenționate la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1) și îl face accesibil părțilorinteresate și publicului.2. Statele membre notifică agenției și Comisiei normele naționale menționate la articolul 21alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1) prin intermediul sistemului informatic menționat laalineatul (1). Agenția publică normele în acest sistem și îl utilizează pentru a informa Comisia înconformitate cu articolele 21 și 22.3. Agenția clasifică normele naționale notificate în conformitate cu articolul 14 alineatul (8) dinDirectiva … [Directiva privind interoperabilitatea]. În acest scop, agenția utilizează sistemulmenționat la alineatul (1) al prezentului articol.4. Agenția clasifică normele naționale notificate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) dinDirectiva … [Directiva privind siguranța feroviară], ținând seama de evoluția legislației UE. Înacest scop, agenția elaborează un instrument de gestionare a normelor care trebuie utilizat destatele membre pentru a-și simplifica sistemele de norme naționale. Agenția utilizează sistemulmenționat la alineatul (1) al prezentului articol pentru a publica instrumentul de gestionare anormelor.
 68. 68. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004CAPITOLUL 6SARCINI LEGATE DE SISTEMUL EUROPEAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUIFEROVIAR (ERTMS)Articolul 24Autoritatea de sistem pentru ERTMS1. Agenția acționează ca autoritate de sistem, fiind responsabilă pentru menținereaspecificațiilor tehnice pentru ERTMS.2. Agenția definește, publică și aplică procedura de gestionare a cererilor de modificare aspecificațiilor respective. În acest scop, agenția stabilește și menține un registru al cererilor demodificare a specificațiilor privind ERTMS și a statutului acestora.3. Agenția recomandă adoptarea unei noi versiuni a specificațiilor tehnice privind ERTMS.Totuși, agenția face acest lucru numai în cazul în care versiunea anterioară a fost desfășuratăîntr-o măsură suficientă. Dezvoltarea de noi versiuni nu afectează negativ rata de desfășurarea ERTMS, stabilitatea specificațiilor necesară pentru optimizarea producției de echipamenteERTMS, randamentul investițiilor pentru întreprinderile feroviare și planificarea eficientă adesfășurării ERTMS.
 69. 69. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004CAPITOLUL 6SARCINI LEGATE DE SISTEMUL EUROPEAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUIFEROVIAR (ERTMS)Articolul 24Autoritatea de sistem pentru ERTMS4. Agenția elaborează și menține instrumente tehnice de gestionare a diferitelor versiuni aleERTMS în scopul asigurării compatibilității tehnice și funcționale dintre rețelele și vehiculeleechipate cu versiuni diferite și pentru a furniza stimulente pentru instalarea rapidă a versiunilorîn vigoare.5. În conformitate cu articolul 5 alineatul (10) din Directiva … [Directiva privindinteroperabilitatea sistemului feroviar], agenția asigură compatibilitatea din punct de vederetehnic dintre versiunile succesive ale echipamentelor ERTMS și versiunile mai vechi.6. Agenția pregătește și diseminează orientări de aplicare relevante destinate părțilorinteresate, precum și documentația tehnică legată de specificațiile tehnice privind ERTMS.
 70. 70. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 25Grupul de lucru ad hoc privind ERTMS al organismelor notificate de evaluare a conformității1- Agenția sprijină activitățile organismelor notificate de evaluare a conformității menționate laarticolul 27 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].Grupul de lucru verifică dacă aplicarea procedurii de evaluare a conformității este coerentă saudacă un element constitutiv de interoperabilitate menționat la articolul 9 din Directiva …[Directiva privind interoperabilitatea] și procedurile de verificare „CE” menționate la articolul 10din Directiva… [Directiva privind interoperabilitatea] sunt adecvate pentru utilizare și efectuatede organismele notificate de evaluare a conformității.2. Agenția prezintă Comisiei, o dată la doi ani, un raport privind activitățile grupului de lucrumenționat la alineatul (1), inclusiv statistici privind prezența reprezentanților organismelornotificate de evaluare a conformității la reuniunile grupului de lucru.3. Agenția evaluează aplicarea procedurii pentru evaluarea conformității elementelorconstitutive de interoperabilitate și a procedurii de verificare „CE” pentru echipamentul ERTMSși, o dată la doi ani, prezintă un raport în care propune Comisiei îmbunătățiri, dacă este cazul.
 71. 71. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 26Sprijinirea compatibilității tehnice și funcționale dintre subsistemele ERTMS terestre și de labord1. Înainte de punerea în funcțiune a unui vehicul, agenția poate asista întreprinderileferoviare, la cererea acestora, la verificarea compatibilității tehnice și funcționale dintresubsistemele ERTMS terestre și de la bord.2. Dacă agenția constată că există un risc de incompatibilitate tehnică și funcțională întrerețelele și vehiculele dotate cu echipament ERTMS în contextul unor proiecte ERTMSspecifice, agenția poate solicita actorilor corespunzători, în special producătorilor,organismelor notificate de evaluare a conformității, întreprinderilor feroviare, gestionarilor deinfrastructură și autorităților naționale de siguranță, să furnizeze orice informații relevantepentru procedurile aplicate pentru verificarea „CE” și pentru punerea în funcțiune, precum șipentru condițiile de funcționare. Agenția informează Comisia cu privire la existența unuiastfel de risc și, dacă este necesar, recomandă Comisiei măsuri corespunzătoare.
 72. 72. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 27Sprijinirea desfășurării ERTMS și a proiectelor ERTMS1. Agenția monitorizează implementarea ERTMS în conformitate cu planul de desfășurare prevăzutîn Decizia 2012/88/UE și monitorizează coordonarea instalării ERTMS de-a lungul coridoarelortranseuropene de transport și al coridoarelor de transport feroviar de marfă, în conformitate cuRegulamentul (UE) nr. 913/2010.2. Agenția asigură monitorizarea tehnică a proiectelor de desfășurare a ERTMS finanțate deUniune, inclusiv, dacă este posibil, analiza documentelor de licitație în cazul invitațiilor departicipare la licitație. De asemenea, agenția asistă, dacă este necesar, beneficiarii fondurilorUniunii să se asigure că soluțiile tehnice implementate în cadrul proiectelor respectă pe deplinSTI‑urile legate de control-comandă și de semnalizare și sunt, prin urmare, pe deplin interoperabile.Articolul 28Acreditarea laboratoarelor1. Agenția sprijină, în special prin furnizarea de orientări corespunzătoare organismelor deacreditare, armonizarea acreditării laboratoarelor ERTMS în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.2. Agenția poate participa ca observator la evaluările inter pares prevăzute de Regulamentul (CE)nr. 765/2008.[1]JO L 51, 23.2.2012, p. 1.[2]JO L 276, 20.10.2010, p. 22.[3]JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
 73. 73. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004CAPITOLUL 7SARCINI LEGATE DE MONITORIZAREA SPAȚIULUI FEROVIAR UNIC EUROPEANArticolul 29Monitorizarea autorităților naționale de siguranță1. Agenția monitorizează performanța și procesul decizional al autorităților naționale desiguranță prin audit și inspecții.2. Agenția are dreptul să auditeze:(a) capacitatea autorităților naționale de siguranță de a îndeplini sarcini legate desiguranța și interoperabilitatea feroviară;(b) eficacitatea monitorizării de către autoritățile naționale de siguranță asistemelor de gestionare a siguranței actorilor, astfel cum se menționează laarticolul 16 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară].Procedura de desfășurare a auditurilor este adoptată de Consiliul de administrație.3. Agenția emite rapoarte de audit și le trimite autorităților naționale de siguranță și Comisiei.Fiecare raport de audit include, în special, o listă a eventualelor deficiențe identificate deagenție, precum și recomandări de îmbunătățire.
 74. 74. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 29Monitorizarea autorităților naționale de siguranță4. Dacă agenția consideră că deficiențele menționate la alineatul (3) împiedică autoritateanațională de siguranță interesată să își îndeplinească în mod eficace sarcinile legate desiguranță și de interoperabilitate, agenția recomandă respectivei autorități naționale desiguranță să ia măsurile adecvate într-un termen care urmează să fie stabilit ținând seama deimportanța deficienței.5. Dacă autoritatea națională de siguranță nu este de acord cu recomandarea agențieimenționată la alineatul (4) sau dacă autoritatea națională de siguranță nu ia măsuri ca urmare arecomandării agenției în termen de 3 luni de la primirea acesteia, Comisia poate lua o decizie întermen de șase luni, în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 75.6. De asemenea, agenția are dreptul să efectueze inspecții anunțate sau neanunțate laautoritățile naționale de siguranță, pentru a verifica anumite sectoare ale activității și funcționăriiacestora, în special pentru a reexamina documente, procese și registre legate de sarcinile carele revin acestora, menționate la articolul 16 din Directiva … [Directiva privind siguranțaferoviară]. Inspecțiile pot fi efectuate ad hoc sau în conformitate cu un plan elaborat de agenție.Durata unei inspecții nu depășește două zile. Autoritățile naționale ale statelor membrefacilitează activitatea personalului agenției. Agenția prezintă Comisiei câte un raport cu privire lafiecare inspecție.
 75. 75. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 30Monitorizarea organismelor notificate de evaluare a conformității1. Agenția monitorizează organismele notificate de evaluare a conformității prin acordarea deasistență organismelor de acreditare, auditurilor și inspecțiilor, în conformitate cu alineatele (2)-(5).2. Agenția sprijină acreditarea armonizată a organismelor notificate de evaluare a conformității,în special prin faptul că furnizează organismelor de acreditare, prin intermediul infrastructuriieuropene de acreditare recunoscute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 alParlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și desupraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare aRegulamentului (CEE) nr. 339/93, orientări corespunzătoare privind criteriile și procedurile deevaluare necesare pentru a stabili dacă organismele notificate îndeplinesc cerințele menționatela articolul 27 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].3. În cazul organismelor notificate de evaluare a conformității care nu sunt acreditate înconformitate cu articolul 24 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea], agenția poatesă le auditeze capacitățile de a îndeplini cerințele menționate la articolul 27 din directivarespectivă. Procedura de desfășurare a auditurilor este adoptată de consiliul de administrație.
 76. 76. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 30Monitorizarea organismelor notificate de evaluare a conformității4. Agenția emite rapoarte de audit care vizează activitățile menționate la alineatul (3) și le trimiteorganismului notificat de evaluare a conformității în cauză și Comisiei. Fiecare raport de auditinclude, în special, eventualele deficiențe identificate de agenție și recomandări de îmbunătățire.Dacă agenția consideră că aceste deficiențe împiedică organismul notificat în cauză să îșiîndeplinească în mod eficace sarcinile legate de siguranța și de interoperabilitatea sistemuluiferoviar, agenția adoptă o recomandare prin care solicită statului membru în care este stabilitrespectivul organism notificat să ia măsuri corespunzătoare până la un anumit termen.5. Dacă statul membru nu este de acord cu recomandarea menționată la alineatul (4) sau dacăorganismul notificat nu ia măsuri ca urmare a recomandării agenției în termen de 3 luni de laprimirea acesteia, Comisia poate adopta un aviz în termen de șase luni, în conformitate cuprocedura consultativă menționată la articolul 75.
 77. 77. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 30Monitorizarea organismelor notificate de evaluare a conformității6. Agenția poate, inclusiv în cooperare cu organismele naționale de acreditare relevante, săefectueze inspecții anunțate sau neanunțate la organismele notificate de evaluare a conformitățiipentru a verifica anumite sectoare ale activităților și funcționării acestora, în special pentru areexamina documente, procese și registre legate de sarcinile care le revin acestora, menționatela articolul 27 din Directiva […] [Directiva privind interoperabilitatea]. Inspecțiile pot fi efectuatead hoc sau în conformitate cu un plan elaborat de agenție. Durata unei inspecții nu depășeștedouă zile. Organismele notificate de evaluare a conformității facilitează activitatea personaluluiagenției. Agenția prezintă Comisiei câte un raport cu privire la fiecare inspecție.
 78. 78. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 31Monitorizarea progreselor în domeniul interoperabilității și al siguranței1. Agenția, împreună cu rețeaua de organisme naționale de anchetă, colectează date relevantecu privire la accidente și la incidente și monitorizează contribuția organismelor naționale deanchetă la siguranța sistemului feroviar în ansamblu.2. Agenția monitorizează performanța globală a sistemului feroviar în materie de siguranță.Agenția poate, în special, să solicite asistență din partea rețelelor menționate la articolul 34,inclusiv pentru colectarea de date. De asemenea, agenția recurge la datele colectate de Eurostatși cooperează cu Eurostat pentru a evita orice repetare a lucrărilor și pentru a asiguraconsecvența metodologică între indicatorii comuni de siguranță și indicatorii utilizați pentru altemoduri de transport.3. La cererea Comisiei, agenția emite recomandări cu privire la modul de ameliorare ainteroperabilității sistemelor feroviare, în special prin facilitarea coordonării între întreprinderileferoviare și gestionarii de infrastructură sau între gestionarii de infrastructură.4. Agenția monitorizează progresele înregistrate în domeniul interoperabilității și al siguranțeisistemelor feroviare. O dată la doi ani, agenția prezintă Comisiei și publică un raport privindprogresele înregistrate în domeniul interoperabilității și siguranței în spațiul feroviar uniceuropean.5. La cererea Comisiei, agenția prezintă rapoarte privind stadiul implementării și al aplicăriilegislației Uniunii în domeniul siguranței și al interoperabilității într-un anumit stat membru.
 79. 79. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004CAPITOLUL 8ALTE SARCINIArticolul 32Personalul feroviar1. Agenția îndeplinește sarcinile corespunzătoare legate de personalul feroviar, prevăzute laarticolele 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 și 37 din Directiva 2007/59/CE a ParlamentuluiEuropean și a Consiliului.2. Comisia poate solicita agenției să îndeplinească și alte sarcini legate de personalul feroviar înconformitate cu Directiva 2007/59/CE.3. Agenția consultă autoritățile competente cu privire la aspectele legate de personalul feroviarale sarcinilor menționate la alineatele (1) și (2). Agenția poate promova cooperarea întreautoritățile respective, inclusiv prin organizarea de reuniuni corespunzătoare cu reprezentanțiiacestora.
 80. 80. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora1. Agenția stabilește și păstrează registrele europene prevăzute la articolele 43, 44 și 45 dinDirectiva … [Directiva privind interoperabilitatea]. Agenția acționează ca autoritate desistem pentru toate registrele și bazele de date menționate în directivele privind siguranța,interoperabilitatea și mecanicii de locomotivă. Aceasta include, în special(a) elaborarea și menținerea specificațiilor din registre;(b) coordonarea evoluțiilor din statele membre în raport cu registrele;(c) furnizarea de orientări privind registrele părților interesate relevante;(d) formularea de recomandări adresate Comisiei privind îmbunătățireaspecificațiilor din registrele existente și eventuala necesitate de a stabilialtele noi.
 81. 81. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora2. Agenția pune la dispoziția publicului următoarele documente și registre prevăzute deDirectiva … [Directiva privind interoperabilitatea] și de Directiva … [Directiva privind siguranțaferoviară]:(a)declarațiile CE de verificare a subsistemelor;(b)declarațiile CE de conformitate a elementelor constitutive de interoperabilitate și declarațiileCE de adecvare pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate;(c)autorizațiile emise în conformitate cu Directiva … [Directiva privind crearea spațiului feroviarunic european (reformare)];(d)certificatele de siguranță emise în conformitate cu articolul 10 din Directiva … [Directivaprivind siguranța feroviară];(e)rapoartele de anchetă trimise agenției în conformitate cu articolul 24 din Directiva …[Directiva privind siguranța feroviară];(f)normele naționale notificate Comisiei în conformitate cu articolul 8 din Directiva … [Directivaprivind siguranța feroviară] și cu articolul 14 din Directiva … [Directiva privindinteroperabilitatea];(g)registrele referitoare la vehicule, inclusiv prin intermediul unor linkuri la registrele naționalerelevante;
 82. 82. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora(h) registrele referitoare la infrastructură, inclusiv prin intermediul unor linkuri la registrelenaționale relevante;(i) registrul european al tipurilor autorizate de vehicule;(j) registrul de cereri de modificare și modificările planificate ale specificațiilor ERTMS;(k) registrul cererilor de modificare și a modificărilor planificate ale specificațiilor STI „Aplicațiitelematice pentru transportul de călători” (TAP) / STI „Aplicații telematice pentru transportul demarfă” (TAF);(l) registrul marcajelor deținătorilor de vehicule menținut de către agenție în conformitate cu STIprivind gestionarea și exploatarea traficului.(m) rapoarte de calitate emise în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul(CE) nr. 1371/2007.
 83. 83. Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora3. Modalitățile practice de trimitere a documentelor menționate la alineatul (2) sunt discutate șistabilite de comun acord de către Comisie și statele membre pe baza unui proiect pregătit deagenție.4. La trimiterea documentelor menționate la alineatul (2), organismele interesate pot indicadocumentele care nu trebuie comunicate publicului din motive de securitate.5. Autoritățile naționale responsabile cu emiterea autorizațiilor și certificatelor menționate laalineatul (2) literele (c) și (d) notifică agenției, în termen de o lună, fiecare decizie individuală deemitere, reînnoire, modificare sau revocare a autorizațiilor și certificatelor respective.6. Agenția poate include în baza de date publică orice document sau link public importantpentru obiectivele prezentului regulament, luând în considerare legislația aplicabilă a Uniunii îndomeniul protecției datelor.
 84. 84. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiArticolul 34Rețele ale autorităților naționale de siguranță, ale organismelor de anchetă și ale organismelorreprezentative1. Agenția creează o rețea a autorităților naționale de siguranță și o rețea a organismelor deanchetă menționate la articolul 21 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară] Agențiale asigură acestora un secretariat. Rețelelor le revin, în special, următoarele sarcini:(a) schimbul de informații legate de siguranța și interoperabilitatea feroviară;promovarea bunelor practici;(b) furnizarea de date privind siguranța feroviară agenției, în special date legate de indicatoriicomuni de siguranță.Agenția facilitează cooperarea dintre rețelele respective, putând, în special, să decidă săorganizeze reuniuni mixte ale ambelor rețele.2. Agenția creează o rețea de organisme reprezentative din sectorul feroviar care acționează lanivelul Uniunii. Lista acestor organisme este definită într-un act de punere în aplicare adoptat deComisie, în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 75. Agenția asigură unsecretariat acestei rețele. Rețelei îi revin, în special, următoarele sarcini:(a) schimbul de informații legate de siguranța și interoperabilitatea sistemului feroviar;(b) promovarea bunelor practici;(c) furnizarea de date agenției cu privire la siguranța și interoperabilitatea sistemului feroviar.7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004
 85. 85. Club Feroviar10 Mai 2013, BucureştiArticolul 34Rețele ale autorităților naționale de siguranță, ale organismelor de anchetă și ale organismelorreprezentative3. Rețelele menționate la alineatele (1) și (2) pot emite avize fără caracter obligatoriu privindproiectele de recomandări menționate la articolul 9 alineatul (2).4. Agenția poate crea și alte rețele de organisme sau autorități responsabile pentru o parte asistemului feroviar.5. Comisia poate participa la reuniunile rețelelor menționate în prezentul articol.Articolul 35Comunicarea și diseminareaAgenția comunică părților interesate relevante și diseminează în rândul acestora cadruleuropean al legislației, standardelor și orientărilor în domeniul transportului feroviar, înconformitate cu planurile de comunicare și diseminare relevante adoptate de consiliul deadministrație. Planurile respective, bazate pe o analiză a necesităților, sunt actualizate periodicde către consiliul de administrație.7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţiapentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

×