SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
1. Utifrån era medlemmars perspektiv vilka är prioriterade frågor där ni
ser ett behov av stärkt nationell styrning med kunskap, t. ex genom
icke-bindande kunskapsstöd eller föreskrifter? Beskriv även gärna
orsaken till varför detta är prioriterat
.
• Rehabilitering generellt, och fysioterapi i synnerhet
”rehabiliteringen lider av fragmentiserad ansvarsstruktur, komplexitet i form av åtgärder och avsaknad
av nationella data och uppföljningar. ” (I Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2) )
• Vi saknar relevanta kunskapsstöd och uppföljning av de behandlingar
som görs.
• Rehabilitering saknas eller prioriteras otillräckligt i många nationella
riktlinjer och kvalitetsregister.
• En förutsättning för att kvalitetsregister ska följa upp fysioterapeutiska
insatser är att de lyfts fram i centrala rekommendationer
2. Vad finns det för möjligheter och utmaningar för att omsätta
myndigheternas kunskapsstyrning så som t.ex.
rekommendationer och föreskrifter i er verksamhet?
• Rehabiliterings- och preventionsperspektiv saknas i hög grad i de
nationella riktlinjerna
• En förutsättning är att det finns tydliga rekommendationer, idag
saknas det i stor utsträckning
• När det finns, så ser vi att det har en stor betydelse, t.ex.
hjärtsjukvård och astma- KOL
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/03/02/fysisk-traning-maste-lyftas-fram-i-riktlinjer-for-ms-och-parkinson/
3. Hur skapar vi förutsättningar för en bra dialog och samverkan? Hur
kan ni som profession bidra? Hur kan myndigheterna bidra? Hur ser ni
på förutsättningarna för att stärka patient- och brukarperspektivet i
arbetet med kunskapsstöd och styrning?
• arbetet med nationella riktlinjer reproducerar idag alltför mycket befintliga arbetssätt
• representationen i expert- och prioriteringsgrupper är ojämnt
fördelad mellan olika professioner, vilket lätt gör att god evidens
kommer bort
• Fysioterapeuterna kan bistå med att hitta experter inom fysioterapi
• Myndigheterna skulle kunna göra stor skillnad med ett annat
arbetssätt som säkerställer att vi inte bara återskapar det vi redan gör.
• Fysioterapeuterna arbetar med att stärka patienters inflytande i
hälso- och sjukvården bl.a. genom framtidsdialoger. Fråga patienter direkt:
Vad är viktigt för dig?
http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf
Effektiv vård
Slutbetänkande av En nationell samordnare
för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
Sjukvården, januari 2016
Fysioterapeuternas framtidsdialog
https://twitter.com/hashtag/fysioframtid
www.fysioterapeuterna.se
Stefan Jutterdal
Förbundsordförande
stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se
www.stefanjutterdal.se
www.fysioterapeuterna.se

More Related Content

Similar to Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap på Socialstyrelsen 160317

patientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guidepatientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guidePhilippa Göranson
 
winbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmötenwinbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmötenPhilippa Göranson
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardMer Organdonation
 
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteHälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteImplement Consulting Group
 
När brukare och patienter blir medskapare
När brukare och patienter blir medskapareNär brukare och patienter blir medskapare
När brukare och patienter blir medskaparePhilippa Göranson
 
patientprocessorienterad-vard-2013
patientprocessorienterad-vard-2013patientprocessorienterad-vard-2013
patientprocessorienterad-vard-2013Philippa Göranson
 
Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)
Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)
Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)Folkpartiet Liberalerna
 
Välfärdslutrapport
VälfärdslutrapportVälfärdslutrapport
VälfärdslutrapportCenterpartiet
 
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkanSKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkanPhilippa Göranson
 
2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys
2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys
2012-5-Patientcentrering-VårdanalysPhilippa Göranson
 
Nationella riktlinjer som öppna strukturerade data
Nationella riktlinjer som öppna strukturerade dataNationella riktlinjer som öppna strukturerade data
Nationella riktlinjer som öppna strukturerade dataDavid Svärd
 
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeÅterkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeGabriella Ekström
 
Inger Granhagen 17 12 09
Inger Granhagen 17 12 09Inger Granhagen 17 12 09
Inger Granhagen 17 12 09guest61734a
 

Similar to Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap på Socialstyrelsen 160317 (20)

patientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guidepatientmedverkan_kval.regiser_guide
patientmedverkan_kval.regiser_guide
 
winbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmötenwinbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmöten
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
 
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteHälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
 
KvalindSpri95
KvalindSpri95KvalindSpri95
KvalindSpri95
 
När brukare och patienter blir medskapare
När brukare och patienter blir medskapareNär brukare och patienter blir medskapare
När brukare och patienter blir medskapare
 
patientprocessorienterad-vard-2013
patientprocessorienterad-vard-2013patientprocessorienterad-vard-2013
patientprocessorienterad-vard-2013
 
Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)
Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)
Presentation om framtidens vård, BArbro Westerholm (Liberalt riksmöte 2011)
 
Välfärdslutrapport
VälfärdslutrapportVälfärdslutrapport
Välfärdslutrapport
 
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkanSKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan
 
2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys
2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys
2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys
 
Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012
 
Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering   vetenskap, strategier och utvärderingImplementering   vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
 
Vad innebär ett samordnaruppdrag?
Vad innebär ett samordnaruppdrag?Vad innebär ett samordnaruppdrag?
Vad innebär ett samordnaruppdrag?
 
Nationella riktlinjer som öppna strukturerade data
Nationella riktlinjer som öppna strukturerade dataNationella riktlinjer som öppna strukturerade data
Nationella riktlinjer som öppna strukturerade data
 
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeÅterkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
 
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpningBeteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
 
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
 
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa JönssonHälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
 
Inger Granhagen 17 12 09
Inger Granhagen 17 12 09Inger Granhagen 17 12 09
Inger Granhagen 17 12 09
 

Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap på Socialstyrelsen 160317