Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kogumiku esitlus Statistikaametis 26.11.2010
Vanemad inimesed tööturul — võitjad või kaotajad? Siim Krusell Statistikaameti peaanalüütik
Mida on välja toodud vanemate inimeste kohta tööturu kontekstis? <ul><li>Erinevalt teistest vanuserühmadest on vanemaealis...
Kas vanema id inimesi saab käsitleda ühtse grupina? 26.11.2010
Hõivestaatus, 2005, 2007, 2009 (protsenti) 26.11.2010 15–24 25–49 50–59 60–64 15–74 2005 Hõivatud 28,6 79,7 73 43,2 57,9 T...
Ametiala ja netopalk, 2009 (protsenti) 26.11.2010 Ametiala 25–49 -aastased 50–64 -aastased Hõivatute osatähtsus Keskmine n...
Majanduslik toimetulek, 2005, 2007, 2009 (protsenti) 26.11.2010 Vanuse-rühm Tulen toime Mõningate raskustega Suurte raskus...
Haridustaseme ja töö kooskõla, 2009 26.11.2010
Täis- ja osaajaga töötamine, 2009 26.11.2010
Pikaajalised töötud, 2009 26.11.2010
55–64-aastaste hõivemäär Euroopa Liidus, 2009 26.11.2010
Kas vanemad inimesed on tööturul kaotajad? <ul><li>Vanemate inimeste tööturupositsiooni saab hinnata kaheti. </li></ul><ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Siim Krusell: Vanemad inimesed tööturul — võitjad või kaotajad?

1,267 views

Published on

Statistikaameti peaanalüütik Siim Krusell uuris vanemaealiste olukorda tööturul ja Eestit võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siim Krusell: Vanemad inimesed tööturul — võitjad või kaotajad?

 1. 1. Kogumiku esitlus Statistikaametis 26.11.2010
 2. 2. Vanemad inimesed tööturul — võitjad või kaotajad? Siim Krusell Statistikaameti peaanalüütik
 3. 3. Mida on välja toodud vanemate inimeste kohta tööturu kontekstis? <ul><li>Erinevalt teistest vanuserühmadest on vanemaealised üsna pea tööturult taandumas. </li></ul><ul><li>Küsitavaks on peetud nende sooritusvõimet, motivatsiooni ja valmisolekut täiendõppeks. </li></ul><ul><li>Stereotüübid ja statistiline diskrimineerimine. </li></ul><ul><li>Eestis on tööturu struktuursete reformide puhul vanemad inimesed olnud suuremad kaotajad. </li></ul>26.11.2010
 4. 4. Kas vanema id inimesi saab käsitleda ühtse grupina? 26.11.2010
 5. 5. Hõivestaatus, 2005, 2007, 2009 (protsenti) 26.11.2010 15–24 25–49 50–59 60–64 15–74 2005 Hõivatud 28,6 79,7 73 43,2 57,9 Töötud 5,4 6,5 5,6 1,2 5 Mitteaktiivsed 66 13,8 21,4 55,6 37,1 2007 Hõivatud 34,2 84,7 79,2 39,8 62,6 Töötud 3,8 3,8 2,9 1,7 3,1 Mitteaktiivsed 62 11,5 17,9 58,6 34,3 2009 Hõivatud 28,5 76,4 72,6 48,4 57,4 Töötud 10,8 11,4 9,9 3,2 9,2 Mitteaktiivsed 60,6 12,2 17,5 48,5 33,5
 6. 6. Ametiala ja netopalk, 2009 (protsenti) 26.11.2010 Ametiala 25–49 -aastased 50–64 -aastased Hõivatute osatähtsus Keskmine netopalk Hõivatute osatähtsus Keskmine netopalk Seadusandjad, kõrgemad ametnikud, juhid, tippspetsialistid 31,5 100 26,2 82 Keskastme spetsialistid ja tehnikud, ametnikud 20,5 100 16,5 79 Teenindus - ja müügitöötajad 11,3 100 12,5 83 Oskustöölised ja operaatorid 30,6 100 30,2 89 Lihttöölised 6,1 100 14,6 70 Kokku 100 100 100 79
 7. 7. Majanduslik toimetulek, 2005, 2007, 2009 (protsenti) 26.11.2010 Vanuse-rühm Tulen toime Mõningate raskustega Suurte raskustega 2005 15–24 50 36 15 25–49 51 34 15 50–59 43 37 20 60–64 53 38 9 2007 15–24 60 31 9 25–49 64 28 8 50–59 55 35 10 60–64 48 44 8 2009 15–24 47 37 16 25–49 54 33 13 50–59 45 38 17 60–64 51 39 10
 8. 8. Haridustaseme ja töö kooskõla, 2009 26.11.2010
 9. 9. Täis- ja osaajaga töötamine, 2009 26.11.2010
 10. 10. Pikaajalised töötud, 2009 26.11.2010
 11. 11. 55–64-aastaste hõivemäär Euroopa Liidus, 2009 26.11.2010
 12. 12. Kas vanemad inimesed on tööturul kaotajad? <ul><li>Vanemate inimeste tööturupositsiooni saab hinnata kaheti. </li></ul><ul><li>Esile tõstmist väärivad kõrged hõivenäitajad, mis on enne pensioniea kättejõudmist võrreldavad parimas tööeas inimeste hõivenäitajatega. </li></ul><ul><li>Samas vanemate inimeste keskmine palk on madalam, nende hulgas on pikaajaliste töötute osatähtsus suurem, enam töötatakse haridustasemele mittevastaval ametikohal. </li></ul><ul><li>Toimetulekunäitajad peegeldavad seda, et teatud aspektides on oluline käsitleda 50–64-aastasi eraldi vanuserühmadena (50–59 ja 60–64). </li></ul>26.11.2010

×