Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maakondade
tööjõupotentsiaal
Siim Krusell,
Statistikaameti peaanalüütik
Ettekanne Tallinna ettevõtluspäeval 01.10.2013
Kui palju inimesi elab?
Siim Krusell
Majanduslikult aktiivsete inimeste arv
Siim Krusell
Töötuse määr maakondade võrdluses, 2012
(%)
Siim Krusell
Sooline jaotus. Meeste osatähtsus
maakonna rahvastikus, REL 2011 (%)
Siim Krusell
Vanuseline jaotus maakondades, REL
2011 (%)
Siim Krusell
Mediaanvanus (aastat), REL 2011
Siim Krusell
Demograafiline tööturusurve indeks,
1. jaanuar 2013
Siim Krusell
Kutseharidus (osatähtsus
vanuserühmas 30–49), REL 2011
Siim Krusell
Rakenduskõrgharidus, keskeri (osatähtsus
vanuserühmas 30-49), REL 2011
Siim Krusell
Akadeemiline kõrgharidus (osatähtsus
vanuserühmas 30–49), REL 2011
Siim Krusell
Gümnaasium vs kõrgharidus, REL
2011 (%)
Siim Krusell
Kõrghariduse omandanud erialati,
REL 2011
Siim Krusell
Loodus ja täppisteadused Tehnika, tootmine, ehitus Põllumajandus
Ha...
Harju maakond (töötajate arv), REL 2011
Siim Krusell
Kodumajapidamised tööandjana;
kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade t...
Tartu maakond (töötajate arv), REL
2011
Siim Krusell
Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus
Kodumajapida...
Lääne maakond (töötajate arv), REL 2011
Siim Krusell
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Mäetööstus
Elek...
Jõgeva maakond (töötajate arv), REL 2011
Siim Krusell
Kodumajapidamised tööandjana;
kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade ...
Saare maakond (töötajate arv), REL 2011
Siim Krusell
Kodumajapidamised tööandjana;
kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade t...
Ettevõtete TOP 3, 2012
Siim Krusell
Esimene Teine Kolmas
Harju G/6213 M/4478 F/3318
Hiiu G/54 F/52 A/47
Ida-Viru G/724 F/3...
Maakonnad ja ametid (%), 2012
Siim Krusell
Juhid, tippspetsialistid (osatähtsus hõivatutest), 2012
Siim Krusell
Spetsialistid, tehnikud, ametnikud
(osatähtsus hõivatutest) , 2012
Siim Krusell
Teenindustöötajad (osatähtsus hõivatutest), 2012
Siim Krusell
Oskustöötajad (osatähtsus
hõivatutest), 2012
Siim Krusell
Lihttöölised (osatähtsus hõivatutest),
2012
Siim Krusell
Töötud viimase ametiala järgi (arv),
REL 2011
Siim Krusell
Põllumajanduse, metsanduse,
jahinduse ja kalanduse oskustöötaja...
Töötud viimase ametiala järgi-
tippspetsialistid, REL 2011
Siim Krusell
Ettevõtjad maakondades (arv)
Siim Krusell
Üksikettevõtjate osatähtsus
ettevõtjatest, REL 2011
Siim Krusell
Brutokuupalga ja reaalpalga muutus
(võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga)
Siim Krusell
Keskmine netopalk maakondades (eurot)
Siim Krusell
Töine tulu (bruto), 2011
Siim Krusell
Töökoht elukohaga
samas maakonnas
Töökoht erinevas
maakonnas
Töökoht Harju
maakonnas...
Kui palju töötab inimesi välismaal? (%
hõivatutest), REL 2011
Siim Krusell
Kui paljud töötavad teises
maakonnas? (% hõivatutest), REL 2011
Siim Krusell
Siim Krusell
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Siim Krusell: Maakondade tööjõupotentsiaal

645 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Siim Krusell: Maakondade tööjõupotentsiaal

 1. 1. Maakondade tööjõupotentsiaal Siim Krusell, Statistikaameti peaanalüütik Ettekanne Tallinna ettevõtluspäeval 01.10.2013
 2. 2. Kui palju inimesi elab? Siim Krusell
 3. 3. Majanduslikult aktiivsete inimeste arv Siim Krusell
 4. 4. Töötuse määr maakondade võrdluses, 2012 (%) Siim Krusell
 5. 5. Sooline jaotus. Meeste osatähtsus maakonna rahvastikus, REL 2011 (%) Siim Krusell
 6. 6. Vanuseline jaotus maakondades, REL 2011 (%) Siim Krusell
 7. 7. Mediaanvanus (aastat), REL 2011 Siim Krusell
 8. 8. Demograafiline tööturusurve indeks, 1. jaanuar 2013 Siim Krusell
 9. 9. Kutseharidus (osatähtsus vanuserühmas 30–49), REL 2011 Siim Krusell
 10. 10. Rakenduskõrgharidus, keskeri (osatähtsus vanuserühmas 30-49), REL 2011 Siim Krusell
 11. 11. Akadeemiline kõrgharidus (osatähtsus vanuserühmas 30–49), REL 2011 Siim Krusell
 12. 12. Gümnaasium vs kõrgharidus, REL 2011 (%) Siim Krusell
 13. 13. Kõrghariduse omandanud erialati, REL 2011 Siim Krusell Loodus ja täppisteadused Tehnika, tootmine, ehitus Põllumajandus Harju 9% 22% 1% Hiiu 14% 21% 9% Ida-Viru 2% 34% 3% Jõgeva 1% 9% 17% Järva 1% 15% 18% Lääne 7% 6% 5% Lääne-Viru 5% 20% 6% Põlva 1% 16% 14% Pärnu 3% 21% 12% Rapla 1% 16% 15% Saare 8% 17% 3% Tartu 17% 8% 6% Valga 3% 25% 20% Viljandi 6% 7% 8% Võru 10% 13% 11%
 14. 14. Harju maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Mäetööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Muud teenindavad tegevused Kinnisvaraalane tegevus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Finants- ja kindlustustegevus Majutus ja toitlustus Info ja side Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Ehitus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Veondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Töötlev tööstus 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
 15. 15. Tartu maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Mäetööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Muud teenindavad tegevused Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haldus- ja abitegevused Info ja side Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Majutus ja toitlustus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veondus ja laondus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Ehitus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Haridus Töötlev tööstus 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
 16. 16. Lääne maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Mäetööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Info ja side Kinnisvaraalanetegevus Finants- ja kindlustustegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Haldus- ja abitegevused Majutus ja toitlustus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Veondus ja laondus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Haridus Töötlev tööstus 0 500 1000 1500 2000 2500
 17. 17. Jõgeva maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Mäetööstus Finants- ja kindlustustegevus Info ja side Kinnisvaraalane tegevus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Majutus ja toitlustus Haldus- ja abitegevused Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veondus ja laondus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Haridus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Töötlev tööstus 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
 18. 18. Saare maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Mäetööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Info ja side Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Haldus- ja abitegevused Majutus ja toitlustus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Veondus ja laondus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Haridus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Ehitus Töötlev tööstus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
 19. 19. Ettevõtete TOP 3, 2012 Siim Krusell Esimene Teine Kolmas Harju G/6213 M/4478 F/3318 Hiiu G/54 F/52 A/47 Ida-Viru G/724 F/380 C/349 Jõgeva A/184 G/138 F/119 Järva G/152 A/128 F/120 Lääne G/116 F/104 C/100 Lääne-Viru G/305 A/291 F/285 Põlva A/127 G/104 C/93 Pärnu G/555 F/523 C/328 Rapla F/185 G/183 C/148 Saare F/187 G/183 C/137 Tartu G/1094 F/799 M/686 Valga G/139 A/115 F/89 Viljandi G/272 A/224 F/223 Võru C/157 G/153 F/153 A-Põllumajandus, metsandus ja kalapüük, C- Töötlev tööstus, F-ehitus, G-Hulgi ja jaekaubandus, sõidukite ja mootorrataste remont, M- Kutse, teadus ja tehnikaalane tegevus.
 20. 20. Maakonnad ja ametid (%), 2012 Siim Krusell
 21. 21. Juhid, tippspetsialistid (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 22. 22. Spetsialistid, tehnikud, ametnikud (osatähtsus hõivatutest) , 2012 Siim Krusell
 23. 23. Teenindustöötajad (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 24. 24. Oskustöötajad (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 25. 25. Lihttöölised (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 26. 26. Töötud viimase ametiala järgi (arv), REL 2011 Siim Krusell Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad Juhid Ametnikud Tippspetsialistid Tehnikud ja keskastme spetsialistid Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad Lihttöölised Teenindus- ja müügitöötajad Oskustöötajad ja käsitöölised 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000
 27. 27. Töötud viimase ametiala järgi- tippspetsialistid, REL 2011 Siim Krusell
 28. 28. Ettevõtjad maakondades (arv) Siim Krusell
 29. 29. Üksikettevõtjate osatähtsus ettevõtjatest, REL 2011 Siim Krusell
 30. 30. Brutokuupalga ja reaalpalga muutus (võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga) Siim Krusell
 31. 31. Keskmine netopalk maakondades (eurot) Siim Krusell
 32. 32. Töine tulu (bruto), 2011 Siim Krusell Töökoht elukohaga samas maakonnas Töökoht erinevas maakonnas Töökoht Harju maakonnas Harju 1010 1162 1010 Hiiu 702 1006 1065 Ida-Viru 728 770 775 Jõgeva 658 866 925 Järva 723 949 1013 Lääne 686 974 1017 Lääne-Viru 723 1023 1013 Põlva 655 858 985 Pärnu 716 992 1030 Rapla 699 1038 1054 Saare 694 1039 1080 Tartu 849 1112 1224 Valga 649 864 973 Viljandi 690 964 1005 Võru 668 904 1003
 33. 33. Kui palju töötab inimesi välismaal? (% hõivatutest), REL 2011 Siim Krusell
 34. 34. Kui paljud töötavad teises maakonnas? (% hõivatutest), REL 2011 Siim Krusell
 35. 35. Siim Krusell

×