Siim Krusell „Kes välismaal töötavad?“

667 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Siim Krusell „Kes välismaal töötavad?“

 1. 1. Kogumiku esitlus Statistikaametis 28.06.2013
 2. 2. REL 2011: Kes välismaal töötavad? Siim Krusell Statistikaameti peaanalüütik
 3. 3. Välismaal töötamine?  Välismaal töötajaid saab defineerida ka kui piiriüleseid pendeltöötajaid.  REL2011 küsimus: Kus Teie põhitöökoht asub (Eesti linn/alev/alevik/küla või välisriik) perioodil 19.–25. detsember 2011?  Tegemist on inimestega, kes töötavad ühes riigis, kuid kelle alaline elukoht on teises riigis.  Välismaal töötamise puhul on rõhutatud selle ajutist iseloomu võrreldes migreerumisotsusega. Samas on välismaal töötamine migreerumisotsust soodustav tegur ning lisaks võib arvestatav osa välismaal töötajatest olla migreerumisotsuse juba teinud, kuid see ei ole veel jõudnud n-ö lõplikult kinnistuda ei sihtriigi ega ka lähteriigi arvepidamises, olles nn hallis tsoonis. 28.06.2013
 4. 4. Migreerumise ja välismaal töötamise põhjused  Nii töö eesmärgil migreerumise kui ka välismaal töötamise põhjuseid on välja toodud mitmeid ning eriti just majanduslike teooriate puhul ei ole põhjust arvata, et need oleksid põhimõtteliselt erinevad. Mõlemal juhul saab rääkida tööjõu mobiilsusest, mille tõukejõuks on ennekõike töötajate soov saada sellest majanduslikku kasu.  Otsus migreeruda ei teki äkki, vaid etapiliselt – esmalt kujuneb inimesel uus siht, millele järgneb kulude ja tulude võrdlemine ning alles siis tegelik liikumine. Seda eeldusel, et migratsiooniga kaasnevad tulud on kuludest suuremad. Näiteks on varasemad uuringud Euroopas näidanud, et migratsiooni toimumiseks peab sissetulekute erinevus olema vähemalt kahekordne. 28.06.2013
 5. 5. Migreerumise ja välismaal töötamise põhjused Priinits jt (2004) on välja toonud peamised migratsiooni mõjutavad tegurid:  Sissetulekute lõhe – sissetulekute erinevus päritolu- ja sihtriigis;  Ootused – ootused elujärje asjus kodu- ja välismaal;  Olukord tööturul – töö leidmise võimalused kodu- ja välismaal;  Nõudlus teenuste järele – välisriigi nõudlus teatud teenuse järele;  Geograafiline lähedus – sihtriigi kaugus kodumaast;  Traditsioonid ja võrgustikud – millised on riigi traditsioonilised väljarände sihtriigid ja kui suur on selle riigi kodanikkond sihtriigis;  Etnilised ja poliitilised probleemid – poliitiline stabiilsus kodumaal;  Kultuuri- ja keelebarjäärid – kodu- ja sihtriigi kultuuriline ja keeleline erinevus, keeleõppe võimalused. 28.06.2013
 6. 6. REL 2011: Välismaal töötavad Eesti elanikud soo, vanuse ja emakeele järgi 28.06.2013
 7. 7. Välismaal töötamine hariduse järgi, REL 2000 ja REL 2011 Eesti Välismaa Eesti Välismaa 20112000 Üldpõhiharidus või vähem Põhiharidus või vähem ja kutse Üldkeskharidus Keskharidus ja kutse Kõrgharidus % 0 20 40 60 80 100 28.06.2013
 8. 8. Välismaal töötamine ametiala järgi, REL 2000 ja REL 2011 (protsenti) Juhid Tippspetsialistid Tehnikud ja keskastme spetsialistid Ametnikud Teenindus- ja müügitöötajad Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad Oskustöötajad ja käsitöölised Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad Lihttöölised 2000 Eesti Välismaa 2011 Eesti Välismaa 13 14 14 6 13 3 15 11 11 12 13 14 2 17 4 19 10 8 11 19 16 6 14 2 13 11 8 5 6 9 2 5 2 47 17 8 28.06.2013
 9. 9. REL 2011: Töötamine Eestis ja välismaal tegevusala järgi Finantsvahendus; kinnisvara, rentimine ja äritegevus Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus; kalapüük Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi- ja veevarustus Avalik haldus ja riigikaitse; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Hulgi- ja jaekaubandus; hotellid ja restoranid; veondus, laondus, side Ehitus 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Eesti % Välismaa 28.06.2013
 10. 10. Välisriigis töötajate arv peamiste sihtriikide järgi, REL 2000 ja REL 2011 Soome Norra Rootsi Venemaa Suurbritannia Saksamaa 0 500 1 000 1 500 2 000 14 500 15 000 15 500 2000 2011 28.06.2013
 11. 11. Soome kujundamas välismaal töötavate profiili  Soomes töötamine mõjutab välismaal töötajate sotsiaal-majanduslikku profiili märkimisväärselt nii soo, emakeele, hariduse kui ka ametiala jaotuse puhul. Suured erinevused tulevad esile just soo korral — naisi töötas Soomes umbes 2000, mehi aga 12 000, kellest suurem osa olid 30– 49-aastased.  Vahest märkimisväärseim erinevus puudutas kõrgharidusega töötajaid. Kui Soomes töötanutest oli kõrgharidus vaid 14%-l, siis Soomet kõrvale jättes ulatus kõrgharidusega töötajate osatähtsus 35%-ni, mis ei ole enam suurusjärgu võrra väiksem Eestis töötavate vastavast jaotusest.  86% Soomes töötavate Eesti elanike emakeel on eesti keel. Kui kõigi välisriikide arvestuses oli eesti emakeelega töötajate osatähtsus suurem kui vastav osatähtsus Eestis, siis Soome kõrvalejätmine muudaks selle tulemuse jällegi vastupidiseks. Nii on Soometa välismaal töötavate eesti keelt emakeelena kõnelevate inimeste osatähtsus 57%. 28.06.2013
 12. 12. REL 2011: Töötamine ametiala ja töökoha asukoha järgi Ametnikud Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad Juhid Tippspetsialistid Teenindus- ja müügitöötajad Tehnikud ja keskastme spetsialistid Lihttöölised Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad Oskustöötajad ja käsitöölised 0 10 20 30 40 50 60 % Eesti Soome Muud riigid 28.06.2013
 13. 13. REL 2011: Töötamine tegevusala ja töökoha asukoha järgi Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus; kalapüük Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi- ja veevarustus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; hotellid ja restoranid; veondus, laondus, side Finantsvahendus; kinnisvara, rentimine ja äritegevus Avalik haldus ja riigikaitse; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 0 10 20 30 40 50 60 % Muud riigid Eesti Soome 28.06.2013
 14. 14. Pisut ka teiste riikide kohta  Klaster 1. Austraalia  Klaster 2. Belgia, USA  Klaster 3. Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Holland  Klaster 4. Soome, Norra, Rootsi  Klaster 5. Venemaa 28.06.2013
 15. 15. Kokkuvõte  Välismaal töötavate Eesti elanike üldist iseloomustust koostades peaks lähtuma sellest, millise riigiga tegu.  Välismaal töötamine aitab küll oluliselt parandada perede elujärge, kuid samas suurendab ohtu nende lagunemisele.  Kõige suurema tõenäosusega võib välismaal töötajana kohata inimest, kes on mees, kes ei ole lõpetanud kõrgkooli, on töötamas sinikraena ehituse alal ning seda Soomes või teistes Skandinaaviamaades. 28.06.2013
 16. 16. 28.06.2013

×