Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahvaloenduse pressikonverents 19.12.2012

1,464 views

Published on

 • Be the first to comment

Rahvaloenduse pressikonverents 19.12.2012

 1. 1. Sotsiaalmajanduslikseisund ja tööränneDiana BeltadzeREL 2011 projektijuht
 2. 2. Täna räägime:  Tööalane seisund (töötaja, ettevõtja, muu hõivatu)  Tööränne (maakondade vahel, välismaale)REL 2011 tulemused avaldatakse teemade kaupaoktoobrini 2013. Ajakava www.REL2011.ee.
 3. 3. Olulised mõisted I Majanduslikult aktiivne rahvastik – vähemalt 15- aastased, kes loenduseelsel nädalal (19.-25. detsember 2011) hõivatud (sh ajateenijad) või töötud. Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik – vähemalt 15- aastased, kes loenduseelsel nädalal ei olnud majanduslikult aktiivsed (hõivatud või töötud) ning kõik alla 15- aastased lapsed.  sh (üli)õpilased, pensionärid, kodused jt.
 4. 4. Olulised mõisted II Püsielanik – inimene, kes loendusmomendi seisuga oli elanud 12 kuu jooksul Eestis või kavatses seda teha või veetis enamiku oma puhkeajast Eestis leibkonna juures. Ei räägi näitajatest nagu töötusemäär ja hõivemäär, sest loendus annab andmed ka eakamate vanuserühmade kohta, mida tööjõustatistika ei kajasta.
 5. 5. 15 aastat ja vanem rahvastikhõiveseisundi järgi Eesti püsielanikud 1 294 455 Vähemalt 15-aastane Lapsed vanuses kuni 15 elanikkond aastat 1 094 564 inimest 199 891 inimest (84,6% kogu elanikkonnast)Majanduslikult Majanduslikultaktiivsed- 57,6% mitteaktiivsed-40,9%(kokku 630 101) (kokku 447 774, lisaks majanduslik1. Hõivatud 51,3% mitteaktiivsus teadmata-1,5% kokku16 6891.1 Palgatöötajad 46,7% 1. Õppurid- 7,5%1.2 Ettevõtjad 3,8% 2. Pensionäre sh vanadus ja1.3 Muud hõivatud-08% invaliidsuspensionäre -26,3%2. Töötud -6,3% 3. Mitteaktiivsed: lapsehoolduspuhkusel, koduperenaised, heitunud, kinnipeetavad jt - 5,5%
 6. 6. Hõivatud I Hõive osakaal suurem – Harjumaa (57,2%), Tartumaa (51,9%), Saaremaa (49,7%). Madalaim hõive - Valgamaa (42,0%), Ida-Virumaa (42,2%).
 7. 7. Hõivatud KOV-des
 8. 8. Hõivatud II Kõige rohkem hõivatuid: Rae (66,6%), Harku (64,5%), Kiili (64,5%), Viimsi (64,%4) ja Saue (63,2%) vallas. Kõige vähem hõivatuid: Piirissaare (16,9%), Peipsiääre (21,1%), Alajõe (24,8%), Mikitamäe (27,7%), Kasepää (28,3%) vallas.
 9. 9. Ettevõtlus I Keskmiselt Eestis: 3,8% Enim maakondadest: Harju-, Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Raplamaa (4%) Vähim maakondadest: Ida-Virumaa (2,1%), Jõgeva- (3,2%), Valga- (3,1%), Põlva- (3,3%) ja Võrumaa (3,4%).
 10. 10. Ettevõtlus II Enim KOV-dest: Vormsi (8,9%), Kihnu (8,6%), Viimsi (8,3%), Harku (7,7%), Noarootsi (7,5%) vald.  Tallinna Pirita linnaosa (9,4%). Vähem KOV-dest: Lavassaare vald (0,77%), Mõisaküla linn (0,8%), Kiviõli linn (1,1%), Illuka vald (1,15%) ja Paldiski linn (1,3%)
 11. 11. Töötud Keskmiselt riigis 6,3% Kõige enam: Narva linn (11,6%), Vaivara vald (11,1%), Alajõe vald (10,9%), Loksa linn (10,6%) ja Paldiski linn (10,6%). Kõige vähem: Leisi vald (3,12%), Kärla vald (3,2%), Palupera vald (3,3%), Elva linn (3,3%) ja Imavere vald (3,4%).
 12. 12. Majanduslik mitteaktiivsus
 13. 13. Tööränne maakondade vahel Harjumaa ..Tallinn Hiiumaa Ida-Virumaa ..Narva Jõgevamaa Järvamaa LäänemaaLääne-Virumaa Põlvamaa Pärnumaa Raplamaa Saaremaa Tartumaa ..Tartu Valgamaa Viljandimaa Võrumaa % 0 20 40 60 80 100 120
 14. 14. Suuremad rändevood
 15. 15. Harjumaa
 16. 16. Hiiumaa
 17. 17. Ida-Virumaa
 18. 18. Lääne-Virumaa
 19. 19. Järvamaa
 20. 20. Jõgevamaa
 21. 21. Läänemaa
 22. 22. Pärnumaa
 23. 23. Põlvamaa
 24. 24. Raplamaa
 25. 25. Saaremaa
 26. 26. Tartumaa
 27. 27. Valgamaa
 28. 28. Viljandimaa
 29. 29. Võrumaa
 30. 30. Hõivatud välisriikides
 31. 31. Riigid Kokku käib välisriikides tööl 24 907 Eesti püsielanikku, sh:  Soomes – 15 140  Norras – 1872  Rootsis – 1532  Venemaal – 1357  Suurbritannias – 732  Saksamaal – 616
 32. 32. Järgmised tulemused 25.märts 2013 - Rahvastiku majanduslik aktiivsus 27. märts 2013 - Rahvastiku haridus. Õpiränne
 33. 33. Igaüks loeb!www.REL2011.ee Aitäh!

×