Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eesti noore võimalused  Eestisse jäämisel    Eesti Statistikaseltsi 23. konverents      „Kas Eesti rahvas jääb p...
Millest tuleb juttu?1. Millised on Eesti noorte väljakutsed  hariduse omandamisel ja töökogemuse  saamisel?2. Riigi pool...
Peamised probleemid hariduses?- haridustaseme kvaliteedi ebaühtlus- õpimotivatsioon: paradoks – PISA testi tulemused paigu...
Peamised probleemid hariduses? (2)- Saavutuspõhine õppetoetuste süsteem, millega eristume teistest  Euroopa riikidest  -...
Noorte tööhõive: Eesti on üks vähesed Euroopa riike, kus kahaneb madala sotsiaalmajandusliku      staatusega    ...
Noorte tööhõive:- kadunud põlvkond? Euroopas  tööta üle 5 miljoni noore- Eestis ca 14000 töötuna arvel  olevat noort (ke...
Mitte ainult raha...  Väärtushinnangud?OECD raport „Society at a Glance 2011“:- eestlased OECD riikidest kõige sallimatum...
meie unistuste riik ja majandus on inimestejaoks, mitte vastupidi. Eesmärk on Arengoma kõikehõlmavuses, mitte kitsarinnali...
Miks see on probleem?- Rahvastiku vananemine    - väljakutse nii majandusele, poliitikale ja sotsiaalelule    - prog...
Mida tuleks ette võtta?1. Hariduses- hariduse üldise kvaliteedi parandamine- karjäärinõustamine- toetavate mehanismide loo...
Mida tuleks ette võtta? (2)- Praktikakohtade loomise motiveerimine riigi poolt- Tööturu osapoolte vaheline koostöö noorte ...
Tänan kuulamast!
Maris Mälzer: Eesti noore võimalused Eestisse jäämisel
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maris Mälzer: Eesti noore võimalused Eestisse jäämisel

2,207 views

Published on

Eesti noore võimalused Eestisse jäämisel

Maris Mälzer
Eesti Üliõpilaskondade Liit

Ettekanne Eesti Statistikaseltsi 23. konverentsil „Kas Eesti rahvas jääb püsima“ 20.-21.aprillil 2011

Vt lisa http://www.stat.ee/ess-23

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maris Mälzer: Eesti noore võimalused Eestisse jäämisel

 1. 1. Eesti noore võimalused Eestisse jäämisel Eesti Statistikaseltsi 23. konverents „Kas Eesti rahvas jääb püsima?“ Eesti Üliõpilaskondade Liit Maris Mälzer
 2. 2. Millest tuleb juttu?1. Millised on Eesti noorte väljakutsed hariduse omandamisel ja töökogemuse saamisel?2. Riigi poolsed tegeuvsed võimaluste loomiseks noortele?3. Missugused väljakutsed noorte lahkumine Eestile seab?4. Milliseid samme tuleks astuda?
 3. 3. Peamised probleemid hariduses?- haridustaseme kvaliteedi ebaühtlus- õpimotivatsioon: paradoks – PISA testi tulemused paigutavad meie õpilased maailmas esikümnesse, koolirõõm üks madalamaid- ebavõrdsed võimalused huvihariduseks- üks vähesed Euroopa riike, kus kahaneb madala sotsiaalmajandusliku staatusega 25-44-aastaste kõrgharidusõpingute lõpetajate osakaal- Maa-asulatest ning madalama haridustasemega vanematega peredest pärit õpilased jätkavad väiksema tõenäosusega õpinguid ülikoolis kui suurema linna gümnaasiumi (sh eliitgümnaasiumi) ja kõrgharidusega vanematega peredest pärit õpilased.- Eesti üliõpilaskonnas ülisuur töötajate osakaal (66%) ja tudeng kulutab vähim aega õppetööga seotud tegevustele.
 4. 4. Peamised probleemid hariduses? (2)- Saavutuspõhine õppetoetuste süsteem, millega eristume teistest Euroopa riikidest - põhitoetus 55,93€ ja täiendav toetus 28,13€ (ca 15% üliõpilastele)- Eesti üliõpilaskonnas ülisuur töötajate osakaal (66%) ja tudeng kulutab vähim aega õppetööga seotud tegevustele. - 51% töötavatest tudengitest õpib ja töötab samal ajal täiskoormusel - peamised põhjused töötamiseks: vajadus teenida lisaraha õpingutega seotud kulude katmiseks ja töökogemuse omandamine- tupikteed ja kohati väärastunud haridusmaastik- pakutava hariduse vastavus tööturu vajadustele
 5. 5. Noorte tööhõive: Eesti on üks vähesed Euroopa riike, kus kahaneb madala sotsiaalmajandusliku staatusega 25-44-aastaste kõrgharidusõpingute lõpetajate osakaal. Saavutuspõhine õppetoetuste süsteem, millega eristume teistest Euroopa riikidest Maa-asulatest ning madalama haridustasemega vanematega peredest pärit õpilased jätkavad väiksema tõenäosusega õpinguid ülikoolis kui suurema linna gümnaasiumi (sh eliitgümnaasiumi) ja kõrgharidusega vanematega peredest pärit õpilased. Eesti üliõpilaskonnas ülisuur töötajate osakaal (66%) ja tudeng kulutab vähim aega õppetööga seotud tegevustele.
 6. 6. Noorte tööhõive:- kadunud põlvkond? Euroopas tööta üle 5 miljoni noore- Eestis ca 14000 töötuna arvel olevat noort (keskmine arvel oleku aeg 469 päeva)- puudub konkreetne visioon ja tegevusplaan probleemiga tegelemiseks- küsimust käsitletakse tihti pseudoprobleemina
 7. 7. Mitte ainult raha... Väärtushinnangud?OECD raport „Society at a Glance 2011“:- eestlased OECD riikidest kõige sallimatumad vähemuste suhtes, ja viimase kolme aastaga muutunud vähemuste suhtes järjest ebatolerantsemaks- Eestlase tulevik: pikimaid tööpäevad, madalaim keskmine eluiga, kõrge tööpuudus ja sureme noorelt- eestlased ei koge päeva jooksul eriti positiivseid ega ka negatiivseid emotsioone- majandusliku stabiilsus vs inimväärne ühiskond: kus peitub tasakaal?
 8. 8. meie unistuste riik ja majandus on inimestejaoks, mitte vastupidi. Eesmärk on Arengoma kõikehõlmavuses, mitte kitsarinnalineja üheplaaniline (majandus)Kasv.“ MarisSander, Eesti Ekspress 2010 Demokraatiast, õiglusest ja sallivusest: „Rohkem kui suurte sõnade väljakuulutamist vajab Eesti ühiskond, et me räägiksime ja vaidleksime nende suurte sõnade tähenduste, vastuolude ja potentsiaali üle. Mitte lootuses leida üks kõiki rahuldav vastus, vaid eeskätt selleks, et hoida neid väärtusi elus.“Siim Nurklik, EPL 2010 „Raskel hetkel tahaks lihtsalt kohvri pakkida ja kohe koju tagasi tulla. Aga ma ei saa. Ma elan eksiilis, sest mu kodumaal valitseb sallimatuse režiim.“ Kadri Sikk, EPL 2010
 9. 9. Miks see on probleem?- Rahvastiku vananemine - väljakutse nii majandusele, poliitikale ja sotsiaalelule - prognooside kohaselt 21. sajandi keskpaigas vanuriteosakaal ühiskonnas 40% - 2060. aastal iga pensionäri kohta 2 tööealist inimest- Eesti keele, rahvusliku identiteedi ja kultuuriruumi säilimine - kultuuri ja keeleruumi säilimine sõltub traditsioonideviljelemise aktiivsusest ja keele igapäevasest kasutamisest ningarendamisest
 10. 10. Mida tuleks ette võtta?1. Hariduses- hariduse üldise kvaliteedi parandamine- karjäärinõustamine- toetavate mehanismide loomine (karjäärinõustamine; toetussüsteem; ettevõtlikkuse toetamine)2. Tööhõives- Eraldada noortele suunatud tööturuteenuste osutamine üldistest tööturuteenustest-- Noorsootöö (sh ka noorteühenduste) rolli laiem teadvustamine noorte tööhõives- Vabatahtlikuna tegutsemise võimaluste loomise tingimuste parendamine
 11. 11. Mida tuleks ette võtta? (2)- Praktikakohtade loomise motiveerimine riigi poolt- Tööturu osapoolte vaheline koostöö noorte tööpuudusegategelemisel3. väärtushinnangute muutmine- noorte osalus- ja kaasarääkimisvõimaluste edendamine- avatuma, tolerantsema ühiskonna poole liikumine- noorte väärtustamine ja nende julgustamine olla aktiivselt kaasatud.4. teadmistepõhine poliitikate kujundamine- info ja andmete hankimine, analüüside tegemine
 12. 12. Tänan kuulamast!

×