Majandus. Statistika. Analüüs. Prognoos. Otsus

                                 Maris Lau...
Praegused otsustuskohad

•   Majapidamiste jaoks
    – Hinnatõus – palju, millised kaubad-teenused
    – Töö ja ...
Analüüs põhineb andmestikul

• Ettevõte analüüsib oma kassavoogusid, bilanssi
• Riik (maksu)tulusid ja kulusid
• Majapidam...
Praegune kompromiss

• Kompromissi on teinud Eurostat meetodite ja andmestiku osas;
 mingil määral Valitsus (Statistikaam...
Ja lõpuks võidakse ikkagi teha halb otsus

• Põhjused võivad olla eelnevates faasides
• Sageli on põhjus otsustajates ja o...
MÕNED VASTUSED OTSUSTAJAILE
© Swedbank                 11
Vaatamata kõigele, maailmamajandus kasv...
Eksport kasvab, investeeringud on kasvama asunud/mas

 Eksport:                    Investeeringud:
 •...
Tänan kuulamast!


© Swedbank           15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Majandus. Statistika. Analüüs. Prognoos. Otsus

1,104 views

Published on

Swedbanki makroanalüütik Maris Lauri ettekanne konverentsil "Eesti statistika luubi all"

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Majandus. Statistika. Analüüs. Prognoos. Otsus

 1. 1. Majandus. Statistika. Analüüs. Prognoos. Otsus Maris Lauri 20. oktoober 2010 Otsus • Otsus põhineb teadmistel – Milline on seis? – Milline on tulevik? – Millised on võimalikud tegevused ja millised nende tagajärjed? • Olenevalt otsustajatest/otsustest on vaja ka erinevaid teadmisi – Majapidamiste otsused on seotud tarbimise ja säästmisega – Ettevõtete otsused on seotud tootmise ja investeerimisega – Valitsuse otsused on seotud majanduskeskkonna kujundamise ja hüvede ümberjaotamisega © Swedbank 2
 2. 2. Praegused otsustuskohad • Majapidamiste jaoks – Hinnatõus – palju, millised kaubad-teenused – Töö ja sissetulek • Ettevõtte jaoks – Toodangu kasvatamise võimalused (eksport, siseturg) – Millal uusi töötajaid palgata? – Millal uusi investeeringuid teha? – Millal tootmist muuta? – Kuhu turgudele müüa? – Tootmiskulude kasvu perspektiiv • Valitsuse jaoks – Sotsiaalkulude kasvu perspektiiv – Tulude kasvu võimalused – Majanduse toetamise võimalused ja vajadused – Probleemkohtade lahendamine © Swedbank 3 Prognoos ja analüüs • Kõige lihtlabasem võimalus on eeldada olemasoleva seisu jätkumist – Või oodata veelgi halvemat / paremat – Valdav osa majapidamisi nii teebki, aga ka suur osa (väike)ettevõtjaid • Prognoos põhineb analüüsil • „Kuumimad“ teemad praegu – Hinnad – Tööturg – Investeeringud – Tootmisvõimalused ehk nõudlus © Swedbank 4
 3. 3. Analüüs põhineb andmestikul • Ettevõte analüüsib oma kassavoogusid, bilanssi • Riik (maksu)tulusid ja kulusid • Majapidamised jooksvat rahalist seisu • Kvaliteetne analüüs ja prognoos, mis on ka kvaliteetse otsuse aluseks, eeldab kvaliteetset ja piisavat andmestikku (+ teadmisi) • Majandusanalüüs vajab süstematiseeritud andmestikku kogu majandusest - majandusstatistikat © Swedbank 5 Majandusstatistika dilemmad • Võimalikult kõikset • Kogumis- ja töötlemiskulud • Võimalikult ruttu • Kogumis- ja töötlemisaeg • Piisavalt detailselt • Oht „kaduda“ liigsesse informatsiooni • Usaldusväärsus • Erinevad vajadused ja soovid KOMPROMISS © Swedbank 6
 4. 4. Praegune kompromiss • Kompromissi on teinud Eurostat meetodite ja andmestiku osas; mingil määral Valitsus (Statistikaamet) rahaeraldusega • Kompromissil on head ja halvad küljed – Ühtne metoodika võimaldab ühest arusaamist, võrdlust ja ühedamist, aga ikkagi on igas riigis eri nüansse („rahvuslik“ lähenemine) – Metoodika/definitsioonide/tulemuste vastuolu tavaarusaamaga – Riigispetsiifilised vajadused on rahuldamata – Vananenud andmevalik ehk mida vaadeldakse – Metoodikas võib olla küsitavusi © Swedbank 7 Majandus Statistika (andmed) Analüüs Prognoos Kiibitsejad Otsus © Swedbank 8
 5. 5. Ja lõpuks võidakse ikkagi teha halb otsus • Põhjused võivad olla eelnevates faasides • Sageli on põhjus otsustajates ja otsuse tegemise viisis – Eitatakse reaalseid numbreid, prognoose – Ei kasutata värskemat (tihti nn pehmet) andmestikku – Ebapopulaarne otsus – Ebakompetentne juht ei näe võimalusi ja erinevaid valikuid © Swedbank 9 Vastuseks kiibitsejatele • Probleeme on igas etapis • Kriitikat saavad enim silma paistvad osad ehk otsused • Tihti on kritiseerijate teadmised puudulikud – Ajafaktori unustamine – Majandus ei ole determineeritud protsess – Numbrite vale tõlgendus – Majandusteadmiste ebapiisavus – Enda vigades/eksimustes süüdistatakse teisi © Swedbank 10
 6. 6. MÕNED VASTUSED OTSUSTAJAILE © Swedbank 11 Vaatamata kõigele, maailmamajandus kasvab © Swedbank 12
 7. 7. Eksport kasvab, investeeringud on kasvama asunud/mas Eksport: Investeeringud: • Spekulatiivne surve ja hirmud on • Laoseisude normaliseerimine kadunud • ELi fondide toel tehtavad • Kulupõhine konkurentsivõime investeeringud (osaliselt) taastunud • Edukate ettevõtete • Väga tugev nihe tootlikkuse tõusu investeerimisvajadus osas • Tööjõumahukuse vähendamise • Uued turu ja uued tooted vajadus • Eelised: • Majapidamiste investeeringud – Paindlikkus tootmises ja toodangus kinnisvarasse jäävad esialgu – Lähedus turgudele tagasihoidlikuks – Ärikeskkond © Swedbank 13 Tarbimist piiravad tööpuudus, hinnatõus ja säästmissoov © Swedbank 14
 8. 8. Tänan kuulamast! © Swedbank 15

×