Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marielle Borthwick: Ettevõtlus maakondades 2012. aastal

3,588 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Marielle Borthwick: Ettevõtlus maakondades 2012. aastal

 1. 1. Ettevõtlus maakondades 2012. aastal Marielle Borthwick Statistikaamet Ettekanne Tallinna ettevõtluspäeval 01.10.2013
 2. 2. Teemad  Ettevõtlusmaastik Eestis  Ettevõtted maakondades töötajate arvu grupiti  Ettevõtted maakondades tegevusalati  Põgusalt tööhõivest  Välisomandis olevad ettevõtted maakondades  Ettevõtluse demograafia – sünnid, surmad, gasellid… Marielle Borthwick
 3. 3. Tegutsevaid ettevõtteid aina lisandub 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Füüsilisest isikust ettevõtjad Äriühingud ja välismaa äriühingute filiaalid 2012. aastal lisandus tegutsevate ettevõtete hulka 6000 äriühingut, neist üle 5500 olid osaühingud. FIE-de hulk vähenes juba kuuendat aastat järjest, 3%. Marielle Borthwick
 4. 4. Ettevõtete hulk kasvas kõikides maakondades (vaid Hiiu jäi samaks) Nii absoluut- kui ka suhtarvudes kasvas ettevõtete koguarv kõige rohkem Harju ja Tartu maakonnas, vastavalt 7% ja 5%, järgnes Viljandi maakond 3%-ga. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Hiiu Valga Lääne Põlva Järva Jõgeva Võru Rapla Saare Viljandi Lääne-Viru Ida-Viru Pärnu Tartu Harju 2012 2011 Marielle Borthwick
 5. 5. Üle poole ettevõtetest asub Harjumaal, 2012 Harju Tartu Pärnu Ida-Viru Lääne-Viru Viljandi Saare Rapla Võru Jõgeva Järva Põlva Lääne Valga Hiiu Marielle Borthwick
 6. 6. Ettevõtteid 10 000 elaniku kohta, 2012 Ida-Viru Valga Järva Lääne-Viru Jõgeva Põlva Viljandi Tartu Võru Rapla Lääne Pärnu Eesti kokku Saare Hiiu Harju Tallinn 0 200 400 600 800 1000 1200 Ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 7. 7. 2012. aastal võrreldes eelneva aastaga…  Lisandunud ettevõtetest ligi 5000 olid mikroettevõtted (alla kümne töötajaga).  Lisandus ka 8 suurettevõtet (vähemalt 250 töötajat). Enamik neist olid ettevõtted, kes olid oma töötajate arvu suurendanud, kuuludes varem väiksemasse töötajate arvu rühma.  Suurettevõtteid tuli tööstussektorisse juurde veidi rohkem kui teenindussektorisse.  Kõige enam kasvas suurettevõtete arv Tartu ja Ida-Viru maakonnas – kummaski 3 ettevõtte võrra –, Harjumaal 2 võrra. Marielle Borthwick
 8. 8. 94% ettevõtetest on mikroettevõtted, 2012 250 ja enam 50 249 10 49 Vähem kui 10 Marielle Borthwick
 9. 9. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru 0 1 – 4 5 – 9 15 117 Vähemalt 250 töötajaga ettevõtted Ettevõtete arv Marielle Borthwick
 10. 10. Suurettevõtteid 10 000 elaniku kohta, 2012 Marielle Borthwick Hiiu Jõgeva Rapla Võru Lääne Viljandi Pärnu Järva Valga Põlva Tartu Ida-Viru Lääne-Viru Saare Eesti kokku Harju Tallinn 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 250 ja enama töötajaga ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta
 11. 11. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru ≤ 24 25 – 49 50 – 99 671 50–249 töötajaga ettevõtted Ettevõtete arv Marielle Borthwick
 12. 12. Keskmise suurusega ettevõtteid 10 000 elaniku kohta, 2012 Põlva Ida-Viru Rapla Tartu Pärnu Lääne-Viru Lääne Jõgeva Viljandi Järva Saare Võru Valga Kogu Eesti Hiiu Harju Tallinn 0 2 4 6 8 10 12 14 50-249 töötajaga ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 13. 13. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru ≤ 99 100 – 499 500 – 999 3219 10–49 töötajaga ettevõtted Ettevõtete arv Marielle Borthwick
 14. 14. Väikeettevõtete arv 10 000 elaniku kohta, 2012 Ida-Viru Valga Põlva Hiiu Võru Jõgeva Viljandi Rapla Lääne Pärnu Saare Lääne-Viru Järva Tartu Eesti Kokku Harju Tallinn 0 10 20 30 40 50 60 70 10-49 töötajaga ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 15. 15. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru ≤ 4 999 5 000 – 9 999 10 850 53 952 Vähem kui 10 töötajaga ettevõtted Ettevõtete arv Marielle Borthwick
 16. 16. Mikroettevõtteid 10 000 elaniku kohta, 2012 Ida-Viru Valga Järva Lääne-Viru Jõgeva Põlva Viljandi Tartu Võru Rapla Lääne Pärnu Eesti Kokku Saare Harju Hiiu Tallinn 0 200 400 600 800 1000 1200 Vähem kui 10 töötajaga ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 17. 17. Millistel aladel 2012. aastal tegutseti?  Kõige enam on hulgi- ja jaemüügiettevõtteid (ligi viiendik)  Kutse-, teadus- ja tehnikaalase ettevõtlusega tegeleb veidi üle kümnendiku ettevõtetest  Ka põllumajandusega tegeleb iga kümnes ettevõte  Ehitusega tegeleb 9%, töötleva tööstusega 7% ettevõtetest Eelneva aastaga võrreldes:  Info ja side tegevusalal suurenes ettevõtete arv 10%, aasta varem 14%.  Ainsana vähenes ettevõtete arv põllumajandusvaldkonnas – 85 ettevõtte võrra. Marielle Borthwick
 18. 18. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru ≤ 99 100 – 199 200 – 299 300 ≤ Põllumajandusega tegelevate ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 19. 19. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru 30 – 39 40 – 59 60 – 79 80 – 99 Töötleva tööstusega tegelevate ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 20. 20. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru 40 – 59 60 – 79 80 – 99 Ehitusega tegelevate ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 21. 21. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru 10 – 19 20 – 29 30 – 39 61 81 Majutuse ja toitlustusega tegelevate ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 22. 22. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru ≤ 9 10 – 19 35 36 62 Info ja sidega tegelevate ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 23. 23. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru ≤ 10 10 – 19 20 – 22 Haridusega tegelevate ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 24. 24. Pärnu Harju Tartu Rapla Võru Saare Viljandi Järva Ida-Viru Põlva Lääne Valga Jõgeva Hiiu Lääne-Viru 10 – 14 15 – 19 20 Tervishoiuga tegelevate ettevõtete arv 10 000 elaniku kohta Marielle Borthwick
 25. 25. Ligi kaks kolmandikku ettevõtluses töötajatest asub Harjumaal  Ettevõtluses töötajatest iga  11. asub Tartumaal  14. Ida-Virumaal  20. Pärnumaal  Kõige vähem on ettevõtluses töötajaid Hiiumaal, Põlvamaal ja Läänemaal. Marielle Borthwick
 26. 26. Välisomandis olevad ettevõtted, 2012 35 30 25 20 15 10 5 0 Ettevõtted väliskontrolli all MaakondKeskmine Keskmine Võru Viljandi Valga Tartu Saare Rapla Pärnu Põlva Lääne-Viru Lääne Järva Jõgeva Ida-Viru Hiiu …Tallinn Harju %% 0 5 10 15 20 25 30 35 Hõivatud töötajad väliskontrolli all olevates ettevõtetes Marielle Borthwick
 27. 27. Ettevõtluse demograafia – sünnid ja surmad 14 12 10 8 6 4 2 0 200720092011 Võru Viljandi Valga Tartu Saare Rapla Pärnu Põlva Lääne-Viru Lääne Järva Jõgeva Ida-Viru Hiiu ..Tallinn Harju Kogu Eesti 0 2 4 6 8 10 12 14 Maakond SurmamäärSünnimäär Marielle Borthwick
 28. 28. Kiiresti arenenud ettevõtted ja gasellid, 2011 Võru Viljandi Valga Tartu Saare Rapla Pärnu Põlva Lääne-Viru Lääne Järva Jõgeva Ida-Viru Hiiu ..Tallinn Harju Kogu Eesti Maakond 0 100 200 300 400 500 600 1000 2000 3000 Töötajate arvu järgi 3000 2000 1000 600 500 400 300 200 100 0 Müügitulu järgi seal hulgas Gazelle seal hulgas Gazelle Marielle Borthwick
 29. 29. 2007.a sündinud ettevõtete elujõulisus Lääne Järva ..Tallinn Harju Kogu Eesti Pärnu Jõgeva Tartu Ida-Viru Põlva Rapla Viljandi Lääne-Viru Valga Saare Võru Hiiu Maakond 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008200920102011 Marielle Borthwick
 30. 30. Marielle Borthwick

×