Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hariduse peegeldustäiskasvanueasKarolin Kõrreveski, Statistikaameti analüütik
Küsimused Kas naiste ja meeste haridustase vastab nende töökoha nõuetele või kas nad on oma töö jaoks pigem üle- või al...
Teema olulisus Kui inimene ei saa teha oma võimetele vastavat tööd, tekib rahulolematus ja langeb motivatsioon, mis ava...
Üle- ja alaharitus 2010. aastal oli töötajatest 3% ala- ja 12% üleharitud. Üks üleharituse põhjus: tööturule sisenejad o...
Üle- ja alaharitus vanuse järgi, 2010   %30                      Üleharitud mehed25        ...
Uue või lisatöö otsimise põhjus, 2010                  Meestest, %     Naistest, %Oht kaotada olema...
Üle- ja alaharitus perekonnaseisu    järgi, 2010           Naised    Vallaline           Mehed...
25–64-aastaste elukestvas õppesosalemine, 1997–2010   %14                         Naised1210  ...
25–64-aastaste osalemine elukestvas õppes nelja  viimase nädala jooksul Euroopa Liidus, 2010     Taani    Rootsi ...
Palgatöötaja koolituskulude eest maksja, 2010   %80                   Naised70            ...
Kokkuvõte Eestis on üleharituid rohkem naiste ja alaharituid meeste hulgas. Vanuse tõustes üleharitute arv suureneb ja ...
Kogumiku esitlus Statistikaametis31.10.2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Karolin Kõrreveski: Hariduse peegeldus täiskasvanueas

1,474 views

Published on

Kas naiste ja meeste haridustase vastab nende töökoha nõuetele või kas nad on oma töö jaoks pigem üle- või alaharitud? Kas haridustaseme ja töökoha mittevastavust parandatakse täiskasvanuõppes osalemisega? Kuidas mõjutab ala- või üleharitust vanus ja perekonnaseis?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karolin Kõrreveski: Hariduse peegeldus täiskasvanueas

 1. 1. Hariduse peegeldustäiskasvanueasKarolin Kõrreveski, Statistikaameti analüütik
 2. 2. Küsimused Kas naiste ja meeste haridustase vastab nende töökoha nõuetele või kas nad on oma töö jaoks pigem üle- või alaharitud? Kas haridustaseme ja töökoha mittevastavust parandatakse täiskasvanuõppes osalemisega?31.10.2011
 3. 3. Teema olulisus Kui inimene ei saa teha oma võimetele vastavat tööd, tekib rahulolematus ja langeb motivatsioon, mis avaldub ebaproduktiivsuses. Töötulemus kannatab ka siis, kui inimesele käivad tööülesanded üle jõu. Üleharituse korral kaotab inimene palgas ja alaharituse korral peavad tööandjad töötajate koolitusse rohkem investeerima. Haridustaseme ja töökoha nõuete mittevastavus suurendab tööjõu voolavust ja tõstab töötuks jäämise riski.31.10.2011
 4. 4. Üle- ja alaharitus 2010. aastal oli töötajatest 3% ala- ja 12% üleharitud. Üks üleharituse põhjus: tööturule sisenejad on nõus kogemuste saamise nimel ajutiselt töötama madalamat haridustaset nõudval töökohal, kust hiljem on lihtsam edasi liikuda kõrgemale positsioonile. Eestis kasvas noorte (15–24-aastased) töötuse määr 2008. aasta 12%-lt 33%-le 2010. aastal. 2010. aastal otsis vaid 16% noortest oma haridustasemele vastavat tööd ja 84% oli nõus vastu võtma madalamat haridustaset eeldava töökoha. 31.10.2011
 5. 5. Üle- ja alaharitus vanuse järgi, 2010 %30 Üleharitud mehed25 Üleharitud naised Alaharitud mehed20 Alaharitud naised151050 24–30 31–49 50–64 65+ 31.10.2011
 6. 6. Uue või lisatöö otsimise põhjus, 2010 Meestest, % Naistest, %Oht kaotada olemasolev töö 13,1 9,9Soov rohkem palka saada 67,1 56Soov saada sobivama 3,5 4,6asukohaga töödSoov saada oma võimetele ja 10,7 18,5oskustele paremini vastavattööd, paremaid võimalusi karjääritegemiseksSoov saada sobivama 1,3 1,5tööajakorraldusega tööd, etsaaks paremini hoolitseda lastevõi hooldamist vajavatetäiskasvanute eestSoov saada sobivama 1,9 8,9tööajakorraldusega tööd muudelisiklikel või perekondlikelpõhjustelSoov saada oma tervislikule 2,3 0,6seisundile sobivamat tööd 31.10.2011
 7. 7. Üle- ja alaharitus perekonnaseisu järgi, 2010 Naised Vallaline Mehed Naised Abielus või vabaabielus Mehed NaisedLahutatud, lahus elav või lesk Mehed % 0 20 40 60 80 100 Töö ja haridustase on vastavuses Alaharitud Üleharitud 31.10.2011
 8. 8. 25–64-aastaste elukestvas õppesosalemine, 1997–2010 %14 Naised1210 Mehed86420 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1031.10.2011
 9. 9. 25–64-aastaste osalemine elukestvas õppes nelja viimase nädala jooksul Euroopa Liidus, 2010 Taani Rootsi Soome Sloveenia Holland Austria Luksemburg Eesti Hispaania EL (27 riiki) Küpros Tšehhi Saksamaa Belgia Iirimaa Itaalia Läti Malta Poola PortugalPrantsusmaa Leedu Slovakkia Kreeka Naised Ungari Rumeenia Mehed Bulgaaria % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 31.10.2011
 10. 10. Palgatöötaja koolituskulude eest maksja, 2010 %80 Naised70 Mehed6050403020100 Tööandja Töötaja ise 31.10.2011
 11. 11. Kokkuvõte Eestis on üleharituid rohkem naiste ja alaharituid meeste hulgas. Vanuse tõustes üleharitute arv suureneb ja alaharitute arv väheneb. Kuigi naised on üleharitumad kui mehed, osalevad nad ka täiendkoolitustel meestest sagedamini, isegi vaatamata sellele, et tööandjad investeerivad meeste täiendkoolitustesse enam.31.10.2011
 12. 12. Kogumiku esitlus Statistikaametis31.10.2011

×