Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kuidas registriandmed muutuvad statistikaks? Kaja Sõstra Statistikaamet Eesti Statistikaseltsi konverents 20-21.04.2011
Teemad <ul><li>Registripõhise statistika eeldused </li></ul><ul><li>Rahva ja eluruumide loenduse tunnused </li></ul><ul><l...
Rahvaloenduse meetodid <ul><li>Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus rahva ja eluruumide loenduste kohta (Artikkel 4.1) </l...
Registripõhise loenduse eelised <ul><li>vastamiskoormus praktiliselt puudub </li></ul><ul><li>pole probleeme vastamismäära...
Registripõhise loenduse puudused <ul><li>jäikus – tuleb piirduda registrites olevate andmetega, ei saa lisada suvalisi uus...
Registripõhise statistika eeldused <ul><li>Seaduslik alus </li></ul><ul><li>Avalik arvamus </li></ul><ul><li>Unikaalsed id...
Seaduslik alus <ul><li>Riigi seadusandlus peab toetama andmekogude andmete kasutamist statistilisel otstarbel: </li></ul><...
Avalik arvamus <ul><li>Oluline on positiivne avalik arvamus </li></ul><ul><li>Suhtumine on erinevates riikides erinev: </...
Unikaalsed identifikaatorid <ul><li>Unikaalsed numbrilised identifikaatorid andmesubjektidel </li></ul><ul><ul><li>Isikud,...
Registrite süsteem <ul><li>Registrid, mida kasutavad paljud institutsioonid, on parema kvaliteediga </li></ul><ul><li>Näit...
Koostöö <ul><li>Registripidajate vaheline koostöö </li></ul><ul><li>Registripidajate ja statistikaameti vaheline koostöö ...
Rahva ja eluruumide loenduse tunnused <ul><li>Rahva ja eluruumide loenduse kohustuslikud tunnused ja nende definitsioonid...
Isikute kohta kogutavad tunnused(1) <ul><li>Alaline elukoht </li></ul><ul><li>Sugu </li></ul><ul><li>Vanus </li></ul><ul><...
Isikute kohta kogutavad tunnused (2) <ul><li>Töökoha asukoht </li></ul><ul><li>Praegune hõiveseisund </li></ul><ul><li>Am...
Isikute kohta tuletatud tunnused <ul><li>Kogurahvastik </li></ul><ul><li>Paikkond </li></ul><ul><li>Seisund leibkonnas </l...
Eluruumide kohta kogutavad tunnused <ul><li>Elamispinna tüüp </li></ul><ul><li>Elamispinna asukoht </li></ul><ul><li>Tavae...
Administratiivsest andmeallikast statistiliseks registriks <ul><li>Administratiivsed näitajad </li></ul><ul><li>Administra...
 
Registrite süsteem Rootsis 21.04.2011
Võimalik registrite süsteem Eestis 21.04.2011 Registri-kood ADS kood Isikukood ADS kood Ehitisregister, Kinnistusraamat, A...
REGREL ettevalmistused <ul><li>Eesmärk : järgmises loendusvoorus 2020-2021 teha loendus registripõhiselt </li></ul><ul><li...
Registripõhise rahvaloenduse metoodika teemaprojekt <ul><li>Eesmärk: registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) ...
REGREL metoodika teemaprojekti alameesmärgid <ul><li>uurida isiku- ja eluruumi andmeid sisaldavaid registreid ja nende seo...
Mõned probleemsed tunnused <ul><li>Puuduvad täielikult registritest </li></ul><ul><ul><li>Amet </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Registrite ühendamine – korrektse aadressi olulisus <ul><li>Rahvastikuregister </li></ul><ul><li>Ehitisregister </li></ul>...
Registripõhine rahva ja eluruumide loendus <ul><li>Leibkond = ühes eluruumis elavad inimesed </li></ul>21.04.2011
Alalise elukoha asukoht 21.04.2011 ? ? ?
Rahvastikuregistri ja Maa-ameti aadresside võrdlus <ul><li>Rajoneering - Eesti ala jagamine rahvaloendajate tööpiirkondade...
Automaatne linkimine (1) <ul><li>Ühendati RRi ja Maa-ameti aadressid </li></ul><ul><li>Seejärel teisendati aadresse, näi...
Automaatne linkimine (2) <ul><li>Automaatselt sai lingitud 91,23% </li></ul><ul><li>Automaatselt jäi linkimata 119 671 in...
Automaatselt lingitud inimeste osatähtsus, % 21.04.2011
21.04.2011 Automaatselt linkimata inimeste arv
Kokkuvõte <ul><li>Registripõhise loenduse ettevalmistamine on pikaajaline ja töömahukas protsess </li></ul><ul><li>Vajalik...
21.04.2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaja Sõstra: Kuidas registriandmed muutuvad statistikaks?

1,990 views

Published on

Kuidas registriandmed muutuvad statistikaks? Ettekanne Eesti Statistikaseltsi 23. konverentsil 20.-21.mai 2011, Tallinn

Vt lisa http://www.stat.ee/ess-23

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaja Sõstra: Kuidas registriandmed muutuvad statistikaks?

 1. 1. Kuidas registriandmed muutuvad statistikaks? Kaja Sõstra Statistikaamet Eesti Statistikaseltsi konverents 20-21.04.2011
 2. 2. Teemad <ul><li>Registripõhise statistika eeldused </li></ul><ul><li>Rahva ja eluruumide loenduse tunnused </li></ul><ul><li>Tegevused REGREL ettevalmistamisel </li></ul><ul><li>REGREL metoodika projekt </li></ul><ul><li>Probleemid aadressidega </li></ul>21.04.2011
 3. 3. Rahvaloenduse meetodid <ul><li>Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus rahva ja eluruumide loenduste kohta (Artikkel 4.1) </li></ul><ul><li>Liikmesriigid saavad statistika tegemisel toetuda mitmesugustele andmeallikatele ja eelkõige: </li></ul><ul><li>tavapärasele loendusele; </li></ul><ul><li>registripõhisele loendusele; </li></ul><ul><li>tavapärase loenduse ja valikvaatluse kombinatsioonile; </li></ul><ul><li>registripõhise loenduse ja valikvaatluse kombinatsioonile; </li></ul><ul><li>registripõhise loenduse ja tavapärase loenduse kombinatsioonile; </li></ul><ul><li>asjakohasele uuringule vahelduvate valimitega (jadaloendus). </li></ul>21.04.2011
 4. 4. Registripõhise loenduse eelised <ul><li>vastamiskoormus praktiliselt puudub </li></ul><ul><li>pole probleeme vastamismääraga </li></ul><ul><li>odavaim, sest ei ole vaja koguda andmeid otse leibkondadelt </li></ul>21.04.2011
 5. 5. Registripõhise loenduse puudused <ul><li>jäikus – tuleb piirduda registrites olevate andmetega, ei saa lisada suvalisi uusi küsimusi </li></ul><ul><li>registritesse kogutavate tunnuste ja statistiliste tunnuste definitsioonide erinevus </li></ul>21.04.2011
 6. 6. Registripõhise statistika eeldused <ul><li>Seaduslik alus </li></ul><ul><li>Avalik arvamus </li></ul><ul><li>Unikaalsed identifikaatorid </li></ul><ul><li>Registrite süsteem </li></ul><ul><li>Koostöö </li></ul>21.04.2011
 7. 7. Seaduslik alus <ul><li>Riigi seadusandlus peab toetama andmekogude andmete kasutamist statistilisel otstarbel: </li></ul><ul><ul><li>Ligipääs andmekogude üksikandmetele koos identifikaatoritega </li></ul></ul><ul><ul><li>andmete linkimine erinevatest andmeallikatest </li></ul></ul><ul><li>Andmekaitse reeglistik </li></ul><ul><li>“ Ühesuunalise liikluse printsiip ” </li></ul><ul><ul><li>Administratiivsed andmed statistiliseks otstarbeks </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistilised andmed </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Statistilistel eesmärkidel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teadusuuringuteks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitte kunagi administratiivsetel eesmärkidel </li></ul></ul></ul>21.04.2011
 8. 8. Avalik arvamus <ul><li>Oluline on positiivne avalik arvamus </li></ul><ul><li>Suhtumine on erinevates riikides erinev: </li></ul><ul><ul><li>Privaatsuse rikkumine (Suur Vend teab kõike) või </li></ul></ul><ul><ul><li>Tsentraliseeritud süsteemis on andmed paremini kaitstud </li></ul></ul><ul><li>Isikud ei soovi andmeid anda dubleerivalt statistikaametile, kui need andmed on juba esitatud administratiivseteks eesmärkideks </li></ul><ul><li>Põhjamaade praktika </li></ul><ul><ul><li>Registrite kasutamise teema peab olema avalik </li></ul></ul><ul><ul><li>Avatud diskussioonid ja avalik debatt </li></ul></ul>21.04.2011
 9. 9. Unikaalsed identifikaatorid <ul><li>Unikaalsed numbrilised identifikaatorid andmesubjektidel </li></ul><ul><ul><li>Isikud, ettevõtted, toimlad, aadressid </li></ul></ul><ul><ul><li>Linkimine on võimalik ka ilma identifikaatoriteta, aga see on raske ja töömahukas </li></ul></ul>21.04.2011
 10. 10. Registrite süsteem <ul><li>Registrid, mida kasutavad paljud institutsioonid, on parema kvaliteediga </li></ul><ul><li>Näitajad, mis on olulised andmekogu pidajale, on üldiselt parema kvaliteediga </li></ul><ul><li>“ Administratiivne” kvaliteet pole alati sarnane “statistilise” kvaliteediga </li></ul>21.04.2011
 11. 11. Koostöö <ul><li>Registripidajate vaheline koostöö </li></ul><ul><li>Registripidajate ja statistikaameti vaheline koostöö </li></ul><ul><li>Koostöö kõigil organisatsiooni tasemetel </li></ul><ul><li>Statistikaamet vajab palju infot registrite kohta </li></ul><ul><ul><li>Regulatsioonid ja registripidamise praktika </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisu </li></ul></ul><ul><li>Registripidajad peavad informeerima tehtud muutustest </li></ul><ul><li>SA informeerib registrit kvaliteediprobleemidest </li></ul><ul><ul><li>Tavaliselt mitte üksiktasemel </li></ul></ul>21.04.2011
 12. 12. Rahva ja eluruumide loenduse tunnused <ul><li>Rahva ja eluruumide loenduse kohustuslikud tunnused ja nende definitsioonid on kehtestatud </li></ul><ul><li>Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta </li></ul><ul><li>Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, </li></ul><ul><li>millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega </li></ul>21.04.2011
 13. 13. Isikute kohta kogutavad tunnused(1) <ul><li>Alaline elukoht </li></ul><ul><li>Sugu </li></ul><ul><li>Vanus </li></ul><ul><li>Seaduslik perekonnaseis </li></ul><ul><li>Sünniriik/-koht </li></ul><ul><li>Kodakondsus </li></ul><ul><li>Eelmine alaline elukoht ja praegusesse alalisse elukohta saabumise kuupäev või alaline elukoht aasta enne loendust </li></ul><ul><li>Leibkonnaliikmete omavahelised seosed </li></ul>21.04.2011
 14. 14. Isikute kohta kogutavad tunnused (2) <ul><li>Töökoha asukoht </li></ul><ul><li>Praegune hõiveseisund </li></ul><ul><li>Amet </li></ul><ul><li>Majandu se tegevusala </li></ul><ul><li>Tööalane staatus </li></ul><ul><li>Haridustase </li></ul><ul><li>Kas on kunagi välismaal elatud ja riiki saabumise aasta (1980 ja hiljem) </li></ul><ul><li>Leibkonnaliikmete omavahelised seosed </li></ul><ul><li>Eluruumi kasutamise alus </li></ul>21.04.2011
 15. 15. Isikute kohta tuletatud tunnused <ul><li>Kogurahvastik </li></ul><ul><li>Paikkond </li></ul><ul><li>Seisund leibkonnas </li></ul><ul><li>Seisund p erekonnas </li></ul><ul><li>Tuumperekonna tüüp </li></ul><ul><li>Tuumperekonna suurus </li></ul><ul><li>Tavaleibkonna tüüp </li></ul><ul><li>Tavaleibkonna suurus </li></ul>21.04.2011
 16. 16. Eluruumide kohta kogutavad tunnused <ul><li>Elamispinna tüüp </li></ul><ul><li>Elamispinna asukoht </li></ul><ul><li>Tavaeluruumide valdusõigus </li></ul><ul><li>Omandi liik </li></ul><ul><li>Elanike arv </li></ul><ul><li>Kasulik põrandapind ja/või eluaseme tubade arv </li></ul><ul><li>Veevarustussüsteem , t ualettruum , pesemisvõimalus, k ütte tüüp </li></ul><ul><li>Eluruumid hoone tüübi järgi </li></ul><ul><li>Eluruumid ehitusaja järgi </li></ul>21.04.2011
 17. 17. Administratiivsest andmeallikast statistiliseks registriks <ul><li>Administratiivsed näitajad </li></ul><ul><li>Administratiivsed üksused </li></ul><ul><ul><li>Kodeerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Parandamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Puuduvate väärtustega tegelemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Seostamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistiliste üksuste ja näitajate moodustamine </li></ul></ul><ul><li>Statistiline üldkogum </li></ul><ul><li>Statistilised näitajad </li></ul><ul><li>Statistilised üksused </li></ul>21.04.2011 Administrati ivsed registrid Andmetöötlus Statisti lised registrid
 18. 19. Registrite süsteem Rootsis 21.04.2011
 19. 20. Võimalik registrite süsteem Eestis 21.04.2011 Registri-kood ADS kood Isikukood ADS kood Ehitisregister, Kinnistusraamat, Aadressiandmete süsteem EMTA, EHIS, SKA Äriregister, RKOARR, MTR Rahvastiku statistiline register Hoonete ja ruumide statistiline register Majandus-üksuste statistiline register Tegevuste statistiline register Rahvastikuregister, EHIS
 20. 21. REGREL ettevalmistused <ul><li>Eesmärk : järgmises loendusvoorus 2020-2021 teha loendus registripõhiselt </li></ul><ul><li>Statistikaameti statistikatööde loetellu on lisatud registripõhise rahva ja eluruumide prooviloenduse ettevalmistamine </li></ul><ul><li>Uues RStSis on loodud eeldused registripõhise statistika tegemiseks </li></ul><ul><li>Algatatud on REGREL metoodika projekt </li></ul><ul><li>Algatatud on vajalikud IT-projektid </li></ul><ul><li>Rahastamisvõimalused registrite kohandamiseks </li></ul>21.04.2011
 21. 22. Registripõhise rahvaloenduse metoodika teemaprojekt <ul><li>Eesmärk: registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) metoodika arendamine isiku ja eluruumi tunnuste osas ning neid tunnuseid sisaldavate registrite kvaliteedi ja koostoime analüüs </li></ul><ul><li>Partnerid: Ernst & Young Baltic AS, Eesti Demograafia Instituut </li></ul><ul><li>Ajakava: oktoober 2010-august 2013 </li></ul><ul><li>Finantseeritud struktuurivahenditest “Tarkade otsuste fond” </li></ul>21.04.2011
 22. 23. REGREL metoodika teemaprojekti alameesmärgid <ul><li>uurida isiku- ja eluruumi andmeid sisaldavaid registreid ja nende seostatavust </li></ul><ul><li>tugevdada koostööd erinevate ametkondade vahel </li></ul><ul><li>hinnata registripõhise RELi korraldamise võimalikkust </li></ul><ul><li>analüüsida meetmeid, mis võimaldaksid kõrvaldada kitsaskohti isiku- ja eluruumi andmeid sisaldavate registrite süsteemis </li></ul><ul><li>metoodika väljatöötamisel tugineda Euroopa parimale praktikale </li></ul>21.04.2011
 23. 24. Mõned probleemsed tunnused <ul><li>Puuduvad täielikult registritest </li></ul><ul><ul><li>Amet </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimla, tegevusala </li></ul></ul><ul><li>Osaline kaetus </li></ul><ul><ul><li>Haridustase </li></ul></ul><ul><ul><li>Eluruumid </li></ul></ul><ul><li>Kvaliteedi probleem </li></ul><ul><ul><li>Aadressid </li></ul></ul>21.04.2011
 24. 25. Registrite ühendamine – korrektse aadressi olulisus <ul><li>Rahvastikuregister </li></ul><ul><li>Ehitisregister </li></ul><ul><li>Äriregister </li></ul>21.04.2011
 25. 26. Registripõhine rahva ja eluruumide loendus <ul><li>Leibkond = ühes eluruumis elavad inimesed </li></ul>21.04.2011
 26. 27. Alalise elukoha asukoht 21.04.2011 ? ? ?
 27. 28. Rahvastikuregistri ja Maa-ameti aadresside võrdlus <ul><li>Rajoneering - Eesti ala jagamine rahvaloendajate tööpiirkondadeks (vajalik REL 2011 jaoks) </li></ul><ul><li>Rajoneeringu tegemiseks oli vaja Eesti elanike elukohtade aadresse koos aadressikoordinaatidega, RRi aadressidele lingiti juurde Maa-ameti koordinaattunnustega aadressid </li></ul><ul><ul><li>Aadressid on RRi väljavõttest seisuga 01.01.2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordinaattunnustega aadressid on ADSi ja AKP projekti tulemi ühendamisest 2010 aasta alguse seisuga </li></ul></ul>21.04.2011
 28. 29. Automaatne linkimine (1) <ul><li>Ühendati RRi ja Maa-ameti aadressid </li></ul><ul><li>Seejärel teisendati aadresse, näiteks tänav = tn, puiestee = pst jne </li></ul><ul><li>Kui täpset või teisendatud aadressvastet ei leitud, siis ühendati aadress naabermaja koordinaatidega (linnades ja asulates) </li></ul>21.04.2011
 29. 30. Automaatne linkimine (2) <ul><li>Automaatselt sai lingitud 91,23% </li></ul><ul><li>Automaatselt jäi linkimata 119 671 inimest </li></ul>21.04.2011
 30. 31. Automaatselt lingitud inimeste osatähtsus, % 21.04.2011
 31. 32. 21.04.2011 Automaatselt linkimata inimeste arv
 32. 33. Kokkuvõte <ul><li>Registripõhise loenduse ettevalmistamine on pikaajaline ja töömahukas protsess </li></ul><ul><li>Vajalikud on suuremahulised tööd registrite kohandamisel REGREL vajadusteks </li></ul><ul><li>Oluline on avalikkuse positiivne suhtumine ja teadlikkus, et vajalik on iga inimese panus oma registriandmete aktualiseerimiseks </li></ul>21.04.2011
 33. 34. 21.04.2011

×