Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vaba kooselu uurimise metodoloogilised aspektid Kairi Kasearu  Tartu Ülikool Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut ...
Perekonnaseis <ul><li>Millal Te abiellusite vs millal alustasite oma vaba kooselu? </li></ul><ul><li>Seaduslik/ametlik pe...
<ul><li>Mida saab mõõta? </li></ul><ul><ul><li>Registreeritud sündmus: abielu, sünd, surm </li></ul></ul><ul><ul><li>Regis...
Kaudne statistika Allikas: Eesti Statistikaamet 2011
Vaba kooselu sotsiaaluuringutes <ul><li>Erinevad viisid vaba kooselu mõõtmiseks sotsiaaluuringutes: </li></ul><ul><ul><li>...
Otsene <ul><li>Mõisted ja küsimuse sõnastus mõjutavad vaba kooselu mõõtmist (Casper ja Cohen 2000; Knab ja McLanahan 2007)...
<ul><li>Kuidas defineerida vaba kooselu: </li></ul><ul><ul><li>Partnerite koosveedetavate ööde arv nädalas (Macklin 1972)...
<ul><li>Vaba kooselude arv on alahinnatud kui: </li></ul><ul><ul><li>mitte kaasata “osaajaga” vaba kooselu paare, </li></...
Erinev lähenemine sotsiaaluuringutes <ul><li>Euroopa sotsiaaluuring (4) </li></ul><ul><li>Versioon B </li></ul><ul><ul><li...
Eesti tööjõu-uuring 2010
Kaudne <ul><li>Leibkonnamaatriksi kaudu </li></ul><ul><ul><li>Leibkonda kuuluvad inimesed </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>K...
Retrospektiivne <ul><li>Individuaalne peresündmuste lugu </li></ul><ul><ul><li>Alahindamine – ebaõnnestunud suhete mahavai...
Valimiga seotud probleemid <ul><li>Läbilõikeuuringud – “uute” ja “vanade” kooselude sattumine valimisse juhuslik? </li></u...
Kokkuvõte <ul><li>Vaba kooselu on levinud, samas sisemine heterogeensus. </li></ul><ul><li>Hinnang vabade kooselude arvuku...
Tänan! Kontakt: kairi.kasearu@ut.ee
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kairi Kasearu: Vaba kooselu uurimise metodoloogilised aspektid

1,888 views

Published on

Eestis puudub puudub selge normatiivne standard kuidas erinevates uuringutes on vaba kooselu defineeritud ja mõõdetud, mis tagab ka selle, et tulemused on erinevad.

Kairi Kasearu

Tartu Ülikool
Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kairi Kasearu: Vaba kooselu uurimise metodoloogilised aspektid

 1. 1. Vaba kooselu uurimise metodoloogilised aspektid Kairi Kasearu Tartu Ülikool Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut Eesti Statistikaseltsi 23. konverents „Kas Eesti rahvas jääb püsima?“ 20.–21. aprillil 2011
 2. 2. Perekonnaseis <ul><li>Millal Te abiellusite vs millal alustasite oma vaba kooselu? </li></ul><ul><li>Seaduslik/ametlik perekonnaseis: vallaline, abielus, lahutatud, lesk põhineb juriidlisel alusel. </li></ul><ul><li>Tegelik perekonnaseis: abielus kuid abikaasast eraldielav, lahutatud uue partneriga kooselus, vallaline vabas kooselus jne. </li></ul><ul><li>Puudub selge normatiivne standard kuidas erinevates uuringutes on vaba kooselu defineeritud ja mõõdetud  erinevad tulemused. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Mida saab mõõta? </li></ul><ul><ul><li>Registreeritud sündmus: abielu, sünd, surm </li></ul></ul><ul><ul><li>Registriandmed, nt Põhjamaades </li></ul></ul><ul><ul><li>Eestis vaba kooselu ei registreerita, seega ametlik statistika puudub </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rahvaloendus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sotsiaaluuringud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Kaudne statistika” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Väljaspool abielu sündivate laste arv </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Abielude sõlmimise vähenemine, lahutuste vähenemine kui indikaatorid (Trost 1978) </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Kaudne statistika Allikas: Eesti Statistikaamet 2011
 5. 5. Vaba kooselu sotsiaaluuringutes <ul><li>Erinevad viisid vaba kooselu mõõtmiseks sotsiaaluuringutes: </li></ul><ul><ul><li>Otsene - küsimus perekonnaseisu kohta “nüüd ja praegu” </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaudne - leibkonnamaatriks kui võimalus eristada vabad kooselud </li></ul></ul><ul><ul><li>Retrospektiivne – perekonnaseisu muutuste kaardistamine ajas </li></ul></ul>
 6. 6. Otsene <ul><li>Mõisted ja küsimuse sõnastus mõjutavad vaba kooselu mõõtmist (Casper ja Cohen 2000; Knab ja McLanahan 2007) </li></ul><ul><li>Vaba kooselu kui kontseptsioon </li></ul><ul><ul><li>Tähendus varieerub: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ajas, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ruumis, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sotsiaalsete gruppide lõikes (nt meeste ja naiste arusaamad erinevad) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Probleem: operatsionaliseerimine </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Kuidas defineerida vaba kooselu: </li></ul><ul><ul><li>Partnerite koosveedetavate ööde arv nädalas (Macklin 1972) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooselu abielulaadsetes tingimustes ilma abieluta (Trost 1975) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaba kooselu heterogeensus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pühendumuse aste </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Püsisuhe kuni mitmekümne aastane kooselu koos laste ja “kogu kupatusega” </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Vaba kooselude arv on alahinnatud kui: </li></ul><ul><ul><li>mitte kaasata “osaajaga” vaba kooselu paare, </li></ul></ul><ul><ul><li>küsitakse vaid hetkeseisu (Knab ja McLanahan, 2007) </li></ul></ul><ul><li>Eksimisvõimalus võrdlevates uuringutes: </li></ul><ul><ul><li>1) ühiskonnasiseselt ühed sotsiaalsed grupid kalduvad enam oma suhet pidama vabaks kooseluks kui teised. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Haridus, vanus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2) kultuuriline kontekst – vaba kooselu kui uus sotsiaalne nähtus = alahindamine </li></ul></ul>
 9. 9. Erinev lähenemine sotsiaaluuringutes <ul><li>Euroopa sotsiaaluuring (4) </li></ul><ul><li>Versioon B </li></ul><ul><ul><li>Milline on Teie seaduslik perekonnaseis? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abielus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eraldielav (endiselt abielus) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lahutatud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lesk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vallaline, pole kunagi abielus olnud </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kas elate hetkel koos oma abikaasaga? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ei </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kas elate hetkel koos partneriga? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ei </li></ul></ul></ul><ul><li>Eesti tööjõu-uuring </li></ul><ul><ul><li>Milline on /Y0/ seaduslik perekonnaseis? Kas… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vallaline, pole kunagi abielus olnud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abielus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lahutatud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lesk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kas /Y0/ elab koos oma seadusliku abikaasaga? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 Jah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 Ei </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kas /Y0/ on vabaabielus? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 Jah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 Ei </li></ul></ul></ul><ul><li>Euroopa sotsiaaluuring (5) </li></ul><ul><li>Te ütlestie et elate koos abikaasa/partneriga, milline on Teie seaduslik perekonnaseis? </li></ul><ul><ul><ul><li>Abielus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registreeritud kooselus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vabas kooselus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lahutatud </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Eesti tööjõu-uuring 2010
 11. 11. Kaudne <ul><li>Leibkonnamaatriksi kaudu </li></ul><ul><ul><li>Leibkonda kuuluvad inimesed </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuidas defineeritud kuulumine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sugulussideme kindlaks tegemine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Abikaasa, vend, õde, ema, isa jne </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Arvu ülehindamine – fiktiivsed partnerid </li></ul><ul><li>Arvu alahindamine – nt eraldi elukohad </li></ul><ul><ul><li>Elukaaslane = suhte seisund vs leibkonnaliige = struktuuriseisund </li></ul></ul>
 12. 12. Retrospektiivne <ul><li>Individuaalne peresündmuste lugu </li></ul><ul><ul><li>Alahindamine – ebaõnnestunud suhete mahavaikimine (Hayford ja Morgan 2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguspunkti ebamäärasus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algus ja lõpp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inimese arvamus muutub ajas (Teitler, Reichman ja Koball 2006) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partneritel erinev arvamus (Knab ja McLanahan 2007) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>61,4% indiviididest vanuses 18-45 aastat on kunagi elanud vabas kooselus (ESS 2008). </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Valimiga seotud probleemid <ul><li>Läbilõikeuuringud – “uute” ja “vanade” kooselude sattumine valimisse juhuslik? </li></ul><ul><ul><li>Pikema kestusega vabad kooselud üleesindatud </li></ul></ul><ul><li>Sündmusanalüüs </li></ul><ul><ul><li>Pikemaajalised vabad kooselud suurendavad algavate kooselude oodatavat kestust </li></ul></ul><ul><li>Paneelandmed </li></ul><ul><ul><li>vasak ja parem tsenseerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>vaba kooselu kestus alahinnatud </li></ul></ul>
 14. 14. Kokkuvõte <ul><li>Vaba kooselu on levinud, samas sisemine heterogeensus. </li></ul><ul><li>Hinnang vabade kooselude arvukusele sõltub definitsioonist, operatsionaliseerimisest ning mõõtmisviisist. </li></ul><ul><li>Mida me tahame uurida? Kas vaja teada leibkonnapõhiselt või püsisuhte olemasolu? </li></ul><ul><ul><li>Perekonnauuringutes leibkonnastruktuuri kõrval on järjest enam oluline vaadata püsisuhte olemasolu - mis alati ei pruugi võrduda kooseluga. </li></ul></ul><ul><li>Rahvaloendus </li></ul>
 15. 15. Tänan! Kontakt: kairi.kasearu@ut.ee

×