Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ühiskonna jätkusuutlikkus sotsiaalsest aspektist

2,521 views

Published on

Ühiskonna jätkusuutlikkus sotsiaalsest aspektist, Urve Kask 31.07.2009

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Login to see the comments

Ühiskonna jätkusuutlikkus sotsiaalsest aspektist

 1. 1. Ühiskonna jätkusuutlikkus sotsiaalsest aspektist Urve Kask, rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja
 2. 2. Jätkusuutlikkust vaadeldakse <ul><li>rahvastiku, </li></ul><ul><li>tööjõu, </li></ul><ul><li>vananemise, </li></ul><ul><li>materiaalse heaolu </li></ul><ul><li>elujõulisuse kaudu. </li></ul>
 3. 3. Põhisuundumused elanikkonnas <ul><li>Perioodil 1970–1990 rahvaarv ainult kasvas, 20 aastaga suurenes elanikkond 218 000 inimese võrra (16%). </li></ul><ul><li>Perioodil 1990–2009 rahvaarv ainult vähenes, 19 aastaga vähenes elanikkond 230 000 inimese võrra (15%). </li></ul><ul><li>Perioodil 1989–2008 on: </li></ul><ul><li>0–14-aastaste arv vähenenud 150 000 võrra (43%); </li></ul><ul><li>15–64-aastaste arv vähenenud 126 000 võrra (12%); </li></ul><ul><li>65-aastaste ja vanemate arv suurenenud 51 500 võrra (29%). </li></ul>
 4. 4. Rahvastiku püramiid, 2008
 5. 5. Rahvastiku põlvkondlik jätkusuutlikkus, 1970–2008 Allikas: Statistikaamet
 6. 6. Sündimus, 2007
 7. 7. Rahvastiku vananemisest tulenev koormus, 2008 Allikas: Eurostat
 8. 8. Allikas: Eurostat 65-aastaste ja vanemate meeste elujõulisus, 2006
 9. 9. 65-aastaste ja vanemate naiste elujõulisus, 2006 Allikas: Eurostat
 10. 10. 55–64-aastaste meeste tööhõive määr, 2008
 11. 11. 55–64-aastaste naiste tööhõive määr, 2008
 12. 12. Täiskasvanute koolituses osalemise määr, 2007 Allikas: Eurostat
 13. 13. 65-aastaste ja vanemate suhtelise vaesuse määr, 2000–2007 Allikas: Statistikaamet
 14. 14. 65-aastaste ja vanemate suhtelise vaesuse määr, 2006 Allikas: Eurostat
 15. 15. Kokkuvõte <ul><li>Eesti ühiskonna jätkusuutlikkuse määrab toimetulek muutuva rahvastikustruktuuriga ning 65-aastaste ja vanemate inimeste hakkamasaamine ja nende heaolu. </li></ul><ul><li>2008. aastat iseloomustab 55–64-aastaste nii naiste kui ka meeste kõrge tööhõivemäär. Vanemaealised on tööturul haavatavamad — olukorda võib oluliselt muuta praegune majanduskriis. </li></ul><ul><li>65-aastaste ja vanemate inimeste vaesus on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud — 2007. aasta sissetulekute järgi oli suhtelises vaesuses enne sotsiaalseid siirdeid (v.a pensionid) juba kaks korda enam vastavas vanuses elanikkonnast kui Eestis keskmiselt . </li></ul>

×