Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ene-Margit Tiit: Eluruumid Eesti maakondades REL 2011 andmetel

1,082 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ene-Margit Tiit: Eluruumid Eesti maakondades REL 2011 andmetel

 1. 1. Eluruumid Eestimaakondades REL 2011andmetelEne-Margit TiitREL 2011 metoodikajuht19.03.2013
 2. 2. Eluruumide arv ja kvaliteet Eestimaakondades Eluruumide arv ja elamispind inimese kohta suurenes loendustevahelisel perioodil kõigis maakondades, kuid kasvasid ka erinevused maakondade vahel, mida mõjutasid  inimeste koondumine tõmbekeskuste lähedusse,  valglinnastumine ja  ääremaastumine. Jätkuvalt elavad Eesti inimesed võrdlemisi vanades eluruumides, kuigi loenduste vahelisel perioodil langes välja ligi 20% enne 1919. aastat ehitatud ja ligi 10% aastail 1919—1946 ehitatud eluruumidest.19.03.2013
 3. 3. Eluruumide arv 2011. aastal võrreldesarvuga 2000. aastal (%)19.03.2013
 4. 4. Uute ja vanade eluruumide osatähtsus (%)19.03.2013
 5. 5. Eluruumi keskmine hinnanguline vanussõltuvalt eluhoonest ja maakonnast19.03.2013
 6. 6. Asustamata eluruumid Valdavalt paiknevad asustamata eluruumid piirkondades, kust elanikkond on suhteliselt suuremal määral lahkunud. Lisas sellele on asustamata eluruumide hulgas ka maakodusid, kus elatakse vaid osa aastast. Püsielaniketa eluruumide osatähtsus kõikide eluruumide hulgas (%)19.03.2013
 7. 7. Eluruumid korter- ja väikemajadesPõhilised eluhoonete liigid on kortermajad ja peremajad,viimastele on sarnased veel muud väikeelamud (rida-, paaris- jnemajad, mille osakaal on võrdlemisi väike.Kortermajas paiknevate eluruumide osatähtsus (%), mismaakonniti mitmekordselt varieerub.19.03.2013
 8. 8. Eluruumi keskmine suurusEluruumi keskmine pindala suurenes eelmisest loendusestarvates 59 ruutmeetrilt 69 ruutmeetrini.Korterelamus on eluruumi pindala keskmiselt 51, pere-elamus –110 ruutmeetrit.19.03.2013
 9. 9. MAAKONDADE ÜLEVAADE
 10. 10. Maakonnad, kus eluruumide arvloenduste vahel ajal suurenes  Harjumaa – püsielanike arv suurenes oluliselt;  Tartumaa – püsielanike arv suurenes mõnevõrra;  Pärnumaa – püsielanike arv vähenes, kuid uusi eluruume on võrdlemisi palju juurde ehitatud. Neis maakondades on kõige rohkem uusi eluruume juurde ehitatud ja vanade osakaal on madalaim. Võrdlemisi suur on neis maakondades kortermajade osakaal. Eluruum on keskmiselt võrdlemisi väike, kuid leidub ka ruumikaid eluruume. Harju- ja Tartumaal on asustamata eluruume vähe, Pärnumaal pigem keskmiselt.19.03.2013
 11. 11. HarjumaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 12. 12. TartumaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 13. 13. PärnumaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 14. 14. Saaremaa ja Hiiumaa Neis maakondades on viimastel aastatel uusi eluruume suhteliselt palju juurde ehitatud, kuigi üle veerandi eluruumidest on püsiva asustuseta. Eluruumide arv on Saaremaal pisut suurenenud, Hiiumaal veidi vähenenud. Eluhoonete osas domineerivad väikeelamud, kortermajades paikneb vaid iga kolmas eluruum. Eluruumid on keskmiselt võrdlemisi vanad. Eluruumid on üsna ruumikad, keskmiselt ca 80 ruutmeetrit19.03.2013
 15. 15. SaaremaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 16. 16. Hiiumaa Eluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetrit jaotus (%)19.03.2013
 17. 17. Omanäoline Ida-Virumaa – eluruumid onvaldavalt kortermajades ja pisikesedEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 18. 18. Lääne, Lääne-Viru, Järva ja RaplamaaNeed on maakonnad, kusligemale pooled eluruumid paiknevad ca 40 aasta vanusteskorterelamutes.ülejäänud on enamasti traditsioonilistes talumajades(peremajade keskmine vanus on ca 60 aastat).pärast 2000. aastat on vähe eluruume juurde ehitatudligemale iga viies eluruum on asustamataeluruumide keskmine pindala on 72—75 ruutmeetritMõnevõrra erineb ülejäänutest Raplamaa, kuhu on rohkemuusi maju ehitatud ja ka tühje eluruume on vähem 19.03.2013
 19. 19. JärvamaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 20. 20. LäänemaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 21. 21. Lääne-VirumaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 22. 22. RaplamaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 23. 23. Jõgeva, Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakonnad Kõigis neis maakondades on nii elanikkond kui ka eluruumide hulk vähenenud. Uusi maju on neid maakondades viimasel kümnendil ehitatud väga vähe (alla 3%), sõjaeelsest ajast pärineb vähemalt 40% kõigist eluruumidest. Peremajade keskmine vanus on üle 60 aasta. Kortermajades paiknevate eluruumide osakaal on 40— 50%, Valgamaal pisut üle poole. Eluruumid on keskmiselt 72—77 ruutmeetri suurused. Asustamata eluruume on keskmiselt 15–20 %, üle 20% vaid Jõgevamaal. 19.03.2013
 24. 24. JõgevamaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 25. 25. PõlvamaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013 Esitluse või esitleja nimi
 26. 26. ValgamaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 27. 27. ViljandimaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 28. 28. VõrumaaEluruumi ehitusaja Keskmine pindala, ruutmeetritjaotus (%)19.03.2013
 29. 29. Tänan tähelepanu ja kaasamõtlemise eest!19.3.13 Esitluse või esitleja nimi

×