Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Turismistatistika – abimees
teadlikele otsustele
Ene Saareoja
Statistikaameti ettevõtlus- ja
põllumajandusstatistika osako...
Noppeid turismistatistikast
2012 väisas Eestit 5,3 miljonit väliskülastajat, kellest pooled
jäid siia kauemaks kui üheks ö...
Noppeid turismistatistikast
2012. aastal tegid Eesti elanikud 2,9 miljonit sise- ja välisreisi.
Iga Eesti elanik käis kesk...
Turismis osalejad
Reisijad
Muud reisijad

Turismis osalejad
Külastajad

Sisekülastajad

Ööbivad külastajad
ehk turistid

V...
Eesti elanike ööbimisega sise- ja
välisreisid
Tuhat

3000
2500
2000
1500
1000

500
0

2006

2007

2008

Välisreisid
28.11....
Eesti elanike ööbimisega sisereisid sihtkoha järgi
ühe elaniku kohta, 2012
Saare maakond
Lääne maakond
Hiiu maakond
Pärnu ...
Eesti elanike reisimine
 Uuringu eesmärk on saada teavet Eesti elanike sise- ja
välisreiside kohta
 Alus Euroopa Parlame...
Freim ja andmete kvaliteet
 Valim on ~2500 isikut kvartalis, poolte vastajatega tehakse
arvutiküsitlus ja pooltega telefo...
28.11.2013

Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
28.11.2013

Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
Ööbimisi ühe voodikoha kohta
180
Kirde-Eesti

160
140

Kesk-Eesti
120
100

Lõuna-Eesti

80
Lääne-Eesti
60
40

Põhja-Eesti
...
Majutusstatistikas kogutavad
muutujad
 Alus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL)
nr 692/2011, 6. juuli 2011
 Valimi...
Statistika tegemise protsessid
 Kogumi allikad: MTR ja SPI
• EAS-i majutusettevõtete register
• statistiline profiil (SPI...
Kvaliteet
 Katmata osa on alla 5 voodikohaga majutusettevõtted ehk
~ 0,5% voodikohtadest.
 Vastamismäär: aruandeid mitte...
Muutused majutusstatistikas
 Majutusettevõtteid registreeritakse majandustegevuse
registris (MTR) kuni aastani 2014
 MTR...
Muutused majutusstatistikas
 Siseministeeriumis on loomisel uus majutusettevõtteid
kasutavate turistide register, mis või...
Väliskülastajate motivatsiooni ja
kulutuste uuring
 Tarbijate suur nõudlus
 Statistikaametil puudub ressurss metoodikat ...
Eesti Panga välisreiside statistika
 Uuringu eesmärk on saada teavet välisreisidel viibivate
füüsiliste isikute liikumise...
Väliskülastajate ja Eesti elanike
piiriülene liikumine
Miljon

6
5
4
3
2
1
0
2008

2009

2010

Mitteresidentide reisid Ees...
Leia ja kasuta statistikat
Tasuta statistika on kõigile tarbijatele kättesaadav
Statistikaameti veebilehel http://www.stat...
Kokkuvõtteks
Kvaliteetse turismistatistika aluseks on
 koostöö kõigi turismivaldkonnaga tegelevate
institutsioonidega
 õ...
Tänan!

28.11.2013

Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
28.11.2013

Turismistatistika – abimees teadlikele
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ene Saareoja: Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ene Saareoja: Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele

 1. 1. Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele Ene Saareoja Statistikaameti ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna juhataja Ettekanne Lääne-Eesti Turismi Aastakonverentsil Pärnus 28. november 2013
 2. 2. Noppeid turismistatistikast 2012 väisas Eestit 5,3 miljonit väliskülastajat, kellest pooled jäid siia kauemaks kui üheks ööks Majutusettevõtetes peatus 1,9 miljonit välisturisti Iga Eesti elaniku kohta ööbis majutusettevõtetes kokku  1,5 välisturisti  0,7 siseturisti 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 3. 3. Noppeid turismistatistikast 2012. aastal tegid Eesti elanikud 2,9 miljonit sise- ja välisreisi. Iga Eesti elanik käis keskmiselt  1,4 sisereisil  0,9 välisreisil Iga teine Eesti elanik käis välismaal puhkusereisil Iga viies Eesti elanik käis välismaal tööreisil 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 4. 4. Turismis osalejad Reisijad Muud reisijad Turismis osalejad Külastajad Sisekülastajad Ööbivad külastajad ehk turistid Väliskülastajad Ühepäevakülastajad Ööbivad külastajad ehk turistid Ühepäevakülastajad Majutamine Kollektiivmajutus Eraviisiline majutus Majutuskohas majutatu 28.11.2013 Kollektiivmajutus Eraviisiline majutus Majutuskohas majutatu Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 5. 5. Eesti elanike ööbimisega sise- ja välisreisid Tuhat 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 Välisreisid 28.11.2013 2009 2010 2011 2012 Sisereisid Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 6. 6. Eesti elanike ööbimisega sisereisid sihtkoha järgi ühe elaniku kohta, 2012 Saare maakond Lääne maakond Hiiu maakond Pärnu maakond Valga maakond Põlva maakond Viljandi maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Kogu Eesti Jõgeva maakond Tartu maakond Rapla maakond Ida-Viru maakond Järva maakond Harju maakond 5.6 4.1 3.6 2.9 2.6 2.4 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 0.9 0.6 0.5 0.0 28.11.2013 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 7. 7. Eesti elanike reisimine  Uuringu eesmärk on saada teavet Eesti elanike sise- ja välisreiside kohta  Alus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011  Välisreisid: reiside arv, reisi eesmärk, sihtkoht, ööbimiste arv, reisikorraldus, kulutused  Sisereisid: vähemalt ühe ööbimisega reiside arv, reisi eesmärk, sihtkoht, ööbimiste arv, reisikorraldus, kulutused  rahvastikuregistrist juhuslikult valitud isikud, telefoni- või silmast silma intervjuu  iga kvartali esimesel kuul eelmise kolme kuu kohta 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 8. 8. Freim ja andmete kvaliteet  Valim on ~2500 isikut kvartalis, poolte vastajatega tehakse arvutiküsitlus ja pooltega telefoniküsitlus.  Välitööd toimuvad korra kvartalis – jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris.  Valimis on 15-74-aastased Eesti alalised elanikud. Küsimustikule vastab ainult valimiisik.  Keskmine küsimustikule vastamise aeg on 20 minutit.  Puuduvad näitajad imputeeritakse.  Avaldatakse muutujad, millele on saadud vähemalt 20 vastust. 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 9. 9. 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 10. 10. 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 11. 11. Ööbimisi ühe voodikoha kohta 180 Kirde-Eesti 160 140 Kesk-Eesti 120 100 Lõuna-Eesti 80 Lääne-Eesti 60 40 Põhja-Eesti 20 Eesti keskmine 0 2006 28.11.2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 12. 12. Majutusstatistikas kogutavad muutujad  Alus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011  Valimis on kõik vähemalt viie voodikohaga majutusettevõtted – ca 1400 majutusasutust.  Kuu aruande näitajad – majutusteenuste müük, majutatud Eesti elanike ja väliskülastajate arv ja ööbimiste arv reisi eesmärgi järgi, majutatute arv ja ööbimiste arv majutatute elukohariigi järgi  Aasta aruande näitajad – majutusettevõtte liik, osutatavad teenused, majutusruumide iseloomustus, hõivatute arv 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 13. 13. Statistika tegemise protsessid  Kogumi allikad: MTR ja SPI • EAS-i majutusettevõtete register • statistiline profiil (SPI)  Andmekogumise instrumendid • eSTAT • aruandevormid  Valimi suurus • üle 1400 majutusettevõtte • keskmiselt 3% non-response ehk ~ 40 majutusettevõtet kuus • puuduvate majutusettevõtete andmed asendatakse 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 14. 14. Kvaliteet  Katmata osa on alla 5 voodikohaga majutusettevõtted ehk ~ 0,5% voodikohtadest.  Vastamismäär: aruandeid mitteesitanud majutusettevõtete andmed asendatakse, keskmiselt 1–3% aruannetest kuus.  Raskemad näitajad aruandel: • majutusruumide kasutamine (tubaööpäevad) • külastajate/ööbimiste jaotus reisi eesmärgi järgi 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 15. 15. Muutused majutusstatistikas  Majutusettevõtteid registreeritakse majandustegevuse registris (MTR) kuni aastani 2014  MTR-is on on-line-juurdepääs majutusettevõtete andmetele, mis võimaldab kontrollida majutusettevõtete aktiivsust  Alates 2014 EAS Turismiarenduskeskuse register  registris andmete avaldamine on ettevõttele vabatahtlik  on-line-juurdepääs ilma ettevõtet identifitseeritava tunnuseta (ARK) – puudub teave majutusettevõttes opereeriva majandusüksuse kohta 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 16. 16. Muutused majutusstatistikas  Siseministeeriumis on loomisel uus majutusettevõtteid kasutavate turistide register, mis võimaldab  kasutada majutusstatistika tegemiseks administratiivset andmeallikat  vähendada ettevõtete koormust 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 17. 17. Väliskülastajate motivatsiooni ja kulutuste uuring  Tarbijate suur nõudlus  Statistikaametil puudub ressurss metoodikat välja töötada 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 18. 18. Eesti Panga välisreiside statistika  Uuringu eesmärk on saada teavet välisreisidel viibivate füüsiliste isikute liikumisest üle Eesti piiri.  Kogutakse andmeid väliskülastajate ja Eesti elanike piiriülese liikumise kohta.  Andmed on leitud statistiliste mudelite abil, mille sisendiks on anonüümse mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmed reisijate liikumise kohta üle Eesti piiri.  Andmed on tasuta kättesaadavad Eesti Panga veebilehel http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#treeMenu/MAKSEBIL _JA_INVPOS/1410 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 19. 19. Väliskülastajate ja Eesti elanike piiriülene liikumine Miljon 6 5 4 3 2 1 0 2008 2009 2010 Mitteresidentide reisid Eestisse 28.11.2013 2011 2012 Eesti residentide välisreisid Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 20. 20. Leia ja kasuta statistikat Tasuta statistika on kõigile tarbijatele kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/tooted  statistika andmebaas  valmistabelid  Pressiteated  piirkondliku statistika portaal Võimalus tellida tasu eest  statistikaväljaandeid  teabenõudeid ja tellimustöid http://www.stat.ee/teenused Statistikaamet on facebookis, twitteris, huvitavaid artikleid statistikutelt leiab statistikablogist 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 21. 21. Kokkuvõtteks Kvaliteetse turismistatistika aluseks on  koostöö kõigi turismivaldkonnaga tegelevate institutsioonidega  õigeaegne ja kvaliteetne andmeesitus  uuenev statistika Turismistatistika leidmine ja teadlik kasutamine aitab langetada teadlikke otsuseid. 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 22. 22. Tänan! 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele otsustele
 23. 23. 28.11.2013 Turismistatistika – abimees teadlikele

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,187

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×