Valitsemissektori kulutused kultuurile Elo Parveots Statistikaameti juhtivstatistik [email_address]  Ettekanne Eesti Tea...
Metoodika <ul><li>ESA95 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem 1995 (European System of Accounts 1995) </li></ul><u...
Tervishoiuasutused (32) Riigieelarvelised üksused (257/48) Avalik-õiguslikud üksused (27/4) Sihtasutused (54/22) Kohaliku...
Üksused <ul><li>Riigieelarvelised üksused </li></ul><ul><ul><li>Kultuuriministeerium koos allasutustega </li></ul></ul><ul...
Valitsemisfunktsioonid, tegevusalad <ul><li>08 Vaba aeg, kultuur ja religioon </li></ul><ul><ul><li>08.1 Vaba aja ja spord...
Kulude jaotus <ul><li>ESA95 alusel: </li></ul><ul><ul><li>Vahetarbimine – majandamis- ja muud halduskulud </li></ul></ul><...
Kulude jaotus tehingutesse alamfunktsiooni lõikes, keskmiselt 2004-2009
Kulutused kultuurile (miljonit eurot) ning osakaal SKP-st, %
Valitsemissektori kulude osakaal valitsemisfunktsiooni järgi kogukuludest Jooniselt puudub valitsemisfunktsioon 10 Sotsiaa...
Mõningaid fakte <ul><li>2010. a esialgsed hinnangud: </li></ul><ul><li> absoluutväärtusena kultuurikulud u. 295 milj euro...
Valitsemissektori kulutuurikulud 2008. a EL-i liikmesriikides, osakaaluna kogukuludest ja SKP-st
Valitsemissektori kulud kultuurile 2009. a üksuste gruppide lõikes, milj. eurot
Kultuurikulud alamfunktsioonide ja allsektorite lõikes 2009. a, milj. eurot
Kultuuriteenuste grupi kulude jaotus tegevusalade lõikes 2009 a., milj. eurot
<ul><li>www.stat.ee/rahandus  </li></ul><ul><li>Andmed: </li></ul><ul><li>Statistika andmebaas -> </li></ul><ul><li>Vali...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elo Parveots: Valitsemissektori kulutused kultuurile

1,290 views

Published on

Statistikaameti juhtivstatistik Elo Parveotsa
ettekanne Eesti Teatri Agentuuri seminaril
„teater ׀ seitse” 17.05.2011.

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kultuurikulude osakaal SKP-st on perioodil 2004-2009 olnud 2,0-2,3% 2010. a esialgsed hinnangud: kultuurikulude osakaal valitsemissektori kogukuludest 4,9%, osakaal SKP-st 2,0% EL-is keskmiselt moodustavad kulutuurikulud valitsemissektori kogukuludest 2,4% ning SKP-st 1,1% Eesti vastavad näitajad on 5,8% ja 2,3% Üle 4% valitsemissektori kogukuludest moodustasid kultuurikulud neljas riigis – Eesti (5,8%), Läti (4,9%), Luksemburg (4,6%) ning Hispaania (4,1%)
 • Elo Parveots: Valitsemissektori kulutused kultuurile

  1. 1. Valitsemissektori kulutused kultuurile Elo Parveots Statistikaameti juhtivstatistik [email_address] Ettekanne Eesti Teatri Agentuuri seminaril „ teater ׀ seitse” 17.05.2011
  2. 2. Metoodika <ul><li>ESA95 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem 1995 (European System of Accounts 1995) </li></ul><ul><ul><li>kirjeldab majanduses toimuvaid protsesse </li></ul></ul><ul><ul><li>tuntuim näitaja: sisemajanduse koguprodukt ehk SKP </li></ul></ul><ul><li>Andmeallikas </li></ul><ul><ul><li>avaliku sektori üksuste poolt esitatavad saldoandmikud (tekkepõhised raamatupidamisaruanded) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alus: Riigi Raamatupidamise Üldeeskiri </li></ul></ul>
  3. 3. Tervishoiuasutused (32) Riigieelarvelised üksused (257/48) Avalik-õiguslikud üksused (27/4) Sihtasutused (54/22) Kohalikud omavalitsused (2503/852) Sihtasutused (156/43) Avalik sektor Tervishoiuasutused (7) Ettevõtted (4) Ettevõtted (1) Eesti Haigekassa Eesti Töötukassa Riigi omandis olevad Kohalike omavalitsuste omandis olevad Avaliku sektori ettevõtted ja sihtasutused (turutootjad) (291/6) Keskvalitsus (349/74) Kohalik omavalitsus ( 2692/895) Sotsiaalkindlustus-fondid (2) Avalik sektor: Riik ja kohalikud omavalitsused ning nende kontrolli all olevad üksused (kontroll: võime suunata põhilist tegevuspoliitikat) Valitsemissektor: avalikud teenused või turuvälised tootjad Valitsemissektor
  4. 4. Üksused <ul><li>Riigieelarvelised üksused </li></ul><ul><ul><li>Kultuuriministeerium koos allasutustega </li></ul></ul><ul><ul><li>Patendiraamatukogu </li></ul></ul><ul><ul><li>mõned muuseumid teiste ministeeriumite valitsemisalast </li></ul></ul><ul><li>Avalik-õiguslikud üksused </li></ul><ul><ul><li>Eesti Kultuurkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti Rahvusringhääling </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti Rahvusraamatukogu </li></ul></ul><ul><ul><li>Rahvusooper Estonia </li></ul></ul><ul><li>Keskvalitsuse sihtasutused </li></ul><ul><ul><li>6 teatritega seotud </li></ul></ul><ul><ul><li>4 muuseumidega seotud </li></ul></ul><ul><ul><li>4 spordiga seotud </li></ul></ul><ul><ul><li>8 muud </li></ul></ul><ul><li>Kohalikud omavalitsused </li></ul><ul><ul><li>3 teatrit </li></ul></ul><ul><ul><li>4 orkestrit </li></ul></ul><ul><ul><li>476 raamatukogu </li></ul></ul><ul><ul><li>46 muuseumi </li></ul></ul><ul><ul><li>48 spordikeskust/ -hoonet </li></ul></ul><ul><ul><li>268 rahvamaja/noortekeskust/kultuurikeskust </li></ul></ul><ul><ul><li>10 muud </li></ul></ul><ul><li>Kohalike omavalitsuste sihtasutused </li></ul><ul><ul><li>25 spordi- ja vabaajakeskust </li></ul></ul><ul><ul><li>9 muuseumi ja vaatamisväärsustega seotud üksust </li></ul></ul><ul><ul><li>11 muud </li></ul></ul>
  5. 5. Valitsemisfunktsioonid, tegevusalad <ul><li>08 Vaba aeg, kultuur ja religioon </li></ul><ul><ul><li>08.1 Vaba aja ja sporditeenused </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sporditegevus, puhkepargid ja -baasid, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huvialamajad ja keskused, noorsootöö ja noortekeskused </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaba aja üritused </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>08.2 Kultuuriteenused </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raamatukogud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rahva- ja kultuurimajad ning seltsitegevus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muuseumid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teatrid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kinod </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kontserdiorganisatsioonid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kultuuriüritused </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muu (muinsuskaitse, loomaaed, botaanikaaed, laululavad) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>08.3 Ringhäälingu ja kirjastamisteenused </li></ul></ul><ul><ul><li>08.4 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused </li></ul></ul><ul><ul><li>08.5 Teadus- ja arendustegevus </li></ul></ul><ul><ul><li>08.6 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus </li></ul></ul>
  6. 6. Kulude jaotus <ul><li>ESA95 alusel: </li></ul><ul><ul><li>Vahetarbimine – majandamis- ja muud halduskulud </li></ul></ul><ul><ul><li>Hüvitised töötajatele –töötasud koos maksudega </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitali kogumahutus ning mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine – investeeringute kulud miinus põhivara ja maa müügi tulud </li></ul></ul><ul><ul><li>Muud kulud – tootmismaksud, erisoodustuse tulumaks, intressid jms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jooksvad siirded – toetused tegevuskulude katmiseks, sotsiaaltoetused </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitalisiirded – toetused investeeringute tegemiseks </li></ul></ul><ul><li>NB! Jooksvad ning –kapitalisiirded ja intressid on konsolideeritud, st. sektori sees liikuvad toetused ja intressid arvestusest väljas </li></ul>
  7. 7. Kulude jaotus tehingutesse alamfunktsiooni lõikes, keskmiselt 2004-2009
  8. 8. Kulutused kultuurile (miljonit eurot) ning osakaal SKP-st, %
  9. 9. Valitsemissektori kulude osakaal valitsemisfunktsiooni järgi kogukuludest Jooniselt puudub valitsemisfunktsioon 10 Sotsiaalne kaitse, mille kulutuste osakaal sektori kogukuludest on vahemikus 29-34%
  10. 10. Mõningaid fakte <ul><li>2010. a esialgsed hinnangud: </li></ul><ul><li> absoluutväärtusena kultuurikulud u. 295 milj eurot </li></ul><ul><li>osakaal valitsemissektori kogukuludest 5,0%, </li></ul><ul><li>osakaal SKP-st 2,0% </li></ul><ul><li>2008. aasta andmete põhjal (vt. joonis järgmisel slaidil): </li></ul><ul><ul><li>EL-is keskmiselt moodustavad kulutuurikulud valitsemissektori kogukuludest 2,4% ning SKP-st 1,1% </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti vastavad näitajad on 5,8% ja 2,3% </li></ul></ul><ul><ul><li>Üle 4% valitsemissektori kogukuludest moodustasid kultuurikulud neljas riigis – Eesti (5,8%), Läti (4,9%), Luksemburg (4,6%) ning Hispaania (4,1%) </li></ul></ul>
  11. 11. Valitsemissektori kulutuurikulud 2008. a EL-i liikmesriikides, osakaaluna kogukuludest ja SKP-st
  12. 12. Valitsemissektori kulud kultuurile 2009. a üksuste gruppide lõikes, milj. eurot
  13. 13. Kultuurikulud alamfunktsioonide ja allsektorite lõikes 2009. a, milj. eurot
  14. 14. Kultuuriteenuste grupi kulude jaotus tegevusalade lõikes 2009 a., milj. eurot
  15. 15. <ul><li>www.stat.ee/rahandus </li></ul><ul><li>Andmed: </li></ul><ul><li>Statistika andmebaas -> </li></ul><ul><li>Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg </li></ul><ul><li>RR056: Valitsemissektori kulud valitsemisfunktsiooni </li></ul><ul><li>ja sektori järgi (konsolideeritud) </li></ul><ul><li>Valitsemissektori nimekiri: </li></ul><ul><li>Muu informatsioon -> </li></ul><ul><li>Valitsemissektori institutsionaalsed üksused </li></ul>

  ×