Eesti rahvastik REL 2011andmetel                          RAHVUSVAHELIN E            ...
Loendatud püsielanike arv Eesti rahvaarv koos rändega (1.12.2012) on jooksevarvestuse järgi 1 318 005 Eesti püsielanike...
Rahvastiku vanuseline         jaotus 2000 ja120000         2011andmetel     REL2000100000      ...
Rahvuslik koostis 2011    HIIU MAAKOND   SAARE MAAKOND VILJANDI MAAKOND   VÕRU MAAKOND   PÕLVA MAAKOND   J...
Elatusallikate muutus        Palk, töötasu        EttevõtjatuluTeiste isikute ülalpidamisel        ...
Kõige rohkem on palgast elatuvaidHarjumaal10.04.2013         Tallinna Sadama Infopäev
15 aastat ja vanem rahvastik       hõiveseisundi järgi 31.12.11seisuga                 Eesti püsiel...
Hõivatute osakaal kogu   elanikkonnast maakonniti   HARJU MAAKOND                           ...
Hõivatud KOV-des10.04.2013     Tallinna Sadama Infopäev
Töötute osakaal aktiivsetest    sõltuvalt vanuserühmast ja    rahvusest25.020.015.0                 ...
Eesti elanike (vanuses 15+) sotsiaal-        majanduslik ja tööalane seisund (%)        sõltuvalt soost ja...
Ettevõtjate arvu kordaja KOV-des10.04.2013         Tallinna Sadama Infopäev
Välismaal töölkäijad (% hõivatutest) IDA-VIRU MAAKOND   HARJU MAAKOND   TARTU MAAKOND       Kogu Eesti   RAP...
Olulisemad töörände vood10.04.2013      Tallinna Sadama Infopäev
Hõivatute arv töökoha asukohas10.04.2013            Tallinna Sadama Infopäev
Tegevusalade osatähtsus                         TÖÖTLEV TÖÖSTUS             3.1 2.5 ...
Tegevusvaldkonnad maal ja linnas             TÖÖTLEV TÖÖSTUS HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE…    ...
Hõivatute arv töökohaasukohas    kaubanduses10.04.2013            Tallinna Sadama Infopäev
Tegevusalad linnalistes asulates10.04.2013             Tallinna Sadama Infopäev
Töötleva tööstuse töökoha asukohad10.04.2013            Tallinna Sadama Infopäev
Vähenenud on töötlevas tööstusestöötajate osatähtsus10.04.2013         Tallinna Sadama Infopäev
Veondus ja laondus10.04.2013         Tallinna Sadama Infopäev
Vähenenud on töötajate osatähtsus põllumajanduses, kalanduses ja metsanduses10.04.2013         Tallinna Sadama In...
Tegevusalad naistel ja meestel                     Töötlev tööstus                  ...
Hõivatud ametiala pearühma järgi             Tippspetsialistid   Tehnikkud ja keskastme spetsialistid   ...
Haridustasemete jaotus 2000 ja 2011       loendustel8070605040                           ...
Töötute osakaal aktiivsetest sõltuvalt     vanusest ja haridusest30.025.020.015.0                   ...
Kokkuvõte Eestlaste puhul vähemalt 15-aastasest rahvastikust on meeste ja naiste osa palgatöös ligikaudu võrdne, venelas...
Hõive ja töötus vanusegruppides Vanuserühmades 35 - 44 aastastest on hõivatud üle 76% Töötuid on kõige rohkem ligi 12% o...
10.04.2013  Tallinna Sadama Infopäev
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diana Beltadze: Eesti rahvastik REL 2011 andmetel

727 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Rahvastiku vanusjaotuses on näha, et loendustevahelisel ajal on kuni 14-aastaste laste osatähtsus vähenenud 15,4%-ni ja vähemalt 65-aastaste elanike osatähtsus rahvastikus on suurenenud 17,7%-ni. Kui 2000. aastal olid Eestis kõige arvukamad 10–19-aastaste vanuserühmad (10–14 ja 15–19), siis 2011. aasta loenduse andmetel on selles vanuses noori vähem. 2011. aastaks oli vähenenud eelmise loenduse noorukiealiste põlvkond
 • Hõive määr 56,5%, mis on vähem kui ETU uuring näitab ( 59,7%)Töötuse määr 11%
 • Suhtarvuna tõusevad esile mitmed ääremaa piirkonnad, kus palgatöökohtade vähesuse tingimuses on ettevõtlus inimestele väljapääsuks.
 • Vähenenud on töötleva tööstuse (22%=>18%), põllumajanduse, kalanduse ja metsanduse (6%=>4%), kinnisvaraarenduse (6%=>2%) veonduse (9%=>8%) ja kaubanduse (15%=>14%) osakaal. Suurenenud on ehituse (6%=>8%) ja hotellinduse (3%=>4%) osakaal, on tekkinud uued valdkonnad – info ja side (3%) ning kunst ja vaba aeg (2%). Vaid protsendi murdosa võrra on suurenenud hariduse ja tervishoiu alal töötajate osakaal.
 • Linna ja maa vahel on ainus oluline erinevus põllumajanduses – maal töötab põllumajanduses ligi 10% hõivatutest, linnas vaid 1%. Ka ehituses töötab maainimesi suhteliselt rohkem kui linnainimesi, kuid vahe pole kuigi suur (8% ja 10%). Linnainimeste poolel on ülekaal nö valgekraelistes tegevustes – kinnisvara, info ja side, kutse ja teadus, haldus jne. Hariduse alal töötajate osas on aga maa ja linn praktiliselt tasakaalus
 • Meeste ja naiste jagunemine tegevusvaldkondade vahel on aga jätkuvalt vägagi reljeefne. Mehed domineerivad ehituses, veonduses, töötlevas tööstuses ja põllumajanduses, sides, mäetööstuses, energeetikas ja veevarustuse alal. Valdavalt on need suuremat füüsilist jõudu või tehnilist võimekust nõudvad tegevusvaldkonnad. Naiste poolel on suur ülekaal hariduse ja tervishoiu valdkonnas, majutuses ja toitlustuses, kaubanduses, finantsalal ja ka meelelahutusäris. Valdkondi, kus mehed ja naised enam-vähem võrdselt on esindatud, on Eestis vähe – need on avalik haldus ja kutse- ning teadusalane tegevus.
 • Selgub, et 2011. aastal oli 70% Eesti vähemalt 10-aastasest püsielanikkonnast vähemalt keskharidusega. Põhiharidusega inimeste osakaal on eelmise loendusega võrreldes vähenenud peamiselt edasiõppimise, mõnevõrra ka suremuse ja väljarännu kaudu. Siiski tuleb arvestada, et vähem on praegu ka pooliku haridusega teismelisi. Ligemale poole võrra oli kahanenud algharidusega ja hariduseta isikute osa, siin on ilmselt suhteliselt suur mõju vanuserühmade arvukuse vahekordadel, aga eriti suremusel, sest algharidusega inimeste seas oli arvestatav hulk enne sõda eesti Vabariigis alghariduse saanuid.
 • Hõive sõltuvust haridusest illustreerib joonis, mis näitab, et töötuseoht on suurim madalama haridustasemega ja kutseoskuseta noortel.
 • Diana Beltadze: Eesti rahvastik REL 2011 andmetel

  1. 1. Eesti rahvastik REL 2011andmetel RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTAREL 2011 projektijuhtDiana BeltadzeEttekanne Tallinna Sadama Infopäeval10.04.2013REL 2011 andmed seisuga 10.04.2013Kaardid koostanud Statistikaamet (Ülle Valgma), Maa-amet
  2. 2. Loendatud püsielanike arv Eesti rahvaarv koos rändega (1.12.2012) on jooksevarvestuse järgi 1 318 005 Eesti püsielanike arv REL 2011 järgi 1 294 455 Erinevus tuleneb rände mittetäielikust registreerimisest, loenduse alakaetusest (mitteloendatud inimestest – ca 2,1%) jms. 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  3. 3. Rahvastiku vanuseline jaotus 2000 ja120000 2011andmetel REL2000100000 REL201180000600004000020000 0 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  4. 4. Rahvuslik koostis 2011 HIIU MAAKOND SAARE MAAKOND VILJANDI MAAKOND VÕRU MAAKOND PÕLVA MAAKOND JÄRVA MAAKOND RAPLA MAAKOND Eestlased JÕGEVA MAAKOND LÄÄNE MAAKOND Venelased PÄRNU MAAKOND Muud rahvusedLÄÄNE-VIRU MAAKOND Rahvus teadmata TARTU MAAKOND VALGA MAAKOND Kogu Eesti HARJU MAAKOND IDA-VIRU MAAKOND 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  5. 5. Elatusallikate muutus Palk, töötasu EttevõtjatuluTeiste isikute ülalpidamisel Pension 2011 Toetus, stipendium 2000 Asutuse ülalpidamisel Muu 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  6. 6. Kõige rohkem on palgast elatuvaidHarjumaal10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  7. 7. 15 aastat ja vanem rahvastik hõiveseisundi järgi 31.12.11seisuga Eesti püsielanikud 1 294 455 Vähemalt 15-aastane Lapsed vanuses kuni 15 elanikkond aastat 1 094 564 inimest 199 891 inimest (84,6% kogu elanikkonnast)Majanduslikult Majanduslikultaktiivsed- 57,6% mitteaktiivsed-40,9%(kokku 630 101) (kokku 447 774, lisaks majanduslik mitteaktiivsus1. Hõivatud 51,3% teadmata-1,5% kokku16 6891.1 Palgatöötajad 46,7% 1. Õppurid- 7,5%1.2 Ettevõtjad 3,8% 2. Pensionäre sh vanadus ja invaliidsuspensionäre -1.3 Muud hõivatud-08% 26,3%2. Töötud -6,3% 3. Mitteaktiivsed: lapsehoolduspuhkusel, koduperenaised, heitunud, kinnipeetavad jt - 5,5%10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  8. 8. Hõivatute osakaal kogu elanikkonnast maakonniti HARJU MAAKOND 57.2 TARTU MAAKOND 51.9 SAARE MAAKOND 49.7 RAPLA MAAKOND 49.5 LÄÄNE MAAKOND 49.3 JÄRVA MAAKOND 49.0 PÄRNU MAAKOND 48.8 HIIU MAAKOND 48.7LÄÄNE-VIRU MAAKOND 48.5 VILJANDI MAAKOND 45.8 VÕRU MAAKOND 43.3 JÕGEVA MAAKOND 43.0 IDA-VIRU MAAKOND 42.2 VALGA MAAKOND 42.1 PÕLVA MAAKOND 41.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  9. 9. Hõivatud KOV-des10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  10. 10. Töötute osakaal aktiivsetest sõltuvalt vanuserühmast ja rahvusest25.020.015.0 Eestlased Venelased10.0 Muud rahvused 5.0 0.0 15-29 30-49 50-64 65+ 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  11. 11. Eesti elanike (vanuses 15+) sotsiaal- majanduslik ja tööalane seisund (%) sõltuvalt soost ja elukohastpalgatöötaja ettevõtja Maa, Nmuu hõivatu Linn, N töötu Maa, M Linn, M(üli)õpilane pensionär muu 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  12. 12. Ettevõtjate arvu kordaja KOV-des10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  13. 13. Välismaal töölkäijad (% hõivatutest) IDA-VIRU MAAKOND HARJU MAAKOND TARTU MAAKOND Kogu Eesti RAPLA MAAKOND PÕLVA MAAKOND VALGA MAAKOND ..Soome JÄRVA MAAKOND ..NorraLÄÄNE-VIRU MAAKOND ..Rootsi HIIU MAAKOND ..Venemaa LÄÄNE MAAKOND ..muu riik SAARE MAAKOND VÕRU MAAKOND JÕGEVA MAAKOND VILJANDI MAAKOND PÄRNU MAAKOND 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  14. 14. Olulisemad töörände vood10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  15. 15. Hõivatute arv töökoha asukohas10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  16. 16. Tegevusalade osatähtsus TÖÖTLEV TÖÖSTUS 3.1 2.5 HULGI- JA JAEKAUBANDUS 3.6 18.3 HARIDUS 3.7 EHITUS 3.7 VEONDUS JA LAONDUS4.0 AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE6.0 14.0 KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS HALDUS- JA ABITEGEVUSED 7.0 MAJUTUS JA TOITLUSTUS PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK 7.5 9.2 INFO JA SIDE 8.4 KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  17. 17. Tegevusvaldkonnad maal ja linnas TÖÖTLEV TÖÖSTUS HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE… HARIDUS EHITUS VEONDUS JA LAONDUS AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK… TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNEPÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS MAJUTUS JA TOITLUSTUS Maa-asulad HALDUS- JA ABITEGEVUSED Linnalised asulad INFO JA SIDE KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS KINNISVARAALANE TEGEVUS ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA… MÄETÖÖSTUS VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA… 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  18. 18. Hõivatute arv töökohaasukohas kaubanduses10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  19. 19. Tegevusalad linnalistes asulates10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  20. 20. Töötleva tööstuse töökoha asukohad10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  21. 21. Vähenenud on töötlevas tööstusestöötajate osatähtsus10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  22. 22. Veondus ja laondus10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  23. 23. Vähenenud on töötajate osatähtsus põllumajanduses, kalanduses ja metsanduses10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  24. 24. Tegevusalad naistel ja meestel Töötlev tööstus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haldus- ja abitegevused Info ja side Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haridus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Majutus ja toitlustus Kinnisvaraalane tegevus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Mäetööstus Muud teenindavad tegevused Finants- ja kindlustustegevus Naised Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusEksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste Mehed oma tarbeks kaupade tootmine Tegevusala teadmata 0 2 4 6 8 10 12 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  25. 25. Hõivatud ametiala pearühma järgi Tippspetsialistid Tehnikkud ja keskastme spetsialistid Oskustöötajad ja käsitöölised Teenindus- ja müügitöötajadSeadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad Juhid Lihttöölised Ametnikud Põllumajanduse, metsamajanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad Ametiala teadmata Sõjaväelased Tuhat 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  26. 26. Haridustasemete jaotus 2000 ja 2011 loendustel8070605040 2000 2011302010 0 Keskharidus (sh kõrgharidus) Põhiharidus Algharidus või vähem 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  27. 27. Töötute osakaal aktiivsetest sõltuvalt vanusest ja haridusest30.025.020.015.0 15--29 30--4910.0 50+ 5.0 0.0 Üldpõhiharidus või Põhiharidus või Üldkeskharidus Keskharidus ja Kõrgharidus vähem vähem ja kutse kutse 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  28. 28. Kokkuvõte Eestlaste puhul vähemalt 15-aastasest rahvastikust on meeste ja naiste osa palgatöös ligikaudu võrdne, venelastel on erisused suuremad ja muude rahvuste esindajatel veelgi suuremad. Kõigis rahvusrühmades on töötuid mehi rohkem kui naisi, sh eestlaste seas on töötuid kõige vähem, venelaste hulgas kõige rohkem. 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  29. 29. Hõive ja töötus vanusegruppides Vanuserühmades 35 - 44 aastastest on hõivatud üle 76% Töötuid on kõige rohkem ligi 12% on 20 – 24 aastaste seas Vanuserühmade puhul vahemikus 30 - 59 aastat püsib töötus ühtlaselt 8% Töötute seas on rohkem mehi. 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev
  30. 30. 10.04.2013 Tallinna Sadama Infopäev

  ×