Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asukohaga seotud loendustulemuste kasutamine KOV-ide töös

1,445 views

Published on

Diana Makarenko-Piirsalu ettekanne Statistikaameti piirkondliku statistika partneripäeval "Kuidas mõõta piirkondlikku arengut" 12. jaanuaril 2010.

Vt ka http://statistikaamet.wordpress.com

Published in: Travel, Technology
 • Login to see the comments

Asukohaga seotud loendustulemuste kasutamine KOV-ide töös

 1. 1. Asukohaga seotud loendustulemuste kasutamine KOV-ide töös Diana Makarenko-Piirsalu REL 2011 GIS alamprojektijuht / GIS juhtivspetsialist
 2. 2. Teemad diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 <ul><li>Asukohaga seotud loendustulemused. Mis need on? </li></ul><ul><li>Milleks kasutada asukohaga seotud loendustulemusi? </li></ul><ul><li>Eesti rahvastikustatistika maailmakaardil </li></ul>
 3. 3. Kohaliku arengu edendamisel tahetakse vastuseid asukohaga seotud küsimustele <ul><li>Millised teed on vaja esmajärjekorras kõvakattega katta? </li></ul><ul><li>Kuhu rajada uus lasteaed? </li></ul><ul><li>Kuhu rajada uus bussipeatus? </li></ul><ul><li>Milline on optimaalne koolibussi sõiduteekond? </li></ul><ul><li>Kus elavad meie valla eakad? Kas teenused on neile kättesaadavad? </li></ul><ul><li>Kuhu on mõistlik rajada päästekeskus? </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010
 4. 4. Traditsiooniliselt esitatakse loendustulemused küla, linna, valla, maakonna kohta diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010
 5. 5. Kui täpselt esitada loendustulemuste asukohta? <ul><li>Traditsiooniliselt on asukoht määratud kindlate piiridega: </li></ul><ul><li>maakonna </li></ul><ul><li>valla </li></ul><ul><li>küla </li></ul><ul><li>linnaosa </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 <ul><li>Traditsiooniline viis ei võimalda: </li></ul><ul><li>vastata asukohaga seotud küsimustele </li></ul><ul><li>loendusandmete võrdlust teiste valdkondade piiridega </li></ul><ul><li>ajalis-territoriaalset võrdlust </li></ul><ul><li>kasutada andmeid ruumianalüüsides </li></ul>
 6. 6. Loendusandmeid on vaja kasutada seostatult koos teiste valdkondade näitajatega diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 <ul><li>Keskkonnamõju analüüsiks </li></ul><ul><li>Infrastruktuuri planeerimiseks </li></ul><ul><li>Arengukavade koostamiseks </li></ul><ul><li>Detail – ja üldplaneeringute koostamiseks </li></ul><ul><li>Teenuse asukoha valikuks </li></ul>Andmeid on vaja analüüsida ruumianalüüside teel
 7. 7. <ul><li>Valgalad </li></ul><ul><li>Kaitsealad </li></ul><ul><li>Tõmbekeskused ja tagamaad </li></ul><ul><li>Koolide teeninduspiirkonnad </li></ul><ul><li>Valimispiirkonnad </li></ul><ul><li>Maakasutustüüpide alad </li></ul><ul><li>Muud territooriumid </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 Administratiivüksuste alusel esitatud loendusandmed ei ole kasutatavad valdkonnaülestes ruumianalüüse nõudvates uuringutes. Igal erialal on erinevad suuruste ja kujudega analüüsiüksused
 8. 8. Lahemaa RP piir ei kattu valla piiriga diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 Keskkonna analüüsid Valla elanike arvu alusel ei saa me teada elanike arvu Lahemaa RP
 9. 9. Digitaalsed ruutkaardid annavad vastuse asukohaga seotud küsimustele diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 <ul><li>asustustihedus 1 km x 1 km territooriumi kohta </li></ul><ul><li>tagavad piirimuudatustest sõltumatu statistika </li></ul><ul><li>analüüsitavad enamlevinud GIS tarkvaradega </li></ul>
 10. 10. diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 Kui paljudele üle 65 a vanustele on Nõmme – Mustamäe maastikukaitse ala 10 min jalutuskäigu kaugusel? Infrastruktuuri planeering 12 367 üle 65 a vanust inimest saab 10 minutiga jalutada Nõmme – Mustamäe maastikukaitse alale
 11. 11. Kui palju elab elanikke rannajoonest 10 km kaugusel? diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 696 270 inimest = ca 50 % elanikest
 12. 12. Elanikud Eesti Energia plaanitavate tuumajaamade ümbruses diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 Kui palju elab inimesi 5 km ja 20 km kaugusel planeeritavast tuumajaamast ?
 13. 13. <ul><li>Ukrainlaste arvu alusel külas ei teaks me nende tegelikku asukohta </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010 Kuhu on otstarbekas teha ukraina kultuurikeskus? <ul><li>Ukrainlased elavad Uusküla, Maardu, Kallavere piiril </li></ul>Teenuse asukohavalik
 14. 14. Asukohaga seotud 2000. a loendustulemuste ruumianalüüse kasutatakse KOV-ides <ul><li>arengukavade koostamiseks </li></ul><ul><li>planeerimiseks </li></ul><ul><li>päästekeskuste optimaalse asukoha analüüsil </li></ul><ul><li>sotsiaalse infrastruktuuri uuringutes </li></ul><ul><li>keskkonnamõju hindamiseks </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010
 15. 15. REL 2011 üheks tooteks on digitaalsed ruutkaardid <ul><li>Võimalik analüüsida kõiki loendusnäitajaid ruumiliselt </li></ul><ul><li>Kõik näitajad – rahvastiku soo- ja vanuskoosseis, rahvus, keelteoskus jt georeferentseeritakse </li></ul><ul><li>Levitatakse enamlevinud GIS programmide formaadis: ESRI.shp / Map Info .tab formaat </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010
 16. 16. Eesti rahvastikustatistika maailmakaardil <ul><li>vaadatav internetipõhise tasuta kaarditarkvaraga Google Earth </li></ul><ul><li>http://www.stat.ee/kaardid#google_earth </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010
 17. 17. Kasuta kohaliku elu edendamiseks asukohaga seotud statistikat! <ul><li>Asukohaga seotud 2000. a rahva ja eluruumide loenduse tulemuste tellimine: </li></ul><ul><li>http://www.stat.ee/rel-tulemuste-tellimine </li></ul><ul><li>Kõik ettepanekud on teretulnud aadressil: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>diana.makarenko-piirsalu@stat.ee 12.01.2010
 18. 18. Tänan !

×