Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva vet vi om verdens flyktninger?

282 views

Published on

Program for frokostseminar 20. oktober 2015.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hva vet vi om verdens flyktninger?

  1. 1. Hva vet vi om verdens flyktninger? FROKOSTSEMINAR 20. OKTOBER Velkommen Olav Ljones, fagdirektør, SSB Globale flyktningestrømmer – vi må vite mer! Eirik Christophersen, seniorrådgiver i Samfunnsavdelingen, Flyktninghjelpen Hvor mange flyktninger kommer til Norge? Aleksander Åsheim, seksjonssjef, enhet for statistikk og analyse, UDI Hva kan vi si om flyktningers demografi og levekår etter at de har blitt bosatt i Norge? Silje Vatne Pettersen, koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyse, SSB Globale utfordringer sett fra et statistikkfaglig synspunkt Vebjørn Aalandslid, seniorrådgiver, seksjon for utviklingssamarbeid, SSB

×