Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanker om tilsynsrollen og samordning av tilsyn av Jan Fredrik Andresen

24 views

Published on

Til det beste for den neste – Styring og ledelse av godt tilsyn.
Fylkesmannen i Nordland – Kommunekonferansen 2019, 20. mai 2019 [foredrag].

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tanker om tilsynsrollen og samordning av tilsyn av Jan Fredrik Andresen

 1. 1. 1 Fylkesmannen i Nordland - Kommunekonferansen 2019, 20. mai 2019 Tanker om tilsynsrollen og samordning av tilsyn Til det beste for den neste – styring og ledelse av godt tilsyn v/direktør Jan Fredrik Andresen, Statens helsetilsyn
 2. 2. Hva ville skje dersom tilsynet ikke fantes….. «Ingen som passer på mine rettigheter når jeg er på mitt mest sårbare.» Fra interessentanalysen – Strategisk plan for Helsetilsynet 2
 3. 3. Helsetilsynets plass i helseforvaltningen 3
 4. 4. Statlige virkemidler –Lover og forskrifter –Finansiering –Organisering –Utdanning –Råd/veiledning 4
 5. 5. Tilsynet er under press? Riksrevisjonen – Omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere Sivilombudsmannen – Kvammen akuttinstitusjon Uavhengige granskninger – Vestlundveien barnevernsinstitusjon Media – gravende journalistikk 5
 6. 6. Tilsynet er under press? • Undersøke, • Bedømme og • Konkludere Følge opp – i tid og omfang! 6
 7. 7. Vårt tilsyn – din trygghet Helsetilsynet arbeider for at befolkningen får gode helse-, sosial og barnevernstjenester når de trenger det. Tilsyn skal være virkningsfullt og føre til forbedring i tjenestene. 7
 8. 8. God praksis og forsvarlig virksomhet God praksis Uforsvarlig virksomhet Forsvarlig praksis 8
 9. 9. Gode tjenester er: • virkningsfulle (fører til en gevinst for brukere/pasienter) • trygge og sikre (unngår uønskede hendelser) • involverer brukerne og gir dem innflytelse • er samordnet og preget av kontinuitet • utnytter ressursene på en god måte • er tilgjengelige og rettferdig fordelt 9
 10. 10. Vårt tilsyn – din trygghet • Tilsynet er kunnskapsbasert, faglig og metodisk godt – undersøke, bedømme og konkludere • Befolkningens erfaringer brukes i gjennomføring og utvikling av tilsyn • Våre tilsynserfaringer er godt kjent og brukes til utvikling av tjenestene 10
 11. 11. Det store spørsmålet… Virker tilsyn? – Har tilsynet innvirkning på tjenestetilbudet? – Oppfattes tilsynet som et aktuelt og relevant bidrag? – Hva gjør virksomhetene for å iverksette endringer etter tilsyn? – Blir det skapt ringvirkninger i andre deler av tjenestene? 11
 12. 12. Hva sier kommunene (eldretilsynssatsningen 2010-11) • 80% av kommunene mente tilsynstemaene var svært viktige for deres virksomhet • I all hovedsak mente kommunene tilsynsfunnene var beskrevet på en forståelig måte • Flertallet mente også at rapporten og dialogen med fylkesmannen om funnene ga godt grunnlag for etterarbeidet • Fylkesmannens medarbeidere oppfattes som kompetente • 69 kommuner (32 prosent) hadde ikke fått avdekket avvik – alle unntatt 7 kommuner hadde likevel satt i gang forbedringstiltak! 12
 13. 13. Erfaringer fra tilsyn • Ledelse (tett på egen virksomhet – hver dag) • Læring i organisasjonen (åpenhet og refleksjon) • Kommunikasjon (mellom personell/enheter/embeter) • Kompetanse (til rett tid og rett sted) 13
 14. 14. Ukjent – om forventninger fra overordnet ”Morderiske krav – anorektisk støtte.” 14
 15. 15. Ja, hvis sjefen er • dedikert og bevisst • nysgjerrig og systematisk • målorientert og evaluerende • kunnskapsbevisst og lærende Og er tett på egen virksomhet – hver dag! Kan sjefen gjøre en forskjell? 15
 16. 16. «I variasjon ligger det informasjon.» Tidl. helseminister Gudmund Hernes 16
 17. 17. Samordning av tilsyn Samordning – hva tenker vi på? • Sentralt nivå – overordnet • Regionalt nivå – operativt (tid/sted/tema) • FM internt – mellom avdelinger 17
 18. 18. Samordning av tilsyn • Begrepsbruk • Metode(-r) • Kompetansebygging 18
 19. 19. Samordning – for enhver pris? • Samordning bør ikke stride mot prinsippet om risikoinformert tilsyn • FM kan ikke la være å føre tilsyn med noe de er bekymret for fordi en annen tilsynsmyndighet har vært/skal samme sted (Svikt kommer sjelden alene!) 19
 20. 20. ”Tillit er bra, men kontroll er bedre.” Lenin 20
 21. 21. Her finner du oss: www.helsetilsynet.no twitter.com/Helsetilsynet www.facebook.com/Statens-helsetilsyn 21

×