Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kompanijos Tikslai

1,105 views

Published on

Published in: Travel, Business

Kompanijos Tikslai

  1. 1. Ilja Laurs, 2009m. spalio 1d., “BarCamp”, Vilnius Kam yra kuriamos kompanijos?
  2. 2. Kompanijų įkurimo tikslai <ul><li>“ Lifestyle” kompanija </li></ul><ul><ul><li>aukšto pelningumo </li></ul></ul><ul><ul><li>statiška </li></ul></ul><ul><ul><li>maža ir lokali </li></ul></ul><ul><ul><li>privačiai valdoma </li></ul></ul><ul><li>tikslas: nuolatinis pelnas iš verslo pajamų </li></ul><ul><li>“ Public” kompanija </li></ul><ul><ul><li>aukštų apyvartų </li></ul></ul><ul><ul><li>globali </li></ul></ul><ul><ul><li>viešai valdoma </li></ul></ul><ul><li>tikslas: kapitalo (akcijų) likvidumo pasiekimas per IPO (Initial Public Offering), uždirbis iš kapitalo (akcijų vertės) prieaugio </li></ul><ul><li>“ M &A” ( Merger & Acquisition) </li></ul><ul><ul><li>aukšta rinkos dalis </li></ul></ul><ul><ul><li>specifinė ir nebūtinai savarankiška veiklos sfera </li></ul></ul><ul><ul><li>atitinka egzistuojančių didelių kompanijų plėtros strategijas </li></ul></ul><ul><li>tikslas: parduoti kompaniją </li></ul>2009 rugsėjis DOPPLR €10 mln. 2007 spalis NAVTEQ $8 mlrd. 200 8 liepa CELLITY $15 mln. 200 4 rugpj. GOOGLE $23 mlrd.
  3. 3. IT dominuoja IPO (10%) / M&A (90%) <ul><li>Tikslas: IPO </li></ul><ul><ul><li>nepriklausomas savarankiškas verslas </li></ul></ul><ul><ul><li>auk štas “scalability” </li></ul></ul><ul><ul><li>globalus potencialas </li></ul></ul><ul><ul><li>aukštas pajamingumas (> $ 100 mln. /metai) </li></ul></ul><ul><ul><li>pelningumas </li></ul></ul>200 8 pajamos $ 3 5 0 mln. 2009 rugsėjį - 300 mln. vartotojų
  4. 4. IT dominuoja IPO (10%) / M&A (90%) <ul><li>Tikslas: M&A </li></ul><ul><ul><li>pardavimo objektai: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>produktas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>itin auktšos kokybės naujoviškas produktas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>know-how, patentai ir kt. intelektuali nuosavybė </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vartotojai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>didelė lojali vartotojų bazė </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rinkos pozicija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aukštas žinomumas rinkoje </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>platus partnerysčių ratas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>atitikimas didesnių kompanijų strategijoms </li></ul></ul><ul><ul><li>( !) nebūtinos pajamos / pelningumas </li></ul></ul>2009 spalis kompanijos vertė: $1mlrd. pajamos: nėra
  5. 5. “ Išėjimo strategija” (Exit strategy) <ul><li>Kompanijos įkurėjams </li></ul><ul><li>Investuotojams </li></ul><ul><li>Kompanijos vadovybei (executive team) </li></ul>2009 “seed” $0.5 mln. 20 10 Series A $2 mln. 20 11 Series B $10 mln. 20 12 M&A $100 mln.
  6. 6. Klausimai? Ilja Laurs: linkedin.com/in/laurs

×