Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WaterHackathonTelAviv - instructions

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

WaterHackathonTelAviv - instructions

 1. 1. WaterHackathon Tel Aviv ‫הנחיות‬ ‫דן נשר‬ StarTau
 2. 2. ‫מה בהמשך? (1)‬ ‫זמן להיכרות ונטוורקינג‬ ‫‪‬‬ ‫03:21 - ארוחת צהריים בקפיטריה בבניין וולפסון‬ ‫‪‬‬‫00:41 - הרצאה של עידו לפידות בנושא חדשנות שיטתית‬ ‫‪‬‬ ‫התגבשות לקבוצות (עד 03:61)‬ ‫‪‬‬ ‫תחילת עבודה‬ ‫‪‬‬
 3. 3. ‫מה בהמשך? (2)‬ ‫‪ ‬יום שני‬ ‫‪ - 15:00 ‬חיתוך מצב‬ ‫‪ – 17:00 ‬הרצאה של יוסי ורדי‬ ‫‪ ‬יום שלישי‬ ‫‪ - 14:00 ‬מועד סופי להגשת פתרונות‬ ‫‪ – 16:30 ‬הצגת הפתרונות‬
 4. 4. ‫הגשת הפתרונות‬ ‫רישום כל חבר צוות באתר ‪www.rhok.org‬‬ ‫‪‬‬ ‫פרסום תמצית של הפתרון באתר ‪ ,RHoK‬וקישור כל חבר‬ ‫‪‬‬ ‫צוות לפתרון‬ ‫פרסום הקוד במאגר קוד ציבורי (כגון ‪ Github‬או ‪Google‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ,)Code‬וקישור הפתרון באתר ‪ RHoK‬אל הקוד‬ ‫העלאת מצגת קצרה לשירות שיתוף מצגות (כגון‬ ‫‪‬‬‫‪ )slideshared.net‬וקישור הפתרון באתר ‪ RHoK‬אל המצגת‬ ‫קוד פתוח - רשיונות‬ ‫‪‬‬
 5. 5. ‫הצגת הפתרונות‬ ‫‪ ‬מצגת באנגלית, לטובת נציג הבנק העולמי‬ ‫‪ ‬בעיה + פתרון‬ ‫‪ 5 ‬דקות לכל צוות‬ ‫‪ ‬לחשוב על המצגת כבר במהלך העבודה‬
 6. 6. ‫קריטריוני שיפוט‬ ‫השפעה פוטנציאלית (כמותית ואיכותית)‬ ‫‪‬‬ ‫התקדמות במהלך האירוע ויצירתיות‬ ‫‪‬‬ ‫פוטנציאל להמשך הפרויקט‬ ‫‪‬‬ ‫מידת ההתאמה לבעיה‬ ‫‪‬‬ ‫אופן ההצגה‬ ‫‪‬‬
 7. 7. ‫שגריר מים (1)‬ ‫‪ ‬משרה חלקית בבנק העולמי‬ ‫‪ ‬תיאור תפקיד:‬‫לקשר בין קהילות המים והטכנולוגיה ולהמשיך במעקב אחרי‬‫תוצרי ה-‪ ,Hackathon‬זאת ע"י כתיבת מאמר חודשי (עד יוני‬ ‫2102) ובו פירוט עדכונים מצוותי ה-‪.WaterHackathon‬‬ ‫‪ ‬דרישות:‬ ‫יכולות תקשורת מצוינות‬ ‫קשרים בקהילת ה-‪ IT‬המקומית - יתרון‬
 8. 8. ‫שגריר מים (2)‬ ‫‪ ‬כל משתתף יציע 3 מועמדים לתפקיד‬‫‪ ‬המועמדים המובילים ירואיינו ע"י הבנק העולמי בתחילת‬ ‫נובמבר‬
 9. 9. ‫התעדכנות‬ ‫לעקוב אחרי הפוסטים באתר האירוע ב-‪RHoK‬‬ ‫‪‬‬ ‫להקצות בצוות איש קשר מול המארגנים‬ ‫‪‬‬‫קבוצה ב-‪WaterHackathon Tel Aviv 2011 :Flickr‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Twitter Hashtag: #waterhack‬‬ ‫‪‬‬ ‫בלוגים‬ ‫‪‬‬
 10. 10. ‫שאלות?‬
 11. 11. ‫בהצלחה!‬

×