Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

управление на конфликти- решаване и предотвратявне

Презентация към обучение "Самозащита и победа с думи" на АЛСУ- Академия за лични и социални умения http://alsu.eu

 • Login to see the comments

управление на конфликти- решаване и предотвратявне

 1. 1. СтаниславИнчовски/Капитана АЛСУ;http://alsu.eu; info@alsu.eu
 2. 2. Защо сте в доджото?
 3. 3. Правило на болката • обиденият отвръща с обиди
 4. 4. Агресорът – печалба без битка
 5. 5. Окуден пръстен- Зен символ
 6. 6. Подход „прозрачен щит“
 7. 7. Какво е конфликт?
 8. 8. Какво е конфликт? • Майкъл Лънд дава следното определение за конфликт – Конфликт има когато две или повече страни възприемат своите интереси като несъвместими и изразяват враждено отношение или преследват своите интереси с действия, които нанасят вреда на други страни.
 9. 9. Модел на Кюблер-Рос Петте фази на днешния ден: Отричане: "Това не може да се случва на мен" Гняв: " Защо се случва това? Кой е виновен?" Договаряне: "Ако това, което се случва на мен, бъде премахнато, в замяна аз ще направя..." Депресия : "Толкова съм отчаян, че не мога да направя нищо" Приемане: "В мир съм каквото и да се случи"
 10. 10. Когато твърде често премълчаваме
 11. 11. Какво е конфликт? Кога се случва? • Сблъсък на интереси • Разлика в желанията • Липса на компетентност и знание как да подхождаме • Неспособност за решаване на ситуации • Не се търси компромис • Желание за победа, свръхамбиция • Ескалация на емоции • Егоизъм • Когато вече си ядосан, макар от друго • Пренебрегване, липса на внимание и изслушване • Работа под напрежение, стрес • Дребнавост • Повторение на проблемни ситуации • Отказ от комуникация • Неадекватно или некомпетентно поведение на другата страна • Нежеление за конфликт
 12. 12. „Ние знаем, че със заредени пушки трябва да се борави предпазливо. А не искаме да знаем, че по същия начин трябва да се борави и със словото. То може не само да убива, но и да причини по- лошо от смъртта.“ Л. ТОЛСТОЙ
 13. 13. Какво е конфликт • Конфликтът е сблъсък на интереси, действия, наставления, разбирания и др. Терминът е приложим от момента, в който е започнал конкретния сблъсък, произлиза от английския синоним за сблъсък Conflict. • Конфликт в ежедневната лексика означава сблъскване на противоположни интереси, стремежи или възгледи. Житейското му тълкуване като спор, кавга, скандал се различава съществено от научната му интерпретация.
 14. 14. Обект и предмет на конфликта • Обект на конфликта е тази ценност (материална или нематериална), към чието притежание се стремят взаимодействащите се страни. На практика всяка материална или духовна ценност от заобикалящия ни свят може да бъде обект на конфликта.(причина) • Предмет на конфликта е обективно съществуващият или субективно възприеманият проблем, който е причина за конфликтно противодействие между страните.(повод)
 15. 15. Видове конфликт • междуличностен конфликт • вътрешноличностен конфликт • емоционален конфликт • групов конфликт • организационен конфликт • конфликт вътре в общността • вътрешен конфликт (примери: гражданска война, политически конфликт) • международен конфликт • уличен конфликт • конфликт между общности • конфликт вътре в общността - обществен конфликт • идеологически конфликт • дипломатически конфликт • икономически конфликт • военен конфликт • религиозен конфликт • Дайте пример за други
 16. 16. Какво предстои:• Активно и пасивно слушане • Антибиотик на здравословната критика • ВЕВЯР- тайната на активното слушане • Звуков парадокс • Зачение на предварителната нагаласа • Конфликт- определение, видове, обект, предмет • Лечение в древността и днес • Личност-персона • НОМЕПП- формула за предотвратяване на конфликт • Нереципрочност на реакцията • Приятна критика – какво е и как да я правим • Социалното огледало • Схема на Томас за Асертивност/Кооператовност • Сюрреализъм и индивид • Транзакционен анализ • Формула на щастието • 1 до 30 гледни точки • 2 изчезващи бюста • 2 магарета и кооператовността • 2 важни лекарствени продукта • 3-те перспективи за успокояване • 4 изкривени огледала • 4+1 прозореца на Джохари • 6-те слепци и слона • 6 вида слушане • 6 аксиоми на реакцията • 7 слоя на междуличностната проекция • 7 причини за непълноценно внимание • 8 етапният комуникационен модел • 8 ролеви модели-стратегии
 17. 17. Антропология/Етнология Религии, суеверия Брак, семейство, родство Нормативност, етика, ежд.практики Общности, принадлежност, етнос, идентичност Култура като смислово натоварена система на ч.в
 18. 18. Правило на взаимодействието • съвместната работа, повишава вероятноста за съвместна победа
 19. 19. Трите лещи
 20. 20. Правило на размяната Вместо да поставяме другите „на мястото им“ да опитаме да поставим себе си на тяхното място
 21. 21. Какво ти говоря, какво разбираш
 22. 22. Звуковият парадокс
 23. 23. Въпрос на гледна точка
 24. 24. Какво е това?
 25. 25. «Три четвърти от всички неудачи и недоразумения по света ще изчезнат, ако се поставим на мястото на нашия противник и разберем неговата гледна точка. Ние или веднага ще намерим съгласие с него, или ще мислим със снизходителност за него.» Махатма ГАНДИ
 26. 26. Самопознание
 27. 27. Проблеми на самоопознаването
 28. 28. Опознай себе си
 29. 29. „Портретът на Дориан Грей“
 30. 30. Слоеве в общуването Аз Това, което Аз мисля за себе си Това, което аз показвам за себе си Това, което Аз мисля, че другите мислят за мен Това, което другите показват, че мислят за мен Това, което другите мислят за мен Другите
 31. 31. Прозорец на Джохари Аз Другите Познато Непознато Познато за мен Непознато за мен Познато за другите Арена Сляпо петно Непознато за другите Фасада Непозната област са мо ра зк ри ва не Обратна връзка Доверие, откритост Авторефлексивност, искреност Тико ве,па рази нти движ ения, фраз и Сънища, интуиция, Прозрения, неврози
 32. 32. Вътрешни конфликти
 33. 33. 6 аксиоми на реагирането 1. Натрупването на дразнения, води до свръх реакция 2. Смяната на емоционално състояние води до свръхреакции 3. След преминаване границата на мира, често всяка следваща реакция е по-силна от предишната 4. Колкото по-далеч стигате в спора, толкова по-невъзможно става да се възстанови мира 5. Към актуалната ситуация често се добавят примери от минали подобни 6. Казаното по време на спор често се помни по-дълго от казаното по време на мир
 34. 34. Вие приличате на мен, и това ме радва за вас! Оноре дьо БАЛЗАК
 35. 35. BA
 36. 36. Различието
 37. 37. „Непоколебимостта се състои в това, ние сами да си наложим нещо целейки това, да предразположим другите, да приемат нашата гледна точка по своя воля.» Махатма ГАНДИ
 38. 38. Какво правят хората тук?
 39. 39. Приятна критика (- Като +, обаче) • Агресивен • Арогантен • Безотговорен • Дребнав • Дърдорилник • Егоист • Закъснява • Интригант • Лицемер • Многознайко • Мълчалив • Мърморко • Нетактичен • Оплакващ се • Прекъсващ по време на разговор • Срамежлив • Шумен/говори високо • Флегматичен
 40. 40. И лекарствата помагат
 41. 41. Комуникационен процес модел на Шанън-Уивър Наме рени е Код ира не Избор на канал Шум Деко дира не Фил тър Възп рием ане а д р е с а т р е ц и п и е н т
 42. 42. Щастие
 43. 43. Рене Магрит •Рене Франсоа Гислен Магрит е белгийски художник, един от основните представители на сюрреализма. •Роден: 21 ноември 1898 г., Лесин, Белгия •Починал: 15 август 1967 г., Лесин, Белгия •Периоди: Сюрреализъм, Модерно изкуство
 44. 44. Персона-личност-идентичност
 45. 45. Роли-стратегии със скрита цел № Аз съм Ти Скрита цел Ефекти върху другите 1 Добър - Героизъм, прикриване на неприятни качества Отегчение, дистанция 2 Добър Не си Прикрита критика (съдебна зала) Недооценени, принизени, защитни маневри 3 Не съм добър Си добър Ласкателство, съжаление, блокиране на критика, отклоняване на гняв и отхвърляне Подценяване, покровителство, раздразнение 4 Безпомощен, страдам Избягване от действие и отговорност, търсене на внимание и съчувствие, кртика на връзка/партньор 5 Безупречен Другите са виновни, страх от отговорност, прехвърляне на вина Недоверие 6 Крехък Не ме натоварвай!, себичност Чувство за незаинтересуваност 7 Издръжлив 1000 неща Изтъкване, отказ от критика, крехко себеуважение, непоемане на ангажимент Възхищение, отдръпване
 46. 46. РСССЦ „Мантра“ за автокорекция, когато се улавяме в някоя от ролите 1 Аз съм добър Аз съм смесица от силни и слаби страни. Мога да развия и двете страни на лечността си 2 Аз съм добър, ти не си добър Не е необходимо да унищожавам някого, за да изглеждам добър. Ще престана да правя сравнения 3 Ти си добър, аз не съм Не е необходимо да си намирам извинения. Мога да получа презнание и заради силните си страни и способности 4 Аз съм безпомощен, аз страдам Животът е смесица от болка, радост и надежда. Мога да разкривам всички страни на личността си 5 Аз съм безупречен Никой не е съвършен. Понякога нещата се объркват заради мои решения и грешки 6 Аз съм крехък Понякога не ми е приятно да чувам, че другите са разстроени, но мога да ги изслушвам. 7 Аз съм издръжлив и много- Мога да се грижа за себе си. Мога да се отпусна и хората пак ще ме харесват. Мога да се чувствам в безопасност и без да плаша околните 8 Аз знам всичко Мога да слушам и да проявавам интерес. Има какво интересно да науча и открия. Роли-стратегии със скрита цел
 47. 47. Агресор. Реализира потисканото си желание за доминиране и превъзходство чрез легитимно налагане на своето мнение, на своята правда. Той си намира обосновани поводи да диктува на жертвите си своите условия под формата на обвинения или ултиматум. Ако жертвата се съпротивлява, агресорът повишава емоционалното си състояние като потиска съпротивата. Това е и базовата потребност, която поддържа тази роля. Тя се храни от вътрешното чувство за непогрешимост на агресора и само интелигентната атака по тази линия е в състояние да го извади от релси. Спасител. Той реализира в рамките на триъгълника потисканото желание да проявява агресия. Но за разлика от "агресора", не може да си позволи да проявява открито желанията си. Вместо това използва механизъм на съпричастност към "жертвата", като я насърчава да премине в "агресор". "Спасителят" не желае да изведе „жертвата” от триъгълника в отношенията, тъй като ще загуби емоционалните изгоди от контакта с нея. Ключът към неутрализирането на спасителя е да приеме собствената си агресия. А това става като му се разясни пагубния му принос в отношенията „жертва – агресор.” Жертвата реализира потисканото си желание да се освободи от всякаква отговорност за своите действия и за изборите, които прави. Допълнително "жертвата" може да се стреми да получава внимание, грижа като непрекъснато демонстрира на какви несправедливи страдания е подложена. Също така тази роля може да е отработване на пасивно-агресивна позиция спрямо провокации на явни агресори като по този начин отговорността за възникнал конфликт се прехвърля върху тях. Впоследствие, като компенсация за своите страдания, „жертвата” може да предяви материални или емоционални претенции към вече бившия агресор и така да се превърне в нов агресор. Основната трудност при нея е, че тя принципно не различава причинно- следствените връзки от своите действия, което всъщност е отговорността, от която се опитва да се измъкне.
 48. 48. Лечение
 49. 49. Здравословна критика • Разграничавайте човекът от действията му, избягвайте негативните прилагателни (болест от преносител) • Внимавайте за тона на гласа, интонацията понякога променя смисъла или акцента • Избягвайте публичните изяви, нека разговорът остане частен • Не нападайте, така провокирате защита или контраатака • Принцип на антибиотика (сандвич) • Мярката (лекува или убива)
 50. 50. •1-Наблюдение- Описание •2-Мисли и варианти (поне три) •3-Емоции, чувства и преживявания •4-Потребности (искам, бих искал/а) •5-Препоръка за други подобни случаи
 51. 51. 1. Самопознаване 2. Разбиране на реципиента 3. Избор на място 4. Избор на момент Допълнителни съвети: • Не разчитайте на досетливост • Реагирайте своевременно • Яснота на посланието • Не го заменяйте с въпрос • Вътрешна съгласуваност • Разграничаване между Н и М • Яснен фокус • Яснота за желания и чувство
 52. 52. Чести грешки • Обвинения, • Сарказъм, • Ирония, • Горчивина, • Заплахи, • Подозрения, • Критикуване, • Догадки, • Етикети • Спорене, • Убеденост в собствената правота, • Теории, • Предварителни заключения, • Обобщения, генерализации (винаги, никога и т.н.), • Минало, • Въпроси
 53. 53. Транзакционен анализ Родител Родител Възрастен Дете Дете Възрастен
 54. 54. Семейство
 55. 55. Родител
 56. 56. Дете
 57. 57. Познайте/определете стилът на: 1. Няма да отида, забрави! Това е окончателно. 2. Просто те мързи. Няма друга дума за това. 3. Хайде, размърдай се, закъсняваме! 4. Тук си от три часа и не си направил нищо!? 5. Имам нужда от малко помощ в опаковането като си свободен. 6. Защо вечно аз трябва да ходя до магазина? 7. Моля те, хайде да хапнем навън тази вечер! 8. Наричаш това грим? Приличаш на папагал. 9. Стига си ходил с овесен нос. Стягай се и продължавай напред! 10. Единия от нас ще трябва да се постарае повече за партито.
 58. 58. Формулирайте следните изказвания по 3те н-на 1. Иван иска да каже на Мими да не му се обажда когато ще закъснява (Иван) 2. Силвия иска да каже на Васил, че е самотна докато той ходи вечер на фитнес 3. Даниел иска да поиска от шефа си увеличение на заплатата 4. Борис иска да каже на Елена, че се плаши, когато тя изразява гнева си чрез студенина 5. Кажете на продавач на пазара, че ви е дал некачествени полодове/зеленчуци, различни от изложените
 59. 59. Преформулирайте: От Дете във Възрастен 1. Защо не ме оставиш на мира 2. Мислиш ли, че ще се приберем до десет? 3. Мразя да готвя! 4. Защо аз трябва да правя всичко? 5. Защо започваш да четеш вестника от началната станица? От Родител във Възрастен 1. Ама че грозен почерк! 2. Какво ти става, как можа да купиш този смешен пуловер? 3. Връщай се на работа! 4. Определено си стиснат. 5. Не сядай върху масичката за кафе!
 60. 60. Видове транзакции Родител Родител Възрастен Дете Дете Възрастен
 61. 61. Успоредни (допълващи се) Родител Родител Възрастен Дете Дете Възрастен Напоследък всички работят зле Какво ще кажеш да си купим дивана? Мразя, че трябва да се прибираме направо Отвратително,наистинаетака! Вмоментаниезатруднено,искашли дагоотложиммалко? Ужас,пропускамевсичкозабавно!
 62. 62. Кръстосани симетрични Родител Родител Възрастен Дете Дете Възрастен
 63. 63. Кръстосани симетрични Родител Родител Възрастен Дете Дете Възрастен
 64. 64. Кръстосани балансиращи Родител Родител Възрастен Дете Дете ВъзрастенВ момента имам много работа, нека...
 65. 65. Кръстосани балансиращи Родител Родител Възрастен Дете Дете ВъзрастенТази вечер съм изморен и предпочитем да
 66. 66. Отговорте от позиция на възрастен към възрастен на Обвиняващ родител 1. Винаги си в гадно настроение след работа 2. Бюрото ти е пълна бъркотия, нищо чудно, че не можеш да си намериш нещата 3. Говориш пълни безсмислици Дете 1. Мразя, като не ми обръщаш внимание 2. Защо не ходим заедно на шопинг като другите двойки 3. Докога ще чакам да свършиш това?
 67. 67. Скрити транзакции Родител Родител Възрастен Дете Дете Възрастен Това е най-доброто предложение и като качество и като цена за момента
 68. 68. Лично мнение от всеки като общо твърдение
 69. 69. Вярата в най-добрите качества в хората ги подтиква да ги проявяват
 70. 70. Вниманието
 71. 71. „Словото принадлежи наполовина на този който говори и наполовина на този, който слуша.“ М. Монтен „Да спориш е далеч по-лесно, отколкото да разбираш.“ Г. ФЛОБЕР „Слушай всички, но не говори с всички“У. ШЕКСПИР „Никой събеседник не би ви изслушал, ако не знаеше, че след това ще дойде неговия ред да говори“ А. УОЛКЪТ „Човек има две уши и една уста, за да слуша два пъти повече, отколкото да говори.“ М. ТВЕН
 72. 72. Повечето хора предпочитат говоренето пред слушането Активното слушане е трудно и изисква концентрация Чуване ≠ слушане „Той мислеше полека Речта му не течеше, С две думи – с нищо не блестеше, Но където и да иде, Радостта цареше, Да чуете какъв слушател беше!“
 73. 73. Чести грешки • Прекъсване • Довършване изречението на другия • Едновременно говорене • Избързване с даване на съвет • Вътрешни записи • Готови схеми Причини • Сравнения • Догадки • Репетиране (на отговор) • Филтриране • Критикуване • Самоидентификация • Смяна на темата • Миротворчество
 74. 74. Отрицателна ситуация Несъгласие Неодобрение Предубеждение Враждебност Затруднения Апатия Незнание Неразбиране Грешки Проблеми Дискомфорт Напрежение Пречки Стрес Натоварване Неудовлетвореност Негативи Песимизъм Положителна ситуация Интерес Приемане Одобрение Познание Разбиране Съгласие Сътрудничество Взаимност Разбирателство Перспективи Решения Напредък Задоволство Оптимизъм Хармония
 75. 75. Видове слушане 1. Агресивно реагиране- прекъсване чрез демонстриране на ярост, обида, възбуда. Няма готовност за изслушване, не се взимат предвид аргументите, а словесно и несловесно се атакува личността на говорещия 2. Пренебрегване- статуквото се запазва. Съдържанието не се взима предвид, пропуска се, заобикаля, преиначава. Емоционалното състояние не се отчита. Лъже- разбиране+ баналности, клишета 3. Подпитване- серия от въпроси, манипулиране посоката на изказванието, собствените намерения на слушащия остават скрити 4. Отразяване- кимане, уточняващи въпроси или бележки, готовност за изслушване. Съществени елементи се повтарят +личната позиция „Ти твърдиш че...“, „Значи смяташ...“, перефразира се чутото 5. Разбиране- непредубедено се отразява моментното състояние на говорещия и на описваната ситуация и се търсят възможни допълнителни причини 6. Задълбочаване и доразвиване с рефлексия- с включване на нови страни и аспекти в търсене на „Аха-преживяване“ у говорещия. Целта е у говорещия да се предизвика дистанцираност от ситуацията и разбирането ѝ
 76. 76. • Липса на интерес • Разсейване • Визуален шум • Лични ангажименти от ежедневието • Асоциативност на мисълта • Синдрома „Чувам какво ми казваш“ • Сривове на вниманието от страничен източник • Скорост на говорене (120 ÷150 д/м) ≠ < от скорост на мислене (500÷800) Причини
 77. 77. В-Е-В-Я-Р • Внимание (разсейващи фактори, готовност, отношение) • Емпатичност (стремеж към разбиране на др.гл.т.) • Въздържане (от оценка, осъждане, лично мнение, прекъсване, „готови записи“) • Яснота (уточняващи въпроси, перефразиране) • Рефлексия (на разказващия към преживяното)
 78. 78. Какво научихме:• Активно и пасивно слушане • Антибиотик на здравословната критика • ВЕВЯР- тайната на активното слушане • Звуков парадокс • Зачение на предварителната нагаласа • Конфликт- определение, видове, обект, предмет • Лечение в древността и днес • Личност-персона • НОМЕПП- формула за предотвратяване на конфликт • Нереципрочност на реакцията • Приятна критика – какво е и как да я правим • Социалното огледало • Схема на Томас за Асертивност/Кооператовност • Сюрреализъм и индивид • Транзакционен анализ • Формула на щастието • 1 до 30 гледни точки • 2 изчезващи бюста • 2 важни лекарствени продукта • 3-те перспективи за успокояване • 4 изкривени огледала • 4+1 прозореца на Джохари • 6-те слепци и слона • 6 вида слушане • 6 аксиоми на реакцията • 7 слоя на междуличностната проекция • 7 причини за непълноценно внимание • 8 етапният комуникационен модел • 8 ролеви модели-стратегии
 79. 79. Какво: научих, ми беше най-интересно, ме изненада, открих, разбрах за себе си, какво ми беше полезно, къде мога да го използвам, какво ще запомня, върху какво ще работя, в каква посока бих се променил/а, имах ли нужда от това (защо); какви идеи се породиха; как ще прилагам наученото; как се чувствам сега; как изкарах обучението; бих ли го препоръчал
 80. 80. Зона на комфорта
 81. 81. Зона на комфорта Сигурност, навици, Игра на сигурно, уеднаквяване, познато, Обичайно, предвидимо, Уседналост, конформизъм, рутина, „разумност“ Неувереност, отлагане, страхове, Съжаления, безличност, заседналост Мечтателство, колебливост, нерешителност Зона на комфорта- над 85% • Преследване на мечти • Приключенски дух • Избор на щастие • Откривателство • Успех • Лидерство • Авантюризъм • Индивидуализъм • Живот без ограничения • Преодоляване на страхове • Чувство за пълноценност • Удовлетвореност • Проби и грешки • Самоувереност • Съвпадения • Въодушевление • Мир със себе си • Решителност и безстрашие • Промяна на навици и предпочитания
 82. 82. Когато сблъсъкът все още не е започнал, но съществуват предпоставки за неговото възникване, говорим за потенциален конфликт. С това означаваме, че вече съществуват ясни различия между определени интереси, действия, разбирания и др.

×