Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Možnosti IaaS služby Amazon EC2

1,105 views

Published on

Prezentace pro předmět IT v době SaaS

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Možnosti IaaS služby Amazon EC2

 1. 1. IT v době SaaS Možnosti IaaS služby Amazon EC215. 4. 2011 Stanislav Dušek
 2. 2. 3 typy cloud computingu● IaaS (Infrastructure as a Service)● PaaS (Platform as a Service)● SaaS (Software as a Service)
 3. 3. 3 typy cloud computingu● IaaS (Infrastructure as a Service) ● Kupujeme si celou infrastrukturu, definujeme si výkony serverů, velikost úložiště atp. ● Z pohledu zákazníka se nemusíme zabývat nákupem železa, umístěním serverů a správou HW● PaaS (Platform as a Service)● SaaS (Software as a Service)
 4. 4. 3 typy cloud computingu● IaaS (Infrastructure as a Service)● PaaS (Platform as a Service) ● Kupujeme prostředí pro vývoj a nasazení SW ● Z pohledu zákazníka se nemusíme zabývat správou OS, web serveru atp.● SaaS (Software as a Service)
 5. 5. 3 typy cloud computingu● IaaS (Infrastructure as a Service)● PaaS (Platform as a Service)● SaaS (Software as a Service) ● Kupujeme finální SW ● Z pohledu zákazníka se po technické stránce nemusíme zabývat ničím:-)
 6. 6. IaaS● Hlavní výhoda oproti PaaS / SaaS ● širší spektrum možností● Nevýhoda oproti PaaS / SaaS ● náklady na interní administraci
 7. 7. Amazon Web Services● Amazon EC2 (Elastic Computing Cloud) ● Virtuální server, hlavní výpočetní prvek● Amazon RDS (Relational Database Service) ● Relační databáze ● Propojitelná s EC2 ● Podobná MySQL ● Q2/2011 – Oracle 11g na RDS
 8. 8. Amazon Web Services● Amazon EBS (Elastic Block Store) ● Standardní diskový prostor (ext3, NTFS) ● Použitelný odkudkoli, mimo AWS● Amazon S3 (Simple Storage Service) ● Diskový prostor použitelný v rámci AWS ● Lépe a snáze škálovatelný● Amazon CloudWatch ● Monitoring AWS prvků
 9. 9. Regiony ● USA ● Sev. Virginie ● Sev. Kalifornie ● Evropa ● Irsko ● Asie ● Singapur ● Tokio
 10. 10. Podporované OS● RedHat Linux● Windows Server● OpenSuSE Linux ● Oracle Linux ● Fedora ● Debian ● OpenSolaris
 11. 11. Typy instancí a platby● Reserved Instance ● Paušální platba za instanci na 1-3 roky● On-Demand Instance ● Pevně dané platby za hodinu používání● Spot Instance ● Proměnné platby za hodinu používání ● Cena se mění podle počtu uživatelů
 12. 12. Ukázka plateb Standard Small Instance (Irsko) Typ Paušál Používání PoužíváníLinux Windowsinstance Linux Windows Celkem Celkem 1h 1h za 1 rok za 1 rokReserved $227,50 $0,04 $0,06 $577,90 $753,10(na 1 rok) Reserved $350,00 $0,04 $0,06 $467,07 $642,27(na 3 roky) On- $0,00 $0,095 $0,12 $832,20 $1 051,20Demand Spot $0,00 $0,04 $0,07 $350,40 $613,20
 13. 13. Rizika● Nedostatek know-how v ČR● Nedostatek zkušeností● Nutné ověřit kompatibilitu se SW od 3. stran, jejich licenční politiku atp.
 14. 14. Děkuji za pozornost

×