Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

14,261 views

Published on

SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU
EMAS vs.ISO 14.000

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

 1. 1. Conferinta nationala in domeniul Standardizarii SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU EMAS vs.ISO 14.000 Prof. dr. ing. Vladimir Rojanschi PRORECTOR Universitatea Ecologica din Bucuresti
 2. 2. R eglementarea Consiliului European (EEC) din 1995 - 1836/93 - 29 Iunie 1993 - 1993-1995 : infiintarea structurilor de implementare ; -  aplicat sectorului industrial aprilie 1995 ; In 1996 se recunoaste ISO14001 ca " stepping -stone " in raport cu EMAS   1997 - proces consultativ de revedere a EMAS ;  Martie 2001 este prezentat EMAS II ;   Directiva (EC) no. 761/2001 - revedere - deschis tuturor sectoarelor economice , inclusiv servicii publice si private ; - intarire prin includere ISO 14001; - se aplica si in activitatea Comisiei Europene din septembrie 2001 ; - voluntara ;   Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 3. 3. EMAS III <ul><li>Posibil a fi promovat la nivelul anului 2010 </li></ul><ul><li>Modificarile principale : </li></ul><ul><ul><li>Introducerea unor indicatori de performanta de mediu in evaluarea activitatii agentilor economici ( trimitere la ISO 14031 ) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Prelungirea perioadei de reevaluare la 4 ani 2 ani pentru IMM -uri </li></ul></ul>
 4. 4. 1. Politica de mediu 2. Analiza de mediu iniţială 6. Declaraţia de mediu Verificatori de mediu acreditaţi Sistem de acreditare Examinare 7. Validare 4. Sistem de management de mediu 5. Auditul de mediu 3. Program de mediu Obiective de mediu Ciclu de audit max 3 ani Ciclul Sistemului de Management de Mediu Europea n (EMAS)
 5. 5. Ordinul 50/2004 emis de MAPAM &quot; Stabilirea procedurii de o rganizare si coordonare a schemelor de managementde mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme “ , modificat şi completat prin Ordinul nr. 444/2006 şi Ordinul nr. 1313/2006.  
 6. 6. Titlul Ordinului nr. 50/2004 scheme a fost modificat prin Ordinul 1313/2006 în “Procedura de organizare şi coordonare a schemei de management şi audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemă”.  
 7. 7. <ul><li>C omitetului Consultativ EMAS </li></ul><ul><li>Biroului EMAS </li></ul><ul><li>Registrul Naţional EMAS </li></ul><ul><li>Comisi a de acreditare – pentru verificatori de mediu </li></ul><ul><li>- conform Ordinului nr. 1201/2006, modificat </li></ul><ul><li> şi completat prin Ordinul 1100/2007   </li></ul>ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI conform Ordinului nr. 790/4 august 2006 ; 353/02.04.09
 8. 8. PROCEDURA DE ACREDITARE CA VERIFICATORI DE MEDIU Ordin nr. 1201 din 07.11.2006 Privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu Ordin nr. 1100 din 03/07/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006
 9. 9. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE EMAS Ordin nr. 1018 din 26/09/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 27/10/2006 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS
 10. 10. SC1: Sistem de management de mediu UK SC2: Auditul de mediu Olanda SC3: Eco-Marcare Australia SC4: Evaluarea performantei de mediu US SC5: Analiza ciclului de viata Franta SC6: Termeni si definitii Norvegia Aspecte de mediu in standardele de produs Germania WG1 specificatii WG2 Linii directoare WG1 Principii de auditare WG2 Proceduri de auditare WG3 Calificare auditori WG4 Evaluare de mediu a unui amplasament WG1 Principii generale ptr. programe de aplicare WG2 Cerinte ptr. auto-declaratie WG3 Principii ale programului de Eco-marcare WG1 Evaluarea performantelor de mediu pentru sistemele de management de mediu WG2 Evaluarea performantelor de mediu pentru sistemele operationale WG1 Generalitati Principii si linii directoare WG2 Analiza de inventariere (general) WG3 Analiza de inventariere (specific) WG4 Evaluarea impactului WG5 Evaluarea Imbunatatirii Subcomitete si grupe de lucru ale Comitetului Tehnic TC 207 ISO/TC 207 – MANAGEMENT DE MEDIU
 11. 11. Sisteme de management de mediu - ISO 14001 Sisteme de management de mediu din 2004 s pecificaţii şi ghid de utilizar e - ISO 14004 Sisteme de management de din 2004 mediu - Ghid privind principiile, sistemele şi tehnicile de aplicare
 12. 12. Auditul de mediu - ISO 14010 Ghid pentru audit de mediu – Principii generale - anulat - ISO 14011 Ghid pentru audit de mediu - Proceduri de audit - Auditul sistemelor de management de mediu - anulat - ISO 14012 Ghid pentru audit de mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de mediu - anulat - ISO 14015 Managementul de mediu – Evaluarea de din 2001 mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor -anulat
 13. 13. Eco-Marcare <ul><li>- ISO 14020 Etichete şi declaraţii de mediu – Principii </li></ul><ul><li>generale </li></ul><ul><li>- ISO 14021 Etichete şi declaraţii de mediu – Declaraţii de </li></ul><ul><li>mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de </li></ul><ul><li>tipul II) </li></ul><ul><li>- ISO 14022 Eco-marcare – simboluri </li></ul><ul><li>- ISO 14023 Eco-marcare – Testare şi verificare metodologii </li></ul><ul><li>- ISO 14024 Etichete şi declaraţii de mediu – Eco-etichetare </li></ul><ul><li>de tipul I – Principii şi proceduri </li></ul><ul><li>- ISO 14025 Etichetare şi declaraţii de mediu. Etichetare de </li></ul><ul><li>mediu de tip III – Ghid pentru principii şi proceduri </li></ul>
 14. 14. Evaluarea performan ţ ei de mediu <ul><li>- ISO 14031- Evaluarea performanţei de din 1999 mediu – Ghid </li></ul><ul><li>- ISO 14032 - Exemple de evaluari a performantei de mediu </li></ul>
 15. 15. Analiza ciclului de via ţă <ul><li>- ISO 14040 Evaluarea ciclului de viaţă – Principii şi </li></ul><ul><li>din 1997 cadru de lucru </li></ul><ul><li>- ISO 14041 Evaluarea ciclului de viaţă – Definirea </li></ul><ul><li>din 1998 scopului, domeniului de aplicare şi analiza </li></ul><ul><li>de inventar </li></ul><ul><li>- ISO 14042 Evaluarea ciclului de viaţă – Evaluarea </li></ul><ul><li>din 2000 impactului ciclului de viaţă </li></ul><ul><li>- ISO 14043 Evaluarea ciclului de viaţă – Interpretarea </li></ul><ul><li>din 2000 ciclului de viaţă </li></ul><ul><li>- ISO 14047 Evaluarea ciclului de viaţă – Exemple de </li></ul><ul><li>din 2003 aplicare a ISO 14042 </li></ul><ul><li>- ISO 14049 Exemple de aplicare a ISO 14041 </li></ul><ul><li>din2000 cu scopul de a stabili definirea si analiza inventarului </li></ul>
 16. 16. Termene ş i defini ţ ii <ul><li>- ISO 14050 Management de mediu. Vocabular </li></ul>Aspecte de mediu î n standarde de produs - ISO 14060 Ghid pentru includerea aspectelor de mediu în standardele de produs - ISO 14061 Informatii pentru a asista din 1998 oraganizatiile silvice sa aplice SMM - ISO 14004 - ISO 14062 Integrarea aspectelor de mediu in proiecte si dezvoltari
 17. 17. Îmbunătăţire continuă Analiza efectuată de conducere Verificare şi acţiuni corective Implementare şi funcţionare Planificare Politica de mediu
 18. 18. * o reglementare europeana ; *se aplica numai in Europa ; *face trimiteri la ISO 14001; *respectarea legislatiei de mediu este un punct de plecare ; *obliga efectuarea auditului extern; *prevede publicarea rezultatelor ; In sinteza EMAS reprezinta:
 19. 19. *imbunatatirea continua a performantei de mediu si controlul poluarii ; *efectuarea la minim trei ani a unui audit ; *impune efectuarea unui bilant ecologic ; *trimiteri la BAT si BEP ; *se aplica la toate sectoarele de activitate ; *prevede aplicarea unui sistem intern de management de mediu ;
 20. 20. <ul><ul><li>sistem international de standarde ; </li></ul></ul><ul><ul><li>recunoscut pe scara internationala ; </li></ul></ul><ul><ul><li>certificare interna , cea externa fiind facultativa ; </li></ul></ul><ul><ul><li>imbunatatirea sistemului este continua, ciclica ; </li></ul></ul><ul><ul><li>sistem deschis si in continua complectare si revedere; </li></ul></ul><ul><ul><li>raportul de mediu este voluntar ; </li></ul></ul><ul><ul><li>politica de mediu si angajamentele prevad respectarea legislatiei de mediu ; </li></ul></ul>In sinteza ISO 14000 prevede :
 21. 21. <ul><ul><li>aplicabil in toate sectoarele economico-sociale; </li></ul></ul><ul><ul><li>auditul poate fi intern sau extern ; </li></ul></ul><ul><ul><li>concentrat pe sistemul de management de mediu ca o componenta a managementului general al unitatii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>sistemul se concentreaza pe prevenirea si controlul poluarii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>set de standarde : 15 in prezent ; </li></ul></ul>
 22. 22. Rela ţ ia EMAS – ISO EMAS ISO 14000 Reglementare legislativă în c adrul UE (1836/29.06.1993) in Romania - Ordin MAPAM nr. 50/2004 Standard internaţional (1996) in dezvoltare si evoluti pana in prezent Aplicabilă numai în UE Aplicabilă la scară internaţională Abordare complexa Restrictivă la amplasamente specificeactivităţii industriale Din 2001 s-a extins la intreg sectorul economic , incluzand si serviciile Aplicabilă activităţilor produselor, serviciilor, incluzând şi activităţi neindustriale (administraţie locală) Solicită evaluare iniţială a impactului asupra mediului Analiza preliminară de mediu nu este obligatorie fiind doar sugerată în Anexa 4.2.1. a standardului Îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu la nivelul celei mai bune tehnologii a momentului disponibilă Îmbunătăţirea continuă a SMM, reflectată prin creşterea performanţei de mediu
 23. 23. EMAS ISO 14000 Impune o declaraţie publică de mediu, se permite accesul la politica şi programul de mediu; Sugerează comunicarea externă, dar este la latitudinea companiei să decidă conţinutul informaţiilor; impune accesul public doar la politica de mediu Frecvenţa de realizare a auditului de mediu la max. 3 ani Nu specifică frecvenţa de realizare a auditului de mediu SMM cere existenţa unui registru al efectelor asupra mediului Nu se impune
 24. 24. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ăţ ii ş i/sau al mediului SR EN ISO 19011
 25. 25. Iniţierea auditului Efectuarea analizei documentelor Pregătirea activităţilor la faţa locului Efectuarea auditului la faţa locului Pregătirea, aprobarea şi distribuirea raportului de audit Finalizarea auditului Efectuarea auditului de urmărire Corolarul activităţilor de audit
 26. 26. Concluzii <ul><li>Respectarea legislatiei de mediu privind dreptul de functionare este obligatorie ; </li></ul><ul><li>Sistemele EMAS si ISO 14001 reprezinta instrumente suplimentare de aplicare la nivel superior a exigentelor de mediu ; de mentionat ca ISO 14001 este parte integranta a EMAS </li></ul><ul><li>Grupa de standarde ISO 14000 nu trebuie redusa la ISO 14001 ; sunt 20--25 de standarde , care in ansamblul lor creaza o imagine mult mai completa a SMM </li></ul><ul><li>Recenta promovare si aplicare EMAS la nivelul Romaniei lasa deschisa problematica Metodologiei si a Ghidului corespunzator privind activitatea verificatorului la un nivel de Audit, conform ISO 19011, pentru certificarea EMAS a agentului economic </li></ul><ul><li>In prezent, in Romania , sunt certifcati ISO 14001 peste 1000 de agenti economici, in timp ce inregistrati EMAS sunt 2-3 agenti socio-economici </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Va multumesc pentru atentie! </li></ul>

×