Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MOTOARELE ELECTRICE

3,002 views

Published on

MOTOARELE ELECTRICE – SUBIECT AL STANDARDIZĂRII EUROPENE ŞI AL REGLEMENTĂRILOR COMISIEI COMUNITĂŢILOR EUROPENE PENTRU APLICAREA DIRECTIVEI 2005/32/EC REFERITOARE LA CERINŢELE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

MOTOARELE ELECTRICE

 1. 1. MOTOARELE ELECTRICE – SUBIECT AL STANDARDIZĂRII EUROPENE ŞI AL REGLEMENTĂRILOR COMISIEI COMUNITĂŢILOR EUROPENE PENTRU APLICAREA DIRECTIVEI 2005/32/EC REFERITOARE LA CERINŢELE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ A O SR
 2. 2. <ul><li>Directiva 2005/32/EC a Parlamentului şi Consiliului European şi Regulamentul nr. 640/2009 al Comisiei Comunităţilor Europene </li></ul>A O SR
 3. 3. <ul><li>2. Scopul reglementării: </li></ul><ul><li>Motoarele electrice reprezintă cea mai importantă sarcină electrică pentru industria UE </li></ul><ul><li>Sistemele cu motoare electrice conţin elemente consumatoare de energie electrică - motoare, pompe, ventilatoare, variatoare de turaţie, motoarele şi dispozitivele de reglare a turaţiei constituind o parte importantă a acestor produse. </li></ul>
 4. 4. 3. Studiu pregătitor <ul><li>În 2005 consumul de energie electrică a atins 1 067 TWh, adică 427 Mt emisii de CO2. </li></ul><ul><li>Se estimează că în 2020 acesta va ajunge la 1 252 TWh </li></ul><ul><li>Studiul apreciază că se poate reduce considerabil consumul de energie pe durata de viaţă şi consumul de electricitate în faza de utilizare mai ales dacă motoarele cu sarcină şi turaţie variabilă sunt echipate cu variatoare de turaţie </li></ul>
 5. 5. 4. MĂSURI: <ul><li>4.1 Îmbunătăţirea consumului de energie electrică al </li></ul><ul><li>motoarelor electrice prin aplicarea tehnologiilor </li></ul><ul><li>existente care permit reducerea costurilor totale </li></ul><ul><li>4.2 Cerinţe de proiectare ecologică pentru îmbunătăţirea </li></ul><ul><li>performanţei de mediu a acestor produse </li></ul><ul><li>4.3 Producătorilor trebuie să li se acorde timpul necesar </li></ul><ul><li>reproiectării produselor </li></ul><ul><li>4.4 C onsumul de energie trebuie determinat cu metode de </li></ul><ul><li>măsurare fiabile, exacte şi reproductibile </li></ul>
 6. 6. 4.5 R egulamentul trebuie să impulsioneze intrarea pe piaţă a tehnologiilor ce ameliorează impactul asupra mediului al motoarelor electrice, contribuind până în 2020 la economii de energie estimate pe durata ciclului de viaţă de 5 500 PJ şi la economii de energie electrică de 135 TWh faţă de situaţia în care nu s-ar lua măsuri pentru aceasta 4.6 R egulamentul trebuie să precizeze procedurile aplicabile de evaluare a conformităţii 4.7 P entru a limita impactul motoarelor asupra mediului, producătorii trebuie să prezinte informaţii relevante privind dezasamblarea, reciclarea sau eliminarea produsului la sfârşitul duratei de viaţă
 7. 7. 5. Regulamentul nu se aplică: <ul><li>motoarelor proiectate să funcţioneze complet imersate în lichid; </li></ul><ul><li>motoarelor încorporate într-un produs (angrenaj, pompă, ventilator sau compresor) a cărui performanţă energetică nu poate fi testată independent de produs; </li></ul><ul><li>motoarelor frână; </li></ul><ul><li>motoarelor proiectate special să funcţioneze: </li></ul><ul><li>- la altitudini care depăşesc1 000 metri peste nivelul mării; </li></ul><ul><li>- la temperaturi ale aerului ambiant peste 40 °C; </li></ul><ul><li>- la temperaturi maxime de funcţionare peste 400 °C; </li></ul><ul><li>- la temperaturi ale aerului ambiant mai mici de – 15 °C </li></ul><ul><li>pentru orice tip de motor sau mai mici de 0 °C pentru un </li></ul><ul><li>motor cu răcire cu aer; </li></ul><ul><li>- când temperatura apei de răcire la intrarea în produs este mai mică de 5 °C sau peste de 25 °C; </li></ul><ul><li>- în atmosfere potenţial explozive, definite în Directiva 94/9/CE; </li></ul>
 8. 8. 6. Cerinţe de proiectare ecologică a motoarelor electrice Cerinţele de proiectare ecologică menţionate înseamnă practic aplicarea claselor de randament IE2 şi IE3, lista de informaţii ce trebuie furnizate de producător, precum şi modul de evaluare şi măsurare a gradului de respectare a acestor cerinţe. În acest sens documentul indică în Anexa I valorile randamentului pentru clasele IE2 şi IE3. Trebuie menţionat că în tabele figurează valorile randamentelor precizate pentru cele două clase în standardul EN 60034-30 (CEI 60034-30) Rotating electrical machines - Part 30: Efficiency classes of single-speed three-phase cage induction motors . A O SR
 9. 9. 7. Regulamentul stabileşte şi calendarul de aplicare a cerinţelor de proiectare ecologică: <ul><li>Î ncepând cu 16 iunie 2011, motoarele trebuie să aibă randament conform clasei IE2 (tabelul 1) </li></ul><ul><li>Î ncepând cu 1 ianuarie 2015 motoarele cu o putere nominală de 7,5 kW …375 kW trebuie să aibă randament conform clasei IE3 (tabelul 2) sau să aibă randament conform clasei IE2 şi să fie echipate cu variator de turaţie </li></ul><ul><li>Începând cu 1 ianuarie 2017 toate motoarele cu o putere nominală de 0,75 kW …375 kW trebuie să aibă randament conform clasei IE3 (tabelul 2) sau să aibă randament conform clasei IE2 şi să fie echipate cu variator de turaţie. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Începând cu 16 iunie 2011, informaţiile referitoare motoare prezentate la punctele 1 până la 12 vor figura vizibil în: </li></ul><ul><li>(a) documentaţia tehnică a motoarelor; </li></ul><ul><li>(b) documentaţia tehnică a produselor în </li></ul><ul><li>care sunt încorporate motoarele; </li></ul><ul><li>(c) website-urile cu acces liber ale </li></ul><ul><li>producătorilor de motoare; </li></ul><ul><li>(d) website-urile cu acces liber ale </li></ul><ul><li>producătorilor de produse în care sunt </li></ul><ul><li>încorporate motoarele. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>În ceea ce priveşte documentaţia tehnică, informaţiile trebuie furnizate în ordinea prezentată la punctele 1 până la 12. Nu este necesar să se repete exact formularea din listă. Î n locul textului pot fi prezentate grafice, figuri sau simboluri. </li></ul><ul><li>1 randamentul nominal ( η ) la plină sarcină, la 75 % </li></ul><ul><li>şi la 50 % din sarcina nominală şi tensiune </li></ul><ul><li>nominală (UN); </li></ul><ul><li>2 nivelul randamentului: „IE2” sau „IE3”; </li></ul><ul><li>3 anul de fabricaţie; </li></ul><ul><li>4 denumirea producătorului sau denumirea </li></ul><ul><li>comercială, numărul de înregistrare comercială şi </li></ul><ul><li>sediul producătorului; </li></ul><ul><li>5 numărul de model al produsului; </li></ul><ul><li>6 numărul de poli ai motorului; </li></ul><ul><li>7 puterea(puterile) nominală (nominale) sau gama </li></ul><ul><li>de puteri nominale (kW); </li></ul>
 12. 12. <ul><li>8 frecvenţa nominală de alimentare a motorului </li></ul><ul><li>(Hz); </li></ul><ul><li>9 tensiunea (tensiunile) nominală (nominale) sau </li></ul><ul><li>gama de tensiune nominală (V); </li></ul><ul><li>10 turaţia (turaţiile) nominală (nominale) sau gama </li></ul><ul><li>de turaţie nominală (rot/min); </li></ul><ul><li>11 informaţii relevante pentru dezasamblare, </li></ul><ul><li>reciclare sau eliminare la sfârşitul duratei de </li></ul><ul><li>viaţă; </li></ul><ul><li>12 informaţii asupra setului de condiţii funcţionare </li></ul><ul><li>pentru care motorul este special proiectat: </li></ul><ul><li>- altitudini peste nivelul mării; </li></ul><ul><li>- temperaturile aerului ambiant, inclusiv în cazul </li></ul><ul><li>motoarelor cu răcire cu aer; </li></ul><ul><li>- temperatura lichidului de răcire la intrarea în produs; </li></ul><ul><li>- temperatura maximă de funcţionare; </li></ul><ul><li>- atmosfere potenţial explozive. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Producătorii trebuie să prezinte în documentaţia tehnică informaţii referitoare la măsuri de precauţie specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau folosirea motoarelor împreună cu dispozitivele de reglare a turaţiei , inclusiv informaţii despre modul în care se pot reduce câmpurile electrice şi magnetice produse de dispozitivele de reglare a turaţiei. </li></ul>
 14. 14. 8. Evaluarea conformităţii <ul><li>Evaluarea conformităţii se face aplicând sau sistemul de </li></ul><ul><li>control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la </li></ul><ul><li>Directiva Directiva 2005/32/CE sau sistemul de </li></ul><ul><li>management pentru evaluarea conformităţii prevăzut în </li></ul><ul><li>anexa V la aceeaşi directivă. </li></ul>
 15. 15. 9. Procedura de verificare <ul><li>Pentru verificarea cerinţelor prevăzute în Anexa I a </li></ul><ul><li>Regulamentului în scopul supravegherii pieţei în </li></ul><ul><li>conformitate cu Directiva 2005/32/CE, Anexa III a </li></ul><ul><li>Regulamentului indică procedura de verificare. </li></ul><ul><li>Conform acestei proceduri: </li></ul><ul><li>1 Autorităţile statului membru încearcă un singur produs. </li></ul><ul><li>2 Se consideră că modelul respectă cerinţele regulamentului </li></ul><ul><li>dacă, pentru randamentul nominal al motorului ( η ), </li></ul><ul><li>pierderile (1- η ) nu variază faţă de valorile stabilite în anexa </li></ul><ul><li>I cu mai mult de 15 % în cazul gamei de puteri 0,75 kW </li></ul><ul><li>… 375 kW şi cu mai mult de 10 % în cazul puterilor ce </li></ul><ul><li>depăşesc 150 kW până la 375 kW. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>3 Dacă nu se obţine rezultatul conform punctului 2, </li></ul><ul><li>autoritatea de supraveghere a pieţei încearcă alte </li></ul><ul><li>trei produse selectate aleatoriu, excepţie făcând </li></ul><ul><li>motoarele a căror producţie anuală este mai mică </li></ul><ul><li>de cinci unităţi. </li></ul><ul><li>4 Se consideră că modelul respectă dispoziţiile din </li></ul><ul><li>regulament dacă, pentru cele trei unităţi de la </li></ul><ul><li>punctul 3, media randamentului nominal ( η ), a </li></ul><ul><li>pierderilor (1- η ) nu variază faţă de valorile stabilite </li></ul><ul><li>în anexa I cu mai mult de 15 % în cazul gamei de </li></ul><ul><li>puteri 0,75 kW …375 kW şi cu mai mult de 10 % în </li></ul><ul><li>cazul puterilor ce depăşesc 150 kW până la 375 </li></ul><ul><li>kW. </li></ul><ul><li>5 În cazul în care rezultatele menţionate la punctul 4 </li></ul><ul><li>nu corespund, se consideră că modelul nu respectă </li></ul><ul><li>cerinţele regulamentului. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Mulţumim pentru atenţie! </li></ul>

×