ไล่ยุง

13,125 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ไล่ยุง

 1. 1. ค้นคลัง ‘พืชสมุนไพร’ ภูมิปัญญาไทย เสริมแรง ‘ไล่ยุง’ ไร้สาร เคมี วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 00:00 น.
 2. 2. ด้วยความหลากหลายของพืชพรรณไม้ในเมืองไทย โดยเฉพาะพืช สมุนไพรที่แวดล้อมอยู่ใกล้ตัวเคียงคู่กับวิถีชีวิตไทยมายาวนาน นอก เหนือจากประโยชน์ด้านอาหารแล้วยังมีสรรพคุณทางยาโดยบางชนิด ช่วยกำาจัดแมลงมีฤทธิ์ “ไล่ยุง” ถึงช่วงฤดูฝนหนึ่งในปัญหาที่มักตามมาคือ โรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลาย เป็นพาหะนำาโรค นอกจากป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด หมั่นดูแลสุขอนามัย ภายในบ้านอย่างเคร่งครัดด้วยการกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนับแต่ต้นตอ การเกิดยุง ทั้งการควำ่าถ้วย กระถาง โอ่งใส่นำ้าทั้งที่ไม่ได้ใช้และมีนำ้าขัง หรือนำาปลามาเลี้ยงช่วยกำาจัดลูกนำ้า เปลี่ยนนำ้าในแก้ว แจกันภาชนะ บรรจุต้นไม้โดยไม่ปล่อยให้กลายเป็นแหล่งกำาเนิดยุงร้าย ฯลฯ ตามวิธี การต่าง ๆ ที่มีคำาแนะนำา การป้องกันยุงด้วยพืชสมุนไพร นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความ ปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่ไข้เลือดออกกำาลังระบาด อาจารย์ ขนิษฐา มีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี ให้ความรู้ว่า พืชสมุน ไพรที่มีนำ้ามันหอมระเหยหลายชนิด สามารถนำามาใช้ไล่ยุงป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามาใกล้รบกวนเราได้อย่างที่ รู้จักกันทั่วไปได้แก่ ตะไคร้หอม นำามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เหง้าถึงใบ ใช้ได้ทันที ทั้งการนำาใบมาขยี้หรือทุบทั้งต้น อีกทั้งสามารถนำาไปหมัก กับเอทิลแอลกอฮอล์ทำาเป็นสเปรย์ใช้ฉีดพ่นไล่ยุงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรไทยชนิดอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ไล่ยุง อย่าง กะเพรา ไม้พุ่มเตี้ยที่คุ้นเคยกับการนำามาปรุงอาหาร สรรพคุณของกะเพรา นอกจากช่วยขับลม แก้ท้องเสีย ฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้ว ใบกะเพรา ซึ่งมีนำ้ามันหอมระเหยมีสารประกอบสำาคัญ Methyl eugenol เมื่อนำามา บดขยี้ยังช่วยไล่ยุงได้ดี ไม่ต่างกับ พืชตระกูลส้มทั้งส้มโอ มะกรูด ฯลฯ ที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้จากผิว “พืชสมุนไพรที่ใช้นอกจากเป็นสมุนไพรเดี่ยวยังสามารถนำามาผสมรวม กับสมุนไพรชนิดอื่นได้ซึ่งจะช่วยเสริมฤทธิ์กันให้ผลดียิ่งขึ้น อย่างยาดม สมุนไพร ที่สถาบันฯ ปรุงไว้มีพืชสมุนไพรหลายชนิดเป็นส่วนผสมไม่ว่า จะเป็น กานพลู โกฐหัวบัว อบเชย เปลือกส้มโอ พิมเสน เมนทอล การบูร ฯลฯ จากเดิมทำาขึ้นเพื่อใช้สูดดม บรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดแต่พบว่า
 3. 3. เมื่อนำาไปวางไว้ในห้องมุมต่าง ๆ สามารถไล่ยุงได้ร่วมด้วย” อีกทั้งในกลุ่มของ ขมิ้น ไพล จันทน์หอมและยูคาลิปตัส พืชสมุนไพรดัง กล่าวสามารถนำามาใช้ฆ่าแมลงและไล่แมลงได้เป็นอย่างดี เช่น ขมิ้น พืชล้มลุกใช้เป็นเครื่องเทศมีวิตามินสูง พืชดังกล่าวยังเป็นยาประจำาบ้าน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้การบวมอักเสบ ใช้ประคบคลายกล้ามเนื้อ บำารุงผิว ฯลฯ อีกทั้งในขมิ้นยังมีส่วนประกอบสำาคัญนำ้ามันหอมระเหย Tumerone ส่วนยูคาลิปตัส มีส่วนประกอบสำาคัญ Citronellal มีฤทธิ์ ต้านเชื้อโรคเชื้อไวรัส เชื้อราและแบคที เรียแล้วยังใช้ไล่แมลง ดับกลิ่น ได้ด้วย ดร.ไฉน น้อยแสง อาจารย์ประจำาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเพื่อวิสาหกิจ ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมุนไพรหลายชนิดนอกจากนำามาใช้ป้องกันยุงยังรักษาอาการอักเสบ แก้ผื่นคันหลังจากยุงกัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดความรู้การกลั่นนำ้ามัน หอมระเหยในพืชสมุนไพรโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อยอด สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับชุมชนซึ่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุงหลัก ๆ คือ ตะไคร้หอม ขณะที่ ขมิ้นชันช่วยในเรื่องการแพ้ผื่นคันและยังช่วย บำารุงผิว ฯลฯ “การใช้พืชสมุนไพรป้องกันยุงเป็นหนึ่งในวิธีดูแลตนเองซึ่งความโดด เด่นของสมุนไพรนอกจากราคาถูก ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วยังไม่ ทำาลายสิ่งแวดล้อม และด้วยกลิ่นฉุนในพืชซึ่งเป็นสิ่งที่ยุงไม่ชอบจึงช่วย ป้องกัน และในกรณีที่ยุงกัด ขมิ้นชัน ใบพลู ตำาลึง ทองพันชั่ง ฯลฯ สมุนไพรเหล่านี้ยังช่วยลดอาการอักเสบแก้แพ้ผื่นคัน” “การใช้พืชสมุนไพรไล่ยุงนอก จากใช้การตำาขยี้ได้นำ้ามันหอมระเหยยัง สามารถนำาไปหมักกับแอลกอฮอล์ซึ่งจะได้สารสกัดที่มีกลิ่นหอมจากนั้น นำามาฉีดทำาเป็นสเปรย์ได้โดยไม่ต้องกลั่นหรืออาจใช้วิธีการต้มสมุนไพร กับนำ้าแต่ต้องต้มด้วยไฟอ่อนเพื่อรักษาคุณสมบัติในเรื่องของกลิ่นให้คง อยู่ อีกวิธีหนึ่งที่ทำาได้โดยง่ายคือ การปลูกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุงไว้รอบ บ้านเพราะเพียงแค่เด็ดขยี้ก็จะส่งกลิ่นช่วยไล่ไม่ให้ยุงมารบกวน ช่วย ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดเป็นการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และ ลดการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นอีกด้วย”
 4. 4. นอกจากนี้ ในองค์ความรู้ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์แผนไทย กรม พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข ยังบอกเล่าแนะนำาถึงการใช้สมุนไพรเพิ่มอีกว่า เมืองไทยมี สมุนไพรหลายชนิดที่มีประโยชน์ นำามาใช้ในการไล่ยุงให้ห่างไกลได้ โดย ข้อดีของการใช้สมุนไพรไล่ยุงคือไม่มีปัญหาสารเคมีตกค้างและ ปลอดภัย พืชสมุนไพรที่มีนำ้ามันหอมระเหยนอกเหนือจากนำ้ามันของพืชตระกูลส้ม นำ้ามันจากตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส มหาหงส์ แล้วยังมี สะระแหน่ กะเพรา แมงลัก ว่านนำ้า มะกรูด ไพลเหลือง ขมิ้นชัน ที่สามารถนำามาใช้ไล่ยุงได้ เช่นกัน อย่างเช่น สะระแหน่ แมงลัก ขยี้ใบสด ทาถูที่ผิวหนัง หรือวางไว้ใกล้ตัวจะช่วยไล่ยุงไม่ให้เข้ามาใกล้ ว่านนำ้า หั่นเหง้าสดเป็นชิ้นเล็ก ๆแล้วนำาไปโขลกผสมกับนำ้า กรองส่วนที่ เป็นนำ้าใช้ทาผิวหนัง ส่วน มะกรูด นำาผิวสดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ โขลกผสม กับนำ้ากรองเอาแต่ส่วนที่เป็นนำ้ามาใช้ฉีด พ่น หรือทาตามผิวหนัง ไพล เหลือง นำาหัวไพลเหลืองสดโขลกผสมกับนำ้ากรองเอาแต่ส่วนที่เป็นนำ้ามา ทาผิวหนัง มีข้อพึงระวังสำาหรับผู้ที่แพ้นำ้ามันไพลต้องเพิ่มความ ระมัดระวังในการนำามาใช้ นอกจากนี้นำ้ามันหอมระเหยที่กลั่นได้จากส่วนเหง้าของ ขมิ้นชัน ยังพบ ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดของยุงได้นาน ขณะเดียวกัน สามารถกำาจัดลูกนำ้ายุง ป้องกันยุงวางไข่ลดอัตราการฟักของไข่ยุงได้ อีกทั้งวิธีไล่ยุงด้วย การสุมหรือเผาเพื่อให้เกิดควัน ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งใน การไล่ยุงได้โดยพืชสมุนไพรที่นำามาใช้ คือ เปลือกของพืชตระกูลส้ม เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะกรูด มะนาว ตากแดดให้แห้งแล้วนำามาจุด ไฟ นำ้ามันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกจะช่วยออกฤทธิ์ไล่ยุงไม่ให้มารบก วนได้อีกทางหนึ่ง. ‘ยุงลาย’ พาหะนำาโรคไข้เลือดออก ประเทศไทยมียุงลายมากกว่าร้อยชนิด แต่ที่เป็นพาหะนำาโรคไข้เลือด ออกมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยุงลาย เป็นพาหะหลัก และ ยุงลายสวน เป็นพาหะ รอง ในวงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วย ระยะไข่, ระยะตัวอ่อน (ลูกนำ้า) ระยะดักแด้หรือตัวกลางวัย (ตัวโม่ง), และระยะตัวเต็มวัย (ตัว ยุง)
 5. 5. โรคไข้เลือดออก ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะนำาโรคที่ สำาคัญติดต่อโดยยุงตัวเมียซึ่งกัดเวลากลางวันและดูดเลือดคนเป็นอาหาร ไปกัดดูดเลือดผู้ป่วยซึ่งในระยะไข้สูงจะเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแส เลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง เข้าไปอยู่ในเซลล์ที่ผนังกระเพาะ เพิ่มจำานวนมากขึ้นแล้วออกมาจากเซลล์ผนังกระเพาะ เดินทางเข้าสู่ต่อม นำ้าลายพร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดในครั้งต่อไป ซึ่งระยะฟักตัวในยุง ประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงไปกัดคนอื่นอีก ก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ ถูกกัด เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนและผ่านระยะฟักตัว ก็จะทำาให้เกิด อาการของโรคได้ ทีมวาไรตี้ 1. ปัญหา ปัญหายุงกัดคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะคนที่ไปทานอาหารตอนหัวคำ่า ในบ้าน ที่ร้านอาหาร หรือยามรักษาความปลอดภัยที่ดูแลทรัพย์สิน ยามคำ่าคืนหรือคนทำางานที่จำาเป็นต้องไปนอนตามไร่ตามสวน หรือเที่ยว นอนเต้นท์ ทำาให้ต้องหาวิธีการไล่ยุง มีทั้งฉีดพ่นตามพื้นดิน โดยเฉพาะ ร้อนอาหาร หรือใช้ยาจุดกันยุง ซึ่งใช้สารเคมีเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อ ปอด (อาจผสมดีดีที ที่เป็นสารก่อมะเร็ง) และอาจเกิดผื่นค้นตามผิวหนัง โดยเฉพาะคนที่มีผิวหนังบอบบางแพ้สารเคมี วิธีการป้องกันกำาจัดยุงนั้นมีหลายวิธี เช่น ติดมุ้งลวด ฉีดพ่นด้วยสารเคมี กำาจัดยุง ใช้ยาจุดกันยุง เครื่องช็อตไฟฟ้า ยาทากันยุง โลชั่นทากัน ยุง ธูปกันยุง เทียนจุดกันยุง สเปร์นำ้าฉีดพ่นไล่ยุง ยาหม่องกันยุง เสื้อกันยุง สบู่หอมกันยุง ครีมทาผิว 2. สูตรยาจุดกันยุง 2.1 สูตรยาจุดกันยุง สูตร ตระไคร้หอม ยาจุดกันยุง ทำาจากสมุนไพรใกล้ตัว ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ มีส่วนประกอบจาก ต้นใบตระไคร้หอม (Citronella)
 6. 6. ใบมะกรูด (Bergamot) เปลือกส้ม (Pomelo) ใบเสม็ดขาว (ทางเลือก) นำ้ามันตระไคร้หอม วิธีการผลิต นำาเอาส่วนประกอบที่เป็นของแข็ง มาตากหรืออบให้แห้ง บดเป็นผง ผสมให้เข้ากัน แล้วพ่นส่วนที่เป็นของเหลวลงไปให้ทั่ว จาก นั้นใช้แป้งเปียก ผสมลงไปให้เหนียว ปั้นเป็นแท่งจุดแบบยาวหรือแบบ ขดเป็นก้นหอย แล้วนำาไปตากให้แห้ง บรรจุถุงกันชื้น เพื่อเก็บรักษาให้ นาน และจุดง่าย การใช้งาน โดยวิธีจุดเหมือนยาจุดกันยุงทั่วๆไป 2.2 สูตรยาจุดกันยุง สูตร ใบมะกรูด สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการกำาจัดยุง และนำามาอัดเป็นแท่ง ใบมะกรูด ชาเขียว ตะไคร้หอม เปลือกส้มเขียวหวาน สะเดา กะเพรา เลือกชนิดสมุนไพรมา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เท่าที่จะหา ได้ ประสิทธิภาพจะเรียงตามลำาดับข้างบนนำามาผสมกับขี้เลื่อย โดยใช้ แป้งมันสำาปะหลังกับแป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสม
 7. 7. 2.3 สูตรยาจุดกันยุง สูตร ขมิ้นชัน สมุนไพรคือ ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน และ ยูคาลิปตัส ผลิตภัณฑ์จุดไล่ยุงที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อสุขภาพของผู้ใช้ และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 2.4 สูตรธูปหอมจุดกันยุง สูตร ผิวมะกรูด ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง สำาหรับวัสดุและส่วนผสมในการทำาธูปหอม มีดังนี้ ผิวมะกรูดป่น (ผิวของผลมะกรูดตากแห้งบดละเอียด) 25% ตะไคร้หอมป่น (ต้นและใบบดละเอียด) 25% ใบสะเดาแห้งบดละเอียด 20% จันทน์เหนียว (เป็นยางไม้ชนิดหนึ่งบดละเอียด เมื่อถูกนำ้าจะเหนียว ซื้อ ได้ที่ร้านขายเครื่องสมุนไพรแถวเยาวราช) 5% จันทน์ขาว (เนื้อธูป) 10% ผงกะลามะพร้าว (กะลามะพร้าวแห้งบดละเอียด มีคุณสมบัติช่วยให้ ติดไฟได้ดี) 5% พิมเสน (กลิ่นหอมทำาให้หายใจโล่ง) 5% และ สีผสมอาหารเล็กน้อย (สีเขียว) เริ่มจากนำาส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันและนวดกับนำ้าให้นุ่ม
 8. 8. มือเหมือนกับแป้งขนม อย่าให้เปียกแฉะจนเกินไป เมื่อนวดได้ที่แล้ว นำา ไปทำาเป็นรูปทรงต่างๆ ทำาแบบพิมพ์โดยใช้เสื่อนำ้ามันทำาเป็นรูปกรวย กลวง ความยาวประมาณ 3 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางของปากกรวย ประมาณ 1.5 นิ้ว จากนั้นตักส่วนผสมที่นวดได้ที่แล้วใส่ลงไปในกรวย แล้วทำาให้บริเวณปากกรวยเป็นโพรงเล็กน้อย จากนั้นนำาไปควำ่าตาก แดดไว้ 2-3 แดด ให้แห้ง นำาไปอบในตู้อบอุณหภูมิ 100 องศา เซลเซียส ประมาณ 3 ชั่วโมง แต่ละชิ้นจุดไล่ยุงได้ประมาณ 30 นาที หากต้องการทำาเป็นเส้น ก็นำาไม้ไผ่สำาหรับทำาเป็นแกนธูปจุ่มนำ้า แล้วจุ่ม ไปที่จันทน์เหนียวกับขี้เลื่อย แล้วนำาไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นนำาเอา ส่วนผสมที่นวดได้ที่แล้วมาฟั่นกับแกนไม้ไผ่ แล้วนำาไปตากแดด 2.5 สูตรยาจุดกันยุง สูตร ยูคาลิปตัส ยูคาลิปตัส เปลือกส้ม สูตรนี้จุดไล่ยุงและแมลงต่างๆได้ ตะไคร้หอม ตามลำาดับ 2.10 สูตรยาจุดกันยุง สูตร 9 เปลือกต้นอีเหม็น เปลือกต้นธูปสับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง 2 ส่วน เปลือกสะเดา, เปลือกต้นอีเหม็น, ผิวมะกรูด, หัวข่า , ตะไคร้หอม สับเป็นชิ้นเล็กๆ ในอัตราอย่างละ 1 ส่วน นำ้าตะไคร้หอมที่คั้นจากใบสด 1 ขวด 2.11 สูตรยาจุดกันยุง สูตร อบเชย-สาบเสือ
 9. 9. พืชสมุนไพร เพื่อมาเป็นส่วนผสมในการทำายากันยุงใช้ในบ้านเรือน โดยใช้ต้นอบเชยและต้นสาปเสือในการผสม เอามาบดและผสมนำ้าทำา เป็นก้อนและจัดลงเบ้าตากแดด ก่อนที่จะนำาไปจุด 2.12 สูตรยาจุดกันยุง สูตร ขี้ช้าง ยากันยุงขี้ช้างนั้นไล่ยุงได้ชงัดที่สุด 2.13 สูตรยาจุดกันยุง สูตร รางจืดเถา รางจืดเถา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เครือหนำาแหน้ มาจุดไล่ยุงได้ 2.14 สูตรยาจุดกันยุง สูตร ยาสูบ จุดยาสูบแต่ไม่ได้สูบหากแต่ใช่พ่นไล่ยุง และมีพระธุดงค์บางรูปฉันบอระเพ็ดเข้าไปมาก ๆ ให้กลิ่นบอระเพ็ด เข้าไปอยู่ในกระแสเลือด เวลาเหงื่อออกยุงก็ไม่กัด 2.14 สูตรยาจุดกันยุง สูตร ดอกไม้ ดอกแก้ว ดอกราตรี มีกลิ่นหอมไล่ยุง ให้ปลูกสักต้นสองต้น ตรงบริเวณ ที่ต้องอยู่ตอนหัวคำ่า อาจเก็บเอาไปทำายาจุดกันยุงได้ 3. นำ้ามันทากันยุง 3.1 ยากันยุงที่มีส่วนผสมของนำ้ามันตะไคร้หอม นำ้ามันแมงลัก และนำ้ามันหญ้าแฝก นำ้ามันตะไคร้หอมและแมงลัก เป็นตัวที่ช่วยไล่ยุง ส่วนนำ้ามันหญ้า แฝกเป็นตัวช่วยในการยึดเกาะ ทำาให้ติดทนนาน และใช้เทคโนโลยี นาโนอิมัลชันทำาให้หยดนำ้ามันที่แตกตัวอยู่ในนำ้ามีขนาดเล็กประมาณ
 10. 10. 150 นาโนเมตร ซึ่งทำาให้นำ้ามันรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับนำ้าได้โดยไม่ ต้องใช้แอลกอฮอล์ช่วย และเมื่อหยดนำ้ามันมีขนาดเล็ก จึงเรียงตัวกันได้ ดีและติดทนนานเมื่อนำามาทาผิว 3.2 นำ้ามันไพลผสมแอลกอฮอล์ นำ้ามันไพลผสมแอลกอฮอล์ ทากันยุง 3.3 นำ้ายาบ้วนปากลิสเตอรีน ยากันยุง...ลองใช้ดู ฉันเคยจัดปาร์ตี้ในสวน แขกทุกคนมักโดนยุงหรือแมลงกัด. ผู้ชายคน หนึ่งพ่นนำ้ายาบ้วนปากลิสเตอรีนบนขาโต๊ะและผิวหน้าโต๊ะ , ยุงและ แมลงเหล่านั้นก็หายไป. ปีต่อมาฉันผสมลิสเตอรีน 4 ออนซ์ พ่นรอบ ๆ บริเวณที่เรานั่งเพื่อกันยุง มันได้ผลดีทีเดียว... มันยังใช้ได้ดีตอนเราไป ปิคนิคเมื่อพ่นมันลงรอบโต๊ะวางอาหาร และบริเวณที่เด็ก ๆ เล่นกัน และ ในแอ่งนำ้าใกล้ ๆ 4. คุณภาพยาจุดกันยุง · ความแข็งแรง ไม่หักง่าย แยกจากขดง่าย · อัตราการเผา ไม่เร็วไป · ความชื้นไม่มาก ไม่ดับกลางคัน · สารเคมีมีพิษอันตรายไม่มี ปลอดภัยต่อสุขภาพ และรักษาสิ่ง แวดล้อม · คุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.309-2525 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ต้องสามารถทำาให้ยุงลายหงายท้องไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 ในเวลา 20 นาที
 11. 11. 5. สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เป็นสารเคมี ได้แก่ · Allethrin · ไอโซเมอร์ทั้ง 5 (Allethrin, d-Allethrin, Bioallethrin, Esbiothrin, S-Bioallethrin โดยสารเคมีที่ใช้เป็นองค์ประกอบในยา จุดกันยุงมากที่สุดคือ d-Allethrin) · Metofluthrin · Prallethrin และ · Transfluthrin · นอกจากนี้ยังมียาจุดกันยุงที่เป็นสูตรผสมระหว่าง d-Allethrin และสมุนไพร · ยาจุดกันยุงที่ทำาจากสมุนไพรล้วนๆ ได้แก่ ตะไคร้หอม ตะไคร้ หอมผสมผงมะกรูด และใบเสม็ดขาว สารประเภทไพรีทรอยด์ก็สามารถทำาให้เกิดพิษได้ โดยเฉพาะในรายที่ เกิดอาการแพ้จะทำาให้ผิวหนังอักเสบ บวม แดง เยื่อจมูกอักเสบ และมี อาการเหมือนแพ้เกสรดอกไม้ คือ จาม ไอ นำ้ามูกไหล หายใจขัด เป็นต้น แม้จะไม่ค่อยพบอันตรายรุนแรงที่เกิดจากยาจุดกันยุง 6. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ยาจุดกันยุง แต่ผู้ใช้ก็ควรระมัดระวังในการใช้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทรัพย์สินได้ จึงควรปฏิบัติดังนี้ 1. ควรใช้ยาจุดกันยุงในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดี 2. ขาตั้งและสิ่งรองยาจุดกันยุง ต้องทำาด้วยวัสดุโลหะหรือวัตถุอื่นที่ไม่ ติดไฟ 3. ล้างมือทุกครั้งหลังการหยิบใช้หรือสัมผัส และเก็บยาจุดกันยุงไว้ มิดชิด พ้นมือเด็ก และไม่วางไว้ใกล้หรือรวมกับอาหาร 4. ขณะใช้ วางให้ห่างจากของไวไฟหรือของที่เป็นเชื้อไฟได้ และเมื่อ
 12. 12. เลิกใช้แล้วควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุไฟไหม้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากประมาท ► ส่วนผสมยากันยุงสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% 1. เปลือกส้มแห้ง 150 กรัม 2. ตะไคร้หอม 50 กรัม 3. ขี้เลื่อย 50 กรัม 4. แป้งเปียก 200 กรัม ► วิธีทำายากันยุงสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% 1. นำาเปลือกส้มและตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ 2. นำาขี้เลื่อยไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำามาบดละเอียด 3. นำาเปลือกส้ม 3 ส่วน ตะไคร้หอม 1 ส่วน ขี้เลื่อย 1 ส่วน ผสมกัน แล้วนำาแป้งเปียกคลุกรวมกันให้เหนียวเหมือนชันยาเรือ 4. เสร็จแล้วนำาไปใส่บล็อกหรือแม่พิมพ์ แล้วนำาไปตากแดดให้แห้ง สนิท โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน 5. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ พร้อมใช้หรือจำาหน่าย ยาหม่อง ส่วนผสม 1 พาราฟิน 15 กรัม 2 วาสลิน 57 กรัม 3 เมนทอล 9.50 กรัม 4 ผงการบูน 2.50 กรัม 5 นำ้ามันระกำา 8.00 กรัม 6 นำ้ามันอบเชย 1.50 กรัม 7 นำ้ามันเขียว 2.50 กรัม 8 นำ้ามันกานพลู 1.50 กรัม 9 นำ้ามันสะระแหน่ 2.50 กรัม วิธีทำา
 13. 13. 1. นำาพาราฟินและวาสลีนต้มให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 2. นำาส่วนผสมข้อ 3-9 มาคนให้ละลายเข้าด้วยกัน 3. นำาส่วนผสมในข้อ 1-2 ผสมเข้าด้วยกัน หากต้องการยาหม่องสี ต่างๆให้เติมสีนำ้ามันลงไป 4. เทกรอกผ่านกรวยกระดาษเพื่อไม่ให้หกนอกขวด ยาหม่องตะไคร้หอม ส่วนผสม 1 ไพลแก่ 1/2 ก.ก. 2 นำ้ามันงา หรือนำ้ามันมะพร้าว 200 กรัม 3 ขี้ผึ้งบริสุทธิ์ 50 กรัม 4 วาสลิน 50 กรัม 5 การบูร 100 กรัม 6 เมนทอลเกล็ด 100 กรัม 7 พิมเสน 50 กรัม 8 นำ้ามันระกำา 1/2-1 ออนซ์ 9 นำ้ามันกานพลู 1/2-1 ออนซ 10 นำ้ามันตะไคร้ 1/2-1 ออนซ วิธีทำา ขั้นที่1 นำาไพลล้างให้สะอาดหั่นให้เป็นชิ้นบาง ๆ ลงทอดใน นำ้ามันงา หรือนำ้ามันมะพร้าว ใช้ไฟอ่อน ๆ จนกระทั่งไพลเป็นสีเหลืองยกลงกรองเอากากออกให้หมด จะได้นำ้ามันประมาณ 100 กรัม นำารายการที่ 3-4 ใส่คนให้ละลาย ขั้นที่ 2 นำารายการที่ 5 ผสมรายการที่ 6-7 คนให้ละลายเติม รายการที่ 8-10 คนให้เป็นเนื้อเดียวกันและนำาไปผสมขั้นที่ 1 คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ขั้นที่ 3 นำาใส่ลังถึงตั้งไฟให้เดือด แล้วนำาส่วนผสมทั้งหมดใส่ หม้อเคลือบลงนึ่ง คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ประมาณ 5-10 นาที เทใส่ภาชนะขณะที่ร้อน เก็บไว้หรือนำาไปขายต่อไป สรรพคุณ
 14. 14. - ใส่แผลสด แผลอักเสบ - เคล็ดขัดยอก นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย กระดูกแตก กระดู กร้าว - ไล่ยุง

×