Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación videoguard

468 views

Published on

Jornada de presentación proyecto Stamar

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación videoguard

 1. 1. Proyecto FEDER-INNTERCONECTA EXP 00064911 / ITC-20133073
 2. 2. A problemática abordada por Videoguard
 3. 3. A problemática abordada por Videoguard O sector pesqueiro, un axente clave na economía galega • Os sectores extractivo, acuícola e transformador empregan conxuntamente en Galicia a preto de 38.000 persoas, representando aproximadamente o 52% do emprego total pesqueiro en España e o 10% no conxunto da UE. [Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar] • Poboación activa en pesca e acuicultura (2013): 18.000 persoas [Fonte: Instituto Galego de Estatística] • Cifra de negocio da pesca e acuicultura galegas (2008): 1.000 millóns de euros, cun 25% do valor xerado na pesca costeira e no marisqueo. [Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar]
 4. 4. A problemática abordada por Videoguard • Furtivismo na pesca de baixura e marisqueo: un grave problema económico, social e medioambiental • Impacto en: – Sostibilidade do sector – Risco para a saúde pública e imaxe do sector – Perxuizos económicos: perdas directas para pescadores e mariscadores autorizados
 5. 5. A problemática abordada por Videoguard • Importante inversión de recursos por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar para perseguir o furtivismo. • Necesidade dunha vixilancia exhaustiva da costa. Algúns datos: – 122 portos pesqueiros – Aprox. 5000 embarcacións de pesca, das cales preto do 90% están adicadas á pesca de baixura. – Unhas 400 praias adicadas ao marisqueo. • Recursos limitados  efectividade limitada
 6. 6. Obxectivos do proxecto 1. Proporcionar ferramentas tecnolóxicas para a prevención e persecución da pesca e do marisqueo furtivo – Monitorización eficiente de grandes extensións de costa – Mediante unha plataforma de análise de vídeo intelixente 2. Probar a viabilidade dun despregue de vixilancia a longa distancia, que permita o aproveitamento de infraestruturas xa dispoñibles co conseguinte aforro económico. 3. Cubrir as carencias do mercado tanto a nivel tecnolóxico como a nivel de aplicación no contorno marítimo.
 7. 7. Como? 1. Investigación en tecnoloxía de análise de vídeo adaptada a contornos naturais: 1. Análise automática de eventos capturados en vídeo 2. Información de situacións anómalas, lanzando alarmas aos técnicos. 2. Desenvolvemento de plataforma de xestión para vixilancia costeira: Permitirá comprobar a veracidade das alarmas. 3. Despregue dun piloto do sistema no primeiro semestre do ano nunha das rías galegas.
 8. 8. Promotores do proxecto • Proxecto coordinado con: • Desenvolvido por un consorcio de 4 empresas: Coremain, TRC, RETEGAL e Bastet Seguridad. • Participación do Centro Tecnolóxico Gradiant.
 9. 9. Consorcio Desenvolvemento de aplicacións de xestión Operador de grandes infraestruturas de telecomunicacións Desenvolvemento e integración de solucións de rede e almacenamento Desenvolvemento dun servizo de xestión de almacenamento de vídeo indexado Investigación e transferencia de ferramentas de procesado de sinal multimedia
 10. 10. Funcionalidades 1. Detectar embarcacións en zonas de porto e rías, en horario diurno ou nocturno. 2. Detectar persoas en zonas de praia, rochas e bateas, en horario diurno ou nocturno. • Detección fiable a distancias de entre 100m e varios kilómetros. • Estudarase viabilidade técnica da detección entre 5 e 10 km. Comprobación de horarios e calendarios Seguimento de traxectorias de persoas e embarcacións detectadas ao longo do tempo Protección da privacidade: mecanismos para control de acceso a gravacións de vídeo
 11. 11. Arquitectura
 12. 12. Vixilancia costeira en tempo real VIDEOGUARD
 13. 13. Consulta do histórico de eventos VIDEOGUARD
 14. 14. Estacións de vixilancia a curta distancia Distancia sensor-embarcacións < 0.5 km
 15. 15. Estacións de vixilancia a longa distancia Reaproveitamento de infraestructura de torres de telecomunicacións 19/10/2014 03:23:45 Embarcación detectadas en horario prohibido
 16. 16. VIDEOGUARD Alertas do sistema MONITORIZACIÓN EVENTOS DETECTADOS A curta distancia A longa distancia Embarcacións Saídas de porto X En polígonos de bateas X X En rías X Persoas En zonas de marisqueo X X En bateas X
 17. 17. Estado do proxecto • Fase de desenvolvemento finalizada • Piloto de larga distancia despregado durante varios meses • Validación preliminar por parte da Consellería do Mar • Integración do demostrador con outros servizos – Polígonos abertos/pechados – Información meteorolóxica: estado do mar, etc. • Evaluación intermedia por parte de CDTI • Pasos finais: – Evaluación dos límites da tecnoloxía (condicións atmosféricas, precisión…) – Finalizar integración – Despregue e validación do piloto de curta distancia – Validación final por parte da Consellería do Mar
 18. 18. Gracias pola súa atención VIDEOGUARD ITC-20133073

×