Geologische Dienst Nederland

437 views

Published on

De presentatie die tijdens de themabijeenkomst over de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergronds werd gegeven door de heer Hans Hoogart (adviseur en voorlichter BRO van de Geologische Dienst Nederland, TNO). Deze presentatie beschrijft de activiteiten van de organisatie.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geologische Dienst Nederland

 1. 1. 1 24-09-12 Hans Hooghartwelkombij deGeologische Dienst Nederland
 2. 2. 2 24-09-12 Hans HooghartGeologische informatievoorziening GDN data DINO: grootste bestand ondergrondgegevens in NL boringen, sonderingen, seismiek, grondwaterstanden, etc. informatie + kennis vervat in modellen (‘3D kaarten ondergrond) voorspelling opbouw en eigenschappen toepassingen: gas/olie, zout, (grond)water, zand, aardwarmte, bodembewegingen, bouw, archeologie/erfgoed
 3. 3. 3 24-09-12 Hans Hooghartgeologie van Nederland klein Europees land hoge bevolkingsdichtheid hoge landgebruiksdichtheid 60% Holocene (kust- en riviervlakten) 99% Kwartair ondergrondse bestaansbronnen energie zout, zilverzand bouwgrondstoffen ruimte
 4. 4. 4 24-09-12 Hans Hooghartgeologie van Nederland klein Europees land hoge bevolkingsdichtheid hoge landgebruiksdichtheid 60% Holocene (kust- en riviervlakten) 99% Kwartair uitdagingen water laagland, bodemdaling grondslag
 5. 5. 5 24-09-12 Hans HooghartGeologische Dienst Nederland data, informatie en kennis van de Nederlandse ondergrond, voor duurzaam beheer en gebruik ondergrondse bestaansbronnen veilig leven op laaggelegen, dalende bodems reductie risico’s en kosten in de bouw
 6. 6. 624-09-12Hans Hooghart
 7. 7. 724-09-12Hans Hooghart
 8. 8. 8 24-09-12 Hans HooghartGeoTOP
 9. 9. 924-09-12Hans Hooghart

×