Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 15 Ad

Advisory Board præsentationer endelig præsentationer(3).pptx

 1. 1. Advisory Board medlemmer Præsentationer
 2. 2. Politisk udpegede Line Ervolder (C), Anne Marie Geisler (B), Kim Johansen (S), Court Møller (B), Dorte Kollerup Nørbo (F), Søren Peschardt (S), Lars Schmidt (V), Lone Loklindt (B)
 3. 3. Line Ervolder (C) Formand i Miljø- og klimaudvalget, Region hovedstaden • Formand i Klima- og Miljøudvalget, medlem af medlem af Københavns Borgerrepræsentation og Borgerrepræsentation og Næstformand i Sundhedsudvalget. • Derudover er Line medlem af Regionsrådet i Region Region Hovedstaden, Næstformand i den politiske politiske følgegruppe til Mary Elizabeths Hospital Hospital (BørneRiget) og medlem af Klima-, Miljø- og Miljø- ogTrafikudvalget i Danske Regioner
 4. 4. Anne MarieGeisler Andersen (B) Medlem i Udvalget for RegionalUdvikling, RegionSyddanmark • Fra 1. januar 2018 blev hun medlem af Esbjerg Byråd Esbjerg Byråd for RadikaleVenstre og medlem af medlem af Børne- og Familieudvalget samt Social- Social- ogArbejdsmarkedsudvalg • Inden da, medlem af Københavns Borgmesterrepræsentation, hvor hun fra 1. januar januar 2014 havde været næstformand i Socialudvalget, og i 2014 havde været medlem af medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Tidligere Tidligere har hun også været medlem af Folketinget, Folketinget, hvor hun var RadikaleVenstres social-, social-, psykiatri og handicapordfører • Folketingskandidat i Sydsjællands Storkreds • Byrådsmedlem i Esbjerg • Kommuneregionsmedlem i Region Syddanmark Syddanmark • Arbejder for den grønne omstilling og bedre mental bedre mental sundhed, da klima og mistrivsel er vor mistrivsel er vor tids største udfordringer
 5. 5. KimJohansen (S) Næstformand i Udvalget for RegionalUdvikling, Region Syddanmark • Valgt ind regionsrådet i Region Syddanmark for Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han hvor han repræsenterer Socialdemokratiet Socialdemokratiet • Medlem af Forretningsudvalget, Udvalget for Udvalget for regional udvikling og medlem af medlem af Det Særlige Rådgivende Udvalg om Udvalg om DanskTysk Samarbejde • Baggrund inden for den almene boligsektor, boligsektor, hvor demokrati og medindflydelse medindflydelse er en vigtig faktor, og har 20 års har 20 års erfaring inden for kommunalpolitik i kommunalpolitik i Nordfyns Kommune, og 8 år og 8 år som formand for teknik og miljøudvalget og har senest 8 års erfaring som erfaring som formand for arbejdsmarkedsudvalget • Igennem disse erfaringer, er vigtigheden af vigtigheden af medindflydelse og medbestemmelse blevet tydelig, og hvor vigtig hvor vigtig en opgave regionerne løser og de og de deraf afledte konsekvenser ude i kommunerne og hos borgerne KimJohansen (S)
 6. 6. Court Møller (B) Formand i Klima- og miljøudvalget, Rudersdal Kommune • Har siden 2014 været medlem af Økonomiudvalget, Økonomiudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget og medlem af udvalget for sårbare sårbare børn og unge • Byrådsmedlem • Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Udvalget for sårbare børn og unge i og unge i Rudersdal Kommune • ”At Rudersal Kommune er helt i front i den grønne grønne omstilling. Vi skal være en af de bedste bedste kommuner i landet til at omstille varmeforsyningen til grøn varme, transportsektoren skal transportsektoren skal på grønne og bæredygtige bæredygtige drivmidler, og vi skal have rene søer uden rene søer uden udledning af spildevand. Min vision er, at Min vision er, at borgerne er medinddraget i den grønne i den grønne omstilling og tager ejerskab for biodiversitet for biodiversitet og rent grundvand” (dr.dk) • Hans primære mærkesager under sidste kommunalvalg var: Grøn omstilling, børn og unge og unge og borgerinddragelse
 7. 7. Dorte Kollerup Nørbo (F) Næstformand i Klima- og miljøudvalge, Rudersdal Kommune • Er kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal for SF Rudersdal for SF • Kandidat i ContemporaryCulture (MA ofArts) fra Arts) fra KøbenhavnsUniversitet • Partiforeningsformand for SF • Visionen for Rudersdal Kommune: ”Rudersdal skal
 8. 8. Søren Peschardt (S) Formand i Klima, Natur og Miljøudvalget,Vejle Kommune • Arbejder som landmåler/Naboretskonsulent • Medlem afVejle Byråd • Medlem af Økonomiudvalget, udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati • ”EnVejle Fjord, der er så ren, at vejlenserne rent faktisk har rent faktisk har lyst til at hoppe i vandet fra havnekajen”, havnekajen”, det er blandt andre et af scenarierne, Søren scenarierne, Søren peger på, når talen falder på, hvad han på, hvad han vil fokusere på i sin formandsperiode (Vejle formandsperiode (Vejle Amts Folkeblad)
 9. 9. Lars Schmidt (V) Næstformand i Klima, Natur og Miljøudvalg, Vejle Kommune • Byrådsmedlem (V) • Medlem af Økonomiudvalget • Gruppeformand forVenstres byrådsgruppe • Lars’ professionelle karriere har blandt andet bestået andet bestået sit arbejde som chefkonsulent for KHL. chefkonsulent for KHL. Derudover har han en faglig en faglig baggrund som Landbrugstekniker fraVejlby fraVejlby Landbrugsskole (Århus) • ”Jeg arbejder for, at politik skal have rod i almindelige almindelige menneskers hverdag (…) Jeg ønsker, at der ønsker, at der tænkes i helheder, og at vi i en stor en stor kommune somVejle opretholder en god balance god balance mellem by og land, når det gælder udvikling gælder udvikling og investeringer” (ugeavisen.dk)
 10. 10. Lone Loklindt (B) 1. viceborgmester i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg • Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Kommunalbestyrelse, Frederiksberg Kommune Kommune • Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget • I byrådet: 2009-2011, 2018-nu • Fhv. medlem af Folketinget: 2011-2015 • Formand I Nyt Europa • ”Frederiksberg skal vise vejen som en klimaneutral by klimaneutral by (…) Kommunen skal sikre rammerne rammerne for borgernes bæredygtige livsstil” livsstil”
 11. 11. Eksterne medlemmer Frederik Sandby, Kurt Strand, Camilla Gregersen, Steen Hildebrandt
 12. 12. FrederikSandby Sekretariatsleder, Klimabevægelsen i Danmark, medstifter, DenGrønne Studenterbevægelse • Kandidat i klimaforandringer fra Københavns KøbenhavnsUniversitet Hvad er Klimabevægelsen i Danmark? • Mobiliserer befolkningen og laver kampagner for kampagner for at veksle befolkningens krav til krav til politisk handling, der sikrer en grøn og grøn og retfærdig omstilling til et bæredygtigt bæredygtigt samfund Hvad er DenGrønne Studenterbevægelse? • En gruppe af unge klimaaktivister der kæmper for kæmper for en grøn retfærdig fremtid, gennem gennem strukturelle forandringer i samfundet samfundet • Baseret på frivillighed, er partipolitisk uafhængigt uafhængigt og stræber efter en flad organisationsstruktur
 13. 13. KurtStrand Journalist, foredragsholder, moderator, underviser og coach • Ekspert i konstruktiv journalistik og fellow på på Constructive Insititute • Journalist med over 40 års erfaring og har siden siden begyndelsen af 1990’erne undervist i journalistik, interview og fortælleteknik • Holder foredrag om medier og fungerer som som ordstyrer ved konferencer, debatter og høringer høringer • Har tidligere været studievært på ”Mennesker og ”Mennesker og medier”, ”Presselogen” og ”Deadline” ”Deadline” • Desuden forfatter til flere bøger om journalistik og journalistik og politik
 14. 14. CamillaGregersen Formand for Dansk Magisterforening og medlem af Dataetisk Råd • Formand for DM siden 2015, som er en fagforening fagforening for akademikere inden for naturvidenskab, humaniora, IT og samfundsvidenskab • Medlem af Dataetisk Råd, udpeget af Finansministeren • Kandidatgrad i uddannelsesstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet og har har suppleret med en MBA i Business Administration Administration fra Syddansk Universitet • Optaget af dataetiske problemstillinger i forhold til forhold til borgernes retssikkerhed, privatliv og tillid til og tillid til virksomheders og det offentliges brug af brug af data
 15. 15. Steen Hildebrandt Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation,AarhusUniversitet • Ekspert i bæredygtig omstilling • Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse ved ledelse ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS • Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi for filosofi og læring på det samfundsvidenskabelige samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Universitet • I en årrække fagredaktør på dagbladet Børsen, Børsen, boganmelder på Kristeligt Dagblad og og blogger på Mandag Morgen

×