Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Insight240112_osakassopimus_start-up

1,650 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Insight240112_osakassopimus_start-up

  1. 1. HYVÄ OSAKASSOPIMUS Spinno 24.1.2012
  2. 2. Kalliolaw Asianajotoimisto Oy <ul><li>YLEISTÄ : </li></ul><ul><li>perustettu 2000; orgaanisesti kasvava asiantuntijayhtiö (13 henkilöä) </li></ul><ul><li>toimistot Helsingissä ja Turussa </li></ul><ul><li>PÄÄTOIMIALAT: </li></ul><ul><li>M&A (yrityskaupat ja –järjestelyt; rahoituskierrokset) </li></ul><ul><li>Teknologiasektori (ICT, bio ja nano) </li></ul><ul><li>Sähköinen liiketoiminta ja tietoturva </li></ul><ul><li>Kaivosala </li></ul><ul><li>ASIAKKAAT: </li></ul><ul><li>Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset, start-up’sta pörssiyhtiöön (kotimaiset ja ulkomaiset) </li></ul><ul><li>REFERENSSIT: </li></ul><ul><li>ACQ Global Awards 2011 mm.: </li></ul><ul><li>Paras Pohjoismaiden Asianajotoimisto (Law Firm of the Year for Nordic) </li></ul><ul><li>Paras Yritysjärjestelyasianajotoimisto (M&A Law Firm of the Year for Nordic) </li></ul><ul><li>Suomen Paras Kaivosalan Asianajotoimisto vuosina 2008-2011 </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Lähtökohta </li></ul><ul><li>Tehkää aina kun on enemmän kuin yksi osakas </li></ul><ul><li>Käyttäkää asiantuntijaa ainakin lopuksi sopimuksen läpilukemiseen; ”nettipohja” </li></ul><ul><li>Pääosakassopimus vai myös vähemmistöosakassopimus? </li></ul><ul><li>Suomeksi vai englanniksi? </li></ul><ul><li>Osapuolet ja osakkeet </li></ul><ul><li>Vain osakkaat vaiko myös yhtiö? </li></ul><ul><li>Voiko jättää jonkun osakkaan ulkopuolelle? </li></ul><ul><li>Osakesarjat (eri oikeudet; äänivallaton osake; etuosake) </li></ul><ul><li>3. Hallitus </li></ul><ul><li>- Kenellä oikeus nimetä hallituksen jäsenet? </li></ul>HYVÄ OSAKASSOPIMUS
  4. 4. <ul><li>4. Päätöksenteko </li></ul><ul><li>Jos mitään ei sovita, osakeyhtiölain mukaan </li></ul><ul><li>Mieti mitkä asiat sellaisia, joihin tarvitaan määräenemmistöpäätös esim. 2/3 osakkaista tai 2/3 hallituksen jäsenistä taikka aina tietyn henkilön (perustaja) suostumus </li></ul><ul><li>Työskentelyvelvoite (tärkeä!) </li></ul><ul><li>Keneltä edellytetään sitoutumista työskentelyyn? </li></ul><ul><li>Mieti mitä tapahtuu, jos ei täytä velvoitettaan? </li></ul><ul><li>Bad leaver – good leaver </li></ul><ul><li>osakkeiden luovutus? </li></ul>HYVÄ OSAKASSOPIMUS
  5. 5. HYVÄ OSAKASSOPIMUS <ul><li>Osakkeiden luovutusrajoitukset (tärkeä!) </li></ul><ul><li>Tärkeä sopia milloin ja kenelle osakkeita saa luovuttaa, muutoin luovutusvapaus </li></ul><ul><li>Etuosto-oikeus </li></ul><ul><li>Myötämyyntioikeus </li></ul><ul><li>Myötämyyntivelvoite </li></ul><ul><li>Kuolintapaus </li></ul><ul><li>Luovutuksensaajan asema (väh. osakassop.?) </li></ul>
  6. 6. HYVÄ OSAKASSOPIMUS <ul><li>Kilpailu- ja rekrytointikielto </li></ul><ul><li>Keitä koskee ja mikä on kilpailevaa toimintaa? </li></ul><ul><li>Seuraukset jos rikotaan? </li></ul><ul><li>IPR; salassapito </li></ul><ul><li>Työstä tulevat IPR:t tultava yhtiölle </li></ul><ul><li>Salassapito yhtiön luottamukselliseen aineistoon </li></ul><ul><li>9. Riitojen ratkaisu </li></ul><ul><li>- Välimiesoikeus vs. yleinen tuomioistuin </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Kiitos! </li></ul>
  8. 8. Yhteystiedot <ul><li>Jukka Kallio </li></ul><ul><li>Osakas, toimitusjohtaja </li></ul><ul><li>Kalliolaw Asianajotoimisto Oy – </li></ul><ul><li>Attorneys at Law </li></ul><ul><li>Tel: 09-6812 930 </li></ul><ul><li>Mobile: 050-5911 085 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×