Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategisch plan

2,659 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Strategisch plan

 1. 1. STRATEGISCH PLAN Theo Weijters is als zelfstandig adviseur/ ondernemer aangesloten bij Sparks – Stichting Orde van bedrijfsadviseurs www.sparksinbusiness.nl
 2. 2. Sparks, of Sparks in Business, is de Stichting Orde van Geaccrediteerde Bedrijfsadviseurs. De aangesloten adviseur-ondernemers hebben allen ruime ervaring als ondernemer en/of als directielid van een grotere onderneming. Zij beschikken allen over kennis van en ervaring in algemeen management en hebben daarnaast veelal ook een specialistische achtergrond. Zij zetten hun eigen expertise en ervaring en die van collega’s in om te sparren, kennis te delen en te klankborden met collega-ondernemers. Deze adviseurs zijn allemaal zelfstandige ondernemers. Zij hebben aangetoond en blijven regelmatig aantonen, dat zij voldoen aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van de orde. Door hun aansluiting hebben zij het recht gekregen om het Sparks-label te gebruiken naast en alleen in combinatie met hun eigen bedrijfsnaam. Daar staat tegenover dat zij zich ook hebben gebonden aan een aantal regels, bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteitszorg, geheimhouding, permanente educatie en de afhandeling van eventuele klachten. Voor meer informatie, zie www.sparksinbusiness.nl
 3. 3. Waar staat u ? <ul><li>Bent u voorbereid op de toekomst ? </li></ul><ul><li>Kunt u de concurrentie volgen ? </li></ul><ul><li>Hoe onderscheidend bent u ? </li></ul><ul><li>Maakt u gebruik van alle kennis en know how in uw onderneming ? </li></ul><ul><li>Wat is uw reactiesnelheid ? Kunt u de markt volgen ? </li></ul><ul><li>Kunnen uw medewerkers u volgen ? </li></ul><ul><li>Staan alle neuzen in dezelfde richting ? </li></ul><ul><li>Wie maakt uw strategie: uzelf, uw MT of een extern adviseur ? </li></ul><ul><li>En waar wilt u staan ? </li></ul>
 4. 4. De essentie van een strategisch plan <ul><li>Beknopt gewenst toekomstbeeld (3 jaar) </li></ul><ul><li>Beleid en financiële prognoses komend jaar </li></ul><ul><li>Instrument voor doelgerichte keuzes </li></ul><ul><li>Inzicht in en overzicht op de bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Sneller reageren en anticiperen op ontwikkelingen </li></ul><ul><li>in markten en maatschappij </li></ul><ul><li>Sneller samen de juiste knopen doorhakken </li></ul>Waarom ?
 5. 5. Onderdelen strategisch plan <ul><li>1. Missie ( De opdracht voor de onderneming ) </li></ul><ul><li>2. Doelstellingen </li></ul><ul><li>( Succesfactoren ) </li></ul><ul><li>3. Strategie </li></ul><ul><li>( Toekomstbeeld ) </li></ul><ul><li>4. Beleid </li></ul><ul><li>( Uitgangspunten komende jaar / cruciale bedrijfsfacetten ) </li></ul><ul><li>5. Resultatenprognose </li></ul><ul><li>( Prognose omzet, brutowinst, kosten en nettoresultaat </li></ul><ul><li>komende jaar ) </li></ul><ul><li>6. Financieringsprognose </li></ul><ul><li>( Prognose financiering komende jaar ) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>1. Resultaat </li></ul><ul><li>richten op de meest kansvolle marktsegmenten </li></ul><ul><li>productontwikkeling conform de marktbehoeften </li></ul><ul><li>effectief relatiemanagement </li></ul><ul><li>breed gedragen kostenbeheersing </li></ul><ul><li>2. Aansturing </li></ul><ul><li>relevante en praktische stuurcijfers </li></ul><ul><li>prioriteiten op basis van de gekozen strategie en beleid </li></ul><ul><li>snel inhaken op gewijzigde omstandigheden persoonlijke doelen </li></ul><ul><li>vermijden van ad hoc besluitvorming </li></ul><ul><li>3. Professionaliteit </li></ul><ul><li>duidelijke keuzes in strategie en beleid </li></ul><ul><li>budgetten met e en stevige basis in strategie en beleid </li></ul><ul><li>ontwikkelen van een integraal verbeterinstrument voor de bedrijfsvoering </li></ul>Verbetering in: Wat te bereiken ?
 7. 7. de strategische lijnen uitzetten, invoeren, bewaken en bijsturen. <ul><li>Mogelijke ondersteuning </li></ul><ul><li>Training van het managementteam bij het maken van het strategisch plan : </li></ul><ul><li>inzicht in het waarom, wat en hoe </li></ul><ul><li>motivatie om samen een optimaal strategisch plan te maken, en…… waar te maken </li></ul><ul><li>samen vaststellen van de missie en succesfactoren </li></ul><ul><li>Desgewenst te faciliteren: </li></ul><ul><li>planning en controle van het proces </li></ul><ul><li>ondersteunen van leden van het managementteam bij hun bijdrage </li></ul>Kerntaak van het MT
 8. 8. Ongetwijfeld denkt u nu ………… Het gaat toch al jaren goed. Het is alleen maar papier. Zonde van de tijd en het geld. Doet de concurrent dit dan wel ? We hebben het al druk genoeg. En wat kost dat dan allemaal ? Kunnen wij dit wel ? Geeft dit niet veel gedoe / heibel ? U geeft helemaal gelijk …………… Verwachting ?
 9. 9. Maar wat levert het u op ? <ul><li>Minder stress </li></ul><ul><li>Duidelijkheid </li></ul><ul><li>Fijn, weer tijd om te ondernemen ! </li></ul><ul><li>Een succesvol bedrijf  werkkapitaal </li></ul><ul><li>Eindelijk eensgezindheid  er samen voor gaan </li></ul><ul><li>U krijgt geluk </li></ul>Tenslotte
 10. 10. Theo Weijters Contactgegevens : http://bit.ly/sparkstw persoonlijk actief onder de handelsnaam VIB SUPPORT Advice with a Vision Contactgegevens
 11. 11. De inhoud van deze presentatie is de verantwoordelijkheid van de auteur - een zelfstandig adviseur/ ondernemer die is aangesloten bij Sparks. Zijn of haar naam en contactgegevens vindt u op de voorlaatste slide. Sparks, of Sparks in Business, is de Stichting Orde van Geaccrediteerde Bedrijfsadviseurs. Sparks heeft geen medewerkers in (loon)dienst en gaat zelf geen relaties aan met klanten. De aangesloten adviseurs zijn allemaal zelfstandige ondernemers, die zich gezamenlijk kunnen presenteren onder het label van de orde. De adviseur die zich aangesloten heeft bij de Orde is een zelfstandig ondernemer en sluit overeenkomsten uitsluitend voor eigen rekening en risico. Theo Weijters is als zelfstandig adviseur/ ondernemer aangesloten bij Sparks – stichting Orde van bedrijfsadviseurs www.sparksinbusiness.nl Disclaimer

×