Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013

Her kan du laste ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen onsdag 14. august 2013.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013

 1. 1. SpareBank 1Gruppen Presentasjon 1. halvår 2013 SpareBank 1Gruppen 14 august 2013 - Kirsten Idebøen adm direktør14. august 2013 - Kirsten Idebøen, adm. direktør
 2. 2. Slik gikk det 1. halvår 2013 • Betydelig resultatfremgang – MNOK 531 (296) før skatt g 3 • Premievekst og godt resultat i livsforsikringsvirksomheten • Bufferkapitalen er økt ytterligere M k d l d d å t i f ik i d kt l• Markedsledende på nytegning av personforsikringsprodukter, og lave markedsandeler på kapitalintensive produkter L h t f b d i ikli i t bid til dt lt t i• Lønnsomhetsforbedringer og avviklingsgevinster bidro til godt resultat i skadeforsikringsvirksomheten • Brutto combined ratio på 89,8 %, ned 10 prosentpoeng fra 1. halvår 2012 • Ny styringsstruktur og ny ledelse - integrering av finanskonsernet, SpareBank 1 Gruppen, og Alliansesamarbeidet 2
 3. 3. Nøkkeltall Resultat før skatt hittil i år (MNOK)Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 531 164 145 170 295 308 296 123 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår2. kv 2. kv 2. kv 2. kv Annualisert egenkapitalavkastning (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 1. halvår 2010 1. halvår 2011 1. halvår 2012 1. halvår 2013 2. kv 2010 2. kv 2011 2. kv 2012 2. kv 2013 11,9 15,6 15,9 16,7 14,6 14,0 14,6 10,5 10,5 14,0 3 1. halvår 2010 1. halvår 2011 1. halvår 2012 1. halvår 2013 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013
 4. 4. Nær dobling i resultat før skatt fra datterselskapeneNær dobling i resultat før skatt fra datterselskapene 438 1 halvår 2012 284 1. halvår 2012 1. halvår 2013 236 236 284 1416 3 -2 -90 3 -35 - - g n s orsikrings somhet orsikrings somhet ODIN orvaltning rdrings- nistrasjon SB1 Markets 4 Livsfo virk Skadefo virks Fo For admin
 5. 5. Forretningsområde F ik i Integreringen mellom livs- og 5 Forsikring skadeforsikringsvirksomheten er en suksess
 6. 6. Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet) Sterk forbedring i forsikringsenhetenSterk forbedring i forsikringsenheten Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Combined ratio risikoforsikring per 1. halvår 2013 94 5 95,2 93 9 92 7 95 5 C bi d K t d 22,2 21,7 14,1 17,3 19,1 19,1 24,8 18,5 20,1 88,9 94,5 95,2 93,9 92,7 95,5 89,1 83,4 82,6 Combined ratio Skadeprosent Kostnads- prosent 83,0 % 63,8 % 19,3 % 66,8 72,8 81,1 76,6 73,6 76,4 64,3 64,9 62,6 85,0 % 63,1 % 21,9 % 85,3 % 69,5 % 15,8 % 2. kv 2011 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Skadeprosent Kostnadsprosent Realiserte effekter av sammenslåing (MNOK) 88,2 % 75,4 % 12,7 % 89,9 % 72,6 % 17,2 % *S B k 1 t ll f i ik f ik i i kl S B k 1 Sk d f ik i k + i ik d kt*SpareBank 1s tall for risikoforsikring inkl. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter juridisk hjemmehørende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS) 131 179 214 225 131 6 2013 2014 2015 Realisertårseffektper30.06.13 Måltotale effekter akkumulert
 7. 7. SpareBank 1Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Godt i rute med oppreserveringen for langt liv Gode buffere 14 8 16,3 14 8 15 5 Godt i rute med oppreserveringen for langt liv. Gode buffere Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) 142 147 12,8 14,8 13,6 14,8 15,5 94 142 147 137 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Markedsandel personforsikring 1. kv 2013 (1. kv 2012) 1. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Hovedtall 1. halvår 2013 (1. halvår 2012) i MNOK •Brutto premieinntekter: 2.039 (1.870) •Risikoresultat: 185 (122) Plass Selskap Markedsandel Nytegnet premie 131 (131) MNOK 1 S B k 1 27 2 % (32 2 %) Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital •Risikoresultat: 185 (122) •Administrasjonsresultat: -11 (-26) •Renteresultat: 205 (120) 1 - SpareBank 1 27,2 % (32,2 %) 2 - Gjensidige 23,9 % (17,4 %) 3 - Frende 16,5 % (12,0 %) 7 •Resultat før skatt: 284 (236) 4 - Nordea 11,2 % (14,6 %) 5 - Eika 8,7 % (8,8 %)
 8. 8. SpareBank 1Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Sterk resultatutvikling drevet av avviklingsgevinsterSterk resultatutvikling – drevet av avviklingsgevinster og reduserte erstatningskostnader Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK) 265 175 166 174 112 135 141 104 124 140 158 175 70 Hovedtall 1. halvår 2013 (1. halvår 2012) i MNOK 1. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 4. kv 2013 Realisertårseffekt Måltotale effekter akkumulert ( ) •Brutto premieinntekter: 2.984 (3.144) •Forsikringsresultat: 190 (12) 8 •Resultat før skatt: 438 (236)
 9. 9. ODIN Forvaltning Kostnadsreduserende tiltak bidro til 9 resultatfremgang
 10. 10. ODIN Forvaltning Kostnadsreduserende tiltak bidro til resultatfremgangKostnadsreduserende tiltak bidro til resultatfremgang Fondet Indeks Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%) 22,7 2 2 16,0 7 2 16,1 19,1 ,0 25,0 Fondet Indeks 8,4 7,7 1,7 13,2 9,2 13,2 11,4 8,8 8,6 7,9 11,1 1 6,3 13,7 13,2 12,0 11,3 1 -1,6 14, 12,1 ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Norden ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Emerging Markets ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom I -0,5 -1,5 1. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i år (%) 10,0 12,0 Markedsandel aksjefond Markedandel kombinasjonsfond Hovedtall 1. halvår 2013 (1. halvår 2012) i MNOK •Driftsinntekter: 136 (131) 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 •Resultat før skatt: 16 (-2) •Forvaltningskapital: 27.318 (23.541) 10 0,0 2011 2012 2013
 11. 11. Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje, 11 underskudd i inkassovirksomheten
 12. 12. Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og porteføljeGod inntjening innenfor factoring og portefølje, underskudd i inkassovirksomheten Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 19,81 halvår 2012 • Factoring 11 6 19,81. halvår 2012 1. halvår 2013 Factoring - sterkest vekst i markedet - markedsandel på 16,9 % (14,6 %) I k 4,4 3,8 11,6 9,7 3,9 7,9 • Inkasso - mistet 2-3 større kunder - utfordrende markedsforhold - men økning i antall nye inkassooppdrag de3,8 3,9 -5,7 men økning i antall nye inkassooppdrag de siste 12 mnd FO Factoring FO Portefølje Conecto (Inkasso) Sum Fordrings- administrasjon 12
 13. 13. SpareBank 1 Markets Forbedringene i SpareBank 1 Markets fortsetter, 13 p med de høyeste inntekter i ett kvartal noen gang
 14. 14. SpareBank 1 Markets B k l i k iBeste kvartal inntektsmessig B kf t i t kt i k t l t (MNOK) Hovedtall 1 halvår 2013 (1 halvår 2012) i MNOKBokførte inntekter i kvartalet (MNOK) 50 46 61 Hovedtall 1. halvår 2013 (1. halvår 2012) i MNOK • Inntekter: 107 (73) • Ordinært driftsresultat: 4 (-37) R lt t f k tt 35 ( 90)40 27 46 • Resultat før skatt: -35 (-90) Hovedtall 2. kvartal 2013 (2. kvartal 2012) i MNOK 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 • Inntekter: 61 (40) • Ordinært driftsresultat: 9 (-18) • Resultat før skatt: -10 (-45) Inntektsbidrag fra forretningsområdene (MNOK) 2013 2012 2013 2012 1. halvår2. kvartal 2013 2012 2013 2012 Equities & HY 15,3 9,6 37,6 24,2 DCM/FX 15,8 4,6 25,0 13,8 Corporate 28,1 24,4 40,0 31,5 Bankkanalen 2,1 1,4 4,5 3,4 S i t kt 61 3 40 0 107 2 72 9 14 Sum inntekter 61,3 40,0 107,2 72,9
 15. 15. Best på egenkapitalavkastningBest på egenkapitalavkastning Gjennomsnitt1 halvår Gjennomsnitt 2010-2012 SpareBank 1 Gruppen 15,6 % 12,8 % 1. halvår 2013 Handelsbanken 14,2 % 13,8 % Nordea 11,3 % 11,5 % DNB 10,8 % 12,2 % Storebrand 10,6 % 8,1 %, , Gjensidige 9,8 % 14,2 % Danske Bank 5 2 % 2 9 %Danske Bank 5,2 % 2,9 % 15 Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern
 16. 16. Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen 16
 17. 17. Appendikspp
 18. 18. SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og  distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 % Produkter provisjon og utbytteProdukter, provisjon og utbytte Salg SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 NæringskredittSpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Forsikring SpareBank 1 Medlemskort SpareBank 1 Gruppen AS Virksomheter i  SpareBank 1‐ alliansen EiendomsMegler 1 (100 %) (100 %) SpareBank 1 Markets (97,80 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) Conecto Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim kreditt/Stavanger læring/Tromsø Conecto (100 %) 18 Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/Stavanger, læring/Tromsø  
 19. 19. SpareBank 1 Gruppen Ny ledelsesstruktur fra 01 07 2013Ny ledelsesstruktur fra 01.07.2013 Administrerende direktør Kirsten Idebøen Risikostyring og Compliance Torbjørn Martinsen IT Eivind Gjemdal Virksomhetsstyring Jarle Haug Produktselskaper Turid Grotmoll Rune Selmar Forretningsutvikling Iren Rutle Marked Tore Haarberg Sparing Rune Selmar g Betaling Finansiering
 20. 20. Resultat for 1. halvår 2013 Beløp i mill. kroner 2013 2012 2013 2012 å 1. halvår2. kvartal Andel resultat fra forretningsområdene før skatt -SpareBank 1 Forsikring AS 137,0 141,8 284,4 235,8 -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 173,6 70,4 438,4 235,9 -ODIN Forvaltning AS 7 7 -1 5 16 2 -2 0ODIN Forvaltning AS 7,7 1,5 16,2 2,0 -SpareBank 1 Markets AS -10,0 -44,9 -34,8 -89,7 -SpareBank 1 Medlemskort AS 1,9 2,4 5,7 5,2 -SpareBank 1 Gruppen Finans AS 5,0 0,5 8,7 2,6 C t AS 5 1 7 0 5 7 11 6-Conecto AS -5,1 7,0 -5,7 11,6 -konsernjusteringer 4,6 -9,0 4,6 -9,0 Netto driftskostnader i morselskapet -5,1 -26,1 -28,1 -59,6 Netto finanskostnader i morselskapet -15,5 -17,7 -34,9 -34,5 *) p , , , , Avskrivninger og nedskrivninger -123,9 0,0 -123,9 0,0 Konsernresultat før skatt 170,2 122,9 530,5 296,4 Skattekostnad -83,1 -59,5 -128,4 -33,1 Konsernresultat etter skatt 87 1 63 4 402 1 263 3 *) I 2. kvartal 2013 ble det foretatt en nedskrivning av verdien av aksjene i SpareBank 1 Markets AS med 122 mill. kroner Konsernresultat etter skatt 87,1 63,4 402,1 263,3 20
 21. 21. SpareBank 1 Gruppen konsern N kk lt llNøkkeltall 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 SB1 Gruppen konsernSB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 443,4 Annualisert egenkapitalavkastning (%) 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5g ( ) , , , , , , , Administrasjonsresultat (MNOK) -10,9 -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -56,2 Renteresultat (MNOK) 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8 Resultat etter skatt (MNOK) 93,4 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 189,2 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 62,4 Netto finansinntekter (MNOK) 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6 Resultat etter skatt (MNOK) 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1 Skadeprosent f.e.r (%) 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r (%) 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 % Bestandspremie (MNOK) 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446Bestandspremie (MNOK) 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1 Resultat etter skatt (MNOK) 5,6 6,1 -18,6 1,4 -1,0 -0,3 -18,5 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 27 318 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5 0 % 4 8 % 4 4 % 4 0 % 4 1 % 3 8 % 4 4 %Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 61,3 45,9 50,1 26,6 40,0 32,9 149,6 Resultat etter skatt (MNOK) -7,2 -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -124,4 Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) -1 0 2 9 6 1 3 4 6 0 5 5 21 0 21 Resultat etter skatt (MNOK) -1,0 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 21,0 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 22. 22. SpareBank 1 Gruppen konsern K t l i lt tKvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv MNOK 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Forsikring 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 - ODIN Forvaltning 7,7 8,4 -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 - SpareBank 1 Markets -10,0 -24,8 -14,6 -64,2 -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 - SpareBank 1 Medlemskort 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 - Fordringsadministrasjon -0,1 3,1 7,2 3,8 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 - Konsernjusteringer 4,6 0,0 -0,4 1,0 -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 Sum resultat datterselskaper før skatt 314,7 402,7 271,1 274,9 166,6 223,8 188,1 -26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 Driftskostnader morselskap -5,1 -23,0 -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 Netto finans morselskap -15,5 -19,4 -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 Avskrivninger og nedskrivninger -123,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 170,2 360,3 234,0 256,2 122,9 173,5 139,6 -60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 Skattekostnad -83,1 -45,3 -281,6 -28,5 -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 Resultat etter skatt 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 87,2 315,5 -47,3 228,8 64,2 200,7 282,6 -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 Mi it t d l lt t tt k tt 0 1 0 4 0 3 1 1 0 8 0 8 1 6 1 1 0 8 0 5 3 9 4 8 0 3Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,1 -0,4 -0,3 -1,1 -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 22
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) R lt t f h l åResultat for 1. halvår 2013 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 1. halvår Beløp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Risikoinntekter 453,1 430,1 369,1 883,2 730,3 1 613,3 Risikokostnader -343,6 -334,4 -266,2 -678,0 -606,6 -1 303,3 Risikoresultat 109,5 95,7 102,9 205,2 123,6 310,0 Tekniske avsetninger -5,1 -15,0 -10,3 -20,2 -1,6 -18,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 104,3 80,7 92,6 185,0 122,0 291,5 Oppreservering -7,4 -10,4 0,0 -17,8 0,0 -50,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 96,9 70,3 92,6 167,2 122,0 240,9 Gebyrer 203,7 196,9 180,9 400,5 365,7 747,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -146,0 -130,3 -137,4 -276,3 -265,9 -541,3 Provisjoner -68,6 -66,8 -62,5 -135,4 -126,2 -262,1 Ad i i t j lt t 10 9 0 2 19 0 11 2 26 4 56 2Administrasjonsresultat -10,9 -0,2 -19,0 -11,2 -26,4 -56,2 Netto finansinntekter 154,3 276,5 153,1 430,8 341,7 732,3 Garantert rente -116,2 -110,2 -106,1 -226,3 -221,5 -463,6 Renteresultat 38,1 166,3 47,0 204,5 120,2 268,8 Oppreservering -2,8 -66,6 -10,3 -69,3 -41,6 -94,7 Renteresultat etter oppreservering 35 4 99 7 36 7 135 1 78 6 174 1Renteresultat etter oppreservering 35,4 99,7 36,7 135,1 78,6 174,1 Vederlag for rentegaranti 4,5 4,1 6,1 8,6 12,4 25,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 125,9 173,9 116,6 299,8 186,6 384,7 Ufordelt resultat til kunder -9,7 -63,3 -27,7 -72,9 -42,9 -86,8 Avkastning på selskapets midler 20,8 36,8 52,9 57,6 92,1 181,5 Resultat til eier før skatt 137,0 147,4 141,8 284,4 235,8 479,4, , , , , , Skattekostnad -43,6 -11,1 -52,6 -54,7 -20,9 -290,2 Resultat til eier etter skatt 93,4 136,4 89,1 229,8 214,9 189,2 Nøkkeltall 1. halvår Året 23 2013 2012 2012 Kapitaldekning 17,6 % 20,0 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 15,5 % 14,8 % 13,6 %
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) R lt t t f lj f h l åResultat per portefølje for 1. halvår 2013 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 190,4 -0,7 -4,6 0,0 185,0 Administrasjonsresultat 18,7 -13,4 -16,5 0,0 -11,2 Renteresultat 140,9 59,0 3,4 1,2 204,5, , , , , Oppreservering -87,2 0,0 0,0 0,0 -87,2 Vederlag for rentegaranti 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6 Resultat til kunde -27,5 -44,9 -0,5 0,0 -72,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 57,6 57,6 Sum 243 9 0 0 -18 3 58 8 284 4Sum 243,9 0,0 18,3 58,8 284,4 24
 25. 25. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Ut ikli i i i t ktUtvikling i premieinntekter 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 I di id ll / j f ik i 81 4 79 8 72 3 161 2 144 6 325 3 1. halvår Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 81,4 79,8 72,3 161,2 144,6 325,3 Individuelle kapitalforsikringer 159,8 155,6 150,2 315,4 298,1 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 73,7 295,0 74,4 368,7 318,7 528,9 Ulykkesforsikringer 59,7 57,6 55,1 117,3 108,9 223,0 Gruppelivsforsikringer 151,0 265,6 132,2 416,7 371,3 632,5 Unit Link - Renteforsikringer 3,0 8,6 8,5 11,6 17,9 34,4 Unit Link - Kapitalforsikringer 16,8 33,2 35,2 50,0 71,9 134,7 Innskuddstjenestepensjon 301,9 296,0 273,1 597,8 538,2 1 123,8 Sum brutto forfalte premieinntekter 847,3 1 191,3 801,1 2 038,6 1 869,6 3 610,2 Overførte premiereserver fra andre selskaper 202,4 98,7 194,7 301,1 297,0 575,2Overførte premiereserver fra andre selskaper 202,4 98,7 194,7 301,1 297,0 575,2 Avgitt gjenforsikringspremie -46,0 -47,5 -41,2 -93,5 -69,8 -154,5 Premieinntekter for egen regning 1 003,7 1 242,6 954,5 2 246,3 2 096,8 4 030,8 25
 26. 26. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Avkastning for kundeporteføljer med garanti perAvkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: Bokført avkastning: 3,4 2,8 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 2,6 2 0 2,1 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 2. kv 2013 2,3 1,3 1,4 1,6 1,9 2,4 , Prosent 1,6 0,9 1,1 1,4 1,9 2,0 Prosent SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea 26 Kilde: selskapspresentasjoner
 27. 27. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti perAvkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 30.06.2013 Ak j N Prosent 13,4 5,7 Aksjer utland Aksjer Norge 2,4 1,4 Obligasjon Norge Pengemarked 2,5 -1,6 Hold til forfall Obligasjon utland 3,4 , Eiendom 27
 28. 28. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Balanse per 30 06 2013Balanse per 30.06.2013 Åå Året Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Immaterielle eiendeler 190 134 165 Investeringer 3 352 2 851 3 140 Gj f ik i d l f ik i f likt l 237 207 213 1. halvår Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 237 207 213 Fordringer 106 90 105 Andre eiendeler 154 276 128 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 6 Investeringer i kollektivporteføljen 17 849 16 581 17 062Investeringer i kollektivporteføljen 17 849 16 581 17 062 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 9 335 7 451 8 239 SUM EIENDELER 31 223 27 589 29 059 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 658 643 428 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 17 621 16 401 16 953 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 9 474 7 557 8 347 Avsetning for forpliktelser 471 73 275 P i d t f j f ik i l k 141 139 139Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 141 139 139 Forpliktelser 475 437 553 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 110 67 90 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 31 223 27 589 29 059 28
 29. 29. Aktivaallokering per portefølje per 30.06.2013g p p f j p 3 3 (31.12.2012) SB1 Skadeforsikring konsern SB1 Forsikring AS K ll k i f ljI l f l Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 9,0 (8,2) % 11 1 (11 0) % 10,6 (10,1) % 41,8 (39,2) % 13,2 (12,6) % 0,3 (0,7) % 0,1 (0,2) % 18 2 (18 4) % Investeringsvalgporteføljen 11,1 (11,0) %( ) 18,2 (18,4) % 45,7 (46,3) % 69,3 (70,7) % 26,1 (27,8) % 18,7 (19,6) % 67,4 (65,7) % 14,2 (15,8) % 53,8 (53,2) % 0,5 (0,4) % Aksjer Annet Aksjer NOK 17 6 (16 9) mrd NOK 3 3 (3 1) mrd NOK 10 9 (11 0) mrdNOK 9 3 (8 2) mrd Aksjer Annet Obligasjoner Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 29 NOK 17,6 (16,9) mrd. NOK 3,3 (3,1) mrd. NOK 10,9 (11,0) mrd.NOK 9,3 (8,2) mrd.
 30. 30. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern R lt t f h l åResultat for 1. halvår 2013 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Forfalt brutto premie 1 370,8 1 612,9 1 431,1 2 983,7 3 144,2 5 600,4 Opptjente premier f.e.r. 1 174,0 1 193,1 1 257,3 2 367,2 2 491,8 5 073,1 Påløpne erstatninger f.e.r. -862,0 -875,0 -982,7 -1 737,0 -2 026,4 -3 968,1 f f 1. halvår Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -221,4 -218,7 -230,0 -440,0 -441,0 -1 015,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 6,7 5,2 1,7 11,9 2,9 14,3 Andre tekniske avsetninger 0,7 -13,0 -15,1 -12,2 -15,6 -41,2 Forsikringsresultat 98,1 91,7 31,1 189,9 11,6 62,4 Netto finansinntekter 70,7 170,1 51,0 240,7 244,9 537,6 Andre kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Andre kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Resultat før sikkerhetsavsetninger 168,8 261,8 82,1 430,6 256,6 599,9 Endring av sikkerhetsavsetning 4,8 3,0 -11,7 7,8 -20,7 19,0 Resultat før skatt 173,6 264,8 70,4 438,4 235,9 618,9 Skattekostnad -57,7 -45,4 -28,2 -103,1 -54,2 -142,7 Resultat etter skatt 115,9 219,4 42,2 335,3 181,7 476,1, , , , , , 2. kv 1. kv 2. kv Året Nøkkeltall 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Skadeprosent f.e.r. 73,4 % 73,3 % 78,2 % 73,4 % 81,3 % 78,2 % 1. halvår Kostnadsprosent f.e.r. 18,9 % 18,3 % 18,3 % 18,6 % 17,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r. 92,3 % 91,7 % 96,5 % 92,0 % 99,0 % 98,2 % Kapitaldekning 36,7 % 34,1 % 33,7 % 30
 31. 31. ODIN Forvaltning Resultat for 1 halvår 2013Resultat for 1. halvår 2013 2. kv 1. kv 2. kv Året Beløp i mill. kroner 2013 2013 2012 2013 2012 2012 1. halvår Forvaltningshonorarer 69,2 66,7 63,4 135,9 130,6 257,1 Sum driftsinntekter 69,2 66,7 63,4 135,9 130,6 257,1 Lønnskostnader -29,2 -23,7 -25,9 -52,9 -50,5 -110,1 Avskrivninger -6,3 -6,4 -6,8 -12,7 -13,3 -26,0 Andre driftskostnader -26 3 -28 4 -32 5 -54 7 -69 4 -130 5Andre driftskostnader -26,3 -28,4 -32,5 -54,7 -69,4 -130,5 Sum driftskostnader -61,8 -58,5 -65,2 -120,3 -133,2 -266,6 Driftsresultat 7,4 8,2 -1,8 15,5 -2,6 -9,6 Finanskostnader 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 -10,8 Resultat før skatt 7,7 8,4 -1,5 16,2 -2,0 -20,4 Skattekostnad -2,1 -2,3 0,5 -4,4 0,6 1,9 Resultat etter skatt 5,6 6,1 -1,0 11,8 -1,3 -18,5 31

×