Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENSJONS-       LEDEREN                                               ...
Fleksibel pensjonsalderEr din bedriftforberedt?Den nye pensjonsreformen gir arbeidstakere som er - eller fyller - 62 årmul...
Hva sier arbeidsmiljø-                               Hva kan arbeidstakerloven om retten ti...
Utvidet tjenestepensjonenDe ansattegir «jernet»- Derfor er det naturligå gi noe tilbake. Vi gir ansatteen bedre innskuddsp...
Hva innebærer et                      Hvor mye kanuførepensjonstillegg?               ...
PensjonsreformenEr vi snart ferdigreformert?I 2010 ble det innført ny opptjeningsmodell for folketrygden. Nå i 2011har sis...
Tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende– Et skikkelig kupp- Tjenestepensjon med uførepensjon er en gullkantet avta...
Markedsanalyse - betydning for avkastningOppgang overhele linja2010 har stort sett vært et godt år. Oslo Børs steg med18,3...
Offensiv           100 % Aksjer     Brutto avkastning de siste 10 årene med en     portefølje på ■ Offe...
Apps fra NAV                         Spørreundersøkelse                      ...
Fem spørsmål            erHva er minimums- ellmaksimum  sbeløpet bedriften           satte i enkan ...
Få god oversiktI kontoutskriften, eller når du logger deg inn på bedriftens siderpå www.livogpensjon.no, får du god oversi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pensjonsmagasinet for bedriftsledere - Pensjonslederen nr 1 - 2011 - SpareBank 1 Livsforsikring

1,274 views

Published on

Et magasin om tjenestepensjon som sendes til alle ledere i bedrifter som har innskuddspensjon fra SpareBank 1 Livsforsikring. Januar 2011.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pensjonsmagasinet for bedriftsledere - Pensjonslederen nr 1 - 2011 - SpareBank 1 Livsforsikring

 1. 1. PENSJONS- LEDEREN 1 / 2011 T J E N E S T E P E N S J O N – V E R D I F U L LT F O R D I N E M E D A R B E I D E R E Ni av ti anbefaler oss / side 10De ansatte gir«jernet»/ side 4Et skikkelig kupp/ side 7 Er din bedrift forberedt? / side 2
 2. 2. Fleksibel pensjonsalderEr din bedriftforberedt?Den nye pensjonsreformen gir arbeidstakere som er - eller fyller - 62 årmulighet til å «flekse» – det vil si gå av tidlig eller å kombinere arbeid ogpensjon. Hvilke konsekvenser har dette for bedriften? Som arbeidsgiver harogså du behov for forutsigbarhet og fleksibilitet.Tekst: Sissel Grieg Viig Siden alle arbeidsår, også årene arbeids- Smart for bedriften å være forberedt taker velger å være delvis i jobb og delvis Om ansatte ønsker å gå av tidligere,100 prosent eller kombinert ta ut pensjon, teller i pensjonsopptjen- redusere arbeidstiden eller stå i jobbDersom en ansatt velger å begynne uttak ingen, vil noen kanskje heller vente med lengst mulig, er selvsagt umulig å spå,av pensjon ved siden av jobb, kan den å pensjonere seg lengst mulig? men - som arbeidsgiver – kan det væreansatte selv bestemme hvor mye pensjon greit å være forberedt på spørsmål omhan eller hun vil ta ut i tillegg til lønn. dette, og kanskje satse på en god åpen dialog med sine medarbeidere.En ansatt kan velge å ta ut enten 20, 40,50, 60, 80 eller 100 prosent alderspensjonfra folketrygden og/eller fratjenestepensjonen.Arbeidstaker må selv søkeom å starte pensjonsuttakethos NAV og gi beskjed tillivsforsikringsselskapetom uttak av tjeneste-pensjon.Pensjonsprosenten denenkelte kan velge, eruavhengig av stillings-prosenten vedkommendehar i bedriften.Vil flere ønske å jobbelenger?Fra 2011 blir det også slik,at jo senere en ansatt velger å ta utalderspensjon, desto høyere blir deårlige utbetalingene fra folketrygden.2 | PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011
 3. 3. Hva sier arbeidsmiljø- Hva kan arbeidstakerloven om retten til gjøre med fleksibelredusert arbeidstid? pensjon?arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som har fylt 62 år, rett til ■ Ta ut pensjon fra 62 år, dersom opptjeningen er høy nokredusert arbeidstid, så sant det ikke medfører såkalt vesentlig ■ Ta ut deler av pensjonen – 20, 40, 50, 60, 80 eller 100ulempe for bedriften. prosent og endre dette hvert år i folketrygden eller en gang«Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, i tjenestepensjonen. Det forutsetter at pensjonen vil utgjøresosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har minst 20 prosent av G (grunnbeløp – som per i dag utgjørrett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen 75.641 kroner)kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten (…)» Arbeidsmiljøloven §10-2 (4) ■ Tjene opp pensjonspoeng i folketrygden og videre opptjen- ing av tjenestepensjon for den stillingsprosenten han/hunHva som er vesentlig ulempe, blir en konkret vurdering i hvert jobber, selv om arbeidstaker velger å ta ut deler av pensjonenenkelt tilfelle. Bevisbyrden for dette ligger på arbeidsgiver. samtidigDersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige, kan sakenbringes inn for Tvisteløsningsnemda. ■ Fritt kombinere arbeid/lønn og pensjon/uttak av alderspensjonNår ønsker folk å gå av - hva sier undersøkelser?1. Flest ønsker å gå av mellom 62 og 67 år Hvor lenge ønsker du å være yrkesaktiv? Respons analyse for SpareBank 1, 20102. Flest kvinner ønsker å gå av tidlig Fram til fylte 70 år eller lenger 12,6 %3. Menn vil i større grad enn kvinner fortsette å jobbe Fram til fylte 67 år 15,4 %4. Menn svarer todelt; noen ønsker å gå av ved 62 år, Fram til mellom 62 og 67 år 32,2 % mens andre ønsker å stå lengre i jobb enn tradisjonell pensjonsalder og gå av når de er 70 år Fram til fylte 62 år 13,4 %5. Oslo (aNB): Nesten halvparten av alle yrkesaktive Ønsker å gå av før 62 år 6,8 % mellom 60 og 65 år ønsker å kombinere pensjon og Vet ikke / ikke aktuelt 19,5 % lønnet arbeid. 0% 10 % 20 % 30 % 40 % Lurer du på noe? Nyttige nettsteder: ■ NaVs egne sider for arbeidsgivere: www.nav.no/kampanje/ ■ Myndighetenes pensjonsnettside: www.pensjonsreformen.no ■ SpareBank 1s pensjonsnettsted med bla. pensjonskalkulator: www.pensjon-sparebank1.no ■ Norske livsforsikringsselskapers felles pensjonsportal: www.norskpensjon.no Kilder: NAV, NHO, Aftenposten PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011 | 3
 4. 4. Utvidet tjenestepensjonenDe ansattegir «jernet»- Derfor er det naturligå gi noe tilbake. Vi gir ansatteen bedre innskuddspensjon meduførepensjon i tillegg, sier daglig lederHege Lian i Lians Caravan på Bardufoss.Tekst: Sissel Grieg ViigFoto: Stein WilhelmsenTrygghet- Det at vi satser på fem prosent innskudd i tjenestepensjons- Gi tilbakesparingen med en uførepensjon i tillegg, gir våre ansatte Daglig leder Hege Lian forteller om en utrolig jobbkultur itrygghet - mens de jobber, og ikke minst når de også en gang Lians Caravan.slutter og blir pensjonister, mener Lian. - Alle ansatte gir alt - alltid, og da ser jeg det som den største selvfølge at arbeidsgiver gir litt tilbake, sier hun.Setter pris på detNår de ansatte er her år etter år, og gir av sine ressurser og Ny kompetansekompetanse, ser jeg det som naturlig at arbeidsgiver også bryr Lian mener at en utvidet og god tjenestepensjonsordning ogsåseg om sine ansattes ve og vel. er med på å få godt kvalifiserte medarbeidere med på laget.- Kommentar fra våre ansatte, er at de vet at ordningen er bedre og forteller om at bedriften har fått dette til tross for at det ienn normalt og at de setter pris på det, sier hun. Bardufoss er kamp om de få gode hodene i distriktet.Gøy å se det vokserLian synes selv det er moro å gå inn på nettsidene for tjeneste-pensjonen i SpareBank 1. Caravanselskapet har sine kjerneområder i Nordland, Troms- Det er gøy å se at pensjonspengene vokser, sier hun og forteller og Finnmark, men selger og driver service for bobiler overom at hun vet om flere ansatte, som også har vært inne og hele landet. De er en betydelig markedsaktør i nord, somredigert sine spareprofiler til litt tøffere (mer offensiv) sparing med sine 29 ansatte omsetter for hele 230 millioner.siden de har lenge igjen før de skal «gå av».4 | PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011
 5. 5. Hva innebærer et Hvor mye kanuførepensjonstillegg? tjenestepensjonen utvides?Dersom en ansatt blir langvarig sykmeldt på grunn av Det er mulig å tilby en tjenestepensjon med opptilsykdom eller ulykke, vil inntekten bli redusert fordi 5 % av lønn mellom 1-6 G og 8 % av lønn mellomoffentlige trygdeordninger ikke dekker inntektstapet. 6-12 G. (Selvstendig næringsdrivende kan spare oppMed en uførepensjon knyttet til tjenestepensjonsavtalen, til 4 % av personinntekt inntil 12 G.) Ansatte oppleversikres en del av inntektstapet dersom den ansatte blir tilleggene verdifulle, og mange ser på det som utvidetufør. Uførepensjon utbetales normalt etter 12 måneder lønn eller lønnsøkning når de får tilbudet.og frem til avtalt opphørsalder eller friskmelding. PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011 | 5
 6. 6. PensjonsreformenEr vi snart ferdigreformert?I 2010 ble det innført ny opptjeningsmodell for folketrygden. Nå i 2011har siste del av reformen kommet på plass. Hovedpunktene er leve-aldersjustering, fleksibilitet i forhold til når du vil gå av med pensjon,og andre reguleringsbestemmelser. Det som gjenstår er kun ytterligereharmonisering med tjenestepensjonene og en tilpasning av uføre-og etterlattepensjoner i folketrygden.Tekst: Christian BrosstadNå har vi ny folketrygd – hovedpunktene er:■ Du kan kombinere jobb og pensjonisttilværelse i større grad■ Du må jobbe lenger for å få samme ytelser som med dagens folketrygd■ Du får opptjening også for omsorgsarbeid i hjemmet og verneplikt, men fortsatt ingen for utdanning■ Ny måte å regulere pensjoner under utbetaling medfører redusert reallønnsvekst for pensjonister■ De med lav, jevn inntekt og mange år i arbeid er vinnerne i forhold til gammel folke- trygd■ De med høy utdannelse/karrierestige/lønnsutvikling samt de med tidvis deltidsarbeid er taperne i forhold til gammel folketrygdHer er de nye reglene for tjenestepensjon:■ Fleksibelt uttak av alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger og individuelle pensjonsordninger. Dette innebærer blant annet mulighet for uttak fra 62 år, rett til gradert uttak og rett til fortsatt opptjening ved fortsatt arbeid■ Den ansatte som har valgt fri uttaksalder mellom 62-75 år, må selv melde dette til livsforsikringsselskapet■ En ansatt kan velge å ta ut enten 20, 40, 60, 80 eller 100 prosent av alderspensjon fra folketrygden og/eller fra tjenestepensjonen■ Innføring av begrepet uttaksalder i stedet for begrepet pensjonsalderI 2010 fikk Banklovkommisjonen oppdrag med å tilpasse regelverket for tjenestepen-sjoner til ny folketrygd. I løpet av 2011 blir arbeidet med nye løsninger for foretakspensjonvidereført.Forhåpentligvis kan vi si, at vi vel snart vil være ferdig reformert – eller, hva tror du?6 | PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011
 7. 7. Tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende– Et skikkelig kupp- Tjenestepensjon med uførepensjon er en gullkantet avtale og etkupp for alle selvstendig næringsdrivende og frilansere i Norge. Trygghet og pensjonTekst: Sissel Grieg Viig til halv prisDet mener Wenche Seljeseth, konsernbanksjef Foruten tryggheten selvstendig næringsdrivendeBedriftsmarked SpareBank 1 SMN, som til daglig får med en tjenestepensjonsavtale med uførepen-møter en rekke selvstendig næringsdrivende i sjon i tillegg, får de redusert skatt på rundt (grovtTrondheimsregionen. regnet) halve premien/innbetalingen.Hun forteller om kunder som blir positivt over-rasket og begeistret når de forstår hva produktet Det betyr at en frilanser eller selvstendiginneholder og hvilke skatteletter de virkelig får næringsdrivende med årsinntekt på ca. 500 000med forsikringsavtalen. kroner, vil få en skattelette på så mye som rundt 50 prosent av det forsikringsavtalen koster årlig.Ved å kjøpe tjenestepensjon med en uføre-pensjon, kan for eksempel bønder, taxieiere, Personinntekt Innskudd Skattesats Spare skatthåndverkere eller andre som driver for seg selv 300 000 8 974 39 % 3 500– både forsikre seg og sine etterlatte, og spare 400 000 12 974 39 % 5 060til egen pensjon. 500 000 16 974 48 % 8 148 600 000 20 974 48 % 10 068De slipper å leve på sparebluss med en relativt 700 000 24 974 48 % 11 988 - Mange er ikke kjent med denne gull-beskjeden alderspensjon fra folketrygden, samtidig 907 692 33 282 51 % 16 974 kantete muligheten, sier Seljeseth,som de i tillegg får skattelette for utgiftene for som selv tilbyr SpareBank 1s tjeneste- Kilde: Skatteetaten. Utregningene baserer seg på G (grunnbeløp)forsikringen. Dette er Stortingets utstrakte hånd 75.641 kroner, og på maksimalsatsene for innskudd, som er på pensjon overfor selvstendig nærings-til næringsvirksomhet som er så viktig for landet. 4 % av peroninntekt mellom 1 og 12 G - iht. LOI § 2-3 nr. 2) drivende i Midt-Norge.Fornøyd – har kjøpt den God pensjon og 51 prosent skattefradrag Da Hakvåg skiftet bankforbindelse, førte råd- givningen til at han fikk øynene opp for den gunstige pensjonsspareordningen, og opprettet Endelig får Magnus Hakvåg en OK pensjon, maks tjenestepensjonssparing tilsvarende samtidig som han oppnår 51 prosent skatte- 4 prosent av inntekten. fradrag på spareinnsatsen. - Jeg var også klar over at det var gunstig, men ikke så gunstig sier han. Med sin avtale oppnår Magnus Hakvåg har drevet enkeltperson- Hakvåg hele 51 prosent skattefradrag av inn- foretak i nærmere 10 år uten å ta seg tid til satsen (sparingen) foruten en mye bedre å sette seg inn i hvordan det var mulig for pensjonsutbetaling når den tid kommer. ham å spare til pensjon. Tvungen pensjonssparing? - Når man er nyutdannet eller gründer, er ikke pensjonssparing det første man tenker på sier han, og mener at «det offentlige Norge» bør Hakvåg jobber som strategisk rådgiver innenfor strategisk kreve at enkeltpersonforetak har pensjonsordn- bruk og forvaltning av immaterielle verdier og rettigheter, ing. Allerede ved registrering av et selskap i knyttet til bedrifters omdømme, varemerke, patenter og Brønnøyundregisteret, bør spørsmål om lignende. pensjonssparing registreres. Han underviser også i temaet ved instituttene for produkt- - Hvis ikke er jeg redd for at mange nærings- design og for industriell økonomi og teknologiledelse ved drivende blir tilnærmet «minstepensjonister», NTNU, BI, HIST og Høgskolen i Bergen. avslutter han. PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011 | 7
 8. 8. Markedsanalyse - betydning for avkastningOppgang overhele linja2010 har stort sett vært et godt år. Oslo Børs steg med18,3 prosent. Unntakene er de europeiske landenePortugal, Hellas, Italia, Spania og Irland.Tekst: Christian Brosstad- Selv om avkastningen har vært meget mange av de problemene (høy arbeids-hyggelig de to siste årene er det fortsatt ledighet, lav aktivitet og fall i boligpriser)et stykke igjen til vi er tilbake på all- som mange andre land opplevde under Sjefsøkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1time-high sommeren 2008, forteller sjef- finanskrisen.økonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1. Hva med de neste årene?Vi har snakket med henne om de økono- - Utsiktene for inneværende år ser bra ut, Veksten vil ta seg videre opp som følgemiske fremtidsutsiktene. og spesielt for norsk økonomi er utsiktene av økt aktivitet i oljesektoren og en høy lyse, sier Holvik. For øyeblikket er det oljepris. Videre venter vi at optimismenUtsiktene bra for 2011 mye som peker på at oppgangen skal gradvis vil bedre seg, arbeidsledighetenØkonomien ser bedre ut enn på lenge. fortsette videre inn i 2011, og vi ser ikke fortsatt er lav og at de fleste kan venteVeksten i USA er økende, tysk økonomi bort fra at vi kan få en videre oppgang seg en moderat lønnsvekst samtidig somhar fått fart igjen, veksten i fremvoksende i aksjemarkedet og at vi til og med kan renten vil forbli relativt lav. Også utsikt-markeder er fortsatt høy, og her hjemme utfordre den gamle toppnoteringen fra ene for den globale veksten neste år serhar vi vært heldige og vært forskånet mot 2008 på Oslo Børs i løpet av året. bra ut, tror Holvik.Fem begreper du bør kjenne til med ny pensjonsreform med1. Alleårsregelen – alle årene teller 3. Levealderjustering – forventet levealder for ditt årskullMed alleårsregelen menes at alle år du er i arbeid fra det året du fyller Levealderjustering har med beregning av alderspensjon å gjøre. Det betyr13 år til det året du fyller 75 år teller med i opptjening av alderspensjon at de nye beregningsmåtene – fra og med 2011 – tar høyde for økt leve-fra folketrygden. alder i befolkningen. Det er dette som skal sikre at pensjonssystemet i Norge forblir bærekraftig.2. Pensjonsbeholdning – det lønner seg å jobbe lenge Levealdersjustering vil si at den årlige pensjonen din vil avhenge avI ny pensjonsreform opparbeider du (alle) en såkalt pensjonsbeholdning. forventet levealder for ditt årskull. Pensjonen din vil derfor bli justert etterDet skjer ved at det hvert år settes av 18,1 prosent av din pensjonsgivende et forholdstall for ulike årskull. Forholdstallet eller delingstallet vil ogsåinntekten (opp til 7,1G) til denne pensjonsbeholdningen. Dette er behold- påvirkes av når du velger å ta ut pensjon. Jo, lenger du venter med å taningen du en gang skal få som alderspensjon fra folketrygden. Hvert år du ut pensjon, desto høyere blir pensjonsutbetalingene dine.jobber, vokser pensjonsbeholdningen din. Det betyr at det lønner segå jobbe så lenge som mulig.8 | PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011
 9. 9. Offensiv 100 % Aksjer Brutto avkastning de siste 10 årene med en portefølje på ■ Offensiv og ■ 100 % Aksjer 3 beste tips til bedriftsledere 41,2 % 50 % 32,5 % 1. Pass på å ha penger på bok 29,4 % 40 % 22,4 % 22,1 % 22,5 % 21,1 % 30 % 17,1 % 17,1 % 2. Markedet er forsatt slik at det kan 14,5 % 12,5 % 11,7 % 20 % lønne seg å investere relativt offensivt 10 % 0% 3. Som arbeidsgiver kan du også -2,2 % -10 % gjøre dine ansatte oppmerksom -4,3 % -7,0 % på mulightene i markedet for -12,6 % -20 % relativt offensiv pensjonssparing dersom de har mange år igjen -24,1 % -30 % -25,8 % før de går av med pensjon -33,1 % -40 % -35,3 % -50 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Så hva med pensjonsinnskuddene? Bankinnskudd regnes som risikofri tjenestepensjon, avhenger av hvor høy - Husk at pensjonssparing er langsiktig plassering siden det er garantert av staten avkastning vi får på de innskuddene vi sparing, sier hun. – Når du skal spare inntil 2 millioner. Man må imidlertid har gjort. langsiktig, er det viktig å tenke på at du betale skatt på avkastningen hvert år, skal oppnå så høy avkastning som mulig noe man slipper hvis man sparer i, for Pensjonssparing er som sagt sparing over uten å ta mer risiko enn du er komfor- eksempel, pensjons- eller fondskonto. lang tid og da får hjelp av renters rentes tabel med. effekt. Det vil si at avkastningen vil bli Hva med dem som nærmer seg reinvestert, slik at vi også får avkastning Normalt er det slik at for å få en høyere uttaksalder? på den. avkastning på pengene, må den enkelte Når det gjelder pensjonssparingen, kan akseptere å ta mer risiko, sier Holvik. det være lurt å redusere aksjeandelen for Sånn sett er det ekstra lønnsomt å tørre Å ta mer risiko betyr at det er større sann- å minske risikoen i det du nærmer deg å ta noe mer risiko i starten av pensjons- synlighet for å tape penger, for at avkast- tidspunktet for at du vil ta ut pensjon. sparingen, siden man da normalt vil få ningen kan svinge, men at det historisk høyere avkastning og at man derfor har har vist at det pleier å gi en høyere avkast- - Forvaltning av pensjonskronene er mer å reinvestere. ning enn å spare i mindre risikable former. viktig nå når de fleste av oss har inn- Investerer du i ulike fond og aksjer, er det skuddsbaserte pensjonsspareordninger, forbundet med høyere forventet avkast- sier Holvik. - Den pensjonen vi ender ning, men også med høyere risiko. opp med når vi har innskuddsbasertbetydning for alderspensjon du får fra folketrygden 4. Fleksibel alderspensjon 5. Forholdstall – for de som er født 1943-1953 Fleksibel alderspensjon betyr at du kan velge å ta ut alderspensjon fra For årskullene 1943-1953 vil den «gamle» opptjeningsmodellen fortsatt fylte 62 år, dersom du oppfyller visse vilkår. Forutsetningen er at din årlige gjelde. Dermed er det de 20 beste inntektsårene som inngår i pensjons- pensjon tilsvarer eller er høyere enn minste pensjonsnivå i folketrygden. beregningen for de som er født i denne perioden. Siden det derfor ikke beregnes en pensjonsbeholdning for disse årskullene, benyttes et forholds- Fleksibel alderspensjon innebærer også at du kan jobbe så mye du vil ved tall ved utregning. Som eksempel er forholdstallet til 1943-årskullet ved siden av det å ta ut pensjon. Du kan også selv velge hvor mye av pensjonen 67 år satt til 1. For de som er ti år yngre, det vil si født i 1953, er forholds- du vil ta ut ved siden av den arbeidsinntekten du har. Du fortsetter også tallet 1,053. Det betyr at de som er født i 1953 må jobbe ett år mer enn å tjene opp pensjon mens du er i arbeid, selv om du har begynt å ta ut 43- kullet for å kunne ta ut samme pensjon. pensjon. PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011 | 9
 10. 10. Apps fra NAV Spørreundersøkelse Aud Lysenstøen,Pensjon på iPhone. adm. direktør i SpareBank 1Ja, du hørte riktig!Og den er gratis!Tekst: Christian Brosstad Superfornøyde kunder Tekst: Christian Brosstad I begynnelsen av januar lanserte NaV sin egen - Med jevne mellomrom spør vi kundene våre hva de mener pensjonsapplikasjon for iPhone, iPad og iPod Touch. om oss, sier adm. direktør Aud Lysenstøen til Pensjonslederen. Nå kan du få oversikt over nytt regelverk for alders- Det er flere grunner til det, men viktigste grunne er et sterkt pensjon rett i lomma. Kjeder du deg på bussen eller ønske om å bli bedre – og skape gode opplevelser for kundene i sofaen, last ned appen – og sett i gang. våre. Og da trenger vi å vite hva du mener om oss og våre tjenester og produkter. Vi har testet appen og den virker veldig lovende. Den er enkel, relevant og oversiktelig. Skulle bare Ni av ti vil anbefale oss ønske at jeg kunne beregne min egen pensjon helt I siste undersøkelse sier 97 prosent at de er fornøyde med oss, nøyaktig – men det kommer kanskje i neste versjon. og hele 9 av 10 vil helt sikkert eller kanskje anbefale oss videre. - Det er helt fantastiske tall, sier Lysenstøen. Dette er en drømme- start på året, men vi har ikke planer om å hvile på laurbærene Med NAV Din pensjon får du: av den grunn. Det er en hel del vi skal gjøre når det gjelder kunde- ■ informasjon om de nye pensjonsreglene tilpasset service, IT-systemer og produkter slik at vi kan skape enda din egen aldersgruppe bedre opplevelser for deg. Jeg lover at vi fortsatt skal levere god kvalitet også fremover. ■ en enkel oversikt over NaVs nettjeneste for pensjon Og du? Har du innspill til forbedringer, ta kontakt med oss. ■ svar på ofte stilte spørsmål om alderspensjon Vi ønsker engasjerte kunder. Tar du utfordringen? ■ kontakte NaV på telefon og facebook Om undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup i perioden Her finner du appen: http://bit.ly/pensjonsapp 6.– 21. september 2010. Det er gjennomført 507 intervju på telefon med personsforsikringskunder i SpareBank 1. 10 | PENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011
 11. 11. Fem spørsmål erHva er minimums- ellmaksimum sbeløpet bedriften satte i enkan spare for sine aninnskuddspensjon savtale? og svar g er 2 % av lønnMinimum årlig sparin m årligmellom 1 – 12 G (OTP). Maksimu n mellom 1 – 6 G,sparing er 5 % av løn llom 6 – 12 G.samt 8 % av lønn me rivende kan spareSelvstendige næringsd til 12 Gopptil 4 % av personinntekt inn innskuddsbeløpet) (med skattefradrag av og derved sikre seg ver difullt tillegg til Mange lurer på de samme spørsmålene om alderspensjon fra fol ketrygden. pensjon. Her har vi samlet de fem vanligste spørsmål som vi gir deg svar på. en rift b ed får ien - rem ll i nn v p for? - a fo r a len, spare ye rag m d ag savta tale sjon adr jon t to pen il- or a efr Hv ttefr r skatt tepen for d , risiko aler i rag s e t ska få nes n rag ng) b et rad Hva skal det betales arb eidsgiver- fte på tje tefrad spari iften kattef ført avgift på? dri t r Be aling i: ska ie på r bed å få s re ut bet vil s prem inge . For ne væ Arbeidsgiveravgiften er nor ske bedrifters del av t ( n De øpet kost talen linge finansieringen til folketry gden, og betales av lønn v a bel for om til a nbet og annen avgiftspliktig god tgjørelse for arbeid. og tning må in 11. Det skal også betales arbeid y sgiveravgift av arbeids- kn 2010 .3.20 givers tilskudd til livrente- f or st 31 Det vil si tilskudd til aldersp og pensjonsordninger. e sen og omkostninger. (Det ska ensjon, risikopensjon l imidlertid ikke betales arbeidsgiveravgift av medle msinnskudd som medlemmene selv betaler ). Selvstendig næringsdrive nde betaler ikke arbeids- giveravgift. rygd e- fo lket tjenest for rke Hva er lederpensjon? eg lene ) påvi ye r rmen t for fra erke Lederpensjon er en egen (tilleggs) de n nsrefo k gelv for utta ak bedriften kan tegne for å sikre lede pensjon Vil sjo ? g re er i pner utt (pensjonen e re med drin isse å gradert s 20, lønn over 12 G en bedre pensjon t en k enn den de p en e dtat sjon. D å gjøre a ut f e en - på vil få gjennom tjenestepensjonsavt alen. lig v y pen for et n jon kan er n este ghet kun pen s i år . Lederpensjon kan for eksempel Det av tjen g muli ved å ent av og med rygden være såkalt ut tak 2 år, o talene pr os e fra folk et kollektiv eller individuell livrente 6 sav 100 ker ra in- uten garanti eller andre pensjon - med eller fylte ensjon 0 eller beidsta de får f rdn nso e seg r o sprodukter. fra p 0, 60, 8 som a sjonen ensj ilpass t- 5 e n step t n 40, e måt derspe et jene år for å pleme amm med al ivat juni i il im s e v pr l 1. v k 1 ato. gjør ne a ti Ban døre d fram Spare enne d eran ti g d Lev ar fått gene, o e etter ge r h ndrin reglen ee ye diss or de nPENSJONSLEDEREN / JaNuaR 2011 | 11 e re f
 12. 12. Få god oversiktI kontoutskriften, eller når du logger deg inn på bedriftens siderpå www.livogpensjon.no, får du god oversikt over innbetalinger,uttak, omkostninger og beholdningen for bedriftensinnskuddsfond - det som er betalt inn til dine ansattesfremtidige pensjon.Kontoutskrift for Innskuddspensjon med investeringsvalg for 2010Har bedriften uføre- og etterlattepensjon, får du et eget kontoutdrag for dette, januar hvert år.På nettsidene for Innskuddspensjon med investeringsvalg foradministrere tjenestepensjons-Kontoutskrift for Liv- og pensjonstjenesten kan du enkelt 2010 Antall forsikrede i forsikringsavtalenordningen ved å melde inn nyansatteAvtalenummer: som per 31.12.2010: som endrer stillings-Forsikringstaker: for og ut ansatte slutter, ellerKontoutskriftufør Innskuddspensjon med investeringsvalg for tallene du vil finne i konto-prosent, blir og lignende. Nedenfor forklarer vi litt av 2010 Antall forsikrede i forsikringsavtalenBedrift_Navnutskriften på papir og på nett. Tallene nedenfor er eksempler. 2 Forklaringer:Forsikringstaker: Avtalenummer: per 31.12.2010: Antall forsikrede i forsikringsavtalenDenne kontoutskriften gir en oversikt over samlede transaksjoner og beholdningen per 31.12.2010 for Viser beløpet som er innbetalt til alders-Bedrift_NavnForsikringstaker:sparedelen av avtalen. Avtalenummer: 2 per 31.12.2010: 1 pensjon i perioden.Denne kontoutskriften gir en oversikt over samlede transaksjoner og beholdningen per 31.12.2010 forBedrift_Navn 2sparedelen av avtalen.Kontoføring for perioden: 01.01.2010 - 31.12.2010Denne kontoutskriften gir en oversikt over samlede transaksjoner og beholdningen per 31.12.2010 for Beløpet som er utbetalt vil fremkomme på Sparedelen: (Post 1-6)sparedelen av avtalen. 2 alderspensjonistenes kontoutskrift.Kontoføring for perioden: 01.01.2010 - 31.12.2010 1. Sparesaldoen per 31.12.2009 kr 145 986,32 2. Innbetalt sparebeløp Sparedelen: (Post 1-6) kr 14 713,60 Inneholder justeringer i forbindelse medKontoføring for perioden: 01.01.2010 - 31.12.2010 3. 1. Utbetalt beløpper 31.12.2009 Sparesaldoen kr kr 0,00 145 986,32 3 utmelding av medlemmer, innmelding av Sparedelen: (Post i1-6) 4. 2. Endringer perioden Innbetalt sparebeløp kr 14 518,30 3 713,60 * Se forklaring nye medlemmer, eventuell tilbakeføring 1. 3. Sparesaldoen per 31.12.2009 Utbetalt beløp kr 145 986,32 0,00 5. Sparesaldoen per 31.12.2010 kr 164 218,22 av for mye betalt premie, samt verdiendring 2. 4. Innbetalt sparebeløp Endringer i perioden kr kr 14 713,60 6. Samlet verdi/flytteverdi per 31.12.2010 * Se forklaring 164 518,30 3 218,22 3. Utbetalt beløp kr 0,00 (avkastning) på pensjonskapital for alle 7. 5. Innbetalte omkostninger Sparesaldoen per 31.12.2010 kr kr 164 994,71 218,22 4. Endringer i perioden kr medlemmer. 6. Samlet verdi/flytteverdi per 31.12.2010 * Se forklaring kr 164 518,30 3 218,22 Innskuddsfond: (Post per 31.12.2010 5. 7. Sparesaldoen 8-12) Innbetalte omkostninger kr kr 164 994,71 218,22 8. 6. Innskuddsfond per 31.12.2009 Samlet verdi/flytteverdi per 31.12.2010 kr 34,79 164 218,22 Viser markedsverdien av medlemmenes Innskuddsfond: (Postog overføringer til innskuddsfond 9. 7. Innbetalinger 8-12) Innbetalte omkostninger kr kr 0,00 994,71 4 tilknyttede fondsandeler ved utgangen av 10. 8. Uttak fra innskuddsfond Innskuddsfond per 31.12.2009 kr kr 0,00 34,79 perioden. Innskuddsfond: (Postog innskuddsfondets midler 11. 9. Innbetalinger på overføringer til innskuddsfond Verdiendring 8-12) kr kr 0,52 0,00 12. 8. 10. 31.12.2010 Innskuddsfond per 31.12.2009 Uttak fra innskuddsfond kr kr 35,31 34,79 0,00 Viser markedsverdien på innskuddsfondets 9. 11. Innbetalinger og innskuddsfondets midler Verdiendring på overføringer til innskuddsfond kr 0,00 0,52 Beholdningsoversikt for innskuddsfond per 31.12.2010: 10. 12. Uttak fra innskuddsfond Innskuddsfond per 31.12.2010 kr kr 0,00 35,31 5 tilknyttede fondsandeler ved utgangen av 11. FOND Verdiendring på innskuddsfondets midler Antall Andeler Kurskr 0,52 Saldo perioden. Beholdningsoversikt for innskuddsfond per 31.12.2010: 11887,74 kr 12. Innskuddsfond per 31.12.2010 MODERAT 50 0,00 kr 35,31 35,31 Totalverdi FOND Antall Andeler Kurs kr 35,31 Saldo Her ser du antall andeler og markedsverdi per Beholdningsoversikt for innskuddsfond per 31.12.2010: 11887,74 MODERAT 50 0,00 Pga. avrunding kan kurs og andeler avvike noe. Det er saldo som er korrekt. kr 35,31 6 fond som inngår i bedriftens innskuddsfond. FOND Totalverdi Antall Andeler Kurs kr Saldo 35,31 MODERAT 50 kan kurs og andeler avvike noe. Det er saldo som er korrekt. Pga. avrunding 0,00 11887,74 kr 35,31 Totalverdi kr 35,31 Pga. avrunding kan kurs og andeler avvike noe. Det er saldo som er korrekt. Lurer du på noe? • Om kontoutskriften: Ring 21 02 81 98 og snakk med «Service & drift» i SpareBank 1 Livsforsikring • Om pensjon generelt: Ring 21 02 50 60 og snakk med «Pensjonsteamet» i SpareBank 1 Livsforsikring • Endre din pensjonssparing/bedriftens tjenestepensjon: Logg inn på www.livogpensjon.no • annet om pensjonssparing/dine avtaler: Ta kontakt med rådgiver i din lokale SpareBank 1, Sparebanken Pluss, Swedbank eller hos forsikringsmegler, som du har kjøpt SpareBank 1 Livsforsikrings tjenestepensjon og/eller pensjonsspareprodukter fra.Ansvarlig utgiver: SpareBank 1 Livsforsikring AS.Redaktører: Christian Brosstad og Sissel Grieg Viig. Redaksjonen avsluttet: 10.01.2011. Layout: Jonathan Allworthy. Forsidebilde: Stein Wilhelmsen. Trykk: Strålfors AS.Magasinet distribueres sammen med kontoutskrift. Ansvarlig utgiver/redaktører tar intet ansvar for eventuelle økonomiske tap som følge av mangelfull eller uriktig info.

×