3. kvartal 2012                  Q3Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKirsten Idebøen, konsernsje...
Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret  - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og lønnsomhet  Res...
Resultatutvikling per forretningsområde      Resultat før skatt per datterselskap (MNOK)               ...
Samling av livsforsikring og skadeforsikring i ett  forretningsområde – ”SpareBank 1 Forsikring”            ...
SpareBank 1     Livsforsikring  Forbedret administrasjonsresultat.          God bufferkapital       ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Forbedret administrasjonsresultat. God bufferkapital             j      ...
SpareBank 1 Livsforsikring  Selskapet har bygget solide buffere     p    ygg     Utvikling ii bufferkapital...
SpareBank 1Skadeforsikring konsernHøyere finansinntekter og bedret forsikringsresultat.Hø   fi  i t kt    b d tf  ...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern   Høyere finansinntekter og bedret forsikringsresultat.   Markedets mest fornøyd...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern   Bedret lønnsomhet innenfor hus- og hjemforsikring. En rekke tiltak        ...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern   Vi har markedets mest fornøyde forsikringskunder   • Skadeselskapet topper målin...
SpareBank 1 Markets   Styrket posisjon p renteområdet, men fortsatt    y   p  j  på      ,   underskudd12
SpareBank 1 Markets   Styrket posisjon på renteområdet, men fortsatt   underskudd                   ...
O   ODIN Forvaltning      o a   g   Sterkt fokus på forvaltningsresultater og kostnadsstruktur14
ODIN Forvaltning   Sterkt fokus på forvaltningsresultater og kostnadsstruktur                      ...
ODIN Forvaltning   Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene p 30.09.2012          j          ...
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern   Marginpress i factoringvirksomheten og svakere utvikling i inkassomarkedet.   God...
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern    Marginpress i factoringvirksomheten og svakere utvikling i    inkassomarkedet....
Fremtidsutsikter   SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • Konsernet vil fortsette, i tett samarbeidet med SpareBank 1-bankene, a...
Hele Norges sparebank   2020
Appendiks   A  dik21
SpareBank 1-alliansen     SpareBank 1       SpareBank 1    SpareBank 1      Sparebanken     Samar...
Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede   nordiske finanskonsern                 ...
SpareBank 1 Gruppen   Nøkkeltall                                   3. kv      2....
SpareBank 1 Gruppen konsern   Resultat for 3 kvartal 2012         3.                      ...
SpareBank 1 Gruppen konsern   Kvartalsvise resultater                              3. kv ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Resultat for 3. kvartal 2012                                ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Resultat per portefølje per 3 kvartal 2012                 3.       ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Utvikling i premieinntekter                           3. kv   ...
SpareBank 1 Livsforsikring      Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet       Ve...
SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær k dA k t i   di  kundeportefølje med garanti per 30 09 2012       ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Balanse per 30 09 2012         30.09.2012                     ...
SpareBank 1 Livsforsikring Statsbudsjettets forslag om ”Begrensning av fritaksmetoden      j       g    g ...
Aktivaallokering per portefølje per 30.09.12 (31.12.11) (31 12 11)                           ...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern   Resultat for 3. kvartal 2012                           ...
ODIN Forvaltning   Resultat for 3 kvartal 2012         3.               3. kv    2. kv    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS

6,408 views

Published on

Se presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen, torsdag 18. oktober 2012 - presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,709
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. 3. kvartal 2012 Q3Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKirsten Idebøen, konsernsjef 18. 18 oktober 2012
 2. 2. Solid resultatfremgang sammenlignet med fjoråret - Tiltak for ytterligere å bedre konkurransekraft og lønnsomhet Resultat før skatt konsern kvartalsvis (MNOK) • Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 553 (248) 1. kvartal 2. kvartal • Resultat etter skatt per 3. kvartal: MNOK 491 3 3. kvartal a ta 256 (245) 173 • Annualisert egenkapitalavkastning:162 145 12,7 (7,0) % 123 • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 46,6 mrd., mot NOK 42,0 mrd. ved årsskiftet • God soliditet: – Kapitaldekning: 16,7 %, mot 16,2 % per -60 31.12.2011 2011 2012 – Kj Kjernekapitaldekning: 15,3 % mot 14,6 % per k it ld k i 15 3 t 14 6 31.12.2011 – Godt kapitalisert til å møte nye og strengere kapitalkrav ved innføring av Solvency II- regelverket2
 3. 3. Resultatutvikling per forretningsområde Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • SpareBank 1 Livsforsikring har hatt en god utvikling i administrasjonsresultatet. Selskapet 421 har bygget ytterligere buffere og økt 380 Hittil i 2011 oppreserveringen for lang levealder.316 Hittil i 2012 • Høyere finansinntekter bidro til betydelig resultatfremgang i SpareBank 1 Skadeforsikring. Bedring i forsikringsresultatet. •L Lavere gjennomsnittlig f j ittli forvaltningskapital i lt i k it l 18 30 22 18 2012 enn i 2011 i ODIN Forvaltning har gitt 0 reduserte forvaltningshonorarer. -77 • SpareBank 1 Gruppen Finans opplever -154 marginpress i factoringvirksomheten og svakere utvikling i inkassomarkedet. God vekst i porteføljevirksomheten porteføljevirksomheten. ts SB1G Finans iv SB1 Skade SB1 Market SB1 Li ODIN • God omsetningsvekst i SpareBank 1 Markets, hovedsakelig på renteområdet, men fortsatt underskudd. 3
 4. 4. Samling av livsforsikring og skadeforsikring i ett forretningsområde – ”SpareBank 1 Forsikring” SpareBank Forsikring SpareBank 1 kraftsamler forsikring, for å skape et helhetlig kundetilbud, bedre kundeopplevelser – samt økt konkurransekraft og bedre grunnlag for mer-/kryssalg mer /kryssalg En samling av virksomheten vil også: • Skape mer effektive prosesser i hele verdikjeden og bedre koordineringen mot distributørene (SpareBank 1-bankene og LO) • Gi lavere kostnader • Bety færre ansatte, en prosess primært søkt gjennomført gjennom reduksjon av vikarhjelp, naturlig avgang og frivillige pakker Nøkkeltall per 30.09.2012 • Foreløpige vurderinger av kostnadssynergier tilsier en fullårseffekt på ca MNOK 100 fra 2014 SpareBank 1 SpareBank 1 Livsforsikring Skadeforsikring • Turid Grotmoll er ansatt som leder i den nye, samlede nye Brutto forfalte premieinntekter (MNOK) 2 711,6 4 316,8 forsikringsenheten Resultat før skatt (MNOK) 380,4 421,0 Forvaltningskapital (MNOK) 28 411,7 14 477,6 • En sammenslåing vil kreve godkjennelse fra Antall ansatte 271 428 myndighetene4
 5. 5. SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat. God bufferkapital b ffe kapital5
 6. 6. SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat. God bufferkapital j p • Resultat før skatt: MNOK 380 (316) per 3. kvartal og MNOK 145 (78) i 3. kvartal Resultat f skatt (MNOK) kvartalsvis R lt t før k tt (MNOK), k t l i • Administrasjonsresultat: MNOK -30 (-63) per 3. kvartal og MNOK -3 (-20) i 3. kvartal1. kvartal2. kvartal • Risikoresultat: MNOK 202 (203) p 3. kvartal og MNOK ( ) per g3. kvartal 80 (63) i 3. kvartal 142 145 – Godt risikoresultat til tross for høye erstatningsutbetalinger i årets 129 1. kvartal og økte avsetninger i forbindelse med uføreerstatninger 109 100 9492 86 • Renteresultat: MNOK 218 (365) per 3. kvartal og MNOK 78 97 (52) i 3. kvartal – MNOK 74 avsatt til å styrke oppreservering for økt levealder per 3. kvartal – Det ble realisert netto valutatermingevinster på MNOK 3 hittil i år, mot MNOK 161 i fjor 2010 2011 2012 • Konsekvenser av forslag til endring i regelverket knyttet til g g g y fritaksmetoden*: – Antatt engangskostnad i størrelsesorden MNOK 175-200 som vil bli regnskapsført i 4. kvartal** – Selskapets skattekostnad fremover vil nærme seg en normal p g skattesats på 28 % * Forslaget inneholder ikke overgangsordning for skattemessig inngangsverdi. Historisk kostpris vil medføre en betydelig engangskostnad ved beregning av latent utsatt skatt.6 ** Stor usikkerhet knyttet til beregningen fordi nytt regelverk ikke er kjent i detalj.
 7. 7. SpareBank 1 Livsforsikring Selskapet har bygget solide buffere p ygg Utvikling ii bufferkapital, per kvartal (%) Utvikling bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond, akkumulert (MNOK) 16,3 % 14 6 % 15 2 % 14,6 15,2 14,8 14 8 % 14,0 % 14,1 % 617 12,8 % 556 11,0 % 327 185 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 13 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat 2009 2010 2011 30.09.2011 30.09.2012 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond• Forvaltningskapital: NOK 28,4 (26,6) mrd.• Kapitaldekning: 19,0 % mot 18,5 % per 31.12.2011 19 0 18 5 31 12 2011 – Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital – Estimert solvensmargin på 320,7 %, mot 303,5 % ved utgangen av 20117
 8. 8. SpareBank 1Skadeforsikring konsernHøyere finansinntekter og bedret forsikringsresultat.Hø fi i t kt b d tf ik i lt tMarkedets mest fornøyde forsikringskunder8
 9. 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Høyere finansinntekter og bedret forsikringsresultat. Markedets mest fornøyde forsikringskunder Resultat før skatt kvartalsvis (MNOK) skatt, • Resultat før skatt: MNOK 421 (18) per 3. kvartal 1. kvartal og MNOK 185 (-89) i 3. kvartal 2. kvartal 254 •F Forsikringsresultat*: MNOK 37 ( 21) per 3. ik i lt t* (-21) 3 3. 3 kvartal 166 185 kvartal og MNOK 25 (1) i 3. kvartal – Den underliggende forsikringstekniske lønnsomheten er forbedret gjennom året, særlig i morselskapet 56 70 – Salgsprosessen for Unison Forsikring ble avsluttet – 50 36 43 selskapet integreres i SpareBank 1 Skadeforsikring • Netto finansinntekter: MNOK 418 (100) per 3. -89 kvartal og MNOK 173 (-62) i 3. kvartal – Finansavkastning: 4,1 (1,1) % 2010 2011 2012 • Premieinntekt for egen regning NOK 3,8 (3,5) mrd., tilsvarende en vekst på 9,0 % fra samme* Forsikringsresultat per 3. kvartal 2011 og 2012 inkludererUnison FU i Forsikring ik i periode i fjor 9
 10. 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Bedret lønnsomhet innenfor hus- og hjemforsikring. En rekke tiltak hus iverksatt for å bedre combined ratio Combined ratio for egen regning – akkumulert (%) Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) 103,5 96,9* 97,7 99,9 94,5* 94,0 96,2 105,5 105,8 22,9 101,9 100,7 101,6 101,5 96,6* 21,0 22,6 100,3 22,5 96,5 21,9 89,8 89 8 21,9 21 9 21,1 21 1 23,8 22,4 21,3 24,2 26,0 22,322,7 76,7 80,6 72,1 73,8 77,3 83,6 79,4 84,7 80,4 76,6 74,7 74,1 77,467,1 2008 2009 2010 2011 Per 3. kv3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 20122010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Sk d Kostnadsprosent K d *C Combined ratio f egen regning inklusiv personforsikring i SpareBank 1 Livsforsikring bi d i for i i kl i f ik i S B k Li f ik i10
 11. 11. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Vi har markedets mest fornøyde forsikringskunder • Skadeselskapet topper målingene av kundetilfredshet i skadeforsikringsbransjen Norsk Finansbarometer 2012 Høy Customer 70 Retention 65 60 55 50 45 40 35 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SpareBank 1  61 64 61 68 63 64 63 Skadeforsikring Gjensidige  61 63 61 65 62 64 61 Skadeforsikring Skadeforsikring 58 59 58 61 61 61 61 Tryg 56 54 56 52 58 57 60 If Skadeforsikring 53 54 55 52 52 49 55 • Selskapet jobber aktivt for å opprettholde posisjonen som skadeforsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene, før og etter skade11
 12. 12. SpareBank 1 Markets Styrket posisjon p renteområdet, men fortsatt y p j på , underskudd12
 13. 13. SpareBank 1 Markets Styrket posisjon på renteområdet, men fortsatt underskudd Resultater ” ●Total omsetning − Per 3 kvartal: MNOK 99 (71), opp 40 % 3. (71) − I 3. kvartal: MNOK 27 (13), opp 111 % SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1 − Brutto verdiskaping for SB1-alliansen på Markets levere hele kapitalstrukturen, fra MNOK 165 hittil i år, hvorav MNOK 66 er banklån til obligasjoner og egenkapital inntektsført i eierbankene ” ● Resultat før skatt − Per 3. kvartal: MNOK -154 (-77) − I 3. kvartal: MNOK -64 (-52) Markedsandel obligasjonsemisjoner i • Betydelig styrket posisjon i markedet for kraftig vekst* obligasjonsemisjoner gjennom året. 10 % • Svakt på Corporate Finance i 3. kvartal. 7% • Ambisjonen om lønnsom drift fra 4. kvartal, gitt 2% normaliserte markeder, står fast. Selskapet har iverksatt en rekke inntektsfokuserte tiltak. Det forventes 2011 2012 01.05. 01.05.- 30.09.2012 en kraftig inntektsvekst fremover. (per 30.09) etter oppstart ratet balanse FokusKilde: Norsk vil være på å realisere det betydelige potensialet ved å være et bankeiet verdipapirforetak med tilgang * fremover Tillitsmann til bankbalanse, sterk kompetanse og gode kunderelasjoner. Selskapets p , p gg j p posisjon og konkurransekraft forventes derfor j g ytterligere styrket i de kommende kvartaler.13
 14. 14. O ODIN Forvaltning o a g Sterkt fokus på forvaltningsresultater og kostnadsstruktur14
 15. 15. ODIN Forvaltning Sterkt fokus på forvaltningsresultater og kostnadsstruktur • Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 0 ( ) ø p (30) Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis – Forvaltningshonorar på MNOK 195 (242) • Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK 2 (6) ( ) 17 17 1. 1 kvartal14 2. kvartal – Forvaltningshonorar på MNOK 64 (69) 12 12 3. kvartal • Forvaltningskapital p NOK 24,4 mrd. p 30. g p på per september 2012 6 – Lavere gjennomsnittlig daglig forvaltningskapital enn per utgangen av september i fjor , 1,9 – Økt med NOK 0,8 mrd. i 3. kvartal 2012 0 8 mrd 3 – Økt med NOK 0,9 mrd. fra 31.12.2011 -0,5 -1,5 • Tiltak for å bedre inntjeningen 2010 2011 2012 – Fokus på forvaltningsprosessene – Ny administrerende direktør på plass i 3. kvartal – Det vil bli iverksatt tiltak på kostnadssiden p15
 16. 16. ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene p 30.09.2012 j per Fondenes avkastning per 30.09.2012 (%) 22,6 20,2 Fondet Indeks 17,8 17 8 17,2 17 2 13,7 13,5 14,4 12,4 12,0 9,3 10,1 9,5 9,0 8,3 8,8 7,8 7,1 7,0 6,7 3,5 , 3,0 30 0,1 -0,7 -9,9 ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN Norge Sverige Finland Norden Europa Europa Global Global Emerging Maritim Offshore Eiendom I SMB SMB Markets16
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Marginpress i factoringvirksomheten og svakere utvikling i inkassomarkedet. God vekst i porteføljevirksomheten p j17
 18. 18. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Marginpress i factoringvirksomheten og svakere utvikling i inkassomarkedet. God vekst i porteføljevirksomheten Resultat før skatt akkumulert (MNOK) Hittil i 2011 • Resultat før skatt per 3. kvartal på MNOK 18,0 (22,0) 22,0 21,5 Hittil i 2012 • Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK 3,8 (12,2) 18,0 • Factoring har det siste året hatt en kraftig vekst, men redusert driftsmargin presser inntjeningen 13,8 • Flat utvikling i inkassomarkedet Lavere inkassoinntekter i inkassomarkedet.11,0 Conecto som følge av redusert saksinngang og kundebortfall 7,8 • Økte renteinntekter i Porteføljeadministrasjonen som følge 5,0 av et høyere porteføljevolum samt god innfordring porteføljevolum, • Forretningsområde innen oppkjøp av porteføljer av krav som innfordres i konsernets inkassoselskap 2,5 • Det er iverksatt tiltak på prisingssiden i Factoring utvidet Factoring, Factoring Conecto Portefølje SB1G Finans samarbeid med alliansebankene og økt salgsstyrke for å (inkasso) konsern forbedre inntjeningen i ConectoResultat fø skatt f SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkludererR lt t før k tt for S B k G Fi k i kl dogså ledelse og merverdiavskrivninger18
 19. 19. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • Konsernet vil fortsette, i tett samarbeidet med SpareBank 1-bankene, arbeidet med samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig. • Innenfor skadeforsikring forventes fortsatt forbedret forsikringsteknisk lønnsomhet i kvartalene som kommer. • SpareBank 1 Gruppen er gjennom sine ulike datterselskap eksponert mot verdipapirmarkedet, og utvikling i børskurser og rente vil i stor grad påvirke inntjeningen i konsernet. • SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav ved innføring av Solvency II.19
 20. 20. Hele Norges sparebank 2020
 21. 21. Appendiks A dik21
 22. 22. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Markets Livsforsikring Forvaltning (97,55%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring (100%) (100%) (100%) Bredt samarbeid - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse Unison Forsikring Conecto - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis (100%) - Innkjøp (100%) Regionale kompetansesentra (Bankeid virksomhet) - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 - Læring: Tromsø BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus22
 23. 23. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 3. kvartal Gjennomsnitt 2011 2010 2009 2009-2011 2012 SpareBank 1 Gruppen 12,7 % 11,1 % 18,7 % 18,1 % 16,0 % Gjensidige* N/A 11,9 % 13,1 % 11,1 % 12,0 % Handelsbanken N/A 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,0 % Nordea N/A 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,1 % DNB N/A 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,9 % Storebrand N/A 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,3 % Danske Bank N/A 1,4 % 3,6 % 1,7 % 2,2 % * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK. Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 3. kvartal 201223
 24. 24. SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) ( ) 227,7 , 63,4 , 199,9 , 281,0 , -4,3 , 97,2 , 151,9 , 525,8 , Egenkapitalavkastning (%) 12,7 % 10,5 % 15,9 % 23,2 % -0,3 % 8,1 % 12,9 % 11,1 % Kapitaldekning per kvartal (%) 16,7 % 15,9 % 14,8 % 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,2 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 15,3 % 14,5 % 13,1 % 14,6 % 14,0 % 13,9 % 12,6 % 14,6 % SB1 Livsforsikring Risikoresultat (MNOK) 79,7 92,6 29,4 38,5 63,5 70,1 69,4 241,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -3,1 -19,0 -7,5 -3,2 -19,8 -24,2 -18,7 -65,9 Renteresultat (MNOK) e te esu tat ( O ) 9 ,3 97,3 47,0 ,0 73,2 3, 3, 3,1 5 ,6 51,6 108,0 08,0 205,8 05,8 368,5 Resultat etter skatt (MNOK) 128,7 89,1 125,8 193,7 114,6 73,8 129,9 511,9 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 16,3 % 14,8 % 12,8 % 11,0 % 14,1 % 14,0 % 15,2 % 11,0 % Kapitaldekning per kvartal (%) 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % 17,1 % 19,2 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 555,5 389,6 465,9 184,9 13,0 326,3 448,2 184,9 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 24,9 31,1 -19,5 -16,0 0,5 8,2 -29,9 -37,3 Netto finansinntekter (MNOK) 172,8 172 8 51,0 51 0 194,0 194 0 160,8 160 8 -62 3 62,3 66,8 66 8 95,1 95 1 260,3 260 3 Resultat etter skatt (MNOK) 142,6 42,2 139,5 90,3 -81,2 41,8 39,8 90,7 Skadeprosent f.e.r (%) 77,4 % 74,1 % 80,4 % 74,7 % 84,7 % 79,4 % 83,6 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 24,2 % 22,3 % 21,3 % 26,0 % 21,1 % 22,4 % 21,9 % 22,9 % Combined ratio f.e.r (%) 101,5 % 96,5 % 101,6 % 100,7 % 105,8 % 101,9 % 105,5 % 103,5 % Bestandspremie (MNOK) 5 455 5 407 5 328 5 198 5 092 4 986 4 825 5 198 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 64,0 64 0 63,4 63 4 67,2 67 2 61,8 61 8 69,4 69 4 85,5 85 5 86,8 86 8 303,5 303 5 Resultat etter skatt (MNOK) 1,4 -1,0 -0,3 -7,0 4,3 8,9 8,6 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 24 370 23 541 26 173 23 433 22 539 30 101 33 348 23 433 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,9 % 8,8 % 9,9 % 10,6 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,0 % 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 3,8 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 26,6 40,0 32,9 15,3 12,6 23,5 34,8 86,3 Resultat etter skatt (MNOK) -46,6 -32,6 -32,5 -57,4 -37,3 -15,9 -2,4 -113,1 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 2,7 5,4 4,9 4,4 8,4 1,8 4,5 19,1 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 1,8 1,0 2,2 4,1 3,7 0,1 1,4 9,3 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 1,6 5,0 3,3 2,2 6,7 3,7 5,1 17,7 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat24
 25. 25. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 3 kvartal 2012 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill kroner mill. 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 144,6 141,8 94,1 77,7 380,4 316,1 414,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 185,0 70,4 165,5 -88,8 421,0 17,7 185,3 - ODIN Forvaltning 1,9 -1,5 1,5 -0,5 0,5 6,3 0,0 30,4 21,8 - SpareBank 1 Markets -64,2 -44,9 -44,8 -51,8 -153,9 -77,3 -154,8 - SpareBank 1 Medlemskort 2,8 2,4 2,8 2,0 7,9 7,6 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,8 7,5 6,8 12,2 18,0 22,0 27,9 - Konsernjusteringer 1,0 -9,0 0,0 16,4 -8,0 30,6 28,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 274,9 166,6 223,8 -26,1 665,3 347,0 535,1 Driftskostnader morselskap 2,9 * -26,1 -33,5 -16,0 -56,6 -59,2 -88,6 Netto finans morselskap -21,6 -17,7 -16,8 -18,0 -56,1 -40,1 -59,3 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Resultat før skatt 256,2 122,9 173,5 -60,1 552,6 247,7 387,3 Skattekostnad -28,5 -59,5 26,4 55,8 -61,6 -2,8 138,5 Resultat etter skatt R lt t tt k tt 227,7 227 7 63,4 63 4 199,9 199 9 -4,3 43 491,0 491 0 244,8 244 8 525,8 525 8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 228,8 64,2 200,7 -3,1 493,7 247,3 529,8 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,1 -0,8 -0,8 -1,1 -2,7 -2,4 -4,0 Per 3 kvartal 3. Året Nøkkeltall 2012 2011 2011 Egenkapitalavkastning 12,7 % 7,0 % 11,1 %* Prosjektet i forbindelse med etablering av eget kortselskap ble overdratt fra SpareBank 1 Gruppen AS til SpareBank 1 Kredittkort AS per 30 september 2012. 30. 2012 Dette medførte en kostnadsrefusjon på MNOK 46 i morselskapet i september, som i 3. kvartal ga en netto inntektsføring på MNOK 2,9.25
 26. 26. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kvBeløp i m ill. kroner 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010Andel resultat fra datterselskapene før skatt- SpareBank 1 Livsforsikring 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3- ODIN Forvaltning 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4- SpareBank 1 Markets -64,2 -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7- SpareBank 1 Medlemskort 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4- SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,8 38 7,5 75 6,8 68 5,9 59 12,2 12 2 3,0 30 6,8 68 6,6 66 -4 9 4,9 7,0 70 -0 1 0,1- Konsernjusteringer 1,0 -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1Sum resultat datterselskaper før skatt 274,9 166,6 223,8 188,1 - 26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2Driftskostnader morselskap 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0Netto finans morselskap -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat før skatt 256,2 122,9 173,5 139,6 - 60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3Skattekostnad -28,5 -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5Resultat etter skatt 227,7 63,4 199,9 281,0 - 4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8Majoritetens andel av resultat etter skatt 228,8 64,2 200,7 282,6 -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,1 -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,526
 27. 27. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 3. kvartal 2012 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Risikoinntekter 380,6 380 6 369,1 369 1 361,2 361 2 321,6 321 6 1 110 9 110,9 990,4 990 4 1 338 7 338,7 Risikokostnader -291,5 -266,2 -340,4 -249,9 -898,1 -758,1 -1 061,7 Risikoresultat 89,2 102,9 20,7 71,7 212,8 232,3 277,0 Tekniske avsetninger -9,5 -10,3 8,7 -8,2 -11,0 -29,3 -35,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 79,7 92,6 29,4 63,5 201,8 203,0 241,4 Gebyrer 192,3 180,9 184,8 168,3 558,0 511,9 708,6 Driftskostnader ekskl. provisjoner -130,6 -137,4 -128,6 -128,0 -396,5 -396,3 -527,2 Provisjoner -64,8 -62,5 -63,7 -60,1 -191,0 -178,3 -247,3 Administrasjonsresultat -3,1 -19,0 -7,5 -19,8 -29,5 -62,7 -65,9 Netto finansinntekter 218,8 153,1 188,6 151,0 560,5 677,4 791,1 Garantert rente -121,5 -106,1 -115,4 -99,4 -343,0 -311,9 -422,6 Renteresultat R t lt t 97,3 97 3 47,0 47 0 73,2 73 2 51,6 51 6 217,5 217 5 365,4 365 4 368,5 368 5 Oppreservering -32,2 -10,3 -31,3 0,0 -73,9 -33,0 -187,3 Renteresultat etter oppreservering 65,0 36,7 41,9 51,6 143,6 332,4 181,2 Vederlag for rentegaranti 6,7 6,1 6,3 5,7 19,1 17,0 22,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 148,4 116,6 70,1 101,0 335,0 489,6 379,4 Ufordelt resultat til kunder -53,3 53,3 -27,7 27,7 -15,2 15,2 -44,7 44,7 -96,3 96,3 -223,6 223,6 -61,5 61,5 Avkastning på selskapets midler 49,6 52,9 39,2 21,4 141,7 50,0 96,2 Resultat til eier før skatt 144,6 141,8 94,1 77,7 380,4 316,1 414,1 Skattekostnad -15,9 -52,6 31,7 36,9 -36,8 2,1 97,8 Resultat til eier etter skatt 128,7 89,1 125,8 114,6 343,6 318,2 511,9 Nøkkeltall Per 3. kvartal Året 2012 2011 2011 Kapitaldekning 19,0 % 18,5 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 16,3 % 14,1 % 11,0 %27 Bufferkapital for året 2011 vises etter at resultatet er disponert
 28. 28. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 3 kvartal 2012 3. Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 200,3 -7,7 9,2 0,0 201,8 Administrasjonsresultat 57,0 -31,4 -55,0 0,0 -29,5 Renteresultat , 144,1 68,5 , 3,1 , 1,9 , 217,5 , Oppreservering -73,9 0,0 0,0 0,0 -73,9 Vederlag for rentegaranti 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 Resultat til kunde -52,6 -32,5 -11,2 0,0 -96,3 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 141,7 141,7 Sum 294,0 294 0 -3 1 3,1 -54 0 54,0 143,5 143 5 380,4 380 428
 29. 29. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner p 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 79,6 72,3 72,3 68,7 224,3 212,8 284,9 Individuelle kapitalforsikringer 154,1 150,2 147,9 143,3 452,2 422,9 570,6 Kollektive pensjonsforsikringer 95,3 74,4 244,3 73,3 414,0 371,1 465,6 Ulykkesforsikringer 56,7 55,1 53,8 50,0 165,6 147,0 199,0 Gruppelivsforsikringer 136,2 132,2 239,1 130,5 507,5 479,5 604,4 Unit Link - Renteforsikringer 8,2 8,5 9,3 8,3 26,1 28,4 39,0 Unit Link - Kapitalforsikringer 31,6 35,2 36,7 38,4 103,5 136,6 181,1 Innskuddstjenestepensjon 280,3 273,1 265,1 256,6 818,5 728,4 980,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 842,0 801,1 1 068,5 769,0 2 711,6 2 526,8 3 325,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 116,8 194,7 102,4 189,1 413,8 444,6 660,8 Avgitt gjenforsikringspremie -42,4 -41,2 -28,6 -42,9 -112,1 -123,9 -160,4 Premieinntekter for egen regning 916,4 954,5 1 142,3 915,2 3 013,2 2 847,4 3 825,929
 30. 30. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 6,0 3,6 Prosent tProsent 3,5 2,8 2,6 2,8 2,2 2,2 2,4 1,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea 30 Kilde: selskapspresentasjoner
 31. 31. SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær k dA k t i di kundeportefølje med garanti per 30 09 2012 t f lj d ti 30.09.2012 Prosent Aksjer Norge 16,9 Aksjer utland 13,5 Pengemarked g 3,0 Obligasjon Norge 6,6 Obligasjon utland Obli j tl d 8,3 83 Hold til forfall 3,8 Eiendom 5,431
 32. 32. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 30 09 2012 30.09.2012 Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2011 2011 Immaterielle eiendeler 138 93 107 Investeringer 3 109 2 558 2 881 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 206 222 223 Fordringer 75 182 225 Andre eiendeler 170 431 368 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 16 798 15 709 15 909 Investeringer i investeringsvalgporteføljen I t i i t i l t f lj 7 914 6 498 6 896 SUM EIENDELER 28 412 25 693 26 607 Innskutt egenkapital 2 073 1 825 1 825 Opptjent egenkapital 772 632 435 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 16 723 15 453 15 812 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 8 024 6 583 6 993 Avsetning for forpliktelser 70 214 88 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 139 138 139 Forpliktelser 337 549 1 043 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 74 99 73 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 28 412 25 693 26 60732
 33. 33. SpareBank 1 Livsforsikring Statsbudsjettets forslag om ”Begrensning av fritaksmetoden j g g g for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskap” Med visse justeringer i hovedsak identisk med høringsforslaget Forslag Konsekvenser • Departementet foreslår at fritaksmetoden • Konsernet vil kunne oppleve skatteøkning i ikke skal gjelde aksjer mv. i gj j år med god avkastning og redusert skatt i år livsforsikringsselskap som inngår i kollektiv- med negativ avkastning i aksjemarket og investeringsvalgporteføljen fra og med 1.1.2012 • Selskapets skattekostnad fremover vil nærme seg en normal skattekostnad på • Inntekter fra slike aksjer skal skattlegges 28 % som alminnelig inntekt. Aksjeinntekten vil fortsatt inngå i fradraget for avsetninger til • Forslaget inneholder ikke overgangsregler forsikringsfond ved overgangen i forhold til skattemessig inngangsverdi. Historisk kostpris vil • Fritaksmetoden vil fortsatt gjelde aksjer som medføre en engangskostnad i inngår i selskapsporteføljen størrelsesorden MNOK 175-200 ved beregning av latent utsatt skatt* • Sjablongfradrag for selskapets andel av avkastning fra fripoliser, gamle individuelle • Regnskapsføring av effekten vil i så fall bli livsforsikringskontrakter og produkter uten tatt i 4. kvartal. overskuddsrett * Stor usikkerhet knyttet til beregningen fordi nytt regelverk ikke er kjent i detalj33
 34. 34. Aktivaallokering per portefølje per 30.09.12 (31.12.11) (31 12 11) SB1 Skadeforsikring gSB1 Li sfo sik ing Livsforsikring konsern Investeringsvalg- Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen porteføljen 12,9 (13,8) 12 9 (13 8) % 2,3 (-4,5) 2 3 ( 4 5) % 8,1 (7,9) % 10,1 (10,4) % 38,9 (37,4) % 0,0 (-0,2) % 18,6 (18,8) % 11,2 (12,7) %46,3 (45,9) % 53,2 (54,2) % 20,0 (21,0) % ( ) 63,1 (60,9) % 28,2 (28,0) 28 2 (28 0) % 15,9 (24,8) 15 9 (24 8) % 70,6 (69,0) % 0,6 (-0,1) % Aksjer Aksjer Aksjer Annet Annet Aksjer Annet Obligasjoner Annet Eiendom Eiendom Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 7,9 (6,9) mrd. NOK 16,6 (15,7) mrd. NOK 3,1 (2,9) mrd. NOK 10,8 (9,6) mrd.34
 35. 35. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 3. kvartal 2012 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Forfalt brutto premie 1 172,6 1 431,1 1 713,1 1 142,9 4 316,8 4 076,8 5 358,2 Opptjente premier f.e.r. 1 287,9 1 257,3 1 234,5 1 230,6 3 779,7 3 469,1 4 695,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -996,8 -931,7 -992,3 -1 042,8 -2 920,8 -2 867,3 -3 784,0 Forsikringsrelaterte d ift k t d f.e.r. F ik i l t t driftskostnader f -311,0 311 0 -281,0 281 0 -262,4 262 4 -259,2 259 2 -854,4 854 4 -755,5 755 5 -1 074 2 1 074,2 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 11,3 1,7 1,2 17,6 14,2 30,3 31,8 Andre tekniske avsetninger 33,5 -15,1 -0,5 53,8 17,9 101,6 93,2 Forsikringsresultat 24,9 31,1 -19,5 0,0 36,5 -21,7 -37,3 Netto finansinntekter 172,8 51,0 194,0 -62,3 417,8 99,5 260,3 Andre kostnader 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 Resultat før sikkerhetsavsetninger 197,7 82,1 174,5 -62,3 454,3 77,8 223,0 Endring av sikkerhetsavsetning -12,7 -11,7 -9,0 -27,0 -33,4 -60,5 -37,7 Resultat før skatt 185,0 70,4 165,5 -89,3 421,0 17,2 185,3 Skattekostnad -42,4 -28,2 -26,0 7,6 -96,7 -17,3 -94,6 Resultat etter skatt 142,6, 42,2 , 139,5 , -81,7 , 324,3 , -0,1 , 90,7 , 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Nøkkeltall 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Skadeprosent f.e.r. 77,4 % 74,1 % 80,4 % 84,7 % 77,3 % 82,7 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r. 24,2 % 22,3 % 21,3 % 21,1 % 22,6 % 21,8 % 22,9 % Combined ratio f.e.r. 101,5 % 96,5 % 101,6 % 105,8 % 99,9 % 104,4 % 103,5 % Kapitaldekning 34,6 % 27,6 % 32,8 %35
 36. 36. ODIN Forvaltning Resultat for 3 kvartal 2012 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011 Forvaltningshonorarer 64,0 63,4 67,2 69,4 194,6 241,7 303,5 Sum driftsinntekter 64,0 63,4 67,2 69,4 194,6 241,7 303,5 Lønnskostnader -24,8 -25,9 -24,6 -26,4 -75,3 -83,0 -108,5 Avskrivninger -6,3 -6,8 -6,5 -5,1 -19,6 -13,4 -23,5 Andre driftskostnader -31,2 , -32,5 , -36,9 , -32,5 , -100,6 , -116,3 , -151,1 , Sum driftskostnader -62,3 -65,2 -68,0 -64,0 -195,5 -212,7 -283,1 Driftsresultat 1,7 -1,8 -0,8 5,4 -0,9 29,0 20,3 Finanskostnader 0,2 0,4 0,3 0,9 0,9 1,4 1,5 Resultat før skatt 1,9 -1,5 -0,5 6,3 0,0 30,4 21,8 Skattekostnad -0 5 0,5 0,5 05 0,2 02 -2 0 2,0 0,2 02 -8 6 8,6 -7 1 7,1 Resultat etter skatt 1,4 -1,0 -0,3 4,3 0,1 21,8 14,836

×