Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• Манлайлал гэж юу вэ?  Тодорхойлолтууд  Үүрэг, ач холбогдол• Манлайллын онол, хандлагууд – Үйл хөдлөлийн хандлага• М...
Манлайлал буюу Лидершип (англ. Leadership)        гэдгийг "Нийтийн үйл хэргийг биелүүлэхэд хэн нэгэн        ...
бол нөлөөлөх чадвар. John C. Maxwell        Манлайлал гэдэг нь хувь хүн ба бүлэг хүмүүсийг зорилгод        ...
• Үлгэрлэх: Үзэл баримтлал, эрхэм зорилгоо тууштай хамгаалж, бусдад үг хэл үйл хөдлөлөөрөө үлгэрлэж байх• Чиглүүлэх: Хүр...
• Удирдлагын харилцаатай холбоотой• Бусдад нөлөөлөх чадвар• Байгууллагын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх хүсэл тэмүүлэл төр...
• Хүмүүст өмнөө тавьсан зорилго, зорилтдоо дээд зэргийн үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд нь зөвхөн манлайлагч л тусалж чадна• Ма...
• Дэлхийн 2-р дайны дараа• 1974 Стогдилл судалгаа хийсэн• Эдгээр хандлагууд нь манлайллын мөн чанарыг олох гэсэн оролдлог...
• Генетекийн онол    • Хамгийн эртний тайлбар    • Манлайлах чадвар генээр л дамждаг. Манлайлагч болж төрдөг болох...
• Зан үйлийн хандлага  • Суралцдаг гэдэгт анхаарсан.  • Хамгийн сайн удирдах арга барилыг   тодорхойлохыг хичээсэн....
•  Б.Р.Леикертийн дөрөвтийн систем•  Менежментийн тор•  Э.Фидлерийн онол•  Зорилгын онол
• Систем-1 – Мөлжигч-захирангүй• Систем-2 – Аядуу-захирангуй• Систем-3 – Зөвлөлдөх-ардчилсан• Систем-4 – Оролцуулах-ар...
• Р.Блейк , Д.Мутон• Арга барилын 5 хэв маяг• Хүмүүсийн төлөө санаа тавих - Үйлдвэрийн төлөө санаа тавих• 1-9 хүртэл• 1:9...
• Нөхцөл байдлын хувьсагчдийг бий болгосон.• Эдгээр хувьсагчийг тодорхойлсон тохиолдолд арга барилыг зөвлөн гаргаж болно....
• Манлайлагчийн зан үйл нь ажилчид сонирхолтой болох эсэхэд нөлөөлнө.             1. Ажлыг гүйцэтгэх•  Хэ...
• Leader буюу МАНЛАЙЛАГЧ• Хот, суурин, жижиг сум, баг хаана ч гэсэн манлайлагч байдаг• Дагалдаж буй хүмүүс нь том зорилго...
Манлайлагч нь сайн зохионбайгуулалтын төлөөдагалчдынхаа хүсэлсонирхолд нийцүүлж урамөгч, зоригжуулдаг хүн юм
• Дагалдагчид илүү бүтээлч санаачлагатай болдог• Дагалдагчид илүү хувийн амбиц, зорилгынхоо төлөө явдаг• Маш их итгэл на...
“Хэрвээ чи бусдыг зоригжуулжмөрөөдүүлж сургаж хийлгүүлжчадаж байвалЧи бол манлайлагч.”        John Quincy Adams
•  Хувийн анхаарал халамж•  Урам зориг•  Хүчтэй нөлөөлөл•  Оюун ухааны сэрэл
• Манлайлал бол хаашаа явах чигийг заагч луужин• Тодорхой ажлыг хэрхэн сайн гүйцэтгэх вэ гэдэг асуудал менежментийн шийдв...
• Шинэ жанжин шугам, алсын        хараа, зорилго, зарчим, үнэт Удирдагч   зүйлс, чиглэлийг        тодорхо...
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Манлайлал
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Манлайлал

42,842 views

Published on

Манлайлал гэж юу вэ? Ойлголт, тайлбарууд

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Манлайлал

 1. 1. • Манлайлал гэж юу вэ?  Тодорхойлолтууд  Үүрэг, ач холбогдол• Манлайллын онол, хандлагууд – Үйл хөдлөлийн хандлага• Манлайлагч гэж хэн бэ?  Та манлайлагч мөн үү?• Практик, жишээ
 2. 2. Манлайлал буюу Лидершип (англ. Leadership) гэдгийг "Нийтийн үйл хэргийг биелүүлэхэд хэн нэгэн хүн бусаддаа сайн дураар тусламж дэмжлэг үзүүлэх нийгмийн нөлөөний үйл явц" гэж тодорхойлж болно.Манлайлал гэдэг нь итгэл үнэмшил, үнэтзүйлс, ѐс зүй, зан чанар, мэдлэг, чадвараарааудирдан манлайлж бусдыг зорьсондоо хүрэхэднөлөөлөх процесс юм. Европын эрдэмтэд
 3. 3. бол нөлөөлөх чадвар. John C. Maxwell Манлайлал гэдэг нь хувь хүн ба бүлэг хүмүүсийг зорилгод нь хүргэх үйл ажиллагаанд өдөөж өгөхийн тулд нөлөөлөх ур чадвар юм. АНУ эрдэмтэн гэдгийг нь хувь хүн тодорхой зорилгодхүрэхийн тулд бусдад нөлөөлөл үзүүлэх үйлажиллагаа юм. Манлайлах үйл ажиллагаа гэдэг ньбизнесийн байгууллагын дотор бол хамгийн дээдудирдлагын тодорхойлсон зорилгыг хэрэгжүүлэхийнтулд менежер өөрийн удирдлагад байгаа хүмүүстээнөлөөлөх явдал юм.
 4. 4. • Үлгэрлэх: Үзэл баримтлал, эрхэм зорилгоо тууштай хамгаалж, бусдад үг хэл үйл хөдлөлөөрөө үлгэрлэж байх• Чиглүүлэх: Хүрэх газар, явах замыг зааж өгөх.• Бусдыг зоригжуулах: Хүмүүст юмыг үнэн сэтгэлээсээ хийж бүтээх боломж, нөхцлийг нь бүрдүүлж өгөх• Нэгтгэх: Харилцан итгэлцлийн уур амьсгалыг бий болгож, хамт олноо нэгэн зүгт хөдөлгөх.
 5. 5. • Удирдлагын харилцаатай холбоотой• Бусдад нөлөөлөх чадвар• Байгууллагын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх хүсэл тэмүүлэл төрүүлэх• УРЛАГ юм• Удирдуулж байгаа хүмүүс зорилгодоо хүрэхийг хүсээд зогсохгүй, түүнд хатуу итгэл үнэмшилтэй, шаргуу тэмүүлж байх нь манлайллын үр дүнгийн гол үзүүлэлт болдог
 6. 6. • Хүмүүст өмнөө тавьсан зорилго, зорилтдоо дээд зэргийн үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд нь зөвхөн манлайлагч л тусалж чадна• Манлайлагч хэзээ ч бүлгийн ар талд явдаггүй, харин ямагт урд нь явж, араа дагуулж, замыг нь зааж, урагшлах хөдөлгөөнийг хөнгөвчилж өгөх ѐстой
 7. 7. • Дэлхийн 2-р дайны дараа• 1974 Стогдилл судалгаа хийсэн• Эдгээр хандлагууд нь манлайллын мөн чанарыг олох гэсэн оролдлогууд1. Генетекийн онол2. Шинж чанарын үүднээс хандах хандлага3. Зан үйлийн хандлага4. Нөхцөл байдлын хандлага
 8. 8. • Генетекийн онол • Хамгийн эртний тайлбар • Манлайлах чадвар генээр л дамждаг. Манлайлагч болж төрдөг болохоос , түүнийг бий болгож болохгүй. • 18-19 - р зуун• Шинж чанарын үүднээс хандах хандлага – 1945 он хүртэл – Стогдилл нэгтгээд бие бялдрын шинж , чадавхийн 4 шинж , хувийн 16 онцлог шинж , ажилтай холбоотой 6 шинж нийгмийн 9 чанар гэх мэтийг тодорхойлсон – Бүгд эдгээрийг эзэмшсэн байдаггүй .. – ухаан эрдэм билэг итгэл даах чанар хариуцлага нийгмийн идэвхи зэрэг н өөр – К.Дэвис - эдгээр ялгаа байдаг. – Удирдагчаас хүссэн хүсээгүй гардаг , ийм шинжүүд манлайлагч болгодогуу ? – Хэтэрхий олон манлайллын төрх , төрхийн шинжийн зөрсөн байдал – Шинжийг сурч эзэмшдэггүй
 9. 9. • Зан үйлийн хандлага • Суралцдаг гэдэгт анхаарсан. • Хамгийн сайн удирдах арга барилыг тодорхойлохыг хичээсэн. • Ажил үүрэг дээр бус ажилчид , хувь хүн дээр төвлөрдөг• Нөхцөл байдлын хандлага • Хүмүүс сонирхолдоо хөтлөгддөг - Мэдэрч Түүнд хүрэх нөхцөлийг бүрдүүл ашигла • Урлагийн хэмжээнд хүрсэн ойлголт • Өөрчлөлтийг авчирсан
 10. 10. • Б.Р.Леикертийн дөрөвтийн систем• Менежментийн тор• Э.Фидлерийн онол• Зорилгын онол
 11. 11. • Систем-1 – Мөлжигч-захирангүй• Систем-2 – Аядуу-захирангуй• Систем-3 – Зөвлөлдөх-ардчилсан• Систем-4 – Оролцуулах-ардчилсан
 12. 12. • Р.Блейк , Д.Мутон• Арга барилын 5 хэв маяг• Хүмүүсийн төлөө санаа тавих - Үйлдвэрийн төлөө санаа тавих• 1-9 хүртэл• 1:9 5:5 9:1 9:9 1:1
 13. 13. • Нөхцөл байдлын хувьсагчдийг бий болгосон.• Эдгээр хувьсагчийг тодорхойлсон тохиолдолд арга барилыг зөвлөн гаргаж болно.• Хяналтгүй бол эрх мэдэлгүй. Амжилтанд чиглэсэн хандлага илүү1. Эрх мэдэл2. Дээд доод тушаалтны харилцаа3. Зорилтын бүтэц
 14. 14. • Манлайлагчийн зан үйл нь ажилчид сонирхолтой болох эсэхэд нөлөөлнө. 1. Ажлыг гүйцэтгэх• Хэрэглээний зан үйл итгэлтэй байх• Дэмжих зан үйл 2. Зохицсон• Оролцуулах зан үйл урамшуулалтай байх• Ажилтанд чиглэсэн 3. Урамшуулал нь хувь зан үйл хүнд хэрэгтэй байх
 15. 15. • Leader буюу МАНЛАЙЛАГЧ• Хот, суурин, жижиг сум, баг хаана ч гэсэн манлайлагч байдаг• Дагалдаж буй хүмүүс нь том зорилгод хүрэх хүсэл эрмэлзлэлтэй байдаг• Бусдын хараагүйн түрүүлж хардаг• Хамгийн нөлөө бүхий хүмүүс
 16. 16. Манлайлагч нь сайн зохионбайгуулалтын төлөөдагалчдынхаа хүсэлсонирхолд нийцүүлж урамөгч, зоригжуулдаг хүн юм
 17. 17. • Дагалдагчид илүү бүтээлч санаачлагатай болдог• Дагалдагчид илүү хувийн амбиц, зорилгынхоо төлөө явдаг• Маш их итгэл найдвар, урам зоригийг бий болгодог
 18. 18. “Хэрвээ чи бусдыг зоригжуулжмөрөөдүүлж сургаж хийлгүүлжчадаж байвалЧи бол манлайлагч.” John Quincy Adams
 19. 19. • Хувийн анхаарал халамж• Урам зориг• Хүчтэй нөлөөлөл• Оюун ухааны сэрэл
 20. 20. • Манлайлал бол хаашаа явах чигийг заагч луужин• Тодорхой ажлыг хэрхэн сайн гүйцэтгэх вэ гэдэг асуудал менежментийн шийдвэрлэх зүйл• Менежментийн ухааны агуу сэтгэгчдийн нэг Петер Дракерийн тодорхойлсноор “Менежмент гэдэг нь юмыг зөв хийх арга бол манлайлал нь зөв юм хийх тухай ойлголт” юм• Менежмент гэдэг нь амжилтын шатаар зогсолтгүй, үр дүнтэй өгсөх замыг зааж өгдөг бол, манлайлал өгсөж байгаа шатыг зөв “хананд нь налуулсан” байх үүрэгтэй
 21. 21. • Шинэ жанжин шугам, алсын хараа, зорилго, зарчим, үнэт Удирдагч зүйлс, чиглэлийг тодорхойлогч, түүндээ бусдыг зоригжуулан удирддаг хүн • Байгууллага, группын хүний Менежер болон бусад нөөцийг тогтсон журам, дүрэм, зарчмын дагуу захирдаг, зохицуулдаг хүн • Ажил үйлс, үг яриа, үйлМанлайлагч хөдлөлөөрөө бусдыг үлгэрлэн манлайлагч хүн

×