Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google Desktop

1,913 views

Published on

google zoekmachine maken op desktop door: henk van ess

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Google Desktop

  1. 1. Andere zoekfuncties Desktop search 1 2 3 4 DOOR HENK VAN ESS EN WOUTER DIEMERGoogle desktopUw eigen Google Waar hebt u ook alweer het telefoonnummer van die ene collega opgeslagen? Geen flauw idee? Geen paniek! In het tijdperk van de ‘desktop search’ doen zulke vragen er niet meer toe. Met Google Desktop maakt u van uw eigen pc een supersnelle zoekmachine. Tip 01: Zoeken en vinden Het bestand (bijna 2 MB) wordt nu naar u verzonden. Klik nogmaals op Uitvoeren. Het kan zijn dat Google Zoeken naar bestanden op uw eigen pc (Start, Zoeken) Desktop eerst andere programma’s wil afsluiten, zoals is een heel gedoe, ook al kwispelt een hondje van Microsoft Word. Sla zonodig uw werk op en bevestig Microsoft u bemoedigend tegemoet. Tot vervelens de installatie met Ja. Het kan een minuutje duren toe zelfs, want het speurwerk neemt meestal flink wat voordat u verder kunt. Rechts onderin de taakbalk ver- tijd in beslag. Fikkie weet bovendien lang niet alles te schijnt uiteindelijk een kleurig icoontje in de kleuren vinden. geel, blauw, groen en rood. Dankzij ‘desktop search’ daalt de wachttijd enorm. Eenmalig wordt de harde schijf geïndexeerd en daarna voortdurend bijgewerkt. Zo maakt u van uw pc een Tip 03: Voorkeuren opgeven soort ‘personal Google’. Tik in wat u zoekt en het ant- woord verschijnt direct. Of die informatie nu in een pdf- Vervolgens verschijnt de webbrowser in beeld, die bestand, in Outlook of in Excel staat, doet er niet toe. informeert naar uw voorkeuren. U kunt Google Desktop de opdracht geven om ook Gmail-berichten te indexeren (de gratis webmaildienst van Google). Tip 02: Installatie Vink in dat geval Mijn Gmail-berichten indexeren en doorzoeken aan. Kies De inhoud en instellingen van Sluit eventueel eerst uw Office-programma’s en Google Gadget opslaan als u wilt dat u via het web Windows Messenger af en ga naar http://desktop. altijd dezelfde Gadgets op uw scherm krijgt (zie ook google.nl. Klik op de blauwe button met de tekst tip 06). Downloaden, en daarna op Accepteren en Installeren Bij Overige instellingen heeft Google alvast Google als u kunt leven met de voorwaarden (zie ook het gebruiken als standaard zoekmachine in Internet kader ‘Google weet wat goed voor u is’). U krijgt door- Explorer ingevuld. Haal het vinkje weg als dit niet naar gaans een beveiligingswaarschuwing. Kies Uitvoeren. uw zin is. Met De werkbalk met koppelingen bijwerken De installatie Bepaal zelfgaat snel en is welke instel-niet al te moeilijk. lingen u het beste bevallen.
  2. 2. Desktop search met mijn favoriete sites worden al uw favoriete websi- In het bovenste vak tes bewaard, en desgewenst in een nieuwe balk rechts kunt u zoeken naar op uw scherm geplaatst. Zodra u klaar bent, klikt u op interessante bronnen, de grijze button Voorkeuren instellen en doorgaan. Als bijvoorbeeld nieuws Google tegensputtert dat u eerst een gebruikersnaam over Google zelf. Tik en wachtwoord moet opgeven, klikt u op Nu een ‘Google’ in en bekijk account maken of vult u uw bestaande gegevens in. de oogst. Klik op uw favoriet, en deze Het kan wel nieuwsrubriek krijgteven duren voor- voortaan een eigendat de inhoud plaats op de rechter-van uw computer zijbalk op uw bureau-is geïndexeerd. blad. Zijn de teksten te priegelig? Klik op het linkerlijntje van de zij- balk. Er verschijnt een klein pijltje naar links en naar rechts. Sleep het pijltje naar links, en pas de grootte van de zijbalk naar eigen Tip 04: Indexeren smaak aan. De zijbalk Google kan uw vragen pas beantwoorden nadat het kunt u naar eigen programma heeft geïnventariseerd wat er allemaal op smaak inrichten. uw harde schijf staat. Daarom is eenmalig een langdu- rige indexering nodig van alle bestanden. Als u in de tussentijd gewoon doorcomputert, kan het vele uren Zo blijft u op duren voordat de klus geklaard is. U kunt beter kiezen de hoogte van het voor Nu indexeren en dan even boodschappen gaan laatste nieuws. doen, want Google Desktop eist alle aandacht op van uw computer. Alleen op pc’s met een dubbele proces- sor valt redelijk door te werken. Bent u benieuwd hoe lang u nog moet wachten? Klik in de webbrowser op F5 om het scherm te vernieuwen, en u ziet dat het bijvoorbeeld nog 2,7 uur duurt om alle items te indexeren. Alle harde schijven in uw pc of laptop worden automatisch doorzocht. U kunt ook netwerkschijven opgeven. Klik op Desktop-voorkeu- ren, ga naar Zoeken op deze locaties en klik op Station of map toevoegen. Kies de gewenste map(pen) en klik op OK. Als u bij nader inzien toch niet zo lang zonder Tip 06: Gadgets computer kunt, klikt u op Alleen indexeren wanneer de computer niet wordt gebruikt. De één vindt ze verschrikkelijk, de ander zweert er juist bij. Google Gadgets zijn kleine programmaatjes die op uw bureaublad zweven in de veronderstelling dat uHet indexeren neemt nogal wat tijd in beslag, bepaalde informatie graag altijd bij de hand hebt. Hetmaar dit leed is slechts eenmalig praktisch nut bepaalt u zelf. Met de Virtual Flower Pot ziet u een plant langzaam groeien, en met Aandelen houdt u de beurskoersen bij. U haalt nieuwe gadgets Tip 05: Zijbalk veranderen op via http://desktop.google.com/plugins/. Kies een Gadget, klik op Download en dan op Openen. De vraag Na de installatie van Google Desktop hebt u er rechts op of u zeker weet dat u dit extraatje wilt installeren, uw scherm een zijbalk erbij. Daarin vindt u het laatste beantwoordt u met een klik op Ja. nieuws, het weerbericht, eventuele taken en desgewenst ook de laatste berichten uit Google’s webmaildienst Gmail. U kunt elk onderdeel naar uw eigen voorkeuren Tip 07: Informatie wissen aanpassen. De rubriek Webclips kunt u gebruiken voor uw favoriete eigen bronnen. Klik op het (nogal vage) grij- U besluit een gevoelig mailtje uit Outlook of Gmail ze pijltje rechts boven deze rubriek en kies voor Opties. te verwijderen. Google Desktop kan dit berichtje
  3. 3. Desktop search echter toch nog bewaard hebben. Hoe weet u of Speciale versie voor bedrijven weg écht weg is? Tik in het zoekscherm van Google Desktop een woord in uit het ongewenste mail- Google Desktop Search kent naast een gewone versie tje, bijvoorbeeld ‘afspraak’. U krijgt bronnen te zien voor uw eigen pc ook een Enterprise Edition voor met dit woord erin. Klik nu op Remove from Index. bedrijven. Op http://desktop.google.nl/previous.html Ditmaal verschijnen vóór elke treffer witte vierkantjes vindt u de nieuwste editie, bedoeld voor uw systeem- in beeld. Vink de informatie aan die u wilt verwijde- beheerder. Die kan met behulp van de optie Search ren en klik op Remove. Across Computers alle pc’s van uw bedrijf laten door- zoeken. Dat kan handig zijn, maar let op! Op deze Zo verwijdert manier komt vertrouwelijke bedrijfsinformatie biju gevoelige Google terecht. Eerder deed de Amerikaanse justitieinformatie uit bij Google een ‘sleepnetonderzoek’ naar verdachteGoogle Desktop. zoektermen. Google weigerde medewerking, maar wie weet bezwijkt de firma een volgende keer wél onder juridische druk. Oppassen dus. Tip 08: Simpel en snel zoeken U kunt rechts onderin op de taakbalk direct zoeken Tip 09: Virtueel plakboek naar informatie op uw pc. Alleen kan deze methode op oudere pc’s soms met veel vertraging gepaard gaan. Naast Google Desktop heeft Google ook een speciaal Klik in dat geval op het icoontje van Google Desktop, plakboek voor het web, Google Notebook genaamd. en sluit het zoekvenster op de taakbalk af. Wilt u toch Installeer eerst het bijbehorende programmaatje op snel iets terugvinden op uw niet zo vlotte pc? Druk kort www.google.com/notebook. Klik op Download en in na elkaar twee keer de Ctrl-toets in. Er verschijnt een Internet Explorer nestelt zich rechts onderin het scherm scherm waar u uw zoekvraag kunt invullen. een klein kladblok. Markeer daarna een stuk tekst van een website, klik met de rechtermuisknop op Note Zoeken is This, en vanaf dat moment is het knipsel opgeslagen.simpel: gewoon Een stuk tekst kunt u met of zonder toelichting of titeleen kwestie opslaan. Onder elk knipseltje komt de bron te staan metvan een vraag de bijbehorende link. Foto’s bewaren kan eveneens.invoeren. U kunt per aandachtsgebied een nieuwe map aanmaken. Google stelt vooralsnog een onbeperkte hoeveelheid virtuele kastruimte beschikbaar voor uw verzamelwoede. Alle webknipsels zijn te doorzoeken, net zoals u gewend bent bij een normale zoekmachine. Dat is handig als u een bepaald onderwerp hebt bewaard, maar niet meer alle details weet. Het is ook mogelijk uw archief met andere gebruikers te delen: zelfs met wildvreemden die toevallig met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Google weet wat goed voor u is Google behoudt zich naar eigen zeggen het recht voor Met Notebook de gebruiksvoorwaarden ‘van tijd tot tijd te wijzigen kunt u een zonder enige kennisgeving aan u of aansprakelijkheid virtueel plakboek jegens u’. Met andere woorden: als u Google Desktop bijhouden. installeert (of andere diensten van Google), dan kunt u achteraf niet klagen als opeens blijkt dat de firma het niet meer zo nauw neemt met uw privacy. Nog een waarschuwing: als u de geavanceerde func- ties gebruikt, stuurt u Google informatie over de sites die u bezoekt. Volgens Google kan dat echter geen kwaad: ‘Er wordt met Google Desktop bijvoor- beeld informatie naar Google verzonden over de nieuwspagina’s die u bezoekt, om het nieuws aan te passen dat wordt weergegeven in de zijbalk. Houd er rekening mee dat geen van deze gegevens uit- sluitsel geeft over uw identiteit.’ Naar ons idee toch wel iets om rekening mee te houden ...
  4. 4. Desktop search Copernic Tip 12: Zoeken met Copernic Zoeken doet u met Copernic in een handomdraai. Linksboven in het Copernic-venster of in de taakbalk Tip 10: Copernic downloaden typt u uw zoekterm. Kies in de werkbalk het soort docu- ment dat u wilt vinden. Om de zoekopdracht te verfij- Google is niet de enige die een zoekmachine heeft nen geeft u links het type document aan (bijvoorbeeld voor uw computer. We hebben ook de beste alterna- .doc), en de grootte en datum ervan. Van alle resultaten tieven voor u geselecteerd. Een minder bekende naam krijgt u onderin beeld een voorbeeld te zien. Door op voor u is misschien de zoekmachine Copernic. De desk- Open file te klikken, opent u het gevonden bestand. top search tool ervan is heel overzichtelijk. Om die te downloaden, surft u naar www.copernic.com. Klik op Copernic Free download en op de volgende pagina klikt u weer toont de zoek- op Free download. Op de dan volgende pagina klikt u resultaten met op Copernic desktop Search 1.7 English. een voorbeeld. Download hierde zoekmachinevan Copernic. In Copernic verfijnt u eenvoudig uw zoekopdracht Tip 13: Zoeken beperken Tip 11: Installeren Bent u niet tevreden met de instellingen van Copernic, dan verandert u die snel. Hebt u bijvoorbeeld veel Dubbelklik op het Copernic-icoontje en de installatie- grote bestanden die u liever niet in de zoekresultaten wizard start. Lees de voorwaarden en klik daarna op ziet, open dan eerst Copernic. Klik op Options en ga Akkoord. In het volgende venster kiest u een locatie naar het tabblad Advanced. Geef bovenaan op tot waar u de programmagegevens op wilt slaan. Klik op welke grootte u bestanden wilt indexeren. Hebt u Install en daarna op Finish. Na de installatie moet u de het liefst dat alleen bestanden niet groter dan 10 MB basisinstellingen aangeven. U kunt in het eerste venster worden gevonden? Vul dan 10 in het venster in. Klik opgeven welke gegevens u wilt indexeren. Klik op Next op OK om het venster weer te sluiten. U bent nu nog om verder te gaan. In het venster dat dan verschijnt, niet klaar: om de juiste zoekresultaten te krijgen, moet krijgt u nog een korte uitleg. Klik op Finish en het indexeren begint. Voordat u aan de slag kunt, moet Geef hier uw de index eerst af zijn. Wanneer u vele gigabytes aan instellingen op. bestanden hebt, kan het indexeren wel even duren. Ga directaan de slag nade installatie.
  5. 5. Desktop search u opnieuw uw bestanden indexeren. Ga op het pijltje extenties. Het gaat zelfs nog iets verder. Wanneer u staan bij Options, kies Update index en vervolgens niet tevreden bent over het resultaat, verfijnt u uw klikt u op Entire Index. Alle bestanden tot 10 MB wor- zoekopdracht. Klik daarvoor op Refine en u kunt in den nu geïndexeerd. Bestanden die groter dan 10 MB het onderstaande balkje extra gegevens over uw docu- zijn, worden in het vervolg niet meer weergegeven in ment plaatsen. de zoekresultaten. Het verfijnen van een zoekop- Yahoo dracht werkt een stuk over- zichtelijker. Tip 14: Yahoo installeren De laatste zoekmachine die we beschrijven, is die van Yahoo. Het bedrijf dat u waarschijnlijk kent van e-mail, heeft ook een speurneus voor uw computer gemaakt. Surf naar desktop.yahoo.com; hier vindt u de bètaversie van de zoekutilitie. Kies Download Free Beta. Klik op het Tip 17: Sneltoetsen Yahoo-icoontje om de wizard te starten en dan op Start Installation. In de volgende stap accepteert u de voor- U wilt liever niet te veel muizen? Yahoo heeft een waarden en klikt u op Next. Geef uw voorkeuren op bij aantal gemakkelijke sneltoetscombinaties. Zo bereikt Install Options en klik op Next. Klik daarna op Finish u via het toetsenbord snel uw doel. Ga naar Tools en Installation. Na de installatie vraagt de zoekmachine kies Options. Ga in het menu naar de zijtak Keyboard om uw Yahoo-wachtwoord. Als u dat niet hebt, klikt u Shortcuts. Hier ziet u alle sneltoetsen staan om een op Cancel. Voordat u kunt gaan zoeken, indexeert ook bepaald type document te zoeken. De toetsencombi- deze zoekmachine de bestanden. Rechtsonder in beeld natie wordt altijd gemaakt met Ctrl+Shift en een letter. ziet u de status van het indexeren. De letter kunt u wijzigen door onderin beeld een letter of cijfer te kiezen. De installatievan de Yahoo-toolgaat heel snel. Tip 18: Zoeken in het adresboek Hebt u een e-mailaccount bij Yahoo, dan kunt u ook zoeken in het adresboek daarvan. Klik op Tools en ga naar de zijtak Yahoo!. Vul uw Yahoo-gegevens in en bevestig met Apply. De volgende keer dat u de zoek- machine van Yahoo opent, kunt u ook adressen terug- vinden in het adresboek van uw Yahoo-mail. Andere speurneuzen Tip 15: Zoekopdrachten opslaan De zoekprogramma’s die wij hebben beschreven, Wanneer u graag uw zoekopdrachten bewaart, kunt u zijn maar een selectie uit het totale aanbod van het beste de zoekmachine van Yahoo gebruiken. Open desktop search tools. Er zijn nog veel meer bedrijven eerst de zoekmachine, klik op File en kies Save Search die zo’n programma leveren. Veelal is het freeware. as. Kies een plek waar u uw zoekopdracht en -resulta- Zoekmachine Ask Jeeves heeft er bijvoorbeeld een. U ten wilt opslaan. Klik op OK en alles wordt opgeslagen. downloadt het op http://sp.ask.com/docs/download/. De bestanden hebben de extensie *X1. Voor wie meer houdt van een Apple-uiterlijk, komt aan zijn trekken bij Blinkx. Dat downloadt u op www. blinkx.com. Blinkx is heel uitgebreid en heeft zelfs Tip 16: Zoekopdrachten verfijnen een ingebouwd p2p-programma. Op pagina 19 van deze special van Tips & Trucs bespraken we al de In tegenstelling tot andere zoekmachines zoekt Yahoo Duitse zoekmachine X-Friend. Deze vindt u op de site naar alle bestanden, dus niet alleen naar doc- of eml- http://www.x-friend.de/de/installation/download/.

×