Douane Marokko en Controlevan Goederen uit Nederland (2009):Verpakking
Er
gelden
geen
speciale
regels
voor
de
markering
va...
Voor
de
distributie
van
farmaceutische
producten
en
medicijnen
kan
een
certificaat
van
vrije
verkoop
worden
verlangd,
dat
...

InspectieDe
producten
waarvoor
de
verplichte
normen
gelden,
worden
bij
aankomst
in
Marokko
fysiek
geïnspecteerd.
De
tests...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Douane Marokko en Controle Goederen uit Nederland (2009)

1,701 views

Published on

Douane Marokko en Controle Goederen uit Nederland (2009)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Douane Marokko en Controle Goederen uit Nederland (2009)

  1. 1. Douane Marokko en Controlevan Goederen uit Nederland (2009):Verpakking
Er
gelden
geen
speciale
regels
voor
de
markering
van
containers
bij
verscheping
naar
Marokko.
De
vermelding
van
het
nettogewicht
in
kilogram
en
andere
specificaties
van
het
product
kunnen
echter
de
douaneprocedures
versnellen.
Labels
moeten
in
het
Frans
of
het
Arabisch
worden
opgesteld
en
moeten
het
land
van
oorsprong
vermelden.
Etikettering en oorsprongsvermelding
In
het
algemeen
geldt
dat
de
verpakking
of
etikettering
van
producten
geen
aanleiding
mag
geven
tot
misverstanden
over
de
oorsprong
van
de
goederen.
Daarnaast
verbiedt
de
Marokkaanse
wet
de
import
van
goederen
met
een
teken
of
opschrift
dat
gelijk
is
aan
of
sterk
gelijkt
op
een
officieel
Marokkaans
of
religieus
teken
dan
wel
opschrift.

Er
gelden
specifieke
etiketteringvoorschriften
voor
de
verpakking
van
levensmiddelen,
medicijnen
en
farmaceutische
producten.

Bij
voedsel
en
dranken
behoort
het
etiket
in
het
Frans
of
Arabisch
te
zijn
opgesteld
en
moet
het
de
volgende
gegevens
bevatten:–
de
naam
van
het
product;–
een
lijst
met
alle
ingrediënten,
op
volgorde
van
het
gewicht
van
groot
naar
klein; nettohoeveelheid;–
productiedatum
en
uiterste
consumptiedatum;–
wijze
van
conservering
en
indicatie
van
de
bewaartemperatuur
(verplicht
voor
onder
 andere
vlees,
gevogelte,
zuivel,
vis,
kant-en-klaarmaaltijden
en
vruchtensappen);–
naam
en
adres
van
de
producent,
verpakker
en
importeur;– in
sommige
gevallen
zijn
er
aanvullende
eisen.Voor
farmaceutische
producten
en
pesticiden
bestaan
voorschriften
over
de
kwaliteit
en
etikettering.
Op
de
verpakking
van
farmaceutische
producten
moet
de
productiedatum
en
de
uiterste
consumptiedatum
voorkomen.
Daarnaast
dienen,
als
het
product
een
samenstelling
is,
de
naam
en
het
percentage
van
elke
component
vermeld
te
worden.

Marokko
verbiedt
het
gebruik
van
een
symbool
dat
lijkt
op
of
een
kopie
is
van
een
Marokkaans
overheidssymbool
of
een
religieus
symbool.

Fytosanitair certificaatVoor
azijn,
graan
en
meel
is
een
kwaliteitscontrole,
uitgevoerd
door
een
daartoe
bevoegde
instantie,
vereist.
Een
aantal
van
deze
producten
kan
bij
aankomst
toch
nog
aan
een
inspectie
worden
onderworpen.
Het
is
raadzaam
daarover
vooraf
contact
op
te
nemen
met
de
Marokkaanse
afnemer.

Bepaalde
goederen,
met
name
in
de
levensmiddelensector
(producten
zoals
tomaten
en
aardappelen),
moeten
van
een
analysecertificaat
voorzien
zijn,
afgegeven
door
een
erkend
laboratorium.
Dit
certificaat
vrijwaart
de
goederen
echter
niet
van
eventuele
keuring
door
Marokkaanse
autoriteiten;
zij
kunnen
de
goederen
afkeuren
indien
deze
niet
aan
de
Marokkaanse
normen
voldoen.

Certificaat van vrije verkoop
  2. 2. Voor
de
distributie
van
farmaceutische
producten
en
medicijnen
kan
een
certificaat
van
vrije
verkoop
worden
verlangd,
dat
in
Nederland
kan
worden
aangevraagd
bij:–
Inspectie
voor
de
Gezondheidszorg
Contactpersoon:
mevrouw
J.M.
Valkenwoud,
e-mail:
 jm.valkenwoud@igz.nl– Voor
andere
(niet
bij
het
ministerie
geregistreerde)
producten,
zoals
drogisterijproducten,
 cosmetica
of
reinigingsmiddelen,
kan
een
certificaat
van
vrije
verkoop
 schriftelijkworden
aangevraagd
bij
het
desbetreffende
regiokantoor
van
de
Voedsel-
 en
Warenautoriteit,
www.vwa.nlDe
handel
in
farmaceutische
producten
is
uitsluitend
toegestaan
aan
daartoe
gerechtigde
firmas.
Buitenlandse
medicijnen
en
verbandmiddelen
dienen
in
Marokko
bij
het
ministerie
van
Volksgezondheid
geregistreerd
te
worden.


Voor
meer
informatie
over
de
benodigde
certificaten
bij
import
in
Marokko,
zie
de
site
van
de
Marokkaanse
douane:
www.douane.gov.ma/adil
of
http://madb.europa.eu
(
>
exporters
guide
to
import
formalities).

Telecommunicatie- en radioapparatuurVoor
de
(tijdelijke)
import
van
telecommunicatie-
en
radioapparatuur
is
voorafgaande
toestemming
nodig
van
de
ANRT
(Agence
Nationale
de
Ré-glementation
des
Télécommunications).
Deze
toestemming
(agrément
préalable)
geldt
niet
voor
de
persoonlijke
bagage
van
reizigers.
Per
persoon
mag
één
mobiele
telefoon,
antwoordapparaat,
kopieerapparaat,
telefoontoestel,
modem
en
gps
meegenomen
worden.

Meer
informatie:
Circulaire
4941/311,
www.douane.gov.ma
(
>
circulaires
Agence
Nationale
de
Réglementation
des
Télécommunications:
www.anrt.net.ma.
(
>
Agrément
des
équipements
de
télécommunications
aan
de
rechterkant
van
het
scherm)
NormenMarokko
is
aangesloten
bij
de
International
Standardisation
Organisation
en
de
Franse
Standaardisatie
Associatie
AFNOR.
Tevens
is
Marokko
aangesloten
bij
de
Codex
Alimentarius
van
de
Wereld
Gezondheidsorganisatie
(WHO)
en
de
Food
and
Agriculture
Organization
van
de
Verenigde
Naties
(FAO)
met
betrekking
tot
standaarden
voor
levensmiddelen.

De
Service
de
Normalisation
Industrielle
Marocaine
(SNIMA)
heeft
circa
vierduizend
productnormen
ontwikkeld
met
betrekking
tot
afmetingen,
technische
specificaties,
kwaliteit,
veiligheid
en
testprocedures.
Deze
productnormen
publiceert
de
SNIMA
in
een
catalogus,
maar
ze
zijn
ook
online
op
internet
te
raadplegen:
www.mcinet.gov.ma/snima/.
Het
Ministère
du
Commerce,
de
lIndustrie
et
de
lArtisanat
heeft
circa
tachtig
normen
verplicht
gesteld
via
een
arrêt
dhomologation,
in
verband
met
de
gezondheid
en
veiligheid
van
de
consument.
Dit
geldt
voor
levensmiddelen,
farmaceutische
producten
en
voor
een
aantal
producten
als
gasapparaten,
elektrische
en
huishoudelijke
apparatuur,
bouwmaterialen
en
speelgoed.
De
volledige
lijst
van
deze
goederen,
waarvoor
bij
de
douane
een
conformiteitcertificaat
moet
worden
overlegd,
is
na
te
lezen
op
de
volgende
websites:
www.mcinet.gov.ma
(doorklikken
naar
Qualité-Métrologie-Accréditation,
Controle
de
la
qualité,
Liste
des
normes
obligatoires)
of
via
www.douane.gov.ma
(
>
circulaires
>recherche,

en
vervolgens
nummer
4883/311
intoetsen).


  3. 3. 
InspectieDe
producten
waarvoor
de
verplichte
normen
gelden,
worden
bij
aankomst
in
Marokko
fysiek
geïnspecteerd.
De
tests
duren
circa
een
week.
Pas
daarna
kunnen
de
goederen
uitgeklaard
worden.
Het
tonen
van
een
Nederlands
certificaat
geeft
geen
vrijstelling
van
inspectie,
aangezien
er
geen
verdrag
is
tussen
Nederland
en
Marokko
dat
men
elkaars
certificaten
erkent.
Vaak
is
het
niet
verplicht
een
Nederlands
certificaat
bij
de
goederen
te
leveren.
Het
geeft
echter
wel
vertrouwen
in
het
product
en
kan
de
procedure
versnellen.
Als
bij
de
test
de
goederen
conform
de
normen
bevonden
worden,
hoeft
er
niet
betaald
te
worden.
Zijn
de
goederen
niet
conform
de
normen,
dan
moeten
zowel
de
tests
als
de
kosten
voor
wederuitvoer
of
vernietiging
van
de
goederen
betaald
worden.

In
bepaalde
gevallen
worden
goederen
vrijgesteld
van
inspectie:–
Bij
regelmatige
zendingen
wordt
niet
elke
zending
gecontroleerd
en
worden
slechts
 steekproeven
gedaan.
Een
ondernemer
kan
dan
een
vrijstelling
krijgen
voor
één
 jaar.-Zendingen
onder
bepaalde
maximale
bedragen
en
hoeveelheden
die
niet
als
bedreigend
 voor
de
volksgezondheid
worden
gezien,
hebben
geen
certificaat
nodig
en
worden
 niet
geïnspecteerd
(maximale
hoeveelheden
staan
vermeld
op
lijst
met
verplichte
 normen).–
Bij
producten
die
tijdelijk
worden
geïmporteerd
(AT)
voor
veredeling,
wordt
niet
 geïnspecteerd.– Als
er
een
certificat
de
conformité
is
afgegeven
door
SNIMA
of
door
een
door
Marokko
 erkende
instantie
(geldt
niet
voor
Nederland,
aangezien
er
geen
verdrag
is
op
dit
 gebied).
Meer
informatie:
SNIMA:
www.mcinet.gov.ma/snima/Bron: Internationaal Ondernemenhttp://www.internationaalondernemen.nl/index.asp

×