Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial Kulturkommunikasjon

Her er foredraget vi holdt for kultursjefer, kunstprodusenter og andre kulturfolk i regi av Akershus Fylkeskommunes Kulturforum den 8. november 2014.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial Kulturkommunikasjon

 1. 1. Sosial kulturkommunikasjon
 2. 2. Medievaner i endring.. Tradisjonelle medier   Sosiale medier
 3. 3. Mediesamspill: Tradisjonelle medier   Sosiale medier
 4. 4. Demokrati
 5. 5. Lovgivende Dømmende Utøvende
 6. 6. Involvere
 7. 7. Sette agenda
 8. 8. Kulturhusleder Øyvind Nordstrand @oyvinord
 9. 9. Nedslagsfelt: Nærøy kommune: 5108 Vikna kommune: 4307 Leka kommune: 563 Bindal kommune: 1530
 10. 10. KULTURHUSET: Liten drift Få ansatte Begrensa ressurser
 11. 11. Kultur av høy kvalitet til ”folk flest” Bruker facebook til: Merkevarebygging Info og Dialog Salg
 12. 12. Merkevarebygging: Være synlig Minne folk på at kulturhuset finnes Forme folks oppfatning av kulturhuset Langsiktig!
 13. 13. Info og Dialog Offentliggjøringer Informasjon til befolkningen Dialog med publikum Dialog leietakere/artister/publikum Kontinuerlig og kjapp!
 14. 14. Offentliggjøringer
 15. 15. Informasjon til befolkningen
 16. 16. Dialog med publikum
 17. 17. Dialog leietakere/artister/publikum
 18. 18. Salg Få folk til å ville kjøpe billetter «Annonsering» uten å mase… 
 19. 19. INFO + DIALOG  SALG +MERKEVAREBYGGING
 20. 20. Like demokratisering og maktdeling Forstå egenarten Se nytten Forankre bruken Sosial kommunikasjon Gå inn i utfordringene
 21. 21. Forankring Bruk hodet!
 22. 22. Hvordan møter vi ildsjelene? Ildsjeler Nysgjerrige Skeptikere
 23. 23. Tenke som mediehus
 24. 24. Personlig
 25. 25. Samtale
 26. 26. Invitere Lytte Delta
 27. 27. Verdi Tilføre Bli tilført Gjensidig verdiskapning
 28. 28. Utfordringer Hvilke utfordringer kan oppstå når kultursjefer, kulturhusledere etc tar i bruk sosiale medier? Hvordan løser vi de utfordringene?
 29. 29. Redaktøransvar
 30. 30. Offentlig - Privat
 31. 31. Språk
 32. 32. Lojalitet – Ytringsfrihet Tid Ressurser Personvern
 33. 33. • http://atelierkari.blogspot.no/ http://atelierkari.blogspot.no/
 34. 34. ”Variert kinotilbud for hele befolkningen i regionen.” Begrensa ressurser, menneskelig og økonomisk.
 35. 35. Hvorfor egen Facebookside? Egen stemme Egen identitet Spisset budskap Tydelige målgrupper Hyppig frekvens (film hver uke)
 36. 36. Innhold Postetidspunkt Tilgjengelighet Lavterskel kontaktflate Kampanjer, konkurranser.. Rask dialog med målgruppe(ne)
 37. 37. Besøkstall i snitt per visning siste 4 år Kolvereid Kino (rød graf) vs landsbasis (blå graf) 120 100 80 Landsbasis 60 Kolvereid Kino 40 20 0 1/11/09-31/10/10 1/11/10-31/10/11 1/11/11-31/10/12 1/11/12-31/10/13
 38. 38. Debatt
 39. 39. Det sosiale kommunikasjonssamfunnet

×