Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon i frivillige organisasjoner

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon i frivillige organisasjoner

 1. 1. #SosialKommunikasjon
 2. 2. KikkereDelereSkapereBrukerne
 3. 3. Deltakerdemokratiet
 4. 4. Makten deles
 5. 5. Trussel eller Mulighet?
 6. 6. Hvilke muligheter isosiale medier ?
 7. 7. SosialtKontakt med familie og vennerBli kjent med nye mennesker
 8. 8. Mobilisering
 9. 9. Samfunnskommunikasjon
 10. 10. Hvordan får vi detbra til i nye medier ?
 11. 11. Forstå egenarten
 12. 12. Forankre brukenPersonligOrganisatorisk
 13. 13. Sosial kommunikasjonPersonligSamtaleVerdi
 14. 14. UtfordringerRedaktøransvarSpråk
 15. 15. RaushetLøfte fram andre enn deg selv!
 16. 16. Det sosialekommunikasjonssamfunnet
 17. 17. Takk for at du lyttet!

×