Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon i departementene

Foredrag for kommunikasjonsfolk i departementene 17. april 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon i departementene

 1. 1. #SosialKommunikasjon i@stmarthinsen @ceciliestaude
 2. 2. BrukerneKikkereDelereSkapere
 3. 3. Trussel eller mulighet?
 4. 4. Hvilke muligheter idepartementene?
 5. 5. Rekruttering
 6. 6. Involvere innbyggerne
 7. 7. LæringLære av andre fagfolk - Lære av hverandre
 8. 8. Lære bort
 9. 9. Samfunnskommunikasjon
 10. 10. Hvordan lykkes medsosial kommunikasjon ?
 11. 11. Forstå egenarten
 12. 12. Forankre brukenPersonligOrganisatorisk
 13. 13. KommuniserePersonligSamtaleorientertVerdibasert
 14. 14. UtfordringerOffentlig – PrivatRedaktøransvarSpråkHva kan besvares åpent?
 15. 15. Det sosialekommunikasjonssamfunnet
 16. 16. Takk for at du lyttet!

×