Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon i skolen

Workshop for rektorer og undervisningsinspektører i Akershus.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon i skolen

 1. 1. Sosial kommunikasjon i skolen BI-lærer Statsviter BI-lærer StatsviterCecilie Staude Svein Tore Marthinsen
 2. 2. Nett og mobil kommet for å bli
 3. 3. BrukerneKikkereDelereSkapere
 4. 4. Makten delesElever og foreldre viktige ressurser!
 5. 5. Hvorfor sosiale medier i skolen?Styrker demokratietNyttig
 6. 6. Oppgave 1: NytteHvilken privat nytte har du av sosialemedier?Hvilken profesjonell nytte kan du og dinskole ha av sosiale medier?
 7. 7. Privat nytteSosialtHobbyerMarkedsplass
 8. 8. Proff nytteRekrutteringLæringSamfunnskommunikasjonPedagogiske verktøyKontakt skole-elev-foreldreIntern kommunikasjon
 9. 9. Rekruttering
 10. 10. Lære av
 11. 11. Lære bort
 12. 12. Samfunnskommunikasjon
 13. 13. Pedagogiske verktøy
 14. 14. Sosiale medierFellestrekk:Åpenhet, likeverd, delingEgenart
 15. 15. Folk flestPrivatBrukervennligVisuelt
 16. 16. Noe elitistiskLøse nettverkSpissNyhetsledende
 17. 17. Andre kanaler
 18. 18. Se nytte og egenart -> ForankrePersonligOrganisatorisk
 19. 19. Sosial kommunikasjonPersonligSamtaleVerdiSnakke til  Snakke med
 20. 20. Oppgave 2a) Hva er de viktigste utfordringene ved bruk av sosiale medier i skolen?b) Hvordan bør vi løse dem?
 21. 21. UtfordringerRedaktøransvarMuntlig skriftOffentlig - privatLojalitet – ytringsfrihet
 22. 22. Det sosialekommunikasjonssamfunnet
 23. 23. Takk for at du lyttet og bidro!

×