Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 organització voluntariat

575 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 organització voluntariat

 1. 1. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR “ESC” PER SORTIR CURS D’ORIENTACIÓ PEL VOLUNTARIAT CAPÍTOL PRIMER: ORGANITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT
 2. 2. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR INDEX 1. ORGANITZACIÓ VOLUNTARIS 1. ELS VOLUNTARIS AL CAMPIONAT 2. NORMES D’IMATGE i UNIFORMITAT 3. POSSOBLE LOGO 4. FUNCIONS DEL VOLUNTARIAT 5. PREMSA 6. COMPETICIÓ 7. CONDUCTORS 8. STAFF 9. CONTROL D’ACCESSOS 10. INFORMACIÓ 11. ACREDITACIONS 12. INFRAESTRUCTURES 13. RESUM 2 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 3. 3. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR ELS VOLUNTARIS AL CAMPIONAT  El Campionat del Mon no es podria dur a terme sense la contribució dels voluntaris, ja que no es podria suportar el cost d’una estructura profesionalitzada.  Això es dona d’igual manera a tots els campionats i també a les Olimpíades  La definició de voluntari és la d’aquell que vol aportar la seva col·laboració a un esdeveniment, a un fet o a una causa sense ser-ne obligat a fer-ho.  Els voluntaris son el primer front de contacte amb els participants, la premsa i els visitants i per això és important que estiguin en bona disposició, ben informats i uniformats.  Una bona part de la imatge del Campionat del Mon i de Sort i la comarca serà responsabilitat de l’actitud dels voluntaris 3 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 4. 4. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR NORMES D’IMATGE i UNIFORMITAT  Cal que els voluntaris desprenguin una imatge acurada; és la imatge del Campionat del Mon  Per això, la organització els hi facilitarà la uniformitat reglamentària, que hauran de dur durant les seves tasques al campionat.  Durant els dies de celebració del campionat, els voluntaris NOMÉS duran la seva uniformitat durant el seu període de feina i no la duran en cap cas en el temps d’esbarjo o de festa.  Mentre el voluntari porta la uniformitat, és la imatge del campionat i aquesta no es pot degradar barrejant-la amb conductes pròpies de l’esbarjo. 4 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 5. 5. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR LOGO 5 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 6. 6. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Voluntaris Funcions dels voluntaris  PREMSA  COMPETICIÓ  CONDUCTORS  STAFF  CONTROL ACCESSOS  INFORMACIÓ  ACREDITACIONS  ACOMPANYANTS EQUIPS, JUTGES, AUTORITATS, ETC.  INFRAESTRUCTURES 6 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 7. 7. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funcions dels voluntaris; PREMSA  Control d’accessos zones de Premsa:  POSICIONS DE FOTOGRAFIA AL RIU  SALA DE PREMSA  ZONA D’OFIMÀTICA  ATENCIONS RELACIONADES AMB LES COMUNICACIONS  Internet; wifi, cobertura telèfon, etc.  Llebres (Runners)  Portadors de fulls amb resultats a diversos punts  Ofimática  Fotocòpies de fulls amb resultats, de notes de premsa, etc  Auxiliars del cap de premsa  Assistència general, transmissions, comunicacions, etc. 7 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 8. 8. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funcions dels voluntaris: COMPETICIÓ  Auxiliars del director de competició  Zones de càrrega i descàrrega d’embarcacions  Control del material tècnica al riu  Control de la zona d’esprint i de tots els serveis annexes  Salvament i seguretat al riu  Control d’accessos  A les zones de càrrega i descàrrega d’embarcacions (vehicles)  A les zones de competició  A les posicions dels jutges  Vigilància de tot el recorregut  Per assistència i ajuda  Per control de vandalisme  Com a informadors permanents. 8 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 9. 9. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funcions dels voluntaris: CONDUCTORS  Conducció dels diferents vehicles necessaris per la organització  Conducció de vehicles VIP i de jutges  Conducció de furgonetes de materials  Conducció de vehicles d’assistència  Control de l’estat dels vehicles  Control de repostatges  Assistència directa a caps d’àrea 9 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 10. 10. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funció dels voluntaris: STAFF  Responsables de grups de voluntaris  Dotats d’intercomunicadors  En relació directe amb el cap d’àrea  Rep i distribueix les tasques  Resol les qüestions plantejades en primera instància  Assistents directes de caps d’àrea  Normalment condueixen vehicle  Responsables d’àrees auxiliars (no competitives)  Vendes de materials  Posicions al Village 10 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 11. 11. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funcions dels Voluntaris: CONTROL D’ACCESSOS  Reconeixement de les acreditacions  Control d’accessos a:  Dependències d’organització  Dependències de competició  SALES DE JUTGES  SALES DE REUNIONS TÈCNIQUES  Zones de competició no controlades  Zones de públic acreditat (Tribunes VIPS)  Zones de càtering  Aparcaments autoritzats per acreditats  Village i zones comercials tancades  Qualsevol altre zona no prevista 11 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 12. 12. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funcions del voluntaris: INFORMACIÓ  Informadors volants  Punts d’informació estables  Informació telefònica  Enllaç des de la web o el mail  Amb informació qualificada  Resposta a informació coneguda  Dotats amb informació editada en paper i planols  Hotels participants i jutges, enllaç amb caps d’àrea, localitzadors de persones, coneixedors d’horaris, etc.  ELEMENTS VISIBLES I AMB SAMARRETA / GORRA IDENTIFICATIVA 12 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 13. 13. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funcions dels voluntaris: ACREDITACIONS  Coneixement del sistema d’acreditacions  Formularis previs  Revisió de la documentació  Seguiments dels protocols  Introducció de dades / sistema o programa informàtic  Webcams  Confecció física  Registre dels acreditats i comunicació de dades a seguretat  Zones de permís per cada acreditació  Acreditacions de vehícles  Procés de la acreditació de vehícles i utilitat 13 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 14. 14. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Funcions del voluntariat; INFRAESTRUCTURES  Assistència ràpida a possibles destrosses o avaries  Muntatge d’estructures  Control del bon estat de les infrastructures  COMPETICIÓ  PREMSA  OFIMÀTICA  COMUNICACIONS  TOTES LES ALTRES  Previsions i repostatges de materials de tot tipus arreu.  Previsions en casos de vent o pluja  Recolzament urgent a altres departaments en crisi  Qualsevol reparació a l’abast del voluntariat 14 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010
 15. 15. CLICA “INTRO” PER CONTINUAR Voluntaris: DISTRIBUCIÓ SECCIÓ NUM TORNS TOTAL PREMSA 6 2 12 COMPETICIÓ 10 2 20 CONDUCTORS 9 2 18 STAFF 6 1 6 CONTROL D’ACCESSOS 10 2 20 INFO 6 3 18 ACREDITACIONS 6 2 12 ACOMPANYANTS 12 1 12 INFRAESTRUCTURES 6 2 12 15 (c) CARLES BERMEJO - SORT 2010

×